PERSBERICHT november 2, 2017

Apple maakt de resultaten van het vierde kwartaal bekend

Omzetstijging van 12 procent en stijging winst per aandeel van 24 procent: nieuw record voor septemberkwartaal

Recordomzet uit diensten

Cupertino, 2 november 2017 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2017, dat werd afgesloten op 30 september 2017. De kwartaalomzet bedroeg $ 52,6 miljard, een stijging van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en de kwartaalwinst bedroeg $ 2,07 per aandeel, een stijging van 24 procent. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 62 procent van de totale omzet.
“We zijn verheugd te kunnen melden dat we het toch al geweldige boekjaar 2017 zeer sterk hebben afgesloten met een recordomzet voor het vierde kwartaal, groei ten opzichte van vorig jaar in al onze productcategorieën en ons beste kwartaal ooit qua diensten”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “Met geweldige nieuwe producten als iPhone 8 en iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 en Apple TV 4K die nu aan onze productlijnen zijn toegevoegd, zijn onze verwachtingen hoog gespannen voor de feestdagen. Nu de uitrol van iPhone X op gang komt, zijn we ongelooflijk blij dat we de wereld met dit weergaloze device kunnen laten zien wat onze toekomstvisie is”.
“De jaaromzet van Apple is voor het vierde opeenvolgende kwartaal versneld en dat zien we terug in een stijging van de winst per aandeel met 24 procent in het septemberkwartaal”, vertelt Luca Maestri, CFO van Apple. “We hebben ook een sterke cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $ 15,7 miljard gerealiseerd en via ons kapitaalterugvloeiingsprogramma hebben we meer dan $ 11 miljard uitbetaald aan investeerders.”  
Apple geeft de volgende indicaties voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2018:
  • Een omzet tussen de $ 84 miljard en $ 87 miljard
  • Een brutomarge tussen de 38 en 38,5 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 7,65 miljard en $ 7,75 miljard
  • Overige inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 600 miljoen
  • Een belastingtarief van 25,5 procent
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,63 per algemeen Apple aandeel uit te keren. Het dividend wordt per 16 november 2017 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 13 november 2017 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
De conference call waarin de resultaten van het vierde kwartaal van boekjaar 2017 worden besproken, kan vanaf 2 november 2017 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call/. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.  
De in dit persbericht genoemde prognoses vallen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze prognoses betreffen onder meer de toekomstige omzet van het bedrijf, de brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven, het belastingtarief en plannen voor de terugvloeiing van kapitaal. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect van mondiale en regionale economische omstandigheden op de zakelijke activiteiten van Apple, zoals effecten op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; het vermogen van Apple om te concurreren op zeer competitieve markten die onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen; de mate waarin Apple erin slaagt regelmatig nieuwe producten uit te brengen of daarop over te stappen, waaronder de tijdige uitlevering van en het stimuleren van de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologische innovaties; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of een stijging van de kosten van onderdelen of andere kosten kunnen hebben op de brutomarge van Apple; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen, diensten en nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die mogelijk alleen kunnen worden verkregen via een enkele bron of een beperkt aantal bronnen; de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers, waarvan velen buiten de VS gevestigd zijn, en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de voor Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de financiële resultaten en reputatie van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueel-eigendomsrechten en digitaal materiaal van derden waarover Apple mogelijk niet kan beschikken op commercieel redelijke voorwaarden of überhaupt niet; de afhankelijkheid van Apple van onafhankelijke softwareontwikkelaars voor het ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en -diensten voor de producten van Apple; de impact van ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen, zoals een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueel-eigendomsrechten van derden; de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de activiteiten van Apple, zoals de mate waarin Apple producten en/of diensten kan leveren aan klanten in andere regio’s; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple, met inbegrip van wet- en regelgeving die van invloed is op de internationale activiteiten van Apple; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de Apple Stores; de mate waarin Apple erin slaagt de risico’s te beheersen die gepaard gaan met de investeringen van Apple in nieuwe bedrijfsstrategieën en -acquisities; de gevolgen van fouten of storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, ongeoorloofde toegang tot of het vrijkomen van vertrouwelijke informatie voor de zakelijke activiteiten en de reputatie van Apple; de mate waarin Apple voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, uitlevering of vraag naar Apple producten zouden kunnen ontwrichten; financiële risico’s, waaronder risico’s in verband met valutaschommelingen, kredietrisico’s en fluctuaties in de marktwaarde van de investeringsportfolio van Apple; en wijzigingen in belastingtarieven en het opgelegd krijgen van aanvullende belastingverplichtingen. Meer informatie over deze en andere (risico)factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in actuele openbare stukken van Apple die worden gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K en Form 10-Q en hierna ingediende stukken. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.  
Met de introductie van de Macintosh in 1984 ontketende Apple een ware revolutie op het gebied van persoonlijke technologie. Tegenwoordig loopt Apple wereldwijd voorop met zijn innovatieve iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. De vier softwareplatforms van Apple (iOS, macOS, watchOS en tvOS) zorgen voor een naadloze ervaring op alle Apple devices en geven toegang tot baanbrekende diensten als de App Store, Apple Music, Apple Pay en iCloud. De ruim 100.000 medewerkers van Apple doen er alles aan om de beste producten ter wereld te maken en de wereld beter achter te laten dan hij was.

Contactpersoon voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Contactpersonen Investor Relations

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Joan Hoover

Apple

hoover1@apple.com

+1 (408) 974-4570

    © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.