åbner i nyt vindue
I provinsen Hòa Bình i Vietnam har Apple-støttemodtageren Gravity Water installeret sine innovative systemer til opsamling af regnvand på 131 skoler.
Miljø 21. maj 2024
I den landlige provins Hòa Bình i det nordlige Vietnam bugter den stille og fredfyldte Hòa Bình-sø sig rundt i Đà Bắc-distriktet. Spredt langs dens bredder bor der hovedsageligt landmandsfamilier, som lever side om side med det store vandområde. Deres levebrød afhænger af søens ressourcer, herunder rejer og ferskvandsfisk, og når de naturlige vandløb, som strømmer ned fra de høje bjerge, ikke er tilstrækkelige – særligt i tørtiden – har de også brug for vandet fra selve søen.
Men selv på så smukt et sted, hvor der tilsyneladende er enorme vandmængder, har mange lokale måttet sande, at det ikke er sikkert vand. Den etniske minoritetsgruppe Dao migrerede til Vietnam helt tilbage i 1100-tallet. I nogle Dao-familier går en tro i arv fra generation til generation om en guddommelig vandskikkelse – eller en regngud – som kun behandler folket godt, hvis de behandler vandet godt.
“Hvis vi forurener vandet, sørger vores vandgud for, at det vil få negative konsekvenser for os,” fortæller Trần Thị Lan Hương, der er leder på den lokale skole Vay Nua Primary and Secondary Boarding School for etniske minoriteter, hvor hendes søn går i anden klasse. “Så vi forsøger at holde vandressourcerne rene.”
Billedet viser en elev, der drikker vand fra Gravity Water-systemet på Vay Nua Primary and Secondary Boarding School for etniske minoriteter.
På Vay Nua Primary and Secondary Boarding School for etniske minoriteter i Hòa Bình i Vietnam har Gravity Water sikret, at alle elever nu har adgang til rent vand året rundt ved hjælp af et automatiseret, intelligent målesystem, der viser, om vandet skal leveres fra kilderne eller fra opsamlet regnvand.
I mange tilfælde kan lokalsamfundene omkring søen ikke gøre noget for at bevare vandets kvalitet. Uden korrekt filtrering vil grundvandet fra beskadigede brønde være kontamineret med calcium og andre metaller, mens de vandløb, der strømmer ned ad bjergsiderne, ledes væk eller forurenes i forbindelse med det daglige landbrugsarbejde – f.eks. ved vanding af rismarker og kvægopdræt – før de fortsætter ned af bjerget. Og i tørtiden kan vandløbene næsten tørre helt ud.
På den skole, hvor Hươngs søn går, har den globale organisation med fokus på rent vand, Gravity Water, installeret sit innovative system til opsamling af regnvand for at forsyne lærere og elever – hvoraf mange bor på skolens soveafdelinger mandag til lørdag – med en klimaresistent kilde til rent vand. I 2023 ydede Apple økonomisk støtte til Gravity Water med det formål at levere rent og sikkert vand til 131 skoler i det nordlige Vietnam. Samarbejdet hænger sammen med Apples vandstrategi om at finde løsninger på problemer med tilgængeligheden af vand, vandkvaliteten og adgangen til vand i Apples forsyningskæde over hele verden. Anvendelse af gennemprøvede teknologier for at forbedre adgangen til vand, saniteten og hygiejnen i områder som Hòa Bình-provinsen siger noget om, hvor omfattende indsatsen er.
Gravity Water er menneskeorienteret og samarbejder med de enkelte skoler om at fastslå deres unikke udfordringer for at designe og bygge den løsning, der passer bedst til dem. Denne tilgang giver skolerne fuld kontrol, da de kan kombinere deres velkendte, eksisterende vandopbevaringssystem med det automatiserede anlæg fra Gravity Water.
“Vi har fem installationer om ugen, og det er vi glade for, fordi vi får mulighed for at besøge de enkelte skoler, og alle skolerne er forskellige,” fortæller Phan Viet Dung, der er Gravity Waters projektleder i Hòa Bình-provinsen, hvor han selv voksede op. “Transporten, afstanden mellem skolerne og infrastrukturens tilstand er vidt forskelligt fra gang til gang. Så på nogle skoler mangler de værktøj, og på andre er vandforsyningen ustabil. Vi er nødt til at sørge for, at det ikke har nogen betydning, om vandkilden er stabil eller ustabil – skolen skal have rent vand til rådighed hele tiden.”
Et portræt af Phan Viet Dung, som står udenfor med en sikkerhedshjelm på hovedet og blomster i baggrunden.
Phan Viet Dung er Gravity Waters projektleder i Hòa Bình-provinsen. Han voksede op i denne provins og blev som barn syg af at drikke urenset vand fra lokale kanaler. Derfor besluttede han sig for at forfølge en karriere inden for forvaltning af vandressourcer. Hør om hans vej til Gravity Water, og hvorfor han er fast besluttet på at forsyne skolerne i sin hjemby med rent vand.
Hòa Bình, der klassificeres som et sted med subtropisk monsunklima, oplever to helt forskellige sæsoner. Når tørtiden er på sit højeste, hvilket typisk varer en til to måneder mellem oktober og april, står provinsen overfor en alvorlig tørke. Sommermånederne byder på voldsomme regnmængder, nogle år mere end 1100 mm i alt. Som det er tilfældet i alle tætbefolkede, subtropiske områder af verden, er regn på den ene side en nødvendighed for, at naturen og livet kan trives, men også noget, man frygter. Alvorlige oversvømmelser og jordskred forekommer mere og mere hyppigt i de mest sårbare samfund, og det er med til at forurene de tilgængelige vandressourcer yderligere. Men Gravity Water håber på at ændre folks opfattelse af voldsom regn som en klimatrussel, så de i stedet ser det som en af de bedste løsninger.
“Det er vores filosofi, at regnvand kan gøre en enorm forskel for de mennesker, der har allermest brug for adgang til vand,” udtaler Danny Wright, som er Executive Director i Gravity Water og grundlægger af organisationen tilbage i 2016. “Opsamling af regnvand er ikke noget nyt i Vietnam; det er en af verdens ældste teknologier. Jeg har været på skoler, hvor man har skåret bambusrør midt over, så de opsamler vand fra taget og fører det over i forskellige tanke. Der er et kæmpe potentiale for at skalere vores teknologi og indvirkning i disse landlige områder.”
En elev står udenfor og vasker hænder under vandhanen i en stor vask på Hiền Lương Primary and Secondary School.
På Hiền Lương Primary and Secondary School sørger skolesygeplejersken og lærerne for, at eleverne lærer om vandsikkerhed og personlig hygiejne.
Gravity Water sikrer, at skolerne har en pålidelig vandkilde hele året rundt, ved at forbinde en stor vejrbestandig tank med en række intelligente målere, som overvåger, hvor meget grundvand der bruges, og hvor meget vand der opsamles fra nedbør. Systemet er fuldautomatisk, og vandstandssensorerne afgør, hvornår der skal leveres vand – og fra hvilken kilde – til skolens køkkener, badeværelser og soveafdelinger, hvor eleverne går i bad og vasker deres tøj. Teamet oplærer også skolens ledelse i, hvordan de overvåger skolens vandforbrug for hver måned. Lærerne tager derefter overvågningen et skridt videre og med sig ind i klasseværelserne, hvor de taler for fornuftig vandforvaltning og hygiejnepraksis i elevernes daglige lektioner og ikke-faglige aktiviteter.
“Vi har mange timer, hvor vi lærer eleverne om korrekt brug af vandet,” fortæller Hà Thị Dự, der er viceinspektør på Vay Nua. “Fordi de bor her, kan de lære, at det tager tid og kræver arbejde at få rent vand.”
“Vi elever er nødt til hver især at tage ansvar for vores vandforsyning,” forklarer Bàn Thiên Anh, som går i 7. klasse på Vay Nua. “Vi er midt i tørtiden, og vi får ikke vand nok fra vandløbene. Nogle gange har vi ikke vand nok til at gøre rent på badeværelserne, så vi er nødt til at lære, hvordan vi bruger vandet på en effektiv måde. For eksempel får vi kun vand, når vi er tørstige, og vi skal drikke det hele. Vi må ikke ødsle det bort på de forkerte ting.”
En elev skriver på et whiteboard, mens andre elever og lærere ser på.
Bàn Thiên Anh går i 7. klasse på Vay Nua, og hans yndlingsfag er matematik. Her tegner Anh et linjediagram, der viser forholdet mellem nedbør og vandforbrug, under en demonstration af, hvordan det nye Gravity Water-system skal hjælpe skolen med at overvåge brugen af kildevand og opsamlet regnvand.
Ved bredden af Hòa Bình-søen ligger Hiền Lương Primary and Secondary School, hvor et andet Gravity Water-system netop er blevet installeret. Her står Hà Hồng Liên for morgengymnastikken i en af elevernes 15-minutters pauser fra timerne. Som skolens sygeplejerske er Liên ansvarlig for elevernes sundhed og velvære.
“Eleverne er hele tiden glade, og de har masser af energi,” fortæller Liên. “Hvert år har jeg programmer, der skal lære eleverne, hvordan de tager vare på sig selv og sikrer god hygiejne. Men der er mange elever i pauserne. De leger, og de er tørstige. Før Gravity Water var jeg meget bekymret for mit eget helbred og eleverne her på grund af vandkvaliteten.”
“Selv lærerne skal være varsomme, når de bruger vand,” fortsætter Liên. “Hvis vi bruger vand til at skylle grøntsager, bruger vi det samme vand til opvasken eller noget andet bagefter. Vi sørger altså for, at vi kan genbruge vandet.”
“Vi er voksne mennesker, så vi er bevidste om forholdet mellem vores sikkerhed, vores sundhed og miljøet,” forklarer Phạm Thiên Nam, inspektør på Hiền Lương. “På vietnamesisk siger vi gerne, at vi spiser tilberedt mad og drikker kogt vand. Det ønsker vi også, at børnene skal lære, så de ikke bare har denne viden, men også formår at tage vare på deres egen sikkerhed.”
Både på skolen og i husstandene er adgangen til drikkevand ofte en dyr sag. Det gælder overalt i Hòa Bình, hvor 70 procent af befolkningen er etniske minoriteter med en indkomst på under 4 $ om dagen, som derfor ikke har råd til flaskevand eller filtreringssystemer i hjemmet. Opsamling af regnvand i monsuntiden er en naturbaseret og omkostningseffektiv måde at afhjælpe problemet på.
Et portræt af Phạm Thiên Nam, inspektøren på Hiền Lương Primary and Secondary School.
Phạm Thiên Nam er inspektør på Hiền Lương Primary and Secondary School. Her underviser han eleverne i praktiske fag for at vise dem forholdet mellem deres sikkerhed, deres sundhed og miljøet. Han glæder sig til at lære skolens personale, hvordan de kan bruge Gravity Waters nye system og indføre lektioner om vandsikkerhed i deres klasseværelser.
“Vi forvandler ulempen til en fordel, så vi får mere vand til at fylde i Gravity Waters tanke og skolens tanke,” udtaler Chu Thanh Hoa, der er Gravity Waters nationale direktør i Vietnam.
Foruden Hòa Bình har Gravity Water projekter over hele verden for yderligere at skalere sin teknologi til opsamling af regnvand og tilbyde den som en klimaresistent løsning for skoler og de mest sårbare lokalsamfund. I Nepal sørger deres systemer for, at over 60 lokalsamfund i Kathmandudalen har adgang til rent vand. I Taipei i Taiwan bidrager organisationen til driften af 48 skoler og selve byen ved hjælp af regnvand. I Malaysia giver Gravity Waters teknologi yderligere 50 skoler adgang til rent drikkevand. Og i Mexico samarbejder de med Isla Urbana, en lokal virksomhed beskæftiget med opsamling af regnvand, som bygger regnvandssystemer i byer, på landet og til skoler. Gravity Water indsamler data i realtid fra alle disse projekter for at måle virkningen og overvåge effektiviteten af deres system.
Et portræt af Chu Thanh Hoa, som står udenfor iført en blå Gravity Water-vest.
Chu Thanh Hoa er Gravity Waters nationale direktør i Vietnam. Hør Hoa forklare, hvordan Gravity Water kan gøre ulemperne ved de voldsomme regnmængder til en fordelagtig løsning med rent vand.
Gravity Water har planer om, at de inden 2030 skal forsyne en million bygninger med rent og sikkert vand gennem en række projekter og samarbejder på skoler, i forbindelse med offentlig infrastruktur og endda også i private husstande. Selvom de alvorlige vejrforhold fortsætter, og flere befolkningsgrupper er påvirket i både industri- og udviklingslande, er organisationen optimistisk omkring en fremtid, hvor lokalsamfundene er forbundet med deres miljø.
“Modstandsdygtighed over for klimaændringer styrker menneskers forhold til og forståelse af de naturlige ressourcer, de har til rådighed,” fortæller Wright. “For den næste generation af elever og mennesker, der overtager denne planet, er det helt afgørende at forstå vigtigheden af at spare på vandet. Vi er meget glade for at kunne tilbyde børnene dette undervisningsprogram og hjælpe dem med faktisk at se deres vandforbrug, se opsamlingen af regnvand og gøre det spændende for dem. Måske kommer det til at ændre deres adfærd. For når de vasker hænder, kan det være, at de tænker: ‘Hvis jeg lukker for hanen, vil linjen måske være længere nede i morgen.’ Og det er det, vi virkelig håber på at gøre: At inspirere til kritisk tænkning med hensyn til, hvordan vi kan skabe løsninger, der hjælper os med at få et bedre forhold til vores miljø.”
Del artikel

Media

  • Tekst i denne artikel

  • Billeder i denne artikel

Pressekontakt

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Apple Media Helpline

media.dk@apple.com

33 42 22 36