Vilkår og betingelser for Express Replacement Service

Følgende vilkår og betingelser gælder Express Replacement Service ("ERS"), der ydes med andre tilbudte servicer, som ikke er omfattet af Apples begrænsede garanti, AppleCare Protection Plan eller AppleCare+. Servicen har ikke på anden vis indflydelse på dine lovmæssige rettigheder.

i. Apple sender et erstatningsprodukt til din ønskede destination, hvis Apple vurderer, at dit produkt er berettiget til Express Replacement Service, og hvis du vælger at bestille Express Replacement Service ved at sende dine kreditkortoplysninger til Apple. Du skal returnere produktet, så Apple modtager det inden for ti (10) dage fra den dato, hvor Apple sender erstatningsproduktet ("returperiode"). Det oprindelige produkt skal returneres i erstatningsproduktets emballage i henhold til Apples instruktioner. Apple beholder det oprindelige produkt, og du beholder erstatningsproduktet.

ii. Ved Express Replacement Service debiterer Apple – på tidspunktet for erstatningsproduktets fremsendelse – dit betalingskort med et Express Replacement Service-gebyr, der beskrives på de nedenstående produktwebsider med ofte stillede spørgsmål om servicen ("Ofte stillede spørgsmål om service"). På tidspunktet for erstatningsproduktets fremsendelse foretager Apple en godkendelse af dit betalingskort svarende til erstatningsværdien for et nyt produkt ("erstatningsværdi"), som beskrevet I Ofte stillede spørgsmål om service. Godkendelsen opretholdes af Apple og anvendes i tilfælde af, at det oprindelige produkt har en skade, der ikke berettiger til service uden for garanti, eller hvis det oprindelige produkt går tabt eller i tilfælde af andre skyldige beløb til Apple.Reparationer er uden for garanti, når:

  • Dit produkt ikke længere er dækket af Apple garanti, AppleCare serviceplan eller af forbrugerlovgivningen.
  • den skade, du har anmeldt, er sket som følge af uheld eller uautoriserede ændringer, eller hvis dette uheld eller de uautoriserede ændringer forhindrer Apple i at behandle den skade, du har anmeldt

Produkt

Ofte stillede spørgsmål om service

iPhone

support.apple.com/da-dk/iphone/repair/service

 

iii. Hvis Apple modtager det oprindelige produkt inden for returperioden I en tilstand, der ikke berettiger til service uden for garanti, debiteres dit betalingskort et yderligere beløb svarende til forskellen mellem erstatningsværdien for et nyt produkt ("erstatningsværdi") og gebyret for service uden for garanti, som beskrevet i Ofte stillede spørgsmål om service. Eksempler på et produkt, der ikke er berettiget til service uden for garanti, er et oprindeligt produkt, som er uanvendeligt på grund af uautoriserede ændringer eller katastrofal beskadigelse, f.eks. et produkt, der har været adskilt i flere dele.

iv. Hvis Apple ikke modtager det oprindelige produkt inden for returperioden, debiteres dit kreditkort med erstatningsværdien. Hvis det oprindelige produkt returneres til Apple inden for ti (10) dage efter udløb af returperioden, debiteres dit kreditkort et gebyr for forsinket indsendelse, som beskrevet I Ofte stillede spørgsmål om service, og eventuelle andre omkostninger, som du er ansvarlig for, og den resterende del af erstatningsværdien krediteres dit kreditkort. Når det er bekræftet, at alle omkostninger er betalt, udløber godkendelsen af dit kreditkort. Alle heri beskrevne gebyrer og omkostninger er eksklusive alle gældende skatter.

v. Yderligere vilkår. Ud over de heri beskrevne vilkår er også Apples Vilkår og betingelser for reparationer, der beskrives på www.apple.com/legal/sales-support/terms/repair/generalservice.html gældende. 

vi. Landevariationer. Følgende landevariationer er gældende i tilfælde af uoverensstemmelse med en hvilken som helst anden bestemmelse I disse betingelser:

a) Australien: De rettigheder, der er beskrevet i denne politik hvad angår returnering, refusion og garantier, som du er berettiget til ifølge disse vilkår, er i tillæg til de lovmæssige rettigheder, du måtte have i henhold til konkurrence- og forbrugerloven af 2010 (Cth) og andre gældende forbrugerbeskyttelseslove og -regler i Australien. Vores varer er omfattet af garantier, som ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Du har krav på reparation, udskiftning eller refusion I forbindelse med en større fejl og på kompensation for andre rimeligt forudsigelige tab eller skader. Desuden er du berettiget til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af en acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en væsentlig fejl.

032819 ERS OOW - Danish