BELANGRIJK MEDIANIEUWS april 26, 2016

Apple maakt resultaten voor tweede kwartaal bekend

Totaalbedrag kapitaalterugvloeiingsprogramma verhoogd tot $ 250 miljard

CUPERTINO, dinsdag 26 april 2016 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2016, dat werd afgesloten op 26 maart 2016. De nettokwartaalwinst bedroeg $ 50,6 miljard, ofwel $ 1,90 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $ 10,5 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $ 58 miljard, en een nettowinst van $ 13,6 miljard, ofwel $ 2,33 per aandeel. De brutomarge bedroeg 39,4 procent, vergeleken met 40,8 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 67 procent van de totale omzet.
 “Ons team heeft uitzonderlijk goed gepresteerd in een klimaat van sterke macro-economische tegenwind”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “We zijn uiterst tevreden over de ononderbroken sterke omzetstijging die is gegenereerd door Services, dankzij de ongekende kracht van het Apple ecosysteem en onze groeiende basis van meer dan één miljard actieve apparaten.”
Het bedrijf heeft ook bekendgemaakt dat de raad van bestuur ermee heeft ingestemd om het bedrag dat is gemoeid met het kapitaalterugvloeiingsprogramma voor aandeelhouders met meer dan $ 50 miljard te verhogen. Tot eind maart 2018 verwacht Apple hiervoor in totaal $ 250 miljard aan liquide middelen uit te trekken.
“We hebben een sterke cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $ 11,6 miljard en we hebben tijdens het tweede kwartaal $ 10 miljard laten terugvloeien naar onze aandeelhouders via ons kapitaalterugvloeiingsprogramma”, aldus Luca Maestri, CFO van Apple. “We zijn tevreden te kunnen melden dat we dankzij deze uitstekende cijfers het bedrag van het programma hebben verhoogd tot $ 250 miljard.”
In het kader van het herziene programma heeft de raad van bestuur ook haar fiat gegeven voor het verhogen van het totaalbedrag voor de terugkoop van aandelen van $ 140 miljard naar $ 175 miljard. Daarnaast is Apple voornemens het vereffenen van uitgeoefende voorwaardelijke aandelen voort te zetten.
 
De raad van bestuur is ermee akkoord gegaan dat het kwartaaldividend van het bedrijf met 10 procent wordt verhoogd. Per 12 mei 2016 wordt per aandeel een dividend van $ 0,57 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 9 mei 2016 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
 
Sinds de invoering van het kapitaalterugvloeiingsprogramma in augustus 2012 heeft Apple al meer dan $ 163 miljard laten terugvloeien naar de aandeelhouders, waaronder $ 117 miljard via terugkoop van aandelen.
 
Apple blijft actief op de Amerikaanse en internationale obligatiemarkt voor de financiering van het programma. Het kapitaalterugvloeiingsprogramma wordt zorgvuldig gemonitord door het management en de raad van bestuur, en zal jaarlijks worden herzien.
 
Apple geeft de volgende indicaties voor het derde kwartaal van het boekjaar 2016:
  • Een omzet tussen de $ 41 miljard en $ 43 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37,5 en 38 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 6 miljard en $ 6,1 miljard
  • Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 300 miljoen
  • Een belastingtarief van 25,5 procent

De conference call waarin de resultaten van het tweede kwartaal van boekjaar 2016 worden besproken, kan vanaf 26 april 2016 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call/. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet van het bedrijf, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief, plannen voor het uitkeren van dividend, het terugkopen van aandelen en de uitgifte van obligaties. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma’s, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico’s die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 26 september 2015, Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 26 december 2015 en Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 26 maart 2016, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
 
Met de introductie van de Macintosh in 1984 ontketende Apple een ware revolutie op het gebied van persoonlijke technologie. Tegenwoordig loopt Apple wereldwijd voorop met zijn innovatieve iPhone,  iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. De vier softwareplatforms van Apple, iOS, OS X, watchOS en tvOS, zorgen voor een naadloze ervaring op alle Apple apparaten en geven toegang tot baanbrekende diensten als de App Store, Apple Music, Apple Pay en iCloud. De 100.000 medewerkers van Apple doen er alles aan om de beste producten ter wereld te maken en de wereld beter achter te laten dan hij was.
 
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20 5352821

    © 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.