åbner i nyt vindue
UPDATE 17. april 2024

Apple øger investeringerne i ren energi og rent vand rundt om i verden

Apple og leverandører understøtter i fællesskab over 18 gigawatt ren energi og leverer milliarder af liter vand i form af fordele og besparelser
Billede af solcellepaneler og arbejdere på en mark.
Apple vil investere direkte i ny solenergi rundt om i verden, herunder et projekt i Spanien (vist her) med den internationale udviklingsplatform for solenergi ib vogt.
Apple har i dag præsenteret nye tiltag med at øge mængden af ren energi rundt om i verden og øge tempoet frem mod Apple 2030, virksomhedens ambitiøse mål om at være CO₂-neutral i hele værdikæden inden udgangen af dette årti. Mere end 18 gigawatt grøn strøm driver nu Apples globale aktiviteter og forsyningskæde til produktion, hvilket er mere end tre gange så meget som i 2020. Apple foretager nye investeringer i solenergi i USA og Europa for at være med til at sikre den strøm, kunderne bruger til at oplade og drive deres Apple-enheder.
Som en del af de større miljømæssige tiltag har Apple også øget tempoet frem mod et andet ambitiøst mål i 2030: genopfylde 100 procent af det ferskvand, der bruges i virksomhedens driftsaktiviteter i områder med høj belastning. Det vil kræve nye partnerskaber at skulle levere 26,5 milliarder liter vand – lige fra genopretning af vandforsyningsanlæg og vandløb til finansiering af adgang til drikkevand – hen over de næste 20 år. På samme måde som med ren energi har Apple udvidet sit engagement til at omfatte rent vand i hele forsyningskæden: Apples leverandører sparede sammen mere end 45 milliarder liter ferskvand sidste år, i alt 287,7 milliarder liter vand sparet siden virksomheden lancerede sin Supplier Clean Water-ordning i 2013.
“Ren energi og rent vand er grundlæggende for et sundt lokalsamfund og vigtige byggesten i ansvarlig virksomhedsdrift,” sagde Lisa Jackson, Apples Vice President for Environment, Policy, and Social Initiatives. “Vi har fuld fart mod vores ambitiøse Apple 2030-klimamål, samtidig med at vi påtager os det langsigtede arbejde med at omdanne elforsyningsnettene og genoprette afvandingsområder for at bygge en renere fremtid for alle.”

Etablering af ny vedvarende kapacitet rundt om i verden

Elektricitet – til både at fremstille Apples produkter og oplade og drive dem – udgør hovedparten af Apples omfattende CO₂-aftryk. Som en del af sit Apple 2030-mål har virksomheden opfordret sine globale leverandører til at bruge grøn strøm og blive CO₂-neutrale i alle deres Apple-relaterede aktiviteter. Mere end 320 leverandører – som repræsenterer 95 procent af Apples direkte produktionsomkostninger – har ført an i omstillingen indtil nu. Det har resulteret i 16,5 gigawatt vedvarende energi online i Apples forsyningskæde i dag. Det genererede mere end 25,5 millioner megawatttimer ren energi i hele forsyningskæden sidste år, hvilket sparede kloden for 18,5 millioner tons CO₂-udledning.
For at tage hånd om den udledning af drivhusgasser, der er knyttet til kundernes brug af deres enheder, har Apple forpligtet sig til at matche hver watt opladningsstrøm med grøn strøm inden 2030. Det skal bl.a. ske gennem store investeringer i ny vedvarende energi på markeder rundt om i verden. Dette er en del af en større strategi for at mindske udledningen fra brugen af Apples produkter gennem bedre effektivitet, dialog med kunderne om muligheder for at gøre elnettet CO₂-neutralt samt udvikle grønne energiprojekter, der kan give maksimal CO₂-reduktion og indvirkning på samfundet. I USA investerer Apple i en portefølje af solenergiprojekter i Michigan, hvor byggeriet med at etablere 132 megawatt ren energi senere i år er i gang. I Spanien har Apple indgået partnerskab med den internationale udviklingsplatform for solenergi ib vogt i en investering, der vil generere 105 megawatt solkraft, når projektet er klar i slutningen af 2024.
En infografik med data fra Apples Supplier Clean Energy-ordning.
For at tage hånd om virksomhedens aktiviteter i Indien har Apple også indledt et joint venture med den førende udvikler af ren energi CleanMax for at investere i en portefølje på seks solcelleprojekter på taget med en størrelse på i alt 14,4 megawatt. Den øgede kapacitet er en lokal løsning, der kan drive Apples kontorer, Apples to detailbutikker i landet samt andre aktiviteter i Indien. Apple opnåede første gang 100 procent vedvarende energi til sine globale virksomhedsaktiviteter i 2018.
Apples indsats for vedvarende energi har frigjort ny kapacitet på markeder rundt om i verden. I 2018 gjorde Apple en innovativ indsats for at få 12 af virksomhedens leverandører i Kina til at bruge vedvarende energikilder gennem China Clean Energy Fund. Fonden har nu overgået sit mål i form af investeringer, der har givet mere end 1 gigawatt nye vind- og solcelleprojekter i 14 provinser i Kina. Samlet forventes disse projekter at give mere end 2.400 gigawatttimer vedvarende energi hvert år, svarende til det private strømforbrug for over 2,5 millioner mennesker i Kina.

Mere robust vandforsyning gennem naturbaserede løsninger

Apple ønsker at fremme sikker vandforsyning alle de steder, hvor virksomheden har aktiviteter, gennem et samarbejde på tværs af produktionsforsyningskæden og innovative langsigtede partnerskaber for at genoprette økosystemer, tage hånd om lokalsamfundets vandbehov og forbedre afvandingsområders modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Indvirkningen af knappe vandressourcer mærkes lokalt, så Apple har indledt arbejdet med at sikre tilførslen af vand i de områder med høj belastning, hvor virksomheden har aktiviteter, blandt andet det nordlige og sydlige Californien, Arizonas Colorado River Basin og de indiske stater Telangana og Maharashtra. Med inspiration fra virksomhedens tilgang til indkøb af vedvarende energi forfølger Apple innovative strategier og langsigtede kontrakter, der skal give fordele og besparelser inden for vandforsyning i hele afvandingsområder. Siden 2023 har Apple indtil videre afsat mere end otte millioner dollars til genopfyldning af ferskvand i afvandingsområder med høj belastning. De projekter, der er blevet præsenteret i dag, forventes at give samlet 30 milliarder liter vand over de næste 20 år.
Et luftfoto af genopretningsprojektet Dos Rios Norte i det nordlige Californien.
I det nordlige Californien arbejder Apple sammen med River Partners om at genoprette det naturlige forløb i flodområdet på 300 hektarer, hvor Sacramento River, Feather River og Butte Creek løber sammen.
I det nordlige Californien arbejder Apple sammen med River Partners om at genoprette det naturlige forløb i flodsletten på 300 hektarer, hvor Sacramento River, Feather River og Butte Creek løber sammen. Dette sammenløb af vandveje – det største i Californien – udgør et vigtigt hvilested for lokale Chinook-laks på deres vej til Stillehavet. Genopretning af området indebærer udplantning af hundredtusinder af stedlige planter og retablering af den store historiske flodslette, hvilket vil gøre området og lavereliggende lokalsamfund mere modstandsdygtige over for klimadrevne oversvømmelser. Apples investering forventes at give fordele i form af næsten 19 milliarder liter ferskvand over 20 år ved betydeligt at nedbringe behovet for vand i området og udvikle sunde oversvømmelsesmønstre for at genopfylde underjordiske vandforsyningsanlæg. Genopretningsprojektet Dos Rios Norte finansieres også af California Department of Fish and Wildlife, California Natural Resources Agency, California Wildlife Conservation Board og US Bureau of Reclamation.
I Phoenix-området, hvor Apples Mesa-datacenter ligger, arbejder Apple sammen med Salt River Project (SRP) om at beskytte ca. 12.000 hektarer skov, hvor der er alvorlig risiko for naturbrande. Med en 10 års-plan for strategisk udtynding af skove i Colorado River Basin vil projektet beskytte afvandingsområder mod ødelæggende skovbrande og sikre, at det højereliggende reservoir fortsat kan understøtte lokalsamfundene. Apples investering – den største investering sammen med SRP's Resilient Water and Forest Initiative – forventes at levere næsten 7,5 milliarder liter vand i området.
LiDAR-scanninger hjælper til at spore projektet med skovudtynding, som forventes at levere næsten 7,5 milliarder liter vand i området.
Apple nåede sidste år sit mål om 100 procent genopfyldning af vand til virksomhedens aktiviteter i Indien gennem sit igangværende arbejde med Uptime Catalyst Facility. I 2023 gav Apples støtte 87 millioner liter rent, økonomisk overkommeligt drikkevand til lokalsamfund fra mere end 300 vandkiosker, der drives af lokale iværksættere i det innovative performance-baserede program. Fremskridtene i et andet kritisk område – det sydlige Californien – fortsætter i form af et projekt, der skal fjerne den invasive art kæmperør (Arundo donax) i Los Angeles River Watershed. Det sparer 80 millioner liter vand årligt.
Ud over at genoprette afvandingsområder og forfølge andre naturbaserede genopfyldningsløsninger i områder med høj belastning engagerer Apple sig i intelligente løsninger inden for vandforvaltning i hele virksomheden. I 2021 blev Apples datacenter i Prineville, Oregon, det første datacenter nogensinde, der er certificeret til International Water Stewardship Standard i Alliance for Water Stewardship (AWS), en anerkendt global ramme for måling af ansvarlig vandforvaltning. Siden da har Apple certificeret yderligere fire datacentre til standarden og har støttet 20 leverandøranlæg i også at opnå certificering. I det forløbne år har syv leverandøranlæg i det sydlige Indien og over 20 leverandøranlæg nær Shanghai og Suzhou i Kina deltaget i vandforvaltningstræning med AWS og andre i branchen.

Større fremskridt gennem grønne investeringer

I USA og rundt om i verden har Apples grønne obligationer også bidraget til at gøre disse nye investeringer mulige. Sidste år tildelte Apple provenuet fra de grønne obligationer i 2019 til nye projekter med ren energi såsom de nye solenergiprojekter i Michigan og IP Radian Solar-projektet i Texas, støtte til Supplier Clean Energy Program og investeringer i effektiv CO₂-fjernelse gennem Restore Fund. Siden 2016 har Apple udstedt i alt 4,7 milliarder dollars i grønne obligationer, hvoraf cirka 3,4 milliarder dollars til dato er blevet uddelt.
Der kan findes flere oplysninger om Apples arbejde med grønne obligationer her: investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report. Apples årlige effektrapport viser den samlede fordeling af overskuddet fra virksomhedens grønne obligationer fra 2019 på miljøprojekter i perioden 29. september 2019 til 30. september 2023 – Apples regnskabsår 2020, 2021, 2022 og 2023. Sustainalytics har også vurderet de valgte projekter, og Ernst & Young LLP har udstedt en attestrapport om udgifterne.
Del artikel

Media

  • Tekst i denne artikel

  • Billeder i denne artikel

Pressekontakt

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Apple Media Helpline

media.dk@apple.com

33 42 22 36