opent in nieuw venster
PERSBERICHT 21 juli, 2020

Apple streeft naar 100% CO2-neutrale toeleveringsketen en producten in 2030

Het bedrijf, dat momenteel al CO2-neutraal is wat betreft zijn wereldwijde corporate bedrijfsvoering, haalt zijn plannen om zijn ecologische voetafdruk volledig te neutraliseren twintig jaar naar voren vergeleken met de doelstellingen van het IPCC.

Windturbines op het Montague-windpark in Oregon.
Het Montague-windpark in Oregon is met 200 megawatt een van de grootste projecten van Apple en voorziet Apple’s datacenter in Prineville van stroom.
Cupertino – Apple heeft vandaag zijn plannen bekendgemaakt om tegen 2030 de hele bedrijfsvoering, productietoeleveringsketen en levenscyclus van producten CO2-neutraal te maken. Apple’s wereldwijde corporate bedrijfsvoering is momenteel al CO2-neutraal en met dit nieuwe streven zal in 2030 geen enkel Apple device dat over de toonbank gaat, nog impact op het klimaat hebben.
“Bedrijven hebben een uitgelezen kans om bij te dragen aan een duurzame toekomst, waarbij onze gedeelde zorgen om onze planeet centraal staan”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “De innovaties die de drijvende kracht vormen achter onze milieu-initiatieven zijn niet alleen goed voor de planeet, ze zorgen er ook voor dat onze producten efficiënter omgaan met energie en er wereldwijd nieuwe schone energiebronnen worden aangeboord. De strijd tegen klimaatverandering kan de basis zijn voor een nieuw tijdperk vol innovatieve mogelijkheden, nieuwe werkgelegenheid en langdurige economische groei. Met ons streven naar klimaatneutraliteit hopen we een bescheiden bijdrage te leveren aan een veel grotere verandering.”
Met een routekaart licht Apple tot in detail toe hoe het bedrijf CO2-neutraal wil worden, zodat andere bedrijven ook hun impact op het klimaat kunnen verkleinen. In het milieurapport 2020, dat vandaag uitkwam, staat dat Apple in 2030 zijn uitstoot met 75 procent wil hebben verminderd en voor de overige 25 procent van de voetafdruk innovatieve compensatieoplossingen wil ontwikkelen. 
Zonnepanelen in een zonnepark.
Ruim 80 procent van de hernieuwbare energie die Apple gebruikt, is afkomstig van projecten die het bedrijf zelf heeft opgezet.
Om deze plannen mogelijk te maken en verder uit te breiden, introduceert Apple een Impact Accelerator. Deze richt zich op investeringen in bedrijven van minderheden die een positieve invloed hebben op de toeleveringsketen, en bedrijven in gebieden die meer te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering. Deze Accelerator maakt deel uit van het onlangs gepresenteerde Racial Equity and Justice Initiative van Apple, waarmee 100 miljoen dollar gemoeid is en dat zich richt op onderwijs, economische gelijkheid en justitiële hervormingen.
“We zijn trots op wat we al hebben bereikt op het gebied van milieu, en de plannen die we ons voor de toekomst hebben gesteld”, aldus Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives bij Apple. “Institutioneel racisme en klimaatverandering zijn geen losstaande problemen en vragen dus ook niet om losstaande oplossingen. Onze generatie heeft de kans om te werken aan een groenere en eerlijkere economie, waarin we compleet nieuwe sectoren oprichten om ervoor te zorgen dat er ook voor volgende generaties een goed plekje op onze planeet is.”

Klimaatroutekaart van Apple

In Apple’s routekaart staat hoe het bedrijf in tien jaar de uitstoot zal verlagen via verschillende innovaties, waaronder:
CO2-gereduceerd productdesign: Apple gaat door met het gebruik van steeds meer gerecyclede materialen en materialen die weinig CO2-uitstoot opleveren in zijn producten, met innoveren op het gebied van productrecycling, en met het ontwerpen van producten die zo zuinig mogelijk met energie omgaan.
 • Apple’s recentste innovatie op het gebied van recycling is een robot genaamd ‘Dave’, die de Taptic Engine in iPhones uit elkaar kan halen, zodat staal en belangrijke materialen zoals zeldzame-aardemagneten en wolfraam beter gerecycled kunnen worden. Dave is daarmee de volgende stap na ‘Daisy’, de robot die iPhones uit elkaar kan halen. 
 • Het Material Recovery Lab van Apple in Austin (Texas), dat zich richt op innovatieve recyclingtechnologieën voor elektronica, gaat een samenwerking aan met de Carnegie Mellon University om verdere technische oplossingen te ontwikkelen.
 • Alle iPhones, iPads, Macs en Apple Watches die vorig jaar zijn gelanceerd, bevatten gerecycled materiaal. Zoals de 100% gerecyclede zeldzame-aardemagneten in de Taptic Engine in iPhone: een primeur voor Apple en een primeur voor het hele smartphonesegment. 
 • In 2019 heeft Apple zijn CO2-uitstoot verkleind met 4,3 miljoen ton door middel van productinnovaties in design en recycling. De afgelopen elf jaar heeft Apple het gemiddelde energieverbruik per product met 73 procent weten te verlagen.
Robot Dave is Apple’s recentste uitvinding op het gebied van recycling en haalt materialen uit een iPhone-component, zodat die in nieuwe producten gebruikt kunnen worden.
Efficiënt energieverbruik stimuleren: Apple gaat op zoek naar nieuwe manieren om het energieverbruik in zijn gebouwen te verlagen en wil dezelfde transitie ook maken binnen de toeleveringsketen. 
 • Via een nieuwe samenwerking met Apple doet het US-China Green Fund een investering van 100 miljoen dollar in projecten die efficiënt energieverbruik bij leveranciers van Apple versneld moeten verbeteren.
 • In 2019 nam het aantal fabrieken dat deelneemt aan Apple’s Supplier Energy Efficiency Program toe naar 92. Samen hebben deze fabrieken jaarlijks ruim 779.000 ton CO2 uit de toeleveringsketen weten te houden. 
 • Vorig jaar nam Apple energiebesparende maatregelen voor zo’n 600.000 vierkante meter aan nieuwe en bestaande gebouwen. Dit zorgde voor een verlaging in het energieverbruik van bijna eenvijfde, en een kostenbesparing van 27 miljoen dollar. 
Een medewerker voert op grote hoogte reparaties uit aan een windturbine.
Via een uniek investeringsfonds gaan Apple en tien van zijn Chinese toeleveranciers bijna 300 miljoen dollar investeren in de ontwikkeling van projecten die in totaal 1 gigawatt aan hernieuwbare energie zullen opleveren.
Hernieuwbare energie: Apple blijft 100% hernieuwbare energie gebruiken voor zijn operationele activiteiten. Daarbij richt het bedrijf zich op het opzetten van nieuwe projecten en stapt de gehele toeleveringsketen over op schone stroom.
 • Ruim 70 leveranciers hebben toegezegd aan Apple om 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken voor Apple producten. Dat komt neer op bijna 8 gigawatt aan energie voor de productfabricage. Zodra deze toezeggingen eenmaal zijn uitgevoerd, bespaart dat elk jaar ruim 14,3 ton aan CO2 – evenveel als 3 miljoen auto’s jaarlijks uitstoten.
 • Met de nieuwe en voltooide projecten in Arizona, Oregon en Illinois beschikt Apple voor de corporate bedrijfsvoering over ruim 1 GW aan hernieuwbare energie. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van 150.000 huishoudens. Ruim 80 procent van de hernieuwbare energie die Apple opwekt voor zijn gebouwen komt momenteel uit projecten die Apple zelf heeft opgezet en waar lokale gemeenschappen en andere bedrijven van profiteren.
 • In Scandinavië start Apple een van de grootste zonneparken ter wereld, en daarnaast gaan er twee energieprojecten van start voor achtergestelde gemeenschappen in de Filipijnen en Thailand.
Twee medewerkers in een serverruimte van een datacenter van Apple.
Alle datacenters van Apple draaien al sinds 2014 op 100 procent hernieuwbare energie.
Innovaties in proces en materiaal: Apple verlaagt de uitstoot via technologische verbeteringen aan de processen en materialen die worden gebruikt bij de productie.
 • Via investeringen en samenwerkingen met twee van zijn aluminiumleveranciers ondersteunt Apple de ontwikkeling van het eerste smeltproces voor aluminium ooit waarbij geen CO2 vrijkomt.
 • Vandaag maakt het bedrijf bekend dat de eerste partij van dit type aluminium momenteel in de productie wordt gebruikt en in de 16-inch MacBook Pro terecht moet komen.
 • Samen met zijn leveranciers heeft Apple in 2019 de uitstoot van gefluoreerde gassen met meer dan 242.000 ton verminderd. Gefluoreerde gassen worden gebruikt bij de productie van de componenten van bepaalde soorten consumentenelektronica en kunnen bijdragen aan klimaatverandering.
Een fabrieksmedewerker overziet het smeltproces in een aluminiumfabriek.
Apple ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe productiemethode voor aluminium waarbij tijdens het smelten zuurstof vrijkomt in plaats van broeikasgassen.
CO2-compensatie: Apple investeert in bossen en andere natuurlijke oplossingen wereldwijd om CO2 uit de atmosfeer te halen.
 • Vandaag presenteert Apple een uniek fonds dat investeert in oplossingen die wereldwijd bossen en andere natuurlijke ecosystemen beschermen en herstellen. 
 • Samen met Conservation International gaat het bedrijf investeren in nieuwe projecten die voortborduren op eerder werk, zoals het herstellen van aangetaste savannes in Kenia en een belangrijk mangrovebos in Colombia. Mangroven beschermen niet alleen de kustgebieden en helpen de lokale bevolking in hun levensonderhoud te voorzien, ze kunnen ook tot tien keer meer CO2 opslaan dan bossen op het land. 
 • Door samenwerking met The Conservation Fund, het Wereldnatuurfonds en Conservation International heeft Apple bijgedragen aan de bescherming en het verbeterde beheer van ruim 400.000 hectare aan land en natuurlijke klimaatoplossingen in China, de VS, Colombia en Kenia.
Apple roept overheden, bedrijven, ngo’s en consumenten overal ter werleld op om beleid te steunen dat een betere bescherming van het milieu en de transitie naar schone energie stimuleert. Het bedrijf beschouwt de energietransitie als een onmisbaar onderdeel in de aanpak van de klimaatcrisis. In Apple’s milieurapport 2020 staat uitgebreid beschreven hoe het bedrijf van plan is om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De voortgang van de inspanningen van leveranciers is te vinden op apple.com/benl/environment
Deel artikel

Afbeeldingen van Apple’s initiatieven rond CO2-neutraliteit

Contactpersonen voor de pers

Apple Media Helpline

media.benl@apple.com

(024) 744219