BELANGRIJK MEDIANIEUWS april 23, 2014

Apple maakt resultaten voor tweede kwartaal bekend

Uitstekende verkoop iPhone resulteert in recordomzet voor tweede kwartaal en 15 procent hogere winst per aandeel

CUPERTINO, 23 april 2014 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2014, dat werd afgesloten op 29 maart 2014. De nettokwartaalwinst bedroeg $10,2 miljard, ofwel $11,62 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $45,6 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $43,6 miljard, en een nettowinst van $9,5 miljard, ofwel $10,09 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 39,3 procent, vergeleken met 37,5 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 66 procent van de totale omzet.
"We zijn bijzonder trots op onze kwartaalresultaten, en dan met name op de uitstekende verkoopcijfers voor iPhone en de recordomzet die we met onze diensten hebben behaald", zegt Tim Cook, CEO van Apple. "We kijken reikhalzend uit naar het moment dat we nog meer nieuwe producten en diensten kunnen presenteren die je alleen van Apple kunt verwachten."
"We hebben een cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $13,5 miljard behaald en we hebben bijna $21 miljard aan liquide middelen laten terugvloeien naar onze aandeelhouders in de vorm van dividend en de terugkoop van aandelen tijdens het tweede kwartaal", aldus Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "De cumulatieve terugvloeiing op basis van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma bedraagt daardoor $66 miljard."
Apple geeft de volgende indicaties voor het derde kwartaal van het boekjaar 2014:
  • Een omzet tussen de $36 miljard en $38 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37 en 38 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $4,4 miljard en $4,5 miljard
  • Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $200 miljoen
  • Een belastingtarief van 26,1 procent


De conference call waarin de resultaten van het tweede kwartaal van boekjaar 2014 worden besproken, kan vanaf woensdag 23 april 2014 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq214. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet, brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven en het belastingtarief van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 28 september 2013, Apple's Forms 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 28 december 2013 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 29 maart 2014, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31(0)20 5352821

    © 2014 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.