Sådan får du optimal batteritid og
batterilevetid

“Batteritid” er det tidsrum, din enhed kan arbejde i, før batteriet skal op­lades. “Batterilevetid” er det tidsrum, batteriet fungerer i, før det skal udskiftes. Ved at optimere begge dele kan du få mest muligt ud af dine Apple-enheder – uanset hvilke af dem du har.

Generelle tips om ydeevne

Opdatér til den nyeste software.

Ofte inkluderer de løbende opdateringer til Apples software avan­cerede energibesparende tekno­logier, så sørg for, at din enhed altid bruger den nyeste version af iOS, macOS eller watchOS.

Undgå ekstreme temperaturer.

Din enhed er udviklet til at kunne virke under mange forskel­lige temperaturforhold, men de optimale temperaturer er mellem 16 og 22 °C. Det er især vigtigt, at din enhed ikke bliver udsat for temperaturer over 35 °C, da det kan medføre en permanent forringelse af batteriets ydeevne. Det kan bl.a. betyde, at batteriet ikke kan levere strøm til din enhed lige så længe pr. opladning. Hvis du oplader enheden i meget varme omgivelser, kan batteriet tage yderligere skade. Software kan begrænse opladning over 80 %, hvis den anbefalede batteritemperatur overskrides. Et batteri kan også blive ødelagt, hvis det opbevares ved høje temperaturer. Hvis du bruger enheden i meget kolde omgivelser, kan batteritiden være en del kortere, men det vil kun være midlertidigt. Når batteriet igen har en temperatur, som ligger inden for det normale for optimal drift, bliver ydeevnen også normal igen.

Optimal driftstemperatur for iPhone, iPad, iPod og Apple Watch
0 °C
35 °C
For koldt Stuetemperatur For varmt

iPhone, iPad, iPod og Apple Watch fungerer bedst ved temperaturer mellem 0 ° og 35 °C. Opbevaringstemperatur: -20 til 45 °C.

Optimal driftstemperatur for MacBook
10 °C
35 °C
For koldt Stuetemperatur For varmt

MacBook fungerer bedst ved temperaturer mellem 10° og 35 °C. Opbevaringstemperatur: -20 til 45 °C.

Visse typer etuier skal fjernes inden opladning.

Hvis du oplader din enhed, mens den ligger i visse typer etuier, kan der opstå overskudsvarme, som kan have indflydelse på batteriets ydeevne. Hvis du kan mærke, at din enhed bliver varm, når du oplader den, skal du tage den ud af etuiet. På Apple Watch Edition-modeller skal du sørge for, at det magnetiske opladeretui er fjernet.

Sørg for, at batteriet er halvt opladet, hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.

Hvis du vil gemme din enhed væk i længere tid, er der to forhold, som har indvirkning på batteriets samlede tilstand: om­givel­sernes temperatur, og hvor mange procent batteriet er opladet, når der slukkes for enheden. Vi anbefaler derfor, at du gør sådan her:

 • Undgå at oplade eller aflade batteriet fuld­stændigt – sørg for, at det er opladet til ca. 50 %. Hvis du opbevarer enheden med et helt afladet batteri, kan det medføre, at batteriet bliver beskadiget, så det ikke kan holde på spændingen. Hvis du derimod opbevarer enheden med et fuldt opladet batteri i længere tid, kan batteriet miste ydeevne, så det får en kortere batteritid.
 • Sluk for enheden for at undgå, at den bruger batteri.
 • Enheden bør opbevares på et tørt og køligt sted, hvor temperaturen ikke overstiger 32 °C.
 • Hvis du har tænkt dig at opbevare enheden i mere end et halvt år, kan du med fordel oplade batteriet til 50 % hver 6. måned.

Afhængigt af hvor længe du har opbevaret enheden, kan batteriniveauet være ganske lavt, når du tænder den igen. Derfor kan det være nød­vendigt at oplade enheden i ca. 20 minutter ved hjælp af den originale strøm­forsyning, inden du tager den i brug igen.

Tips om iPhone, iPad og iPod touch

Opdatér til den nyeste software.

Sørg for, at enheden altid bruger den nyeste version af iOS.

 • Hvis du bruger iOS 5 eller nyere, skal du tjekke, om du har brug for en opdatering. Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.
 • Hvis der er en tilgængelig opdatering, kan du enten slutte enheden til en strømkilde og hente opdateringen trådløst eller slutte enheden til din computer og hente opdateringen via den seneste version af iTunes.

Læs mere om opdatering af iOS

Optimér dine indstillinger.

Uanset hvordan du bruger din enhed, er der to ting, du nemt kan gøre for at spare på batteriet: Justér skær­mens lysstyrke – og brug Wi‑Fi.

Dæmp skær­mens lysstyrke manuelt, eller slå Automatisk lysstyrke til for at forlænge batteritiden.

 • For at dæmpe lysstyrken skal du åbne Kontrolcenter og trække slideren for lysstyrke ned mod bunden.
 • Automatisk lysstyrke tilpasser auto­matisk skær­men efter om­givel­sernes lys­forhold. For at aktivere funk­tionen skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgænge­lighed > Tilpasning af skærm og slå Automatisk lysstyrke til.

Det kræver mindre strøm at hente data via Wi‑Fi end via mobil­netværket, så det er en god idé altid at have Wi‑Fi slået til på din enhed. Du får adgang til Wi‑Fi ved at gå til Indstillinger > Wi‑Fi og vælge et Wi‑Fi-netværk.

Slå Energibesparende funktion til.

“Energibesparende funktion” blev introduceret med iOS 9 og gør det nemt at forlænge batteritiden på din iPhone, når den begynder at løbe tør. Din iPhone giver dig besked, når batteriniveauet er nede på 20 %, og igen ved 10 %, og derefter kan du slå Energibesparende funktion til med et enkelt tryk. Du kan også aktivere funk­tionen ved at gå til Indstillinger > Batteri. Energibesparende funktion reducerer skær­mens lysstyrke, optimerer enhedens ydeevne og minimerer animationer i systemet. Apps som f.eks. Mail vil ikke hente indhold i bag­grund­en, og funktioner som AirDrop, iCloud-synkronisering og Kontinuitet bliver deaktiveret. Du kan stadig bruge vigtige funktioner som at ringe op og modtage opkald, sende mail, beskeder, gå på nettet osv. Og når din telefon lader op igen, slår den Energibesparende funktion fra auto­matisk.

Se oplys­ninger om batteribrug.

Med iOS kan du nemt administrere din enheds batteritid, fordi du kan se, hvor meget strøm hver af de enkelte apps bruger (medmindre enheden er under opladning). Hvis du vil se dit batteribrug, skal du gå til Indstillinger > Batteri.

Under hver af de apps, du har brugt, kan du bl.a. se beskeder som disse:

Baggrundsaktivitet. Dette viser, at batteriet leverede strøm til den pågældende app, mens den kørte i bag­grund­en – dvs. mens du brugte en anden app.

 • Du kan forlænge batteritiden ved at slå den funktion fra, som tillader apps at blive opdateret i bag­grund­en. Gå til Indstillinger > Generelt > Opdater apps i bag­grund­en, og vælg Wi‑Fi, Wi‑Fi og mobildata eller Fra for at slå Opdater apps i bag­grund­en fra.
 • Hvis listen viser Baggrundsaktivitet under Mail-appen, kan du indstille systemet til at hente data manuelt eller med kortere mellemrum. Gå til Indstillinger > Konti & adgangs­koder > Hent nye data.

Lokalitet og Baggrundslokalitet. Dette viser, at appen bruger lokalitetstjenester.

 • Du kan optimere batteritiden ved at slå Lokalitetstjenester fra for den pågældende app. Det gør du under Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester.
 • Under Lokalitetstjenester kan du se alle dine apps og deres indstil­linger og tilladelser. De apps, der for nylig har brugt lokalitetstjenester, har en markering ved siden af til og fra-knappen.

Hjemmeskærm og låseskærm Dette viser, at hjemme­skær­men eller låseskær­men blev vist på din enhed. Det kan f.eks. skyldes, at skær­men blev vækket fra vågeblus ved tryk på Hjem-knappen eller på grund af en med­delelse.

 • Hvis en app bliver ved med at vække skær­men fra vågeblus, fordi den sender med­delelser, kan du slå push-med­delelser fra for den pågældende app under Indstillinger > Meddelelser. Tryk på appen, og slå Tillad med­delelser fra.

Ingen mobildækning og dårligt signal. Dette viser, at du enten er et sted med dårlig mobildækning, og at din iOS-enhed derfor søger efter et bedre signal, eller at du har brugt enheden et sted med dårligt signal, som har krævet mere strøm fra batteriet.

 • Du kan optimere batteritiden ved at slå Flyfunktion til. Åbn Kontrolcenter, og tryk på Flyfunktion-symbolet. Bemærk: Du kan ikke foretage eller modtage opkald, mens Flyfunktion er slået til.

Sørg for, at din computer er tilsluttet strøm og er tændt, når du skal oplade din enhed.

Sørg for, at din computer er tilsluttet strøm og er tændt, når du bruger den til at oplade din iOS-enhed via USB-stikket. Hvis din enhed er forbundet med en computer, som er slukket eller på vågeblus, kan batteriet i enheden miste spændingen. Bemærk: iPhone 3G og iPhone 3GS kan ikke op­lades med en FireWire-strøm­forsyning eller en FireWire-baseret biloplader.

Tips til Apple Watch

Opdatér til den nyeste software.

Sørg altid for, at dit Apple Watch bruger den nyeste version af watchOS.

 • For at se, om du har brug for en opdatering, skal du åbne Apple Watch-appen på din iPhone og gå til Mit ur > Generelt > Softwareopdatering.
 • Hvis der er en tilgængelig opdatering, skal du forbinde din iPhone til Wi‑Fi, sætte opladeren i dit Apple Watch (sørg for, at det er ladet mindst 50 % op) og opdatere det trådløst.

Læs mere om opdatering af watchOS

Tilpas dine indstil­linger.

Der er nogle ting, du nemt kan gøre for at spare batteri på dit Apple Watch:

 • På løbe- og gåture kan du slå Energibesparende funktion til for at deaktivere pulsmåleren. Det gør du ved at åbne Watch-appen på din iPhone, gå til Mit ur > Træning og slå Energibesparende funktion til. Bemærk, at målinger af kalorieforbrænding muligvis ikke er helt så præcise, når pulsmåleren er slået fra.
 • Under længere træningssessioner kan du bruge en brystrem med Bluetooth i stedet for den ind­byg­gede pulsmåler. For at parre Bluetooth-brystremmen og dit ur skal du sørge for, at remmen er i pardannelsestilstand, åbne Indstillinger på dit Apple Watch, vælge Bluetooth og vælge fra listen over sundhedsenheder.
 • Hvis du er meget aktiv med hænderne, og skær­men på dit ur tænder hyppigere, end du har brug for, kan du ændre indstil­lingerne, så skær­men ikke tænder, hver gang du løfter håndleddet. Åbn Indstillinger på Apple Watch, gå til Generelt, vælg Afbryd vågeblus, og aktivér Afbryd vågeblus, når håndled løftes. Når du vil tænde skær­men, skal du bare røre ved den eller trykke på Digital Crown.
 • Hvis du deaktiverer Bluetooth på din iPhone, bruger dit Apple Watch mere batteri. For at få den mest batterieffektive kommunikation imellem de to enheder skal du lade Bluetooth være aktiveret på din iPhone.

Se oplys­ninger om batteribrug.

For at se information om brug og standby skal du åbne Watch-appen på din iPhone og gå til Mit ur > Generelt > Brug.

Sørg for, at din computer er tilsluttet strøm og er tændt, når du skal oplade dit Apple Watch.

Hvis du gerne vil oplade fra din computer, skal du sørge for, at den er tilsluttet og tændt, når du bruger den til at oplade dit Apple Watch via USB. Hvis dit Apple Watch er forbundet med en computer, som er slukket eller på vågeblus, kan batteriet i Apple Watch miste spændingen.

Brug Apple eller en autoriseret tjenesteudbyder, hvis batteriet i dit Apple Watch skal til service.

Tips til iPod shuffle, iPod nano og iPod classic

Opdatér til den nyeste software.

Sørg altid for, at din iPod bruger den nyeste version af Apple-software. Sæt din iPod i docken eller til computeren, så giver iTunes dig besked om tilgængelige opdateringer.

Optimér dine indstil­linger.

Lås, og sæt på pause. Slå låsefunk­tionen til, når du ikke bruger din iPod. Det vil forhindre, at iPod starter ved et uheld og dermed bruger unødvendig strøm. Sæt din iPod på pause, eller sluk for den ved at holde Afspil-knappen nede i to sekunder, hvis du alligevel ikke lytter til noget.

Equalizer (EQ). Hvis du bruger EQ-indstil­linger til afspilning, bruger din iPod mere processor­kraft , fordi EQ-indstil­lingerne ikke er indkodet i sangen. Slå EQ fra, hvis du ikke bruger det. Hvis du derimod har føjet EQ-indstil­linger til sange i iTunes, skal du indstille EQ til “flad” for at opnå samme effekt som “fra”, fordi iPod bevarer indstil­lingerne fra iTunes.

Baggrundslys. Hvis du indstiller baggrundslyset til “Altid til”, vil det tage meget af batteritiden. Brug kun baggrundslys, når det er nød­vendigt.

Sørg for, at din computer er tilsluttet strøm og er tændt, når du skal oplade din iPod.

Sørg for, at din computer er tilsluttet strøm og er tændt, når du bruger den til at oplade din iPod via USB. Hvis din iPod er forbundet med en computer, som er slukket eller på vågeblus, kan batteriet i iPod miste spændingen.

Tips til MacBook Air og MacBook Pro.

Opdatér til den nyeste software.

Sørg altid for, at din MacBook bruger den nyeste version af macOS. Hvis du har for­bindelse til internettet, søger macOS auto­matisk efter softwareopdateringer en gang om ugen, men du bestemmer selv, hvornår opdateringerne skal installeres. For at tjekke, om du bruger den nyeste software, skal du gå til Apple-menuen og vælge Softwareopdatering.

Læs mere om opdatering af macOS

Optimér dine indstil­linger.

Energi. Indstillingsvinduet Energibesparelse indeholder flere indstil­linger, der bestemmer strømforbruget i MacBook. Din MacBook registrerer selv, om den er sat til strøm eller ej, og justerer driften derefter. Når den kører på batteriet, sænkes skær­mens lysstyrke, og andre komponenter bruges i mindre grad. Hvis du ændrer denne indstilling for at øge ydeevnen, løber batteriet hurtigere tør for strøm.

Lysstyrke.Sænk skær­mens lysstyrke til et niveau, hvor det stadig er behageligt, for at spare på batteriet. Hvis du f.eks. ser en video ombord på et fly, har du ikke brug for fuld lysstyrke, hvis alt lys i kabinen er slukket.

Wi‑Fi. Wi‑Fi bruger strøm, også selvom du ikke bruger det til at opret­te for­bindelse til et netværk. Du kan slå det fra via menuen for Wi‑Fi-status på menulinjen eller under indstil­lingerne i Netværk.

Programmer og ydre enheder.Skub ydre enheder ud, og luk pro­gram­mer, der ikke er i brug. Hvis du har sat et SD-kort i enheden, skal du tage det ud, når du ikke bruger det.

Sørg for, at din MacBook er tilsluttet strøm og er tændt, når du skal oplade andre enheder.

Sørg for, at din MacBook er tilsluttet strøm og er tændt, når du bruger den til at oplade andre enheder via USB. Ellers risikerer du, at disse enheder bruger strøm fra MacBook-batteriet, så det aflades hurtigere end normalt. Hvis en anden enhed er forbundet med din MacBook, når den er slukket eller på vågeblus, kan batteriet i enheden miste spændingen.