BELANGRIJK MEDIANIEUWS januari 26, 2016

Apple maakt recordresultaten voor eerste kwartaal bekend

iPhone, Apple Watch, dienstverlening en Apple TV zorgen voor recordomzet

Recordkwartaalwinst van $ 18,4 miljard

CUPERTINO, 26 januari 2016 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2016, dat werd afgesloten op 26 december 2015. De nettowinst voor dit kwartaal bedroeg $ 18,4 miljard, ofwel $ 3,28 per aandeel, bij een recordomzet van $ 75,9 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $ 74,6 miljard, en een nettowinst van $ 18 miljard, ofwel $ 3,06 per aandeel. De brutomarge bedroeg 40,1 procent, vergeleken met 39,9 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 66 procent van de totale omzet.
“Ons team heeft Apple het allerbeste kwartaal tot nu toe bezorgd. Dat record is mede te danken aan de meest innovatieve producten ter wereld en de ongekend hoge verkoopcijfers van iPhone, Apple Watch en Apple TV”, zegt Tim Cook, CEO van Apple. “Verder verliep de groei van onze dienstverlening dit kwartaal nog sneller en hebben we onlangs een nieuwe mijlpaal bereikt: er zijn inmiddels meer dan een miljard Apple computers en devices in gebruik.”
“Onze uitmuntende verkoopcijfers en de goede marges hebben gezorgd voor de allerhoogste nettowinst en winst per aandeel tot nu toe, ondanks de lastige macro-economische situatie”, aldus Luca Maestri, CFO van Apple. “We hebben dit kwartaal een cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $ 27,5 miljard behaald en we hebben meer dan $ 9 miljard laten terugvloeien naar onze investeerders in de vorm van dividend en de terugkoop van aandelen. We hebben nu $ 153 miljard van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma van $ 200 miljard voltooid.”
Apple geeft de volgende indicaties voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2016:
  • Een omzet tussen de $ 50 en $ 53 miljard
  • Een brutomarge tussen de 39 en 39,5 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 6 miljard en $ 6,1 miljard
  • Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 325 miljoen
  • Een belastingtarief van 25,5 procent


De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,52 per algemeen Apple aandeel uit te keren. Het dividend wordt per 11 februari 2016 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 8 februari 2016 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
De conference call waarin de resultaten van het eerste kwartaal van boekjaar 2016 worden besproken, kan vanaf 26 januari 2016 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call/ . Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet, brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven en het belastingtarief van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma’s, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico’s die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kan hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 26 september 2015, en Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 26 december 2015, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20 5352821

 

    © 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.