Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen

De bescherming van kinderen heeft een hoge prioriteit voor iedereen die bij Apple werkt. Wij geloven in transparantie en willen ouders de informatie geven die ze nodig hebben om te bepalen wat het beste is voor hun kind. We werken hard aan opties voor ouderlijk toezicht die intuïtief en aanpasbaar zijn. Als je een Apple ID aanmaakt voor je kind, kan het kind gebruikmaken van de features voor Delen met gezin samen met jou en de andere gezinsleden. Je kind kan muziek, films, tv-programma’s, boeken, apps, foto’s, agenda’s, locaties en meer delen met jou en je gezin. Het kind kan ook een persoonlijke Apple ID-ervaring creëren met alle diensten en content die beschikbaar zijn voor een Apple ID-accounthouder.

OPMERKING: DEZE VERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS DOOR APPS VAN DERDEN. VOORDAT HET KIND APPS VAN DERDEN AANSCHAFT OF DOWNLOADT, MOET JE DE VOORWAARDEN, HET BELEID EN DE PROCEDURES VAN DEZE APPS VAN DERDEN DOORNEMEN OM TE ZIEN WELKE GEGEVENS ZE MOGELIJK VERZAMELEN OVER JE KIND EN HOE DERGELIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT.

De Apple ID van je kind

Met de Apple ID die je voor je kind aanmaakt, kan het kind profiteren van alle features en diensten van Apple die gebruikmaken van een Apple ID. Kinderen kunnen bijvoorbeeld het volgende doen:

 • FaceTime-videogesprekken en -audiogesprekken starten en ontvangen.
 • Foto’s, video’s, audioberichten en sms’jes maken en delen met Camera, Foto’s, Berichten, Mail en andere apps van Apple.
 • Documenten en gegevens maken en deze openbaar of privé delen met anderen via iCloud. Afhankelijk van de geselecteerde instellingen kunnen hierin de naam en contactgegevens van het kind worden vermeld, indien verstrekt.
 • Hun locatie delen met familie en vrienden via Zoek mijn, Berichten en andere apps die gebruikmaken van Locatievoorzieningen en Zoek mijn gebruiken om ondersteunde devices en accessoires terug te vinden. Als je de locatie van je kind deelt met je gezin wanneer je de Apple ID van je kind aanmaakt of de Apple Watch van je kind configureert met behulp van Gezinsconfiguratie, wordt de locatie van je kind gedeeld met alle gezinsleden, inclusief eventuele nieuwe leden die later worden toegevoegd. Je kind kan de instellingen voor het delen van locaties aanpassen, tenzij dit beperkt is in Schermtijd.
 • Gedeelde agenda’s gebruiken, zodat jij en je kind eerdere en toekomstige geplande activiteiten kunnen delen met andere gezinsleden.
 • Content en abonnementen die andere gezinsleden hebben gekocht, waaronder muziek, films, tv-programma’s, podcasts, apps en in-app aankopen, boeken, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ en Apple TV+, gebruiken, streamen en downloaden.
 • Aankopen doen en gratis content downloaden van Apple Music, de App Store, de Book Store en de Apple TV-app, in-app aankopen doen en zich abonneren op Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ en Apple Music, afhankelijk van je instellingen voor Vraag om te kopen.
 • Aanbevelingen ontvangen in Apple Music en de Apple TV-app.
 • Games spelen en interactie hebben met andere gebruikers via Game Center en informatie delen met anderen, bijvoorbeeld de bijnaam, avatar en vrienden van je kind in Game Center.
 • Betalingen doen en ontvangen via Apple Pay-diensten zoals Transit en Apple Cash als je deze accounts hebt geconfigureerd, en kaarten zoals tickets en instapkaarten bewaren en gebruiken in de Wallet-app.
 • Gezondheidsgegevens, zoals hartslag, bloeddruk of voeding, en gegevens over fitness en activiteiten bijhouden en delen met anderen. Als je kind een Apple Watch gebruikt, kan hij of zij ervoor kiezen work-out- en activiteitgegevens te delen met andere Apple Watch-gebruikers via Activiteit-deling, inclusief details zoals het aantal stappen en de afstand die op een dag zijn afgelegd. Als je kind de Gezondheid-app gebruikt, kan hij of zij via Gezondheid delen ook bepaalde gezondheidsinformatie delen met andere gebruikers van de Gezondheid-app in de contacten, zoals een subset van historische gezondheidsgegevens en toekomstige updates met betrekking tot de gegevens die je kind deelt. Je kind kan nog steeds een deelrelatie met een andere gebruiker van de Gezondheid-app hebben nadat die gebruiker uit de contacten van je kind is verwijderd.
 • Foto’s, video’s, documenten, notities, contacten, agenda’s, e-mails en reservekopieën en andere app-gegevens, inclusief gamegegevens van Apple Arcade, in iCloud bewaren.

Je kind heeft ook toegang tot features en diensten waarvoor geen Apple ID vereist is, bijvoorbeeld toegang tot en zoeken op het internet via Safari en zoeken met Siri, en het gebruik van Siri om vragen te stellen en taken uit te voeren.

Naast de voorbeelden hierboven kunnen bij de release van software-updates extra features worden toegevoegd. We raden je dan ook aan om alle opmerkingen en voorwaarden te lezen die horen bij een dergelijke release voordat je kind de updates downloadt naar devices.

Opties voor ouderlijk toezicht

Je kunt Delen met gezin gebruiken om geselecteerde content moeiteloos te delen met je gezin. Daarentegen zijn er misschien ook momenten waarop je de toegang van je kind tot bepaalde typen content of bronnen die beschikbaar zijn voor de rest van het gezin, wilt beperken. We bieden ouders enkele verschillende manieren om de toegang van hun kind tot Apple ID-diensten en -features te beheren. Dit zijn onder andere Schermtijd, Beperkingen en de feature Vraag om te kopen van Delen met gezin. Opties voor toezicht op uitgaven en ontvangst van geldbedragen via Apple Pay-diensten zoals Apple Cash zijn beschikbaar in Wallet.

Schermtijd

Als jij en je kind iOS 12 of nieuwer, iPadOS of macOS gebruiken, kun je met de feature Schermtijd beperkingen stellen aan het gebruik door kinderen van alle iOS-, iPadOS- of macOS-devices waarop ze zijn ingelogd. Je kunt bijvoorbeeld specifieke tijden instellen waarop toegang niet is toegestaan, de toegang tot bepaalde features, apps of categorieën van apps beperken en leeftijdsafhankelijke contentbeperkingen instellen voor films, muziek, boeken en andere content.

Als je Gezinsconfiguratie gebruikt en Schooltijd hebt ingeschakeld, kun je bepalen op welke tijden het gebruik van bepaalde features van de Apple Watch door je gezinsleden wordt beperkt. Als je gezinslid de Watch onder schooltijd ontgrendelt, kun je deze ontgrendelingsacties bekijken in de Apple Watch-app op je iPhone. Deze gegevens worden end-to-end versleuteld naar Apple verstuurd, maar zijn wel gekoppeld aan je Apple ID, echter alleen om Apple in staat te stellen informatie over ontgrendelingsacties te verschaffen.

Beperkingen

Als jij of je kind een oudere iOS-versie gebruikt dan iOS 12, kun je beperkingen voor je kind instellen op elk iOS- of iPadOS-device dat het kind gebruikt, via ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Beperkingen’. Op een Mac ga je hiervoor naar ‘Systeeminstellingen’ > ‘Ouderlijk toezicht’. Met deze instellingen kun je het gebruik van features als FaceTime, Camera, Safari, games met meerdere spelers en bepaalde apps voor social media beperken. Daarnaast kun je aangeven welke content je geschikt acht voor je kind. Dit is een belangrijke stap bij het beheren van de activiteiten van je kind op devices van Apple. Deze beperkingen en ouderlijk toezicht moeten worden ingesteld op elk device dat je kind gebruikt.

Delen met gezin en Vraag om te kopen

Via Delen met gezin kun je aankopen, abonnementen enzovoort delen met maximaal vijf andere gezinsleden die je hebt aangewezen via hun Apple ID. Vraag om te kopen is een feature van Delen met gezin waarmee je downloads en aankopen van je kind (inclusief in-app aankopen) in de App Store of via iTunes kunt bekijken en goedkeuren. Vraag om te kopen is standaard ingeschakeld voor gebruikers jonger dan 13 jaar (of de in het rechtsgebied geldende minimumleeftijd) die zijn toegevoegd aan een gezinsgroep. Als je Vraag om te kopen uitschakelt voor je kind, ontvang je informatie over aankopen (inclusief in-app aankopen) alleen in de App Store of via iTunes, in de vorm van ontvangstbewijzen (die 24-72 uur na de aankoop per e-mail worden verzonden) of op je creditcardafschrift.

Apps die worden gekocht via ons Volume Purchase Plan, opnieuw worden gedownload of worden gedownload met een inwisselcode, vallen mogelijk niet onder de beperkingen van Vraag om te kopen.

De Apple ID van je kind aanmaken

Als je een Apple ID voor je kind wilt aanmaken, moet je eerst instemmen met deze Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen (‘Verklaring’) en het Privacybeleid van Apple, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen. Indien er een strijdigheid bestaat tussen het Privacybeleid van Apple en deze Verklaring, hebben de voorwaarden van deze Verklaring voorrang.

In het kader van naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en vergelijkbare wetgeving in andere toepasselijke rechtsgebieden inzake het online verzamelen van gegevens van kinderen, kan Apple mogelijk aanvullende stappen ondernemen om te controleren of de gebruiker die toestemming geeft voor het aanmaken van een Apple ID voor een kind, daadwerkelijk de ouder of wettelijke voogd van het kind is. Daarom wordt je in toepasselijke rechtsgebieden gevraagd om je huidige betaalmethode voor iTunes, iCloud of Apple Store te verifiëren. Afhankelijk van de betaalmethode wordt deze controle mogelijk uitgevoerd via de beveiligingscode van je creditcard of via een vergelijkbare verificatiemethode. Je kunt er ook voor kiezen je leeftijd te verifiëren met je identiteitskaart in Wallet, of om te verifiëren met je Apple ID-account.

Op deze manier kunnen we je identiteit als gezinshoofd of ouder/voogd controleren en je toestemming verkrijgen voor het verzamelen van persoonsgegevens van je kind.

Wij zullen niet willens en wetens persoonsgegevens van je kind verzamelen, gebruiken of verstrekken zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, tenzij een COPPA-uitzondering van toepassing is. Zodra je deze Verklaring en het Privacybeleid van Apple hebt doorgenomen en uitdrukkelijke toestemming als ouder hebt gegeven, kun je een Apple ID aanmaken voor je kind. Je kind kan de Apple ID gebruiken om toegang te krijgen tot alle features en diensten van Apple die gebruikmaken van een Apple ID, met uitzondering van de features en diensten die je hebt uitgesloten via Schermtijd of Beperkingen. Je kunt de account van je kind echter niet verwijderen uit je gezinsgroep, tenzij de Apple ID van het kind wordt verwijderd, het kind 13 jaar wordt (of de in het rechtsgebied geldende minimumleeftijd bereikt) of je het kind overdraagt aan een andere gezinsgroep. Zodra een kind 13 jaar wordt (of de in het desbetreffende rechtsgebied geldende minimumleeftijd bereikt), kan het kind zelf de eigen account beheren zonder deel te nemen aan Delen met gezin.

Gegevens die worden verzameld

Tijdens het aanmaken van een Apple ID voor je kind wordt je gevraagd om gegevens te verstrekken voor het aanmaken van een account, zoals de volledige naam en geboortedatum van het kind, een e-mailadres, een wachtwoord, de antwoorden op drie beveiligingsvragen, een telefoonnummer en een land van verblijf. De geboortedatum van je kind wordt gebruikt om te bepalen welke diensten in aanmerking komen en om ouderlijk toezicht voor te stellen.

We kunnen andere gegevens van je kind verzamelen die in sommige gevallen zijn gedefinieerd als persoonsgegevens in de COPPA. Als je kind is ingelogd met de eigen Apple ID, kunnen we bijvoorbeeld device-ID’s, cookies, IP-adressen en de geografische locaties en tijdzones verzamelen waarin het Apple device wordt gebruikt. We kunnen eveneens gegevens verzamelen over de activiteiten en interactie van je kind op onze websites, in onze apps, producten en diensten, met inbegrip van content die wordt aangeboden door externe ontwikkelaars.

Het gebruik van gegevens

Zoals wordt vermeld in het Privacybeleid van Apple, kan Apple de gegevens van je kind gebruiken om belangrijke mededelingen, informatie en aankondigingen voor producten en diensten te versturen, diensten en content aan te bieden en onze producten, content en diensten te verbeteren. We kunnen de gegevens van het kind ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden gebruiken, overdragen en verstrekken. Niet-persoonlijke gegevens kunnen niet tot de identiteit van het kind worden herleid. We kunnen bijvoorbeeld gegevens over de activiteiten van klanten op onze website, in de iCloud-diensten, in de iTunes Store en op basis van onze producten en diensten samenvoegen en gebruiken om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.

De instelling ‘Gepersonaliseerde advertenties’ is uitgeschakeld en kan voor de Apple ID van een kind niet worden ingeschakeld. Je kind ontvangt geen advertenties. Dit is inclusief advertenties die gericht zijn op zijn of haar interesses afkomstig van het advertentieplatform van Apple op devices die zijn gekoppeld aan de Apple ID van het kind. Dit geldt ook voor niet-gerichte (oftewel contextuele) advertenties op diezelfde devices. Bovendien is de instelling ‘Sta toe dat apps om tracking vragen’ uitgeschakeld en kan deze niet worden ingeschakeld. Apps en adverteerders krijgen hierdoor geen toegang tot de reclame-ID die het besturingssysteem aanreikt, en zij zijn tevens verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen van Apple, die gericht adverteren of reclamemetingen verbieden, evenals het doorgeven van gegevens aan datahandelaars.

Delen van informatie

Afhankelijk van de beperkingen die je hebt ingesteld, kan je kind met de Apple ID gegevens delen met anderen op basis van de gebruikte features en diensten van Apple (zoals hierboven beschreven).

Delen met gezin

Bij Delen met gezin kunnen de gegevens van je kind, waaronder eerdere en toekomstige aankopen in de App Store of via iTunes, worden gedeeld met de gezinsleden. Afhankelijk van de beperkingen die je instelt, kan je kind gegevens ook delen met gezinsleden via iCloud-fotodeling, gedeelde agenda’s en herinneringen, Zoek mijn en het delen van de locatie.

Als je kind de eigen Apple ID gebruikt om in te loggen op een device van derden (bijvoorbeeld de iPad van een vriend of een iPad van school), kunnen de gegevens van het kind en de gedeelde gegevens van andere gezinsleden tevens worden gedownload door en zichtbaar zijn voor anderen die gebruikmaken van dat device, tenzij en totdat de Apple ID van je kind wordt uitgelogd op dat device.

Partners

Soms kan Apple samenwerken met derden om services te leveren. Als je bijvoorbeeld een Apple Cash-account voor je kind configureert, worden de gegevens van het kind gedeeld met de bank waarmee Apple samenwerkt (Green Dot Bank) zodat deze de gevraagde dienst kan leveren. Persoonsgegevens van je kind worden alleen door Apple gedeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren of verbeteren. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor marketingdoeleinden.

Serviceproviders

Apple deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten aan jou of je kind, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van de interesse van jou en je kind in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om de gegevens van het kind te beschermen en kunnen overal zijn gevestigd waar Apple actief is.

Overige

Het kan voor Apple noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld vanwege wetgeving, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en verzoeken van nationale of internationale overheden) om de persoonsgegevens van jou of je kind te verstrekken. We kunnen ook persoonsgegevens van jou of je kind verstrekken als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens van jou of je kind verstrekken als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we hebben verzameld, overdragen aan de betreffende derden.

Toegang, correctie en verwijdering

Als je op een bepaald moment toegang tot gegevens wilt of gegevens wilt corrigeren of verwijderen die verband houden met Delen met gezin of de Apple ID van je kind, kun je contact met ons opnemen via:

apple.com/nl/privacy/contact

Je kunt ook de contactgegevens hieronder gebruiken:

Apple

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

+1 408 996 1010


Instemmen met het verzamelen, gebruiken en verstrekken van de gegevens van je kind door Apple

Als je op ‘Akkoord’ klikt, stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van je kind door Apple, zoals wordt vermeld in het Privacybeleid van Apple en deze Verklaring.

Opmerking: Deze instemming is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens door derden. Derden die mogelijk gegevens van je kind verzamelen, gebruiken en verstrekken, waaronder ontwikkelaars van apps die zijn gedownload door een gezinslid en via Delen met gezin toegankelijk zijn voor je kind, dienen hiervoor zelf uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de ouders te verkrijgen. We raden je aan om je kind aan jou toestemming te laten vragen voordat het derden toegang verleent tot persoonsgegevens.

Opmerking: Apple brengt regelmatig software-updates uit voor onze devices. Deze updates zijn vervolgens beschikbaar om te worden gedownload op de relevante devices, met inbegrip van de devices waarop je kind de Apple ID gebruikt. Wij adviseren je om op al deze devices de update te starten en de toepasselijke voorwaarden, zoals die gelden voor onder andere iOS en macOS, door te nemen en te accepteren.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Apple of deze Verklaring, kun je contact met ons opnemen via apple.com/nl/privacy/contact/.