Privacybeleid

Het Privacybeleid van Apple is bijgewerkt op 22 mei 2018.

Uw privacy is belangrijk voor Apple. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Naast dit Privacybeleid verstrekken wij in onze producten gegevens over data en privacy voor bepaalde functies die om uw persoonsgegevens vragen. U kunt deze gegevens bekijken voordat u deze functies inschakelt in de instellingen voor deze functies of online op apple.com/legal/privacy.

Neem even de tijd om ons privacybeleid door te nemen en laat het ons weten als u vragen hebt.

Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen.

U kunt worden gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken bij contact met Apple of een bij Apple aangesloten bedrijf. Apple en haar partners mogen deze persoonsgegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonsgegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u echter in veel gevallen geen producten of diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van de persoonsgegevens die Apple kan verzamelen en hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt:

De persoonsgegevens die worden verzameld

 • Als u een Apple ID aanmaakt, een handelskrediet aanvraagt, een product koopt, een software-update downloadt, u inschrijft voor een cursus bij een Apple Store, verbinding maakt met onze diensten, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren, apparaat-ID’s, IP-adressen, locatiegegevens en creditcardgegevens.
 • Als u Apple producten gebruikt om materiaal te delen met familie en vrienden, cadeaubonnen en producten verstuurt of anderen uitnodigt voor het gebruik van diensten van Apple of voor deelname aan forums van Apple, kan Apple de gegevens verzamelen die u over deze personen verstrekt, zoals hun naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Apple gebruikt dergelijke gegevens om aan uw aanvragen te voldoen, de relevante producten of diensten te verstrekken of fraude te voorkomen.
 • In sommige rechtsgebieden kunnen we onder bepaalde omstandigheden om een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs vragen, bijvoorbeeld bij het instellen van een mobiele account en het activeren van uw apparaat, met het oog op het verstrekken van handelskrediet, voor het beheer van reserveringen of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het gebruik van uw persoonsgegevens

We kunnen met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Apple gehouden is of wanneer wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is voor legitieme belangen van Apple of een derde partij, als het noodzakelijk is gegevens te verstrekken aan deze partij.

 • Met de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe productaankondigingen, software-updates en aankomende evenementen van Apple. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u uw naam op elk gewenst moment verwijderen door uw voorkeuren bij te werken.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen. We gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk ook ter beveiliging van accounts en netwerken, bijvoorbeeld om onze diensten te beschermen ten behoeve van al onze gebruikers. Als wij uw gegevens gebruiken voor fraudebestrijding, gebeurt dit naar aanleiding van een online transactie met ons. We beperken het gebruik van gegevens ter bestrijding van fraude tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn en die binnen het kader van onze legitieme belangen vallen om onze klanten en diensten te beschermen. Voor bepaalde online transacties kunnen we de door u verstrekte informatie ook verifiëren aan de hand van publiek toegankelijke bronnen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens, waaronder uw geboortedatum, gebruiken om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen. We kunnen de geboortedatum bijvoorbeeld gebruiken om de leeftijd van een Apple ID-accounthouder vast te stellen.
 • Soms kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Apple, kunt u de ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Apple te verbeteren.
 • Als u deelneemt aan een sweepstake, wedstrijd of vergelijkbare promotie, kunnen we de door u verstrekte gegevens gebruiken om deze programma’s te beheren.

Herkomst van persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen van anderen als deze personen materiaal met u hebben gedeeld via producten van Apple, u cadeaubonnen of producten hebben gestuurd of u hebben uitgenodigd voor het gebruik van diensten van Apple of voor deelname aan forums van Apple. De gegevens die u bij het aanmaken van een Apple ID verstrekt, worden mogelijk ook geverifieerd bij een derde partij, om redenen van beveiliging en ter voorkoming van fraude.

Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden kunnen we ook gebruikmaken van gegevensverzamelingen die bijvoorbeeld afbeeldingen, stemmen of andere gegevens bevatten die zouden kunnen worden gekoppeld aan een te identificeren persoon. Als wij dergelijke gegevensverzamelingen verwerven, doen wij dit in overeenstemming met het toepasselijk recht in het rechtsgebied waarin de gegevensverzameling wordt gehost. Als wij dergelijke gegevensverzamelingen gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, stellen wij geen pogingen in het werk om personen die daarin voorkomen, opnieuw te identificeren.

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier vindt u een aantal voorbeelden van de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken:

 • We kunnen gegevens verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, UDID (Unique Device Identifier), verwijzings-URL, locatie en de tijdzone waar een product van Apple wordt gebruikt, zodat we meer inzicht krijgen in consumentengedrag en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.
 • We kunnen ook gegevens verzamelen over activiteiten van klanten op onze website, in de iCloud-diensten, in de iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store voor Apple TV en iBooks Store, en op basis van onze producten en diensten. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens binnen het kader van dit Privacybeleid.
 • We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop u onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet gekoppeld aan uw IP-adres, behalve in beperkte gevallen om de kwaliteit van onze internetdiensten te waarborgen.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we gegevens verzamelen over de manier waarop u uw apparaat en apps gebruikt om app-ontwikkelaars te helpen hun apps te verbeteren.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonsgegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonsgegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en andere technologieën

De websites, online diensten, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van Apple kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonsgegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonsgegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens.

Advertenties via het Apple advertentieplatform kunnen verschijnen in Apple News en in de App Store. Als u geen op uw interesses toegespitste advertenties wilt ontvangen via het Apple advertentieplatform, kunt u kiezen voor beperkte reclametracking. Uw Apple ID wordt dan afgemeld voor dergelijke advertenties, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Als u ‘Beperk reclametracking’ inschakelt op uw mobiele apparaat, mogen apps van derde partijen geen gebruik maken van de Advertising Identifier (een niet-persoonlijke apparaat-ID) om u te voorzien van gerichte advertenties. U kunt nog wel advertenties zien in de App Store of in News op basis van de context, zoals uw zoekopdracht of het kanaal dat u leest. In apps van derde partijen kunt u advertenties zien op basis van andere gegevens.

Apple en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonsgegevens te bewaren als u onze websites, online services en apps gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met Apple aangenamer en persoonlijker te maken. Als we bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk aanspreken bij uw volgende bezoek aan de Apple Online Store. Met kennis van uw land en taal, en uw school als u in het onderwijs werkzaam bent, kunnen we ervoor zorgen dat u doelgerichter kunt winkelen. Als we weten dat iemand uw computer of apparaat heeft gebruikt om een bepaald product te kopen of om een bepaalde dienst te gebruiken, kunnen we onze reclames en e-mailberichten beter afstemmen op uw interesses. En op basis van uw contactgegevens, hardware-ID’s en informatie over uw computer of apparaat kunnen we uw besturingssysteem aan uw wensen aanpassen, iCloud voor u instellen en u optimale klantenservice bieden.

Als u cookies wilt uitschakelen en gebruikmaakt van de webbrowser Safari, opent u de Safari-voorkeuren. In het paneel ‘Privacy’ kunt u uw voorkeuren instellen. Op uw mobiele Apple apparaat gaat u naar ‘Instellingen’, vervolgens naar ‘Safari’. Scrol omlaag naar het gedeelte ‘Privacy en beveiliging’ en tik op ‘Blokkeer cookies’ om uw voorkeuren in te stellen. Als u een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als cookies zijn uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de Apple website niet beschikbaar.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Dit betreft IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Apple kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Apple. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor u leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Openbaarmaking aan derde partijen

In bepaalde gevallen kan Apple persoonsgegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Apple om producten en diensten te verstrekken of die Apple helpen om producten op de markt te brengen. Als u bijvoorbeeld een iPhone koopt en activeert, geeft u Apple en uw provider toestemming om de gegevens uit te wisselen die u verstrekt tijdens het activeringsproces zodat uw mobiele service kan worden ingeschakeld. Zodra uw aanvraag voor de service is goedgekeurd, valt uw account onder het privacybeleid van Apple en van uw provider. Persoonsgegevens worden alleen door Apple gedeeld om producten, diensten en reclames te verstrekken of te verbeteren. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

Apple deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, kredietverlening, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de verbetering van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen overal zijn gevestigd waar Apple actief is.

Anderen

Het kan voor Apple noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van plaatselijke overheidsinstellingen of in het buitenland) om uw persoonsgegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonsgegevens

Apple neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Online services van Apple zoals de Apple Online Store en iTunes Store beveiligen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met versleuteling zoals TLS (Transport Layer Security). Als uw persoonsgegevens worden bewaard bij Apple, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen. iCloud-gegevens (behalve die van iCloud Mail) worden in gecodeerde vorm bewaard, ook als hierbij opslagvoorzieningen van derde partijen worden gebruikt.

Als u bepaalde producten, diensten of apps van Apple gebruikt of berichten post op een Apple forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonsgegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

Als u of iemand anders die gebruikmaakt van ‘Delen met gezin’, inlogt op een apparaat van een derde partij, kan alle informatie die wordt gedeeld binnen uw gezin, waaronder de agenda, de locatie, foto’s en iTunes-aankopen, worden gedownload op dat apparaat van de derde partij en zo openbaar worden gemaakt. Zie Delen met gezin voor meer informatie.

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

Apple neemt geen beslissingen die voor u aanzienlijke consequenties hebben op basis van algoritmen of profilering.

Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

Apple maakt het makkelijk voor u om uw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid en de privacybepalingen die gelden voor specifieke diensten. Bij het bepalen van deze perioden bekijken we allereerst zorgvuldig of het wel nodig is om persoonsgegevens te verzamelen. Als er een gerede noodzaak blijkt te zijn om dit te doen, bewaren we de gegevens niet langer dan nodig is om het doel van het verzamelen van de gegevens te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt ervoor zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en actueel zijn door in te loggen bij uw Apple ID-accountpagina. Wij verlenen u toegang tot andere persoonsgegevens die wij bewaren en verschaffen u hiervan een kopie. U mag uw toegang tot deze gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden, waaronder verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of om gegevens te verwijderen als Apple niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig of vexatoir zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. We kunnen bepaalde aspecten van verzoeken om verwijdering of toegang ook afwijzen als wij van mening zijn dat daardoor ons legitieme gebruik van gegevens voor beveiligings- en fraudebestrijdingsdoeleinden (zoals hierboven beschreven) wordt ondermijnd. Regionaal beschikbare online tools voor het indienen van verzoeken tot toegang, correctie of verwijdering vindt u door in te loggen op privacy.apple.com.Mocht de online tool voor verzoeken om toegang niet beschikbaar zijn in uw regio, dan kunt u uw verzoek rechtstreeks indienen via apple.com/legal/privacy/contact.

Kinderen en onderwijs

We beseffen hoe belangrijk het is om extra voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen die producten en diensten van Apple gebruiken. Kinderen jonger dan 13 jaar (of de hiervoor in het desbetreffende rechtsgebied geldende leeftijd) mogen geen eigen Apple ID aanmaken, tenzij hun ouder of voogd hiervoor aantoonbaar toestemming heeft verleend of tenzij de account van het kind wordt aangemaakt in het kader van ‘Delen met gezin’, of als het een beheerde Apple ID betreft (voor zover beschikbaar) die door de school is uitgegeven. Ouders moeten bijvoorbeeld de Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen doornemen, instemmen met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van hun kind door Apple en akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de iTunes Store voordat ze een Apple ID-account voor hun kind kunnen aanmaken. Bovendien kunnen scholen die deelnemen aan Apple School Manager en die de ‘Verklaring omtrent beheerde Apple ID’s voor leerlingen’ hebben gelezen en hiermee hebben ingestemd, beheerde Apple ID’s aanmaken voor leerlingen. In de Verklaring omtrent beheerde Apple ID’s voor leerlingen wordt uiteengezet hoe Apple omgaat met gegevens van leerlingen. Deze verklaring vormt een aanvulling op het Privacybeleid van Apple. Lees meer over Delen met gezin, beheerde Apple ID’s en de beperkingen die gelden voor accounts van kinderen.

Indien blijkt dat wij, anders dan in de hierboven vermelde situaties, persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar (of de hiervoor in het desbetreffende rechtsgebied geldende leeftijd), zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Als ouders op een bepaald moment toegang tot gegevens willen of gegevens willen corrigeren of verwijderen die verband houden met Delen met gezin of de Apple ID van een kind, kunnen ze contact met ons opnemen via een van de opties die onder aan deze pagina worden vermeld.

Locatievoorzieningen

Apple en haar partners en licentiehouders kunnen gegevens over de precieze locatie (waaronder de realtime geografische locatie van uw Apple computer of -apparaat) verzamelen, gebruiken en delen om locatievoorzieningen op Apple producten aan te bieden. Indien beschikbaar, kunnen locatievoorzieningen gebruikmaken van GPS, Bluetooth en uw IP-adres, in combinatie met crowd-sourced wifihotspots en zendmasten en andere technologieën om de locatie van uw apparaten te bepalen. Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm die niet tot u persoonlijk kan worden herleid en worden ze door Apple en haar partners en licentiehouders gebruikt om locatieproducten en -diensten aan te bieden en te verbeteren. Uw apparaat kan bijvoorbeeld de geografische locatie delen met de aanbieders van apps als u zich inschrijft voor hun locatievoorzieningen.

Sommige op locatie gebaseerde voorzieningen van Apple, zoals Zoek mijn iPhone, werken alleen als uw persoonsgegevens beschikbaar zijn.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten, apps en diensten van Apple kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden, bijvoorbeeld een iPhone-app van een derde partij.

Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

Als u in een app van een derde partij of in News een abonnement aanschaft, wordt er een abonnee-ID gemaakt die uniek is voor u en de ontwikkelaar of uitgever. Deze ID wordt gebruikt voor rapportage aan de ontwikkelaar of uitgever, onder andere over het abonnement dat u hebt aangeschaft en het land waarin u woont. Als u al uw abonnementen bij een bepaalde ontwikkelaar of uitgever opzegt, wordt de abonnee-ID na 180 dagen opnieuw ingesteld, tenzij u zich in de tussentijd opnieuw abonneert. Deze gegevens worden aan ontwikkelaars ter beschikking gesteld zodat zij weten hoe hun abonnementen presteren.

Internationale gebruikers

Alle gegevens die u verstrekt, kunnen worden overgedragen of geraadpleegd door instellingen over de hele wereld zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid. De verantwoordelijke voor de verwerking van op voorzieningen van Apple betrekking hebbende persoonsgegevens van ingezetenen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is Apple Distribution International in Ierland. De verwerker van deze persoonsgegevens ten behoeve van laatstgenoemde is Apple Inc. Apple maakt gebruik van goedgekeurde modelcontractclausules voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens die zijn verzameld in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Als wereldwijd bedrijf heeft Apple een aantal rechtspersonen in verschillende rechtsgebieden die verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die zij verzamelen en die namens hen door Apple Inc. worden verwerkt. Zo worden verkoopgegevens in Apple Stores buiten de VS beheerd door de afzonderlijke Retail-rechtspersonen in de verschillende landen. Persoonsgegevens met betrekking tot Apple, de Online Store en iTunes kunnen ook worden beheerd door rechtspersonen buiten de VS. Dit wordt vermeld in de algemene voorwaarden van de verschillende diensten.

Apple houdt zich aan het CBPR-systeem (Cross Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt richtlijnen voor organisaties voor de bescherming van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën. Voor meer informatie over APEC-certificering en het oplossen van geschillen klikt u op het TRUSTe-zegel.

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Apple en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Apple of de verwerking van gegevens, als u contact wilt opnemen met onze Europese Data Protection Officer of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen.U kunt ons altijd bereiken op het telefoonnummer van Apple Support voor uw land.

Vragen over privacy of over persoonsgegevens die zijn ontvangen in antwoord op een verzoek tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een gespecialiseerd team dat deze vragen of verzoeken beoordeelt. Dit team zal proberen het specifieke probleem of verzoek waarmee u zich tot ons wendt, op te lossen. Als het probleem van inhoudelijke aard is, wordt u indien nodig om nadere informatie gevraagd. Alle inhoudelijke verzoeken worden beantwoord. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorverwijzen naar het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Op uw verzoek zullen we trachten u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Het Privacybeleid van Apple kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS

Validate TRUSTe privacy certification