PERSBERICHT april 23, 2014

Apple verhoogt totaalbedrag kapitaalterugvloeiingsprogramma tot meer dan USD 130 miljard

Raad van bestuur tevens akkoord met 7:1-aandelensplitsing

CUPERTINO, 23 april 2014 – Apple heeft vandaag bekendgemaakt dat de raad van bestuur heeft ingestemd met weer een aanzienlijke verhoging van het bedrag dat is gemoeid met het terugvloeiingsprogramma van kapitaal naar aandeelhouders. Tot eind 2015 verwacht Apple hiervoor in totaal USD 130 miljard aan liquide middelen uit te trekken.
Als onderdeel van het programma heeft de raad van bestuur ook haar fiat gegeven voor het verhogen van het totaalbedrag voor de terugkoop van aandelen van USD 60 miljard naar USD 90 miljard. Apple verwacht verder ongeveer USD 1 miljard per jaar te blijven uittrekken voor de vereffening van uitgeoefende voorwaardelijke aandelen.
De raad van bestuur is er bovendien mee akkoord gegaan dat het kwartaaldividend van het bedrijf met circa 8% wordt verhoogd. Per 15 mei 2014 wordt per algemeen aandeel een dividend van USD 3,29 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 12 mei 2014 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd. Apple is tevens van plan om het dividend eens in het jaar te verhogen. Met een totaalbedrag van USD 11 miljard per jaar is Apple een van de grootste dividenduitkeerders ter wereld.
Tussen augustus 2012 en maart 2014 heeft Apple USD 66 miljard aan liquide middelen in het kapitaalterugvloeiingsprogramma gestoken.
Voor de financiering van het programma zal Apple in 2014 naar verwachting de markt voor obligaties betreden, zowel binnen de VS als internationaal. Het gaat hierbij om een bedrag dat vergelijkbaar is het bedrag dat Apple in 2013 heeft opgehaald. Het management en de raad van bestuur zullen alle aspecten van het kapitaalterugvloeiingsprogramma geregeld onder de loep nemen.
"We hebben een substantiële verhoging van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma bekendgemaakt", zegt Tim Cook, CEO van Apple. "We hebben alle vertrouwen in de toekomst van Apple en zijn van mening dat de aandelen van Apple zeer veel waard zijn. Daarom is het merendeel van ons terugvloeiingsprogramma bestemd voor het terugkopen van aandelen. We zijn verder heel tevreden dat we het dividend voor de tweede keer binnen twee jaar kunnen verhogen."
De raad van bestuur heeft tevens een 7:1-aandelensplitsing aangekondigd. Alle Apple aandeelhouders die op 2 juni 2014 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd, krijgen zes extra aandelen voor elk aandeel dat ze op deze peildatum in hun bezit hebben. De handel in de voor de aandelensplitsing gecorrigeerde aandelen gaat op 9 juni 2014 van start.
Dit persbericht bevat prognoses, onder meer over de toekomst van het bedrijf en de plannen voor het uitkeren van dividend, het terugkopen van aandelen en de uitgifte van obligaties. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 28 september 2013, Apple's Forms 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 28 december 2013 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 29 maart 2014, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Apple is de producent van de Mac, de beste personal computer ter wereld, en van OS X, iLife, iWork en professionele software. Op het gebied van de digitale muziek voert Apple de revolutie aan met zijn iPods en de iTunes Store op het internet. En de revolutionaire iPhone en App Store hebben de wereld van de mobiele telefoon op z'n kop gezet. Met de iPad heeft Apple de toekomst van mobiele media en computers een gezicht gegeven.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31(0)20 5352821

© 2014 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.