Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Apple var uppfærð 22. maí 2018.

Persónuvernd þín skiptir Apple miklu máli og höfum við því útbúið persónuverndarstefnu sem nær yfir söfnun okkar, notkun, birtingu, flutning og geymslu á persónuupplýsingum þínum. Auk persónuverndarstefnunnar bjóðum við upp á gagna- og persónuverndarupplýsingar sem eru innfelldar í vörur okkar fyrir ákveðna eiginleika sem biðja um leyfi til að nota persónuupplýsingar þínar. Þú getur skoðað þessar upplýsingar áður en þú virkjar eiginleikana í stillingum sem tengjast þessum eiginleikum eða á netinu á apple.com/legal/privacy.

Gefðu þér tíma til að kynna þér vinnubrögð okkar þegar kemur að persónuvernd og hafðu samband ef þú hefur einhverjar spurningar.

Söfnun og notkun persónugreinanlegra upplýsinga

Persónugreinanlegar upplýsingar eru gögn sem nota má til að bera kennsl á eða hafa samband við tiltekinn einstakling.

Þú gætir verið beðin(n) um að gefa upp persónugreinanlegar upplýsingar hvenær sem þú átt í samskiptum við Apple eða dótturfélag Apple. Apple og dótturfélög þess geta deilt þessum persónugreinanlegu upplýsingum innbyrðis og notað í samræmi við þessa persónuverndarstefnu. Þau geta einnig sameinað þær öðrum upplýsingum til að útvega og bæta vörur okkar, þjónustu, efni og auglýsingar. Þú þarft ekki að veita þær persónugreinanlegu upplýsingar sem við höfum óskað eftir en ef þú kýst að gera það ekki getum við ekki útvegað þér vörur eða þjónustu né heldur brugðist við fyrirspurnum sem þú kannt að senda okkur.

Hér eru dæmi um þær tegundir persónugreinanlegra upplýsinga sem Apple kann að safna og hvernig við kunnum að nota þær:

Þær persónugreinanlegu upplýsingar sem við söfnum

 • Þegar þú stofnar Apple ID-auðkenni, sækir um lán, kaupir vöru, sækir hugbúnaðaruppfærslu, skráir þig á námskeið í Apple-verslun, tengist þjónustu okkar, hefur samband við okkur eða tekur þátt í könnun á netinu kunnum við að safna ýmsum upplýsingum, þ. á m. nafninu þínu, póstfangi, símanúmeri, netfangi, heppilegum samskiptamáta, auðkennum tækja, IP-tölu, upplýsingum um staðsetningu og kreditkortaupplýsingum.
 • Þegar þú notar Apple-vörur til að deila efninu þínu með fjölskyldu og vinum, sendir gjafabréf og vörur eða býður öðrum þátttöku í þjónustu eða á umræðusvæðum Apple kann Apple að safna þeim upplýsingum sem þú veitir um þetta fólk, t.d. nöfnum, póstföngum, netföngum og símanúmerum. Apple mun nota þessar upplýsingar til að uppfylla beiðnir þínar, útvega þér viðkomandi vöru eða þjónustu eða koma í veg fyrir svik.
 • Í tilteknum lögsagnarumdæmum kunnum við að fara fram á opinber skilríki við ákveðnar aðstæður á borð við uppsetningu reiknings fyrir þráðlaus samskipti og virkjun tækis, við fyrirgreiðslur lána, meðhöndlun bókana eða eins og lög kveða á um.

Notkun okkar á persónugreinanlegum upplýsingum þínum

Mögulega vinnum við úr persónugreinanlegum upplýsingum þínum í þeim tilgangi sem lýst er í þessari persónuverndarstefnu með þínu samþykki, til að fara eftir ákvæðum þeirra laga sem Apple þarf að hlíta eða þegar við höfum metið það nauðsynlegt vegna lögmætra hagsmuna sem Apple fylgir eftir eða út af þriðja aðila sem kann að reynast nauðsynlegt að deila upplýsingum með.

 • Þær persónugreinanlegu upplýsingar sem við söfnum gera okkur kleift að senda þér nýjustu vörutilkynningar frá Apple, hugbúnaðaruppfærslur og upplýsingar um væntanlega viðburði. Viljirðu ekki vera á póstlistanum okkar geturðu afþakkað hvenær sem er með því að uppfæra kjörstillingarnar þínar.
 • Auk þessa notum við persónugreinanlegar upplýsingar til að geta búið til, þróað, unnið með og bætt vörur okkar, þjónustu, efni og auglýsingar og til að koma í veg fyrir tap og svik. Við kunnum einnig að nota persónugreinanlegar upplýsingar þínar af öryggisástæðum fyrir reikning og netkerfi, þ. á m. til að geta verndað þjónustu okkar í þágu allra notenda. Við notum upplýsingarnar þínar til að koma í veg fyrir svik þegar viðskipti við okkur á netinu eiga sér stað. Við takmörkum notkun okkar á gögnum til að koma í veg fyrir svik við tilfelli þar sem slíkt reynist algjörlega nauðsynlegt og innan lögmætra hagsmuna samkvæmt okkar mati til að vernda viðskiptavini okkar og þjónustu. Fyrir ákveðin viðskipti á netinu kunnum við einnig að staðfesta upplýsingarnar sem þú útvegaðir við heimildir sem eru aðgengilegar almenningi.
 • Við kunnum að nota persónugreinanlegar upplýsingar þínar, svo sem fæðingardag þinn og ár, til að staðfesta hver þú ert, aðstoða við auðkenningu notenda og ákvarða viðeigandi þjónustu fyrir þig. Til dæmis getum við notað fæðingardag til að ákvarða aldur Apple ID-reikningseigenda.
 • Annað veifið kunnum við að nota persónugreinanlegar upplýsingar um þig til að senda þér mikilvægar tilkynningar, t.d. upplýsingar um kaup og breytingar á skilmálum okkar og reglum. Þar sem þessar upplýsingar eru mikilvægar í samskiptum þínum við Apple geturðu ekki afþakkað þetta.
 • Við kunnum einnig að nota persónugreinanlegar upplýsingar innanhúss, t.d. við endurskoðun, gagnagreiningu og rannsóknir til að bæta vörur Apple, þjónustu og samskipti við viðskiptavini.
 • Ef þú tekur þátt í happdrætti, keppni eða áþekkri kynningu getum við notað upplýsingarnar sem þú gefur upp til að hafa umsjón með þeim kynningum.

Uppruni persónugreinanlegu upplýsinganna þinna þegar þær eru ekki fengnar frá þér

Við kunnum að hafa móttekið persónugreinanlegu upplýsingarnar þínar frá öðrum einstaklingi ef sá einstaklingur hefur deilt efninu sínu með þér með notkun á vörum Apple, sent gjafabréf og vörur eða boðið þér þátttöku í þjónustu eða á umræðusvæðum Apple. Við kunnum einnig að staðfesta upplýsingarnar sem þú útvegaðir við stofnun á Apple ID-auðkenni við þriðja aðila af öryggisástæðum og til að koma í veg fyrir svik.

Í rannsóknar- og þróunartilgangi kunnum við að nota gagnasöfn á borð við þau sem innihalda myndir, raddir eða önnur gögn sem hugsanlega er hægt að tengja við persónugreinanlegan einstakling. Þegar við komumst yfir þannig gagnasöfn gerum við það í samræmi við viðeigandi lög í lögsagnarumdæminu þar sem gagnasafnið er hýst. Þegar við notum þannig gagnasöfn í rannsóknar- og þróunarstarfsemi reynum við ekki að bera kennsl á einstaklinga sem kunna að leynast í þeim.

Söfnun og notkun ópersónugreinanlegra upplýsinga

Við söfnum einnig gögnum á sniði sem ekki er hægt að tengja beint við tiltekna einstaklinga. Við getum safnað, notað, flutt og birt ópersónugreinanlegar upplýsingar í hvaða tilgangi sem er. Hér eru nokkur dæmi um ópersónugreinanlegar upplýsingar sem við söfnum og hvernig við notum þær:

 • Við kunnum að safna upplýsingum á borð við starfssvið, tungumál, póstnúmer, svæðisnúmer, einkvæmt auðkenni tækis, tilvísunarvefslóð, staðsetningu og tímabelti þar sem Apple-vara er í notkun, í þeim tilgangi að skilja betur hegðun viðskiptavina og bæta vörur okkar, þjónustu og auglýsingar.
 • Við kunnum að safna upplýsingum um aðgerðir viðskiptavina á vefsvæði okkar, í iCloud-þjónustunni, iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store for Apple TV og iBooks Stores og frá öðrum vörum og þjónustu. Upplýsingunum er safnað saman og þær notaðar til að hjálpa okkur að veita viðskiptavinum gagnlegri upplýsingar og til að skilja hvaða hlutar vefsvæðisins, vörur og þjónusta vekja mestan áhuga. Í þessari persónuverndarstefnu teljast samantekin gögn vera ópersónugreinanlegar upplýsingar.
 • Við kunnum að safna og vista upplýsingar um hvernig þú notar þjónustu okkar, þ.m.t. leitarfyrirspurnir þínar. Þessar upplýsingar kunna að verða notaðar til að skila betri leitarniðurstöðum í þjónustu okkar. Slíkar upplýsingar eru ekki tengdar við IP-töluna þína, að frátöldum takmörkuðum tilvikum þar sem markmiðið er að auka gæði þjónustu okkar á netinu.
 • Að fengnu skýru samþykki frá þér kunnum við að safna gögnum um notkun þína á tækinu þínu og forritum til þess að aðstoða þróunaraðila forrita við að bæta vörur sínar.

Ef við sameinum ópersónugreinanlegar upplýsingar persónugreinanlegum upplýsingum verður farið með sameinuðu upplýsingarnar sem persónugreinanlegar upplýsingar á meðan þær eru sameinaðar.

Kökur og önnur tækni

Vefsvæði Apple, netþjónusta, gagnvirk forrit, tölvupóstskeyti og auglýsingar kunna að nýta "kökur" og aðra tækni á borð við pixlamerki og vefvita. Þessi tækni hjálpar okkur að skilja betur hegðun notenda, sjá hvaða hluta vefsvæða fólk hefur heimsótt og mæla árangur auglýsinga og vefleitar. Við förum með upplýsingar sem við söfnum með kökum og annarri tækni sem ópersónugreinanlegar upplýsingar. Að því marki sem IP-tölur eða svipuð auðkenni eru álitin persónugreinanlegar upplýsingar samkvæmt lögum á hverjum stað förum við hins vegar með þau auðkenni sem persónugreinanlegar upplýsingar. Að því marki sem ópersónugreinanlegar upplýsingar eru sameinaðar persónugreinanlegum upplýsingum verður á sama hátt farið með sameinuðu upplýsingarnar sem persónugreinanlegar upplýsingar samkvæmt þessari persónuverndarstefnu.

Auglýsingar sem birtast á vegum auglýsingavettvangs Apple kunna að birtast í Apple News og App Store. Ef þú vilt ekki fá sendar auglýsingar frá auglýsingavettvangi Apple sem byggðar eru á áhugasviði þínu getur þú kveikt á Limit Ad Tracking sem hindrar að slíkar auglýsingar verði sendar á Apple ID-auðkennið þitt, óháð því hvaða tæki þú ert að nota. Ef þú kveikir á Limit AdTracking í fartækinu geta forrit þriðju aðila ekki notað Advertising Identifier, ópersónugreinanlegt auðkenni tækis, til að birta þér miðaðar auglýsingar. Þú munt hugsanlega áfram sjá auglýsingar í App Store eða News sem byggjast á samhengi, t.d. leitarfyrirspurn frá þér eða rásinni sem þú ert að lesa. Í forritum þriðju aðila sérðu hugsanlega auglýsingar sem byggðar eru á öðrum upplýsingum.

Apple og samstarfsaðilar okkar nota einnig kökur og aðra tækni til að muna persónugreinanlegar upplýsingar þegar þú notar vefsvæðið okkar, netþjónustu og forrit. Markmið okkar í þessum tilvikum er að gera upplifun þína af Apple þægilegri og persónulegri. Með því að þekkja t.d. eiginnafnið þitt getum við heilsað þér næst þegar þú heimsækir vefverslun Apple. Ef við þekkjum landið þitt og tungumál – og skólann þinn ef þú ert kennari – getum við boðið þér upp á sérsniðna og gagnlega verslunarupplifun. Ef við vitum að einhver notaði tölvuna þína eða tækið þitt til að kaupa ákveðna vöru eða nota tiltekna þjónustu hjálpar það okkur að laga auglýsingar okkar og tölvupóstsamskipti betur að áhugamálum þínum. Með því að þekkja samskiptaupplýsingarnar þínar, auðkenni vélbúnaðar og upplýsingar um tölvuna þína eða tækið þitt er líka auðveldara fyrir okkur að sérsníða stýrikerfið þitt, setja upp iCloud-þjónustu fyrir þig og veita þér betri þjónustu.

Ef þú vilt gera kökur óvirkar og ert að nota Safari-vafrann skaltu fara í kjörstillingar Safari og opna persónuverndarsvæðið til að stjórna kjörstillingunum. Farðu í Stillingar í Apple-fartækinu og opnaðu Safari. Finndu hlutann Persónuvernd og öryggi og pikkaðu á „Útiloka kökur" til að stjórna kjörstillingunum. Fyrir aðra vafra skaltu athuga hjá þjónustuveitunni hvernig kökur eru gerðar óvirkar. Athugaðu að tilteknir eiginleikar Apple-vefsvæðisins verða ekki í boði þegar kökur eru óvirkar.

Eins og gildir um flest internetþjónustufyrirtæki söfnum við ýmsum upplýsingum sjálfkrafa og vistum í annálaskrám. Meðal þessara upplýsinga eru IP-tölur, tegund og tungumál vafra, netþjónustuveita, tilvísunarvefsvæði/-forrit og lokavefsvæði/forrit, stýrikerfi, dagsetningar-/tímastimpill og gögn um smelli.

Við notum þessar upplýsingar til að skilja og greina leitni, til að hafa umsjón með vefsvæðinu, til að fræðast um hegðun notenda á vefsvæðinu, til að bæta vöru okkar og þjónustu og til að safna lýðfræðilegum upplýsingum um notendur okkar sem heild. Apple kann að nota þessar upplýsingar í markaðs- og auglýsingaþjónustu.

Í sumum tölvupóstskeytum okkar notum við veftengla sem smella má á og eru tengdir efni á vefsvæði Apple. Þegar viðskiptavinir smella á einn þessara tengla fara þeir í gegnum sérstakan vefþjón áður en þeir komast á áfangasíðu á vefsvæðinu okkar. Við skráum þessi smelligögn til að hjálpa okkur að ákvarða áhuga á tilteknu efni og mæla árangur samskipta okkar við viðskiptavini. Ef þú vilt ekki að fylgst sé með þér á þennan hátt skaltu ekki smella á texta- eða myndatengla í tölvupóstskeytum.

Pixlamerki gera okkur kleift að senda tölvupóstskeyti á sniði sem viðskiptavinir geta lesið og þau segja okkur hvort skeyti hefur verið opnað. Við kunnum að nota þessar upplýsingar til að draga úr fjölda skeyta sem við sendum viðskiptavinum eða hætta sendingum.

Upplýsingar birtar þriðju aðilum

Stundum kann Apple að gera tilteknar persónugreinanlegar upplýsingar aðgengilegar samstarfsaðilum sem vinna með Apple að því að útvega vörur eða þjónustu eða sem hjálpa Apple í markaðssetningu til viðskiptavina. Þegar þú til að mynda kaupir og virkjar iPhone gefurðu Apple og símafyrirtækinu leyfi til að skiptast á þeim upplýsingum sem þú gefur upp við virkjunina til að hægt sé að veita þér þjónustu. Ef þér er veitt þjónusta gilda persónuverndarstefnur Apple og símafyrirtækisins um reikninginn þinn. Apple deilir persónugreinanlegum upplýsingum aðeins til að útvega eða bæta vörur okkar, þjónustu og auglýsingar; þeim verður ekki deilt með þriðju aðilum í markaðssetningarskyni.

Þjónustuveitur

Apple deilir persónugreinanlegum upplýsingum með fyrirtækjum sem veita þjónustu á borð við upplýsingavinnslu, lánaþjónustu, afgreiðslu pantana viðskiptavina, afhendingu vara, umsjón og endurbætur á gögnum viðskiptavina, þjónustu við viðskiptavini, mat á áhuga á vörum okkar og þjónustu og framkvæmd rannsókna eða kannana á ánægju meðal viðskiptavina. Þessum fyrirtækjum ber skylda til að vernda upplýsingar þínar og þau kunna að vera staðsett hvar sem Apple starfar.

Aðrir

Nauðsynlegt getur verið – samkvæmt lögum, lagaferlum, málaferlum og/eða beiðni frá opinberum yfirvöldum í búsetulandi þínu eða öðrum löndum – að Apple gefi upp persónugreinanlegar upplýsingar þínar. Við kunnum einnig að gefa upp upplýsingar um þig ef við teljum það nauðsynlegt eða viðeigandi af orsökum sem varða þjóðaröryggi, löggæslu eða annan almannahag.

Við kunnum einnig að gefa upp upplýsingar um þig ef við teljum það nauðsynlegt til að framfylgja skilmálum okkar eða vernda starfsemi okkar eða notendur. Aukinheldur, ef til endurskipulagningar, sameiningar eða sölu kemur, kunnum við að flytja allar persónugreinanlegar upplýsingar sem við höfum safnað til viðeigandi þriðja aðila.

Verndun persónugreinanlegra upplýsinga

Apple tekur öryggi persónugreinanlegra upplýsinga mjög alvarlega. Netþjónusta Apple á borð við vefverslun Apple og iTunes Store gætir persónugreinanlegra upplýsinga um þig við flutning þeirra með því að nota dulkóðun eins og TLS (Transport Layer Security). Þegar Apple geymir persónuupplýsingar frá þér notum við tölvukerfi með takmörkuðum aðgangi, hýst á stöðum sem varðir eru með efnislegum öryggisráðstöfunum. Að iCloud Mail undanskildu eru gögn í iCloud geymd á dulkóðuðu sniði, einnig þegar við notum vistun hjá þriðja aðila.

Þegar þú notar sumar vörur Apple, þjónustu eða forrit eða birtir færslu á Apple-umræðusvæði, -spjallrás eða -netsamfélagsþjónustu eru persónugreinanlegu upplýsingarnar og efnið sem þú deilir sýnilegt öðrum notendum og þeir geta lesið það, safnað því eða notað það. Þú berð ábyrgð á þeim persónugreinanlegu upplýsingum sem þú kýst að deila eða senda við þessar kringumstæður. Ef þú gefur t.d. upp nafn þitt og netfang í færslu á umræðusvæði eru þær upplýsingar opinberar. Sýndu aðgát þegar þú notar þessa eiginleika.

Ef þú eða einhver annar sem notar Family Sharing skráir sig inn í tæki sem er í eigu þriðja aðila er hægt að sækja allar upplýsingar sem samnýttar eru innan fjölskyldunnar – þ.m.t. dagbók, staðsetningu, myndir og kaup í iTunes – í viðkomandi tæki þriðja aðila og þar með gefa öðrum aðgang að þessum upplýsingum. Farðu á Family Sharing til að fá frekari upplýsingar.

Tilvist sjálfvirkrar ákvarðanatöku, þ. á m. gerð persónusniðs

Apple tekur engar ákvarðanir sem hafa með notkun á algóritma eða gerð persónusniðs að gera sem snertir þig umtalsvert.

Heilleiki og varðveisla persónugreinanlegra upplýsinga

Apple auðveldar þér að halda persónugreinanlegum upplýsingum þínum nákvæmum, tæmandi og uppfærðum. Við munum varðveita persónugreinanlegar upplýsingar þínar eins lengi og þarf til að uppfylla það sem lýst er í þessari persónuverndarstefnu og samantektum á persónuvernd sem tengjast ákveðnum þjónustum. Við skoðum gaumgæfilega þörf okkar á því að safna saman persónugreinanlegum upplýsingum þegar við leggjum mat okkar á varðveislutímann og ef það reynist nauðsynlegt höldum við upplýsingunum í sem skemmstan tíma með tilgang söfnunarinnar að leiðarljósi nema lög krefjist lengri varðveislutíma.

Aðgangur að persónugreinanlegum upplýsingum

Þú getur aðstoðað við að tryggja að samskiptaupplýsingar og kjörstillingar þínar séu nákvæmar, tæmandi og uppfærðar með því að skrá þig inn á Apple ID-notandasíðuna þína. Hvað varðar aðrar persónugreinanlegar upplýsingar sem við geymum veitum við þér aðgang og afrit í hvaða tilgangi sem er, þ.m.t. til að biðja okkur um að leiðrétta gögnin ef þau eru ónákvæm eða eyða gögnunum ef Apple ber ekki skylda til að varðveita þau lögum samkvæmt eða í viðskiptalegum tilgangi. Við gætum hafnað því að vinna úr beiðnum sem eru lítilvægar/tilefnislausar, stofna friðhelgi annarra í hættu, eru sérlega óhagkvæmar eða krefjast aðgangs sem að öðru leyti er ekki krafist samkvæmt lögum á hverjum stað. Við kunnum einnig að hafna þáttum eyðingar eða aðgangsbeiðnum ef við teljum að það geti grafið undan lögmætri notkun okkar á gögnum í öryggisskyni og til að koma í veg fyrir svik eins og var lýst hér á undan. Verkfæri á netinu fyrir beiðnir um aðgang, leiðréttingu eða eyðingu eru í boði á grundvelli hvers svæðis fyrir sig með því að skrá sig inn á privacy.apple.com. Þar sem verkfærið á netinu er ekki í boði eins og er fyrir aðgangsbeiðnir á þínu svæði er hægt að senda beiðni beint á apple.com/legal/privacy/contact.

Börn og menntun

Okkur er ljóst mikilvægi þess að leggja sérstaka áherslu á að vernda einkalíf og öryggi barna sem nota vörur og þjónustu Apple. Börn undir 13 ára aldri, eða samsvarandi lágmarksaldri viðkomandi lögsagnarumdæmis, hafa ekki heimild til að stofna eigið Apple ID-auðkenni nema foreldri hafi veitt samþykki sem unnt er að staðfesta eða sem hluta af reikningsstofnunarferli barnsins í Family Sharing eða ef þau hafa fengið Apple ID-reikning í umsjón skólans síns (þar sem það er í boði). Foreldri verður til dæmis að fara yfir upplýsingar um Apple ID og Family Sharing og veita samþykki fyrir Söfnun, notkun og upplýsingagjöf Apple áupplýsingum barnsins; sem og samþykkja þjónustuskilmála iTunes Store áður en hægt er að hefja ferli við stofnun Apple ID-reiknings fyrir barnið. Auk þess geta skólar sem taka þátt í Apple School Manager og hafa farið yfir og samþykkt upplýsingarnar um Apple ID-auðkenni fyrir nemendur í umsjón skólans stofnað Apple ID-auðkenni í umsjón skólans fyrir nemendur. Upplýsingarnar um Apple ID-auðkenni fyrir nemendur í umsjón skólans lýsa því hvernig Apple fer með upplýsingar nemenda og eru viðbót við persónuverndarstefnu Apple. Frekari upplýsingar um Family Sharing, Umsjón með Apple ID-auðkennum og Takmarkanir fyrir reikninga barna.

Ef við komumst að því að við höfum safnað persónulegum upplýsingum um barn undir 13 ára aldri, eða samsvarandi lágmarksaldri viðkomandi lögsagnarumdæmis, að fyrrnefndum kringumstæðum undanskildum, grípum við til aðgerða til að eyða þessum upplýsingum eins fljótt og auðið er.

Ef þú sem foreldri þarft einhvern tímann að fá aðgang að, leiðrétta eða eyða gögnum sem tengjast Family Sharing-reikningi þínum eða Apple ID-auðkenni barnsins þíns geturðu haft samband við okkur í gegnum einn af valkostunum sem er boðið upp á neðst á síðunni.

Þjónusta sem byggist á staðsetningu

Til að veita þjónustu sem byggist á staðsetningu í vörum frá Apple kunna Apple og samstarfsaðilar okkar að safna, nota og deila nákvæmum staðsetningargögnum, þ. á m. landfræðilegri rauntímastaðsetningu Apple-tölvunnar þinnar eða -tækisins. Þar sem það er í boði getur verið að þjónusta sem byggist á staðsetningu noti GPS, Bluetooth og IP-töluna þína, ásamt samansöfnuðum upplýsingum um staðsetningu heitra Wi-Fi reita og farsímamastra, auk annarrar tækni, til að ákvarða gróflega staðsetningu þína. Nema þú veitir samþykki þitt er þessum staðsetningargögnum safnað með nafnlausum hætti á sniði sem ekki er hægt að nota til að persónugreina þig og Apple, samstarfsaðilar okkar og leyfishafar nota þau til að útvega og bæta vörur og þjónustu sem byggjast á staðsetningu. Tækið þitt kann til dæmis að deila landfræðilegri staðsetningu sinni með forritaveitum þegar þú kýst að nýta þér staðsetningarþjónustu þeirra.

Sum þjónusta sem Apple býður upp á og byggist á staðsetningu, t.d. eiginleikinn „Find My iPhone", krefst persónugreinanlegra upplýsinga frá þér til að virka.

Vefsvæði og þjónusta þriðju aðila

Vefsvæði, vörur, forrit og þjónusta Apple kunna að innihalda tengla á vefsvæði, vörur og þjónustu þriðju aðila. Vörur okkar og þjónusta kunna einnig að nota eða bjóða upp á vörur eða þjónustu frá þriðju aðilum – t.d. iPhone-forrit frá þriðja aðila.

Upplýsingar sem þriðji aðili safnar, og kunna að innihalda atriði á borð við staðsetningargögn eða samskiptaupplýsingar, lúta persónuverndarstefnu viðkomandi aðila. Við hvetjum þig til að kynna þér vinnubrögð þessara þriðju aðila þegar kemur að persónuvernd.

Ef þú kaupir áskrift í forriti þriðja aðila eða í News búum við til einkvæmt áskriftarkenni fyrir þig og þróunaraðilann eða útgefandann sem við notum til að senda skýrslur til þróunaraðilans eða útgefandans sem innihalda upplýsingar um áskriftina sem þú keyptir og búsetuland þitt. Ef þú segir upp öllum áskriftunum þínum hjá tilteknum þróunaraðila eða útgefanda verður áskriftarkennið endurstillt eftir 180 daga ef áskriftirnar eru ekki endurnýjaðar. Þessar upplýsingar eru sendar til þróunaraðila til að þeir geti gert sér grein fyrir frammistöðu áskriftanna.

Alþjóðlegir notendur

Aðilar um allan heim kunna að flytja eða hafa aðgang að upplýsingum sem þú lætur af hendi eins og lýst er í þessari persónuverndarstefnu. Persónuupplýsingar, sem tengjast þjónustu Apple, varðandi einstaklinga sem eru búsettir í aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins eða Sviss, eru undir stjórn Apple Distribution International á Írlandi og Apple Inc. vinnur úr þeim fyrir hönd þess. Apple notar samþykkt samningsákvæði vegna flutnings á persónugreinanlegum upplýsingum á milli landa sem safnað er á Evrópska efnahagssvæðinu og í Sviss. Sem alþjóðlegt fyrirtæki er Apple með fjölda lögaðila í mismunandi lögsagnarumdæmum sem bera ábyrgð á þeim persónugreinanlegu upplýsingum sem þeir safna og unnið er úr fyrir þeirra hönd af Apple Inc. Til dæmis er upplýsingum frá sölustöðum smásöluaðila okkar utan Bandaríkjanna stjórnað af einstökum smásöluaðilum í hverju landi fyrir sig. Persónugreinanlegum upplýsingum hjá Apple, í vefversluninni og iTunes kann að vera stjórnað af lögaðilum utan Bandaríkjanna, eins og fram kemur í skilmálum hverrar þjónustu fyrir sig.

Apple lýtur kerfi Efnahagssamstarfs Asíu- og Kyrrahafsríkjanna (APEC) um reglur varðandi persónuvernd í samskiptum yfir landamæri (CBPR). CBPR-kerfi APEC er rammi fyrir stofnanir og fyrirtæki til að tryggja vernd persónuupplýsinga sem fluttar eru milli þátttökuríkja APEC. Frekari upplýsingar um APEC-vottun og lausn deilumála má finna með því að smella á TRUSTe-kennimerkið.

Áhersla alls fyrirtækisins á persónuvernd þína

Til að tryggja öryggi persónugreinanlegu upplýsinganna þinna upplýsum við starfsfólk Apple um reglur okkar varðandi persónuvernd og öryggi og framfylgjum með ströngum hætti öryggisráðstöfunum innan fyrirtækisins.

Spurningar um persónuvernd

Ef spurningar eða athugunarefni koma upp varðandi persónuverndarstefnu eða gagnavinnslu Apple, þú vilt hafa samband við fulltrúa okkar hjá evrópsku persónuverndarstofnuninni eða ef þú vilt kvarta yfir hugsanlegu broti á staðbundnum persónuverndarlögum skaltu hafa samband við okkur. Þú getur hringt hvenær sem er í þjónustuver Appleí viðeigandi símanúmer í þínu landi eða svæði.

Þegar okkur berst spurning um persónuvernd eða móttöku á persónugreinanlegum upplýsingum út af beiðni um aðgang/niðurhal höfum við á að skipa sérstöku starfsfólki sem fer yfir samskiptin og leitast við að taka á því tiltekna athugunarefni eða fyrirspurn sem þú vilt fá svör við. Ef málið er umfangsmeira í eðli sínu gætum við óskað frekari upplýsinga frá þér. Öllum slíkum umfangsmeiri samskiptum er svarað. Ef þú sættir þig ekki við svar okkar geturðu beint kvörtun þinni til viðeigandi eftirlitsyfirvalds í þínu lögsagnarumdæmi. Ef þú spyrð okkur munum við leitast við að veita þér upplýsingar um leiðir til að leggja fram kvartanir sem eiga við þínar kringumstæður.

Apple kann að uppfæra persónuverndarstefnuna annað veifið. Þegar við gerum efnislegar breytingar á stefnunni birtum við tilkynningu á vefsvæði okkar ásamt uppfærðu persónuverndarstefnunni.

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornía, Bandaríkin,95014

Staðfesta persónuverndarvottun TRUSTe