Privacybeleid

Het Apple privacybeleid is bijgewerkt op 19 januari 2018.

Uw privacy is belangrijk voor Apple. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Neem even de tijd om ons privacybeleid door te nemen en laat het ons weten als u vragen hebt.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen.

U kunt worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij contact met Apple of een bij Apple aangesloten bedrijf. Apple en haar partners mogen deze persoonlijke gegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u echter in veel gevallen geen producten of diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die Apple kan verzamelen en de manier waarop deze gegevens kunnen worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld

 • Als u een Apple ID aanmaakt, een handelskrediet aanvraagt, een product koopt, een software-update downloadt, u inschrijft voor een cursus bij een Apple Store, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online-enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren en creditcardgegevens.
 • Als u Apple-producten gebruikt om materiaal te delen met familie en vrienden, cadeaubonnen en producten verstuurt of anderen uitnodigt om deel te nemen aan Apple-diensten of -forums, kan Apple de gegevens verzamelen die u over deze personen verstrekt, zoals hun naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Apple gebruikt dergelijke gegevens om aan uw aanvragen te voldoen, de relevante producten of diensten te verstrekken of fraude te voorkomen.
 • In sommige rechtsgebieden kunnen we onder bepaalde omstandigheden om een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs vragen, bijvoorbeeld bij het instellen van een mobiele account en het activeren van uw apparaat, met het oog op het verstrekken van handelskrediet, voor het beheer van reserveringen of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

 • Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe productaankondigingen, software-updates en aankomende evenementen van Apple. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u uw naam op elk gewenst moment verwijderen door uw voorkeuren bij te werken.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze producten, diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder de geboortedatum, gebruiken om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen. We kunnen de geboortedatum bijvoorbeeld gebruiken om de leeftijd van Apple ID-accounthouders vast te stellen.
 • Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Apple, kunt u ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Apple te verbeteren.
 • Als u deelneemt aan een sweepstake, wedstrijd of vergelijkbare promotie, kunnen we de gegevens die u verstrekt gebruiken om deze programma’s te beheren.

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier vindt u een aantal voorbeelden van de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken:

 • We kunnen gegevens verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, UDID (Unique Device Identifier), verwijzings-URL, locatie en de tijdzone waar een product van Apple wordt gebruikt, zodat we meer inzicht krijgen in consumentengedrag en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.
 • We kunnen ook gegevens verzamelen over activiteiten van klanten op onze website, in de iCloud-voorzieningen, in de iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store voor Apple TV en iBooks Store, en op basis van onze producten en diensten. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens binnen het kader van dit privacybeleid.
 • We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop u onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet gekoppeld aan uw IP-adres, behalve in beperkte gevallen om de kwaliteit van onze internetdiensten te waarborgen.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we gegevens verzamelen over de manier waarop u uw apparaat en apps gebruikt om app-ontwikkelaars te helpen hun apps te verbeteren.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en andere technologieën

De websites, onlineservices, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van Apple kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens.

Advertenties via het Apple advertentieplatform kunnen verschijnen in Apple News en in de App Store. Als u geen op uw interesses toegespitste advertenties wilt ontvangen via het Apple advertentieplatform, kunt u kiezen voor beperkte reclametracking. Uw Apple ID wordt dan afgemeld voor dergelijke advertenties, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Als u 'Beperk reclametracking' inschakelt op uw mobiele apparaat, mogen apps van derde partijen geen gebruik maken van de Advertising Identifier (een niet-persoonlijke apparaat-id) om u te voorzien van gerichte advertenties. U kunt nog wel advertenties krijgen in de App Store of in News, gebaseerd op de context (uw zoekopdracht of het kanaal dat u leest). In apps van derde partijen kunt u advertenties krijgen op basis van andere gegevens.

Apple en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze websites, onlineservices en apps gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met Apple aangenamer en persoonlijker te maken. Als we bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk aanspreken bij uw volgende bezoek aan de Apple Online Store. Met kennis van uw land en taal, en uw school als u in het onderwijs werkzaam bent, kunnen we ervoor zorgen dat u doelgerichter kunt winkelen. Als we weten dat iemand uw computer of apparaat heeft gebruikt om een bepaald product te kopen of om een bepaalde dienst te gebruiken, kunnen we onze reclames en e-mailberichten beter afstemmen op uw interesses. En op basis van uw contactgegevens, hardware-ID’s en informatie over uw computer of apparaat kunnen we u besturingssysteem aan uw wensen aanpassen, iCloud voor u instellen en u een optimale klantenservice bieden.

Als u cookies wilt uitschakelen en gebruikmaakt van de webbrowser Safari, opent u de Safari-voorkeuren. In het paneel 'Privacy' kunt u uw voorkeuren instellen. Op uw mobiele Apple apparaat gaat u naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Safari'. Scrol omlaag naar het gedeelte 'Privacy en beveiliging' en tik op 'Blokkeer cookies' om uw voorkeuren in te stellen. Als u een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als cookies zijn uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de Apple-website niet beschikbaar.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina's en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Apple kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Apple. Als klanten op een van deze URL's klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor u leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Openbaarmaking aan derde partijen

In bepaalde gevallen kan Apple persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Apple om producten en diensten te verstrekken of die Apple helpen om producten op de markt te brengen. Als u bijvoorbeeld een iPhone koopt en activeert, geeft u Apple en uw provider toestemming om de gegevens uit te wisselen die u verstrekt tijdens het activeringsproces zodat uw mobiele service kan worden ingeschakeld. Zodra uw aanvraag voor de service is goedgekeurd, valt uw account onder het privacybeleid van Apple en van uw provider. Persoonlijke gegevens worden alleen door Apple gedeeld om producten, diensten en reclames te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

Apple deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, kredietverlening, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen overal zijn gevestigd waar Apple actief is.

Anderen

Het kan voor Apple noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Apple neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Onlineservices van Apple zoals de Apple Online Store en iTunes Store beveiligen uw persoonlijke gegevens tijdens de verzending met versleuteling zoals TLS (Transport Layer Security). Als uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij Apple, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen. iCloud-gegevens worden in gecodeerde vorm bewaard, ook als hierbij opslagvoorzieningen van derde partijen worden gebruikt.

Als u bepaalde Apple-producten, -diensten of -apps gebruikt of berichten post op een Apple-forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

Als u of iemand anders die gebruikmaakt van 'Delen met gezin', inlogt op een apparaat van een derde partij, kan alle informatie die wordt gedeeld binnen uw gezin, waaronder de agenda, de locatie, foto's en iTunes-aankopen, worden gedownload op dat apparaat van de derde partij en zo openbaar worden gemaakt. [Zie Delen met gezin voor meer informatie.]

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Apple maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en actueel zijn door in te loggen bij uw account op https://appleid.apple.com/. Wij verlenen u toegang tot andere persoonlijke gegevens die wij bewaren en verschaffen u hiervan een kopie. U mag uw toegang tot deze gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden, waaronder verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of om gegevens te verwijderen als Apple niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig of vexatoir zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. Verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van gegevens kunnen worden ingediend via het regionale formulier voor Vragen over privacy.

Kinderen en onderwijs

We beseffen hoe belangrijk het is om extra voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen die producten en diensten van Apple gebruiken. Kinderen jonger dan 13 jaar (of de hiervoor in het desbetreffende rechtsgebied geldende leeftijd) mogen geen eigen Apple ID aanmaken, tenzij hun ouder of voogd hiervoor aantoonbaar toestemming heeft verleend of tenzij de account van het kind wordt aangemaakt in het kader van 'Delen met gezin', of als het een beheerde Apple ID betreft (voor zover beschikbaar) die door de school is uitgegeven. Ouders moeten bijvoorbeeld de Verklaring omtrent de Apple ID en 'Delen met gezin' doornemen, instemmen met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van hun kind door Apple en akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de iTunes Store voordat ze een Apple ID-account voor hun kind kunnen aanmaken. Bovendien kunnen scholen die deelnemen aan Apple School Manager en die de 'Verklaring omtrent beheerde Apple ID's voor leerlingen' hebben gelezen en hiermee hebben ingestemd, beheerde Apple ID's aanmaken voor leerlingen. In de Verklaring omtrent beheerde Apple ID's voor leerlingen wordt uiteengezet hoe Apple omgaat met gegevens van leerlingen. Deze verklaring vormt een aanvulling op het Privacybeleid van Apple. Lees meer over Delen met gezin, beheerde Apple ID's en de beperkingen die gelden voor accounts van kinderen.

Indien blijkt dat wij, anders dan in de hierboven vermelde situaties, persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar (of de hiervoor in het desbetreffende rechtsgebied geldende leeftijd), zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Als ouders op een bepaald moment toegang tot gegevens willen of gegevens willen corrigeren of verwijderen die verband houden met Delen met gezin of de Apple ID van een kind, kunnen ze contact met ons opnemen via ons formulier voor Vragen over privacy.

Ouders kunnen ook de contactgegevens hier gebruiken.

Locatievoorzieningen

Apple en haar partners en licentiehouders kunnen gegevens over de precieze locatie (waaronder de realtime geografische locatie van uw Apple-computer of -apparaat) verzamelen, gebruiken en delen om locatievoorzieningen op Apple-producten aan te bieden. Indien beschikbaar, kunnen locatievoorzieningen gebruikmaken van GPS, Bluetooth en uw IP-adres, in combinatie met crowd-sourced Wi-Fi-hotspots en zendmasten en andere technologieën om de locatie van uw apparaten te bepalen. Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm die niet tot u persoonlijk kan worden herleid en worden ze door Apple en haar partners en licentiehouders gebruikt om locatieproducten en -diensten aan te bieden en te verbeteren. Uw apparaat kan bijvoorbeeld de geografische locatie delen met de aanbieders van apps als u zich inschrijft voor hun locatievoorzieningen.

Sommige op locatie gebaseerde voorzieningen, zoals Zoek mijn iPhone, werken alleen als uw persoonlijke gegevens beschikbaar zijn.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten, apps en diensten van Apple kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden, bijvoorbeeld een iPhone-app van een derde partij.

Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

Als u in een app van een derde partij of in News een abonnement aanschaft, wordt er een abonnee-ID gemaakt die uniek is voor u en de ontwikkelaar of uitgever. Deze ID wordt gebruikt voor rapportage aan de ontwikkelaar of uitgever, onder andere over het abonnement dat u hebt aangeschaft en het land waarin u woont. Als u al uw abonnementen bij een bepaalde ontwikkelaar of uitgever opzegt, wordt de abonnee-ID na 180 dagen opnieuw ingesteld, tenzij u zich in de tussentijd opnieuw abonneert. Deze gegevens worden aan ontwikkelaars ter beschikking gesteld zodat zij weten hoe hun abonnementen presteren.

Internationale gebruikers

Alle gegevens die u verstrekt, kunnen worden overgedragen of geraadpleegd door instellingen over de hele wereld zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid. De verantwoordelijke voor de verwerking van op voorzieningen van Apple betrekking hebbende persoonsgegevens van ingezetenen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is Apple Distribution International in Ierland. De verwerker van deze persoonsgegevens ten behoeve van laatstgenoemde is Apple Inc. Apple maakt gebruik van goedgekeurde modelcontractclausules voor de internationale uitwisseling van persoonlijke informatie die is verzameld in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Als wereldwijd bedrijf heeft Apple een aantal rechtspersonen in verschillende rechtsgebieden die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke informatie die zij verzamelen en die namens hen door Apple Inc. worden verwerkt. Zo worden kassagegevens in Apple Stores buiten de VS beheerd door de afzonderlijke Retail-rechtspersonen in de verschillende landen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot Apple, de Online Store en iTunes kunnen ook worden beheerd door rechtspersonen buiten de VS. Dit wordt vermeld in de algemene voorwaarden van de verschillende voorzieningen.

Apple houdt zich aan het CBPR-systeem (Cross Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt richtlijnen voor organisaties voor de bescherming van persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën. Voor meer informatie over APEC-certificering en het oplossen van geschillen klikt u op het TRUSTe-zegel.

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Apple en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Apple of de verwerking van gegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons altijd bereiken op het telefoonnummer van Apple Support voor uw land.

Vragen over privacy of verzoeken tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een gespecialiseerd team dat deze vragen of verzoeken beoordeelt. Dit team zal proberen het specifieke probleem of verzoek waarmee u zich tot ons wendt, op te lossen. Als het probleem van inhoudelijke aard is, wordt u - indien nodig - om nadere informatie gevraagd. Alle inhoudelijke verzoeken worden beantwoord. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorgeven aan het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Als u ons er om vraagt, zullen we trachten u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Het Privacybeleid van Apple kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS

Validate TRUSTe privacy certification