PERSBERICHT augustus 1, 2017

Apple maakt resultaten derde kwartaal bekend

Omzetstijging van 7% en stijging winst per aandeel van 17%

Recordomzet uit diensten dit kwartaal

Cupertino, California — Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal van het boekjaar 2017, dat werd afgesloten op 1 juli 2017. De kwartaalwinst bedroeg $ 1,67 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $ 45,4 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $ 42,4 miljard, ofwel een winst van $ 1,42 per aandeel. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 61 procent van de totale omzet.
“Onze omzet is met 7 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is de groei voor het derde opeenvolgende kwartaal toegenomen en hebben we dit kwartaal een recordomzet behaald uit diensten”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “De Worldwide Developers Conference in juni was een doorslaand succes, en we zijn ontzettend blij met alle verbeteringen in iOS, macOS, watchOS en tvOS die dit najaar beschikbaar komen.”
“In het afgelopen kwartaal zagen we een omzetstijging en verkoopstijging in al onze productcategorieën. Hierdoor is de winst per aandeel toegenomen met 17 procent”, zegt Luca Maestri, CFO van Apple. “Daarnaast hebben we dit kwartaal $ 11,7 miljard uitbetaald aan onze investeerders, waardoor de cumulatieve kapitaalterugvloeiing via ons programma nu bijna $ 223 miljard bedraagt.”  
Apple geeft de volgende indicaties voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2017:
  • Een omzet tussen de $ 49 en $ 52 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37,5 en 38 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 6,7 en $ 6,8 miljard
  • Overige inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 500 miljoen
  • Een belastingtarief van 25,5 procent
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,63 per algemeen Apple aandeel uit te keren. Het dividend wordt per 17 augustus 2017 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 14 augustus 2017 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
De conference call waarin de resultaten van het derde kwartaal van boekjaar 2017 worden besproken, kan vanaf 1 augustus 2017 worden beluisterd viawww.apple.com/investor/earnings-call/. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet van het bedrijf, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief en plannen voor de terugvloeiing van kapitaal. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties ‘Risk Factors’ en ‘Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations’ in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 24 september 2016, Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 31 december 2016, Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 1 april 2017 en Apple’s Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 1 juli 2017, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Met de introductie van de Macintosh in 1984 ontketende Apple een ware revolutie op het gebied van persoonlijke technologie. Tegenwoordig loopt Apple wereldwijd voorop met zijn innovatieve iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. De vier softwareplatforms van Apple (iOS, macOS, watchOS en tvOS) zorgen voor een naadloze ervaring op alle Apple devices en geven toegang tot baanbrekende diensten als de App Store, Apple Music, Apple Pay en iCloud. De ruim 100.000 medewerkers van Apple doen er alles aan om de beste producten ter wereld te maken en de wereld beter achter te laten dan hij was.

Contactpersoon voor de pers:

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

    © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.