Raadpleeg de voorwaarden van AppleCare+ voor nieuwere abonnementen.

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Koptelefoons

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone, iPod of koptelefoons van Apple of Beats en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty/. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. ('AIG') dat ermee akkoord gaat om Uw Apple Watch, iPad, iPhone, iPod of koptelefoons van Apple of Beats te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1.               Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.            'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is. 

1.2.           'AIG' betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG is werkzaam via haar filiaal in Nederland dat is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Dit filiaal van AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3.           'Apple' betekent Apple Distribution International Limited (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.           'Geautoriseerde Apple-serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl/

1.5.           'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.           'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7.           'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien. 

1.8.           'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.           'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.         'Beats' verwijst naar Beats Electronics LLC (ook wel Beats by Dr. Dre), een dochteronderneming van Apple Inc. die audioproducten produceert inclusief bepaalde Gedekte apparatuur onder de merknaam Beats.

1.11.         'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.12.         'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma's die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma's van Apple of Beats die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die van tijd tot tijd kunnen variëren.

1.13.         'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.14.        'Gedekte apparatuur' verwijst naar de Apple Watch, iPad (inclusief een iPad-invoerapparaat), iPhone, iPod of koptelefoons van Apple of Beats die wordt geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat), evenals de originele accessoires die in dezelfde doos worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet niet meer dan zestig (60) dagen vóór de aankoopdatum van deze Polis als nieuw zijn gekocht bij of geleased van Apple of een Geautoriseerde Apple reseller of de Polis moet, indien het wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, aan u zijn overgedragen conform clausule 11 van deze Polis. 

1.15.         'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.16.         'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple producten geldt:

Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

Apple koptelefoons:

21%

Beats-koptelefoons:

21%

 

Houd er rekening mee dat dit tarief aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.17.         'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.18.         'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.19.        'iPad-invoerapparaat' verwijst naar een Apple Pencil.

1.20.        'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21.         'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22.        'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23.        'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Apple Watch (alle modellen met uitzondering van Hermès en Edition): 

€ 65

Apple Watch Hermès of Edition:

€ 75

iPad:

    iPad-invoerapparaat:

    Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29

€ 49

iPhone:

    Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:

    Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29

€ 99

iPod:

€ 29

Apple koptelefoons:

€ 29

Beats-koptelefoons:

€ 29

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen voor een iPhone beschikbaar.

1.24.        'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25.        'Technische support' betekent de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Anders kan Apple hiervoor een vergoeding per incident in rekening brengen.

1.26.        'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2.              De Polis

2.1.           Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt hebben. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast. 

2.2.          Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.          De Premie voor uw Polis is als volgt:

Apple Watch Series 3:

€   65

Apple Watch Series 4, 5:

€   99

Apple Watch Hermès, Edition:

€ 199

iPad, iPad Air en iPad mini:

€   79

iPad Pro:

€ 139

iPhone 8, 7, 6s:

€ 149

iPhone 11, Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

€ 169

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max, X:

€ 229

iPod:

€   59

Apple koptelefoons:

€   39

Beats-koptelefoons:

€   39

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

2.4.          Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.              Dekkingsperiode

3.1.           Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van  de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Polis voor alle apparaten hebt gekocht, met uitzondering van de Apple Watch Hermès en Edition, waarvan beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u uw Polis hebt aangeschaft, eindigen. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2.          Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3.          Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.              Dekking

4.1.           Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple: 

4.1.1.       de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2.      als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Bij koptelefoons van Beats worden bij alle vervangingen Beats-apparaten geleverd conform deze clausule 4.1.2. Het vervangende apparaat van Apple of Beats wordt dan het nieuwe Gedekte apparaat onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2.          Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple of de Erkende Apple serviceprovider de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren die van toepassing zijn voor de Gedekte apparatuur (indien beschikbaar) als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Indien van toepassing, zijn programma's van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.          Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple-serviceprovider.

4.4.          Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. Elke vordering voor Onopzettelijke schade voor een iPad-invoerapparaat wordt beschouwd als een individuele vordering voor Onopzettelijke schade en telt mee voor uw limiet van twee vorderingen, zelfs als deze voortkomt uit dezelfde gebeurtenis als een vordering voor Onopzettelijke schade voor uw iPad.

4.5.          Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U prioritaire toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet langer op de juiste manier functioneert. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De technische ondersteuning is van toepassing op de Gedekte apparatuur, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van alle toepasselijke Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 

5.               Uitsluitingen

5.1.           Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.       een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.       schade veroorzaakt door:

5.1.2.1.   verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld; 

5.1.2.2.  daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.2.3.  service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3.      Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4.      verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.5.      Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6.      cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7.       schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.8.      schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9.      storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.          Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.       het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.      problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.      producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4.      het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5.      OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6.      schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.7.      herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8.      advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.              Algemene voorwaarden

6.1.           Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2.          De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.      Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen. 

6.2.2.      Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.2.1.  Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple-reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert.  AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple-reseller.

6.2.3.      Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.4.      Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.4.1.      Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.4.2.     Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.5.      Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 

7.               Hoe u een vordering indient

7.1.          Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.          Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3.          Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4.          Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.       Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen. 

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail/.

7.4.2.      Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3.      Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm. 

7.5.          De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.          Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7.           Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.          Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.              Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1.           Wanneer u een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1.       U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.      om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet u, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.      U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider; 

8.1.4.      U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals beschermende hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.      U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.      U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen. 

8.2.          U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.          Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis. 

9.              Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.           Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.          Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.           Annulering

10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden stopzetten door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple-reseller en verzoeken dat de Erkende Apple-reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2.        Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3.        Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple-reseller.

10.3.3.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.        Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.            Overdracht van Polis

11.1.         Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien(18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.         U moet Apple namens AIG zo snel mogelijk in kennis stellen van deze overdracht door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft  aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken. 

12.            Klachten

12.1.         AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores, die worden weergegeven op apple.com/nl/retail/storelist/

 

12.2.        Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, om u op de hoogte te houden over de voortgang en om problemen binnen acht (8) weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.        Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl/

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2, D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:         +353 16620899

Via e-mail:            info@fspo.ie

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.        Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/

12.5.        Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, hebt u, in aanvulling op de hiervoor beschreven klachtenprocedure, toegang tot de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties voor klachten die u hebt met betrekking tot deze Polis. De contactgegevens van de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties zijn te vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu/.

13.            Algemene informatie

13.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

13.2.        De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3.        Deze verzekering wordt onderschreven door AIG Europe S.A, een verzekeraar die is opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving met Luxemburgs RCS-nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd op het adres: 35D Avenue John F. Kennedy en heeft het btw-nummer: LU30100608, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. verstrekt geen levensverzekeringen en is als verzekeraar geautoriseerd door het Luxemburgse Ministère des Finances en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

Het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A., tevens handelend onder de handelsnaam AIG Europe, Netherlands, heeft zijn statutaire filiaalkantoor op dit adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle a/d IJssel. KvK-nummer: 71305491 Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: (+31) (0) 10 453 5455. Fax: (+31) (0)10 452 8502. Btw-nummer van het Nederlandse filiaal: NL858662590B01. 

Als het gaat om risico's in Nederland, moet AIG Europe S.A. ook voldoen aan de regelgeving voor financiële handelwijzen die voortkomt uit de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en die wordt overzien door de Autoriteit Financiële Markten. De contactgegevens van de Autoriteit Financiële Markten zijn te vinden op www.afm.nl/. In sommige of alle aspecten is het rechtssysteem dat van toepassing is in andere landen waar het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. zaken doet anders dan het rechtssysteem van Luxemburg. 

Indien er een verslag over de solvabiliteit en financiële positie van AIG Europe S.A. beschikbaar is, is dit te vinden op www.aig.lu/

13.4.        Apple Distribution International Limited en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International Limited heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International Limited wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

13.5.        Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt  

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

021320 AC+ Netherlands v1.20 - Dutch

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Koptelefoons

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone, iPod of koptelefoons van Apple of Beats en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty/. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. ('AIG') dat ermee akkoord gaat om Uw Apple Watch, iPad, iPhone, iPod of koptelefoons van Apple of Beats te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1.               Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.            'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is. 

1.2.           'AIG' betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG is werkzaam via haar filiaal in Nederland dat is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Dit filiaal van AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3.           'Apple' betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.           'Geautoriseerde Apple-serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl/

1.5.           'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.           'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7.           'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien. 

1.8.           'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.           'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.         'Beats' verwijst naar Beats Electronics LLC (ook wel Beats by Dr. Dre), een dochteronderneming van Apple Inc. die audioproducten produceert inclusief bepaalde Gedekte apparatuur onder de merknaam Beats.

1.11.         'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.12.         'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma's die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma's van Apple of Beats die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die van tijd tot tijd kunnen variëren.

1.13.         'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.14.        'Gedekte apparatuur' verwijst naar de Apple Watch, iPad (inclusief een iPad-invoerapparaat), iPhone, iPod of koptelefoons van Apple of Beats die wordt geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat), evenals de originele accessoires die in dezelfde doos worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet niet meer dan zestig (60) dagen vóór de aankoopdatum van deze Polis als nieuw zijn gekocht bij of geleased van Apple of een Geautoriseerde Apple reseller of de Polis moet, indien het wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, aan u zijn overgedragen conform clausule 11 van deze Polis. 

1.15.         'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.16.         'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple producten geldt:

Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

Apple koptelefoons:

21%

Beats-koptelefoons:

21%

 

Houd er rekening mee dat dit tarief aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.17.         'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.18.         'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.19.        'iPad-invoerapparaat' verwijst naar een Apple Pencil.

1.20.        'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21.         'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22.        'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23.        'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Apple Watch (alle modellen met uitzondering van Hermès en Edition): 

€ 65

Apple Watch Hermès of Edition:

€ 75

iPad:

    iPad-invoerapparaat:

    Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29

€ 49

iPhone:

    Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:

    Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29

€ 99

iPod:

€ 29

Apple koptelefoons:

€ 29

Beats-koptelefoons:

€ 29

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen voor een iPhone beschikbaar.

1.24.        'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25.        'Technische support' betekent de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Anders kan Apple hiervoor een vergoeding per incident in rekening brengen.

1.26.        'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2.              De Polis

2.1.           Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt hebben. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast. 

2.2.          Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.          De Premie voor uw Polis is als volgt:

Apple Watch Series 3:

€   65

Apple Watch Series 4, 5:

€   99

Apple Watch Hermès, Edition:

€ 199

iPad, iPad Air en iPad mini:

€   79

iPad Pro:

€ 139

iPhone 8, 7, 6s:

€ 149

iPhone 11, Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

€ 169

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max, X:

€ 229

iPod:

€   59

Apple koptelefoons:

€   39

Beats-koptelefoons:

€   39

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

2.4.          Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.              Dekkingsperiode

3.1.           Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van  de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Polis voor alle apparaten hebt gekocht, met uitzondering van de Apple Watch Hermès en Edition, waarvan beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u uw Polis hebt aangeschaft, eindigen. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2.          Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3.          Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.              Dekking

4.1.           Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple: 

4.1.1.       de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2.      als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Bij koptelefoons van Beats worden bij alle vervangingen Beats-apparaten geleverd conform deze clausule 4.1.2. Het vervangende apparaat van Apple of Beats wordt dan het nieuwe Gedekte apparaat onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2.          Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple of de Erkende Apple serviceprovider de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren die van toepassing zijn voor de Gedekte apparatuur (indien beschikbaar) als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Indien van toepassing, zijn programma's van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.          Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple-serviceprovider.

4.4.          Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. Elke vordering voor Onopzettelijke schade voor een iPad-invoerapparaat wordt beschouwd als een individuele vordering voor Onopzettelijke schade en telt mee voor uw limiet van twee vorderingen, zelfs als deze voortkomt uit dezelfde gebeurtenis als een vordering voor Onopzettelijke schade voor uw iPad.

4.5.          Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U prioritaire toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet langer op de juiste manier functioneert. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De technische ondersteuning is van toepassing op de Gedekte apparatuur, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van alle toepasselijke Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 

5.               Uitsluitingen

5.1.           Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.       een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.       schade veroorzaakt door:

5.1.2.1.   verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld; 

5.1.2.2.  daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.2.3.  service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3.      Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4.      verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.5.      Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6.      cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7.       schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.8.      schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9.      storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.          Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.       het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.      problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.      producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4.      het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5.      OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6.      schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.7.      herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8.      advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.              Algemene voorwaarden

6.1.           Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2.          De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.      Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen. 

6.2.2.      Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.2.1.  Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple-reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert.  AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple-reseller.

6.2.3.      Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.4.      Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.4.1.      Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.4.2.     Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.5.      Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 

7.               Hoe u een vordering indient

7.1.          Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.          Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3.          Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4.          Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.       Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen. 

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail/.

7.4.2.      Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3.      Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm. 

7.5.          De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.          Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7.           Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.          Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.              Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1.           Wanneer u een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1.       U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.      om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet u, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.      U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider; 

8.1.4.      U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals beschermende hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.      U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.      U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen. 

8.2.          U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.          Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis. 

9.              Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.           Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.          Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.           Annulering

10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden stopzetten door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple-reseller en verzoeken dat de Erkende Apple-reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2.        Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3.        Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple-reseller.

10.3.3.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.        Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.            Overdracht van Polis

11.1.         Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien(18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.         U moet Apple namens AIG zo snel mogelijk in kennis stellen van deze overdracht door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft  aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken. 

12.            Klachten

12.1.         AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores, die worden weergegeven op apple.com/nl/retail/storelist/

 

12.2.        Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, om u op de hoogte te houden over de voortgang en om problemen binnen acht (8) weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.        Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl/

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2, D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:         +353 16620899

Via e-mail:            info@fspo.ie

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.        Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/

12.5.        Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, hebt u, in aanvulling op de hiervoor beschreven klachtenprocedure, toegang tot de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties voor klachten die u hebt met betrekking tot deze Polis. De contactgegevens van de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties zijn te vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu/.

13.            Algemene informatie

13.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

13.2.        De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3.        Deze verzekering wordt onderschreven door AIG Europe S.A, een verzekeraar die is opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving met Luxemburgs RCS-nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd op het adres: 35D Avenue John F. Kennedy en heeft het btw-nummer: LU30100608, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. verstrekt geen levensverzekeringen en is als verzekeraar geautoriseerd door het Luxemburgse Ministère des Finances en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

Het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A., tevens handelend onder de handelsnaam AIG Europe, Netherlands, heeft zijn statutaire filiaalkantoor op dit adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle a/d IJssel. KvK-nummer: 71305491 Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: (+31) (0) 10 453 5455. Fax: (+31) (0)10 452 8502. Btw-nummer van het Nederlandse filiaal: NL858662590B01. 

Als het gaat om risico's in Nederland, moet AIG Europe S.A. ook voldoen aan de regelgeving voor financiële handelwijzen die voortkomt uit de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en die wordt overzien door de Autoriteit Financiële Markten. De contactgegevens van de Autoriteit Financiële Markten zijn te vinden op www.afm.nl/. In sommige of alle aspecten is het rechtssysteem dat van toepassing is in andere landen waar het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. zaken doet anders dan het rechtssysteem van Luxemburg. 

Indien er een verslag over de solvabiliteit en financiële positie van AIG Europe S.A. beschikbaar is, is dit te vinden op www.aig.lu/

13.4.        Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

13.5.        Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt  

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

060519 AC+ Netherlands v1.19 - Dutch

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe S.A. ('AIG') die ermee akkoord gaat om uw Apple Watch, iPhone, iPad of iPod te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. 'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. 'AIG' betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3. 'Apple' betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. 'Geautoriseerde Apple-serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl.

1.5. 'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. 'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. 'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. 'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. 'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. 'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.

1.11. 'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12. 'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1.

1.13. 'Gedekte apparatuur' verwijst naar de Apple Watch, iPad (inclusief een iPad-invoerapparaat), iPhone of iPod die is geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat), evenals de originele accessoires van Apple die in dezelfde doos worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet niet meer dan zestig (60) dagen vóór de aankoopdatum van deze Polis als nieuw zijn gekocht of geleased van Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper of de Polis moet, indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, aan u zijn overgedragen conform clausule 11 van deze Polis.

1.14. 'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15. 'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple producten geldt:

Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

 


Houd er rekening mee dat dit tarief aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16. 'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17. 'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18. 'iPad-invoerapparaat' verwijst naar een Apple Pencil.

1.19. 'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.20. 'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper hebt gekocht, is de originele aankoopbon mogelijk ook uw Garantiebewijs.

1.21. 'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.22. 'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Hermès):

€ 65

Apple Watch Hermès:

€ 75

iPad:

     iPad-invoerapparaat:

     Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29

€ 49

iPhone:

     Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:

     Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29

€ 99

iPod:

€ 29

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen voor een iPhone beschikbaar.

1.23. 'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.24. 'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.25. 'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt hebben. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor uw Polis is als volgt:

Apple Watch Series 3:

€ 65

Apple Watch Series 4:

€ 99

Apple Watch Hermès:

€ 129

iPad, iPad Air en iPad mini:

€ 79

iPad Pro:

€ 139

iPhone 8, 7, 6s:

€ 149

iPhone Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

€ 169

iPhone Xs, Xs Max, X:

€ 229

iPod:

€ 59

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.

2.4. Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Polis voor alle apparaten hebt gekocht, met uitzondering van de Apple Watch Hermès, waarvan beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u uw Polis hebt aangeschaft, eindigen. Uw aankoopdatum wordt vermeld op uw Garantiebewijs.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3. Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking

4.1. Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple-serviceprovider.

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. Elke vordering voor Onopzettelijke schade voor een iPad-invoerapparaat wordt beschouwd als een individuele vordering voor Onopzettelijke schade en telt mee voor uw limiet van twee vorderingen, zelfs als deze voortkomt uit dezelfde gebeurtenis als een vordering voor Onopzettelijke schade voor uw iPad.

4.5. Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. schade veroorzaakt door:

5.1.2.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;

5.1.5. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;

5.1.8. schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5. OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;

5.2.7. herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen.

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.

6.2.3. Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4. Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple-reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple-reseller.

6.2.5. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6. Uw woonplaats en leeftijd

6.2.6.1. Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2. Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe u een vordering indient

7.1. Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/nl/retail.

7.4.2. Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3. Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.

7.7. Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend.

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1. Wanneer u een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet u, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen.

8.2. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple-reseller en verzoeken dat de Erkende Apple-reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2. Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.

10.3. Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple-reseller.

10.3.3. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

Alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2. Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, om u op de hoogte te houden over de voortgang en om problemen binnen acht (8) weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening

Postbus 93257,

2509 AG Den Haag

kifid.nl

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 , D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch: +353 16620899

Via e-mail: info@fspo.ie

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen.

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. AIG Europe S.A. is in Luxemburg gevestigd. Daarom hebt u in aanvulling op bovenstaande klachtenprocedure toegang tot Luxemburgse instanties voor klachten of geschillen die u mocht hebben met betrekking tot deze polis. Contactgegevens van deze Luxemburgse klachten- en geschilleninstanties kunt u vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu.

13. Algemene informatie

13.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.

13.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3. U sluit deze verzekering met AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. BTW LUX: LU30100608. www.aig.lu/.

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

U sluit deze verzekering via het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 te (2909 LK) Capelle a/d IJssel. Kamer van Koophandel nummer: 71305491. Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: +31 (0)10 453 54 55. BTW NL: 858662590B01.

Voor wat betreft de in Nederland gelegen risico’s heeft AIG Europe S.A. mede te voldoen aan de toezichtrechtelijke gedragsregels die voortvloeien uit de Wet op het Financieel Toezicht. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Contactinformatie van de Autoriteit Financiële Markten kunt u vinden op www.afm.nl.

Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat van AIG Europe S.A. beschikbaar is, kan dit worden gevonden op www.aig.lu/.

13.4. Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

13.5. Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, (2909 LK) Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige Internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

010319 AC+ Netherlands v1.18 - Dutch

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod

Voorwaarden – Nederland
Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe S.A. ('AIG') die ermee akkoord gaat om uw Apple Watch, iPhone, iPad of iPod te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1.               Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.           'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2.           'AIG' betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3.           'Apple' betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.           'Geautoriseerde Apple-serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl.

1.5.           'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.           'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.           'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8.           'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.           'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.         'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.

1.11.         'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12.         'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1.

1.13.         'Gedekte apparatuur' verwijst naar de Apple Watch, iPad (inclusief een iPad-invoerapparaat), iPhone of iPod die is geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat), evenals de originele accessoires van Apple die in dezelfde doos worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet niet meer dan zestig (60) dagen vóór de aankoopdatum van deze Polis als nieuw zijn gekocht of geleased van Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper of de Polis moet, indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, aan u zijn overgedragen conform clausule 11 van deze Polis. Dit geldt niet voor een iPad-invoerapparaat, want dit apparaat moet worden gekocht op hetzelfde moment waarop u uw iPad aanschaft of begint te leasen.

1.14.         'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15.         'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple producten geldt:

Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

 


Houd er rekening mee dat dit tarief aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16.         'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17.         'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18.        'iPad-invoerapparaat' verwijst naar een Apple Pencil.

1.19.         'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.20.         'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper hebt gekocht, of als deze van toepassing is op een iPad-invoerapparaat, is de originele aankoopbon mogelijk ook uw Garantiebewijs.

1.21.         'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.22.         'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Hermès):

€ 65

Apple Watch Hermès:

€ 75

iPad:

€ 49

iPad-invoerapparaat:

€ 29

iPhone:

 

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm: 

€ 29

Alle andere onopzettelijke schade:

€ 99

iPod:

€ 29

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen voor een iPhone beschikbaar.

1.23.         'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.24.         'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.25.         'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.

2.               De Polis

2.1.           Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt hebben. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2.           Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.           De Premie voor uw Polis is als volgt:

Apple Watch Series 3:

€ 65

Apple Watch Series 4:

€ 99

Apple Watch Hermès:

€ 129

iPad en iPad mini: 

€ 79

iPad Pro:

€ 139

iPhone 8, 7, 6s:

€ 149

iPhone Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

€ 169

iPhone Xs, Xs Max, X:

€ 229

iPod:

€ 59

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.

2.4.           Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.               Dekkingsperiode

3.1.           Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Polis voor alle apparaten hebt gekocht, met uitzondering van de Apple Watch Hermès, waarvan beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u uw Polis hebt aangeschaft, eindigen. Uw aankoopdatum wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat).

3.2.           Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3.           Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.               Dekking

4.1.           Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:

4.1.1.        de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of

4.1.2.        als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2.           Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.           Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple-serviceprovider.

4.4.           Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. Elke vordering voor Onopzettelijke schade voor een iPad-invoerapparaat wordt beschouwd als een individuele vordering voor Onopzettelijke schade en telt mee voor uw limiet van twee vorderingen, zelfs als deze voortkomt uit dezelfde gebeurtenis als een vordering voor Onopzettelijke schade voor uw iPad.

4.5.           Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

5.               Uitsluitingen

5.1.           Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.        een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.        schade veroorzaakt door:

5.1.2.1.    verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.2.2.    daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of

5.1.2.3.    service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3.        Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4.        verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;

5.1.5.        Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6.        cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7.        schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;

5.1.8.        schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9.        storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.           Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.        het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.        problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.        producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4.        het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5.        OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6.        schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;

5.2.7.        herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8.        advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.               Algemene voorwaarden

6.1.           Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen.

6.2.           De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.        Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2.        Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.

6.2.3.       Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4.       Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple-reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple-reseller.

6.2.5.        Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6.        Uw woonplaats en leeftijd

6.2.6.1.        Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2.        Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7.        Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7.               Hoe u een vordering indient

7.1.           Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.           Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3.           Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.

7.4.           Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.        Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2.        Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3.        Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm.

7.5.           De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.           Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.

7.7.           Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.           Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend.

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.               Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1.           Wanneer u een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1.        U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.        om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet u, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.        U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;

8.1.4.        U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.        U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.        U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen.

8.2.           U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.           Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9.               Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.           Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.           Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.             Annulering

10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple-reseller en verzoeken dat de Erkende Apple-reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2.         Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.

10.3.         Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.    Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2.    Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple-reseller.

10.3.3.    Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4.    Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.         Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.             Overdracht van Polis

11.1.         Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.         U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft  aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken. 

12.             Klachten

12.1.         AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:             Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, 

Hollyhill, Cork, Republiek Ierland 

Telefonisch:           lokaal nummer, beschikbaar op 

support.apple.com/nl-nl/HT201232 

Online:                     via Contact opnemen met Apple Support op 

support.apple.com/nl-nl/contact 

Persoonlijk:            Alle Apple Stores die worden weergegeven in apple.com/nl/retail/storelist

12.2.         Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, om u op de hoogte te houden over de voortgang en om problemen binnen acht (8) weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.         Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

kifid.nl

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2, D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:   +353 16620899

Via e-mail:    info@fspo.ie 

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.         Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

12.5.         AIG Europe S.A. is in Luxemburg gevestigd. Daarom hebt u in aanvulling op bovenstaande klachtenprocedure toegang tot Luxemburgse instanties voor klachten of geschillen die u mocht hebben met betrekking tot deze polis. Contactgegevens van deze Luxemburgse klachten- en geschilleninstanties kunt u vinden op de website van AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu.

13.             Algemene informatie

13.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.

13.2.         De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3.         U sluit deze verzekering met AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. BTW LUX: LU30100608. http://www.aig.lu/.

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

U sluit deze verzekering via het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 te (2909 LK) Capelle a/d IJssel. Kamer van Koophandel nummer: 71305491. Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: +31 (0)10 453 54 55. BTW NL: 858662590B01.

Voor wat betreft de in Nederland gelegen risico’s heeft AIG Europe S.A. mede te voldoen aan de toezichtrechtelijke gedragsregels die voortvloeien uit de Wet op het Financieel Toezicht. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Contactinformatie van de Autoriteit Financiële Markten kunt u vinden op www.afm.nl.

Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat van AIG Europe S.A. beschikbaar is, kan dit worden gevonden op http://www.aig.lu/.

13.4.         Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

13.5.         Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, (2909 LK) Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige Internationale privacybeleid van AIG op aig.com/nl-privacybeleid.

101718 AC+ Netherlands v1.17 - Dutch

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Voorwaarden – Nederland

AIG Europe Limited ('AEL') onderneemt een herstructurering als onderdeel van haar plannen met betrekking tot het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijken is van plan haar Europese zakelijke activiteiten over te dragen aan AIG Europe S.A. ('AIG Europe'); dit zal naar verwachting vanaf 1 December 2018 ingaan. AIG Europe is lid van dezelfde groep bedrijven als AEL. Als gevolg van de herstructurering wordt uw Polis overgedragen aan AIG Europe, maar dit heeft geen effect op de dekking die onder de Polis wordt geboden. Ga naar aig.com/Brexit voor meer informatie over de voorgestelde overdracht en de rechten die u hebt.

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited ('AIG') die ermee akkoord gaat om uw Apple Watch, iPhone, iPad of iPod te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1.               Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.           'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2.          'AIG' betekent AIG Europe Limited wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3.          'Apple' betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.          'Geautoriseerde Apple-serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl.

1.5.          'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.          'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.           'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8.          'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.          'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.        'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.

1.11.         'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12.        'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1.

1.13.        'Gedekte apparatuur' verwijst naar de Apple Watch, iPad (inclusief een iPad-invoerapparaat), iPhone of iPod die is geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat), evenals de originele accessoires van Apple die in dezelfde doos worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet niet meer dan zestig (60) dagen vóór de aankoopdatum van deze Polis als nieuw zijn gekocht of geleased van Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper of de Polis moet, indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, aan u zijn overgedragen conform clausule 11 van deze Polis. Dit geldt niet voor een iPad-invoerapparaat, want dit apparaat moet worden gekocht op hetzelfde moment waarop u uw iPad aanschaft of begint te leasen.

1.14.        'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15.        'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple producten geldt:

Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

 


Houd er rekening mee dat dit tarief aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16.        'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17.        'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18.       'iPad-invoerapparaat' verwijst naar een Apple Pencil.

1.19.        'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.20.       'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper hebt gekocht, of als deze van toepassing is op een iPad-invoerapparaat, is de originele aankoopbon mogelijk ook uw Garantiebewijs.

1.21.        'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.22.       'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Hermès):

€ 65

Apple Watch Hermès:

€ 75

iPad:

€ 49

iPad-invoerapparaat:

€ 29

iPhone:

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm: 

€ 29

Alle andere onopzettelijke schade:

€ 99

iPod:

€ 29

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen voor een iPhone beschikbaar.

1.23.       'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.24.       'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.25.       'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.

2.              De Polis

2.1.          Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt hebben. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2.          Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.          De Premie voor uw Polis is als volgt:

Apple Watch Series 3:

€ 65

Apple Watch Series 4:

€ 99

Apple Watch Hermès:

€ 129

iPad en iPad mini: 

€ 79

iPad Pro:

€ 139

iPhone 8, 7, 6s:

€ 149

iPhone Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

€ 169

iPhone Xs, Xs Max, X:

€ 229

iPod:

€ 59

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.

2.4.          Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.              Dekkingsperiode

3.1.          Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Polis voor alle apparaten hebt gekocht, met uitzondering van de Apple Watch Hermès, waarvan beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u uw Polis hebt aangeschaft, eindigen. Uw aankoopdatum wordt vermeld op uw Garantiebewijs (of wordt aangetoond door uw aankoopbewijs in het geval van een iPad-invoerapparaat).

3.2.          Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3.          Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.              Dekking

4.1.          Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:

4.1.1.      de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of

4.1.2.      als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2.          Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.         Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple-serviceprovider.

4.4.         Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. Elke vordering voor Onopzettelijke schade voor een iPad-invoerapparaat wordt beschouwd als een individuele vordering voor Onopzettelijke schade en telt mee voor uw limiet van twee vorderingen, zelfs als deze voortkomt uit dezelfde gebeurtenis als een vordering voor Onopzettelijke schade voor uw iPad.

4.5.         Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

5.              Uitsluitingen

5.1.          Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.       een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.      schade veroorzaakt door:

5.1.2.1.  verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3.      Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4.      verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;

5.1.5.      Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6.      cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7.      schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;

5.1.8.      schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9.      storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.          Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.      het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.     problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.     producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4.     het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5.     OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6.     schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;

5.2.7.     herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8.     advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.              Algemene voorwaarden

6.1.          Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen.

6.2.          De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.      Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2.     Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.

6.2.3.    Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4.    Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple-reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple-reseller.

6.2.5.     Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6.     Uw woonplaats en leeftijd

6.2.6.1.     Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2.    Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7.     Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7.              Hoe u een vordering indient

7.1.          Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.          Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3.          Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.

7.4.          Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.      Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2.     Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3.     Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm.

7.5.          De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.          Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.

7.7.          Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.          Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend.

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.              Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1.          Wanneer u een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1.      U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.      om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet u, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.      U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;

8.1.4.      U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.      U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.      U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen.

8.2.          U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.         Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9.              Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.          Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.          Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.           Annulering

10.1.        U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple-reseller en verzoeken dat de Erkende Apple-reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2.       Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.

10.3.       Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.   Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2.  Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple-reseller.

10.3.3.  Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4.  Als er tussen u en de Erkende Apple-reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.       Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.            Overdracht van Polis

11.1.         Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.        U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.        Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft  aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken. 

12.           Klachten

12.1.        AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:     Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, 

Hollyhill, Cork, Republiek Ierland 

Telefonisch:   lokaal nummer, beschikbaar op 

support.apple.com/nl-nl/HT201232 

Online:            via Contact opnemen met Apple Support op 

support.apple.com/nl-nl/contact 

Persoonlijk:    Alle Apple Stores die worden weergegeven in apple.com/nl/retail/storelist

12.2.       Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, om u op de hoogte te houden over de voortgang en om problemen binnen acht (8) weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.       Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

kifid.nl

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 , D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch: +353 16620899

Via e-mail: info@fspo.ie

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.       Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

13.            Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1.        AIG wordt gedekt door de compensatieregeling Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). Als AIG niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hebt u mogelijk recht op compensatie uit de compensatieregeling, afhankelijk van of u een in aanmerking komende vordering hebt, het soort verzekering en de omstandigheden van de vordering. Meer informatie over de afspraken in de compensatieregeling is beschikbaar op fscs.org.uk en via +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2.       Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het FSCS kunt indienen.

14.            Algemene informatie

14.1.        Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.

14.2.       De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3.       De verzekering wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Deze AIG-vestiging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. AIG Europe Limited is lid van de Association of British Insurers.

14.4.       Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

14.5.       Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige Internationale privacybeleid van AIG op aig.com/nl-privacybeleid.

061218 AC+ Netherlands v1.16 - Dutch

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

AIG Europe Limited (‘AEL’) voert een herstructurering uit als onderdeel van haar plannen in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en is voornemens haar Europese activiteiten over te dragen aan AIG Europe S.A. (‘AIG Europe’), wat naar verwachting op 1 december 2018 van kracht zal worden. AIG Europe behoort tot dezelfde bedrijvengroep als AEL. Als gevolg van de herstructurering wordt uw polis overgedragen aan AIG Europe maar dit heeft geen effect op de dekking die onder de polis wordt geboden. Ga naar www.aig.com/Brexit voor informatie over de geplande overdracht en de rechten die u hebt.

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited ('AIG') die ermee akkoord gaat om uw Apple Watch, iPhone, iPad of iPod te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1.               Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.           'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is. 

1.2.          'AIG' betekent AIG Europe Limited wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3.          “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.          “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl

1.5.          “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.          'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.          'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien. 

1.8.          'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.          'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.        'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11.        'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12.        'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3. 

1.13.        'Gedekte apparatuur' betekent de Apple Watch, iPhone, iPad of iPod van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, moet de Polis aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis. 

1.14.        'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15.        “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:

Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

 


Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16.        “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17.        'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18.        “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.19.        “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.

1.20.       “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.21.        “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):

€ 65

Apple Watch Edition en Hermès:

€ 75

iPad:

€ 49

iPhone:

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:

€ 29

Alle andere onopzettelijke schade:

€ 99

iPod:

€ 29

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm, zijn alleen beschikbaar voor iPhone.

1.22.       'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.23.       'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.24.       “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2.              De Polis

2.1.          Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast. 

2.2.          Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.          De Premie voor uw Polis is als volgt:

Apple Watch Series 3:

€ 65

Apple Watch Series 4:

€ 99

Apple Watch Edition en Hermès:

€ 129

iPad of iPad mini:

€ 79

iPad Pro:

€ 99

iPhone SE:

€ 99

iPhone 8, 7, 6s, 6:

€ 149

iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

€ 169

iPhone Xr:

€ 169

iPhone Xs, Xs Max, X:

€ 229

iPod:

€ 59

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

2.4.          Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.              Dekkingsperiode

3.1.          Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van  de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigen beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.2.          Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en voor Technische ondersteuning nog door tot 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigt deze dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.3.          Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.              Dekking

4.1.          Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple: 

4.1.1.      de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2.      als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2.          Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleased, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.          Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider. 

4.4.          Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.

4.5.          Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 

5.              Uitsluitingen

5.1.          Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.      een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.      schade veroorzaakt door:

5.1.2.1.  verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld; 

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of   

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3.      Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4.      verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.5.      Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6.      cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7.      schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.8.      schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9.      storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.          Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.      het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.     problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.     producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4.     het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5.     OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6.     schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.7.     herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8.     advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.              Algemene voorwaarden

6.1.          Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2.          De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.      Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen. 

6.2.2.     Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.2.1  Niet-betaling van Termijnen.  Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.3.     Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.4.     Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.4.1. Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.

6.2.4.2. Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.5.     Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 

7.              Hoe u een vordering indient

7.1.          Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.          Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3.          Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4.          Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.      Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen. 

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2.     Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3.     Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm. 

7.5.          De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.          Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7.          Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.          Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.              Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1.          Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1.      U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.      om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.      U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider; 

8.1.4.      U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.      U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.      U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen. 

8.2.          U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.          Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis. 

9.              Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.          Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.          Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.           Annulering

10.1.        U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden stopzetten door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232) of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2.       Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3.       Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.   Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2.  Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple reseller.

10.3.3.  Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4.  Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.       Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.            Overdracht van Polis

11.1.        Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.        U moet Apple namens AIG zo snel mogelijk in kennis stellen van deze overdracht door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.        Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft  aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken. 

12.            Klachten

12.1.        AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, 

Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op 

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op 

support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores, die worden weergegeven op apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2.       Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.       Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

kifid.nl

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 , D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch: +353 16620899

Via e-mail: info@fspo.ie

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.       Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

13.            Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1.        AIG wordt gedekt door de compensatieregeling Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). Als AIG niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hebt u mogelijk recht op compensatie uit de compensatieregeling, afhankelijk van of u een in aanmerking komende vordering hebt, het soort verzekering en de omstandigheden van de vordering. Meer informatie over compensatieregelingen kunt u vinden op fscs.org.uk en door te bellen met +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2.       Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het FSCS kunt indienen. 

14.            Algemene informatie

14.1.        Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

14.2.       De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3.       De verzekering wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel . Deze AIG-vestiging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. 

14.4.       Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

14.5.       Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt  

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op aig.com/nl-privacybeleid.

052818 AC+ Netherlands v1.15 

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

 • OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:
  AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty . Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

Voorwaarden – Nederland

AIG Europe Limited (‘AEL’) voert een herstructurering uit als onderdeel van haar plannen in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en is voornemens haar Europese activiteiten over te dragen aan AIG Europe S.A. (‘AIG Europe’), wat naar verwachting op 1 december 2018 van kracht zal worden.  AIG Europe behoort tot dezelfde bedrijvengroep als AEL.  Als gevolg van de herstructurering wordt uw polis overgedragen aan AIG Europe maar dit heeft geen effect op de dekking die onder de polis wordt geboden.   Ga naar www.aig.com/Brexit voor informatie over de geplande overdracht en de rechten die u hebt.

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited ('AIG') die ermee akkoord gaat om uw Apple Watch, iPhone, iPad of iPod te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. 'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. 'AIG' betekent AIG Europe Limited wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3. “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl.

1.5. “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. 'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. 'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. 'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. 'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. 'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.

1.11. 'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12. 'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.

1.13. 'Gedekte apparatuur' betekent de Apple Watch, iPhone, iPad of iPod van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, moet de Polis aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14. 'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15. “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:


Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%


Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16. “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17. 'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18. “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.19. “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.

1.20. “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.21. “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:


Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):
Apple Watch (Edition en Hermès):

€ 65
€ 75

iPad:

€ 49

iPhone:
Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:
Alle andere onopzettelijke schade:

 

€ 29
€ 99

iPod:

€29

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm, zijn alleen beschikbaar voor iPhone.

1.22. 'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.23. 'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.24. “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor uw Polis is als volgt:


Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):

€ 65

Apple Watch (Edition en Hermès):

€ 129

iPad of iPad mini:

€ 79

iPad Pro:

€ 99

iPhone SE:

€ 99

iPhone, modellen 8, 7, 6s, 6:

€ 149

iPhone, modellen 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

€ 169

iPhone X:

€ 229

iPod:

€ 59

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.

2.4. Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigen beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en voor Technische ondersteuning nog door tot 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigt deze dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.3. Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking


4.1. Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleased, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider.

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.

4.5. Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. schade veroorzaakt door:

5.1.2.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;

5.1.5. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;

5.1.8. schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5. OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;

5.2.7. herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen.

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.

Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.2.1 Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.3. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.4. Uw woonplaats en leeftijd.

6.2.4.1. Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.

6.2.4.2. Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.5. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe u een vordering indient

7.1. Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232.Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt.

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2. Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3. Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.

7.7. Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend.

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen.

8.2. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden stopzetten door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232) of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2. Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.

10.3. Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple reseller.

10.3.3. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U moet Apple namens AIG zo snel mogelijk in kennis stellen van deze overdracht door Apple te bellen op het nummer dat u kunt vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door een brief te sturen naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores, die worden weergegeven op apple.com/nl/retail/storelist

12.2. Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

 • Klachteninstituut financiële dienstverlening
  Postbus 93257,
  2509 AG Den Haag
  kifid.nl
 • The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman
  3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2 , D02 VH29
  Republiek Ierland
  Telefonisch: +353 16620899
  Via e-mail: info@fspo.ie
  De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen.

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG wordt gedekt door de compensatieregeling Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). Als AIG niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hebt u mogelijk recht op compensatie uit de compensatieregeling, afhankelijk van of u een in aanmerking komende vordering hebt, het soort verzekering en de omstandigheden van de vordering. Meer informatie over compensatieregelingen kunt u vinden op fscs.org.uken door te bellen met +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2. Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het FSCS kunt indienen.

14. Algemene informatie

14.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.

14.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3. De verzekering wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel . Deze AIG-vestiging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.

14.4. Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

14.5. Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op aig.com/nl-privacybeleid.

121317 AC+ Netherlands v1.14

AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone, iPod of Apple Watch en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

Voorwaarden – Nederland

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited ('AIG'), die ermee akkoord gaat om uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. 'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. 'AIG' betekent AIG Europe Limited wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3. “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl/.

1.5. “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. 'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7. 'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. 'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. 'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. 'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.

1.11. 'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12. 'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.

1.13. 'Gedekte apparatuur' betekent de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires van Apple die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, moet de Polis aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14. 'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15. “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:


Apple Watch:

21%

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%


Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16. “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17. 'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18. “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.19. “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.

1.20. “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.21. “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:


Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):
Apple Watch (Edition en Hermès):

€ 65
€ 75

iPad:

€ 49

iPhone:
Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:
Alle andere onopzettelijke schade:


€ 29
€ 99

iPod:

€ 29

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm, zijn alleen beschikbaar voor iPhone.

1.22. 'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.23. 'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.24. “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor uw Polis is als volgt:


Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):
Apple Watch (Edition en Hermès):

€ 65
€ 129

iPad:

€ 99

iPhone – SE:

€ 99

iPhone – 8, 7, 6s, 6:

€ 149

iPhone – 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

€ 169

iPhone – X:

€ 229

iPod:

€ 59

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.

2.4. Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigen beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en voor Technische ondersteuning nog door tot 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigt deze dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.3. Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking


4.1. Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleased, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider.

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.

4.5. Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. schade veroorzaakt door:

5.1.2.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;

5.1.5. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;

5.1.8. schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware;

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5. OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;

5.2.7. herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen.

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.

Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.2.1 Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.3. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.4. Uw woonplaats en leeftijd.

6.2.4.1. Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.

6.2.4.2. Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.5. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe u een vordering indient

7.1. Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen door langs te gaan bij een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door contact met ons op te nemen via het telefoonnummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232.Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Polis en uw garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt.

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/nl/retail/.

7.4.2. Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3. Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.

7.7. Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend.

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen.

8.2. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232) of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2. Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.

10.3. Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple reseller.

10.3.3. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl-HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist/

12.2. Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

 • Klachteninstituut financiële dienstverlening
  Postbus 93257,
  2509 AG Den Haag.
  www.kifid.nl
 • Ierse Financial Services Ombudsman
  9SR 3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  Republiek Ierland
  Telefonisch: +353 16620899
  Via e-mail: enquiries@financialombudsman.ie
  De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen.

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG wordt gedekt door de compensatieregeling Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). Als AIG niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hebt u mogelijk recht op compensatie uit de compensatieregeling, afhankelijk van of u een in aanmerking komende vordering hebt, het soort verzekering en de omstandigheden van de vordering. Meer informatie over de afspraken in de compensatieregeling is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2. Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het FSCS kunt indienen.

14. Algemene informatie

14.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.

14.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3. De verzekering wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel . Deze AIG-vestiging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.

14.4. Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

14.5. Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

071117 AC+ Netherlands v1.13

AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Apple Watch

Voorwaarden – Nederland

Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone, iPod of Apple Watch en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

Voorwaarden – Nederland

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited ('AIG'), die ermee akkoord gaat om uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausules 1 en 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. 'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. 'AIG' betekent AIG Europe Limited wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3. “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl/.

1.5. “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. 'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7. 'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. 'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. 'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. 'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.

1.11. 'Consumentensoftware' betekent de besturingssoftware ('OS') van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12. 'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.

1.13. 'Gedekte apparatuur' betekent de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires van Apple die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, moet de Polis aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14. 'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.

1.15. “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:


iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

Apple Watch:

21%


Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16. “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17. 'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of (b) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18. “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.19. “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.

1.20. “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.21. “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:


iPad:

€ 49

iPhone:

 

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:

€ 29

Alle andere onopzettelijke schade:

€ 99

iPod:

€ 29

Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):

€ 65

Apple Watch (Edition en Hermès):

€ 75

 

dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen u erop dat wanneer u een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld in dezelfde categorie als vorderingen voor een iPhone met andere Onopzettelijke schade. Reparaties aan uitsluitend het scherm, zijn alleen beschikbaar voor iPhone.

1.22. 'Premie' betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.23. 'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.24. “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht u een vervangend garantiebewijs of een exemplaar van uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor uw Polis is als volgt:


iPad:

€ 99

iPhone - SE, 5s:

€ 99

iPhone – 8, 7, 6s, 6:

€ 149

iPhone – 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

€ 169

iPod:

€ 59

Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès):

€ 65

Apple Watch (Edition en Hermès):

€ 129

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.

2.4. Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigen beide soorten dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en voor Technische ondersteuning nog door tot 24 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen voor alle apparaten, uitgezonderd voor de Apple Watch-modellen Edition en Hermès. Voor deze Apple Watch-modellen eindigt deze dekking 36 maanden na de datum waarop u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.3. Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking


4.1. Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan u wordt verstrekt op grond van clausule 4.1.2, kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleased, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient op grond van deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.1. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider.

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.

4.5. Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. schade veroorzaakt door:

5.1.2.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.4. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;

5.1.5. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;

5.1.8. schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die niet worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5. OS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.6. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;

5.2.7. herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen.

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service, moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.

Premiebetaling. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.2.1 Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.3. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.4. Uw woonplaats en leeftijd.

6.2.4.1. Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.

6.2.4.2. Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.5. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe u een vordering indient

7.1. Voor hardwaredekking. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen door langs te gaan bij een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door contact met ons op te nemen via het telefoonnummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232.Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Polis en uw garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt.

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/nl/retail/.

7.4.2. Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3. Express Replacement Service ('ERS'). Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

We wijzen u erop dat ERS niet beschikbaar is voor vorderingen voor een iPod of een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details over AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.

7.7. Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt u een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend.

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen.

8.2. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232) of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller uw Polis namens u annuleert.

10.2. Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.

10.3. Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Erkende Apple reseller.

10.3.3. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen u en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl-HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of leasenemer, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of leasenemer kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist/

12.2. Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

 • Klachteninstituut financiële dienstverlening
  Postbus 93257,
  2509 AG Den Haag.
  www.kifid.nl
 • Ierse Financial Services Ombudsman
  9SR 3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  Republiek Ierland
  Telefonisch: +353 16620899
  Via e-mail: enquiries@financialombudsman.ie
  De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen.

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG wordt gedekt door de compensatieregeling Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). Als AIG niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hebt u mogelijk recht op compensatie uit de compensatieregeling, afhankelijk van of u een in aanmerking komende vordering hebt, het soort verzekering en de omstandigheden van de vordering. Meer informatie over de afspraken in de compensatieregeling is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2. Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het FSCS kunt indienen.

14. Algemene informatie

14.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.

14.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3. De verzekering wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel . Deze AIG-vestiging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.

14.4. Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

14.5. Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

071117 AC+ Netherlands v1.12

AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Apple WatchOPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone, iPod of Apple Watch en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

Voorwaarden – Nederland

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited (AIG), die ermee akkoord gaat om uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

Houd er rekening mee dat de voordelen onder deze polis van AppleCare+ niet van toepassing zijn op Apple Watch Edition.

AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van onopzettelijke schade of een niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleaset (zoals genoemd in clausule 5.1.9).

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. “Onopzettelijke schade” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1. 

1.2. “AIG” betekent AIG Europe Limited, wier statutaire kantoor is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG opereert via haar vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3. “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl/

1.5. “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. “AppleCare+ Support” betekent de supportwebsite www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7. “Eenjarige Beperkte Garantie van Apple” betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of huurders van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door de consumentenwetgeving wordt voorzien. 

1.8. "Ingebrekestelling” verwijst naar de kennisgeving van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. “Niet volledig op te laden batterij” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1. 

1.10. “Zakelijke klant” betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11. “Consumentensoftware” betekent de besturingssoftware (“iOS”) van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.

1.12. “Dekkingsperiode” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3. 

1.13. “Gedekte apparatuur” betekent de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased of, in het geval dat het wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, de Polis moet aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis. 

1.14. “Hardwaredekking” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1. 

1.15. “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:

iPad:

21%

iPhone:

21%

iPod:

21%

Apple Watch:

21%


Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

1.16. “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.

1.17. “Verzekerde gebeurtenis” betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of een Niet volledig op te laden batterij en/of (b) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.

1.18. “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.19. “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.

1.20. “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.21. “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

iPad:

€ 49

iPhone (alle modellen):

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm:

Alle andere onopzettelijke schade:


€ 29

€ 99

iPod:

€ 29

Apple Watch:

€ 65


dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. Onthoud dat wanneer u een vordering in een ander land indient onder deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.

Voor vorderingen inzake schade aan uitsluitend het scherm van een iPhone, mag de Gedekte apparatuur geen andere schade hebben dan de schade aan het scherm, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verbogen of beschadigde behuizing die voorkomt dat Apple het scherm van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Bij Gedekte apparatuur met aanvullende schade worden de kosten voor een vordering in het kader van alle andere onopzettelijke schade aan een iPhone in rekening gebracht.

1.22. “Premie” betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking onder deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3.

1.23. “Technische ondersteuning” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1. 

1.24. “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast. 

2.2. Als u een vervangend Garantiebewijs of een kopie van uw verzekeringsgegevens nodig hebt, gaat u naar www.apple.com/nl/support/applecare/view, volgt u de instructies en voert u het serienummer van uw Gedekte apparatuur in.

2.3. De Premie voor deze Polis is als volgt:

iPad:

€ 99 

iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE:

€ 99

iPhone – alle andere modellen:

€ 149

iPod:

€ 59

Apple Watch:

€ 65


Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

2.4. Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide typen dekking vervallen 24 maanden na de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als u niet langer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning doorlopen tot de vervaldatum na 24 maanden vanaf de aanschaf- of leasedatum van uw Gedekte Apparatuur.

3.3. Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking

4.1. De volgende definities zijn relevant voor uw verzekeringsdekking:

“Onopzettelijke schade” betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

“Niet volledig op te laden batterij” betekent dat de capaciteit van de batterij van de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden, is teruggelopen naar minder dan tachtig procent (80%) ten opzichte van de originele specificatie, zoals wordt weergegeven op uw batterijscherm.

“Hardwaredekking” betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij. 

“Technische ondersteuning” betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

4.2. Hardwaredekking. Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple: 

4.2.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.2.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.

4.3. Als er een vervanging aan u wordt verstrekt onder clausule 4.2.2, kan Apple, of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleased, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.4. Eigen risico: met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient onder deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.2. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider. 

4.5. Limiet voor vorderingen: er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.

4.6. Technische ondersteuning. Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuning die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. schade veroorzaakt door:

5.1.2.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld; 

5.1.2.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.2.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;

5.1.3. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;

5.1.4. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.5. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.6. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.7. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.8. schade veroorzaakt door brand; of

5.1.9. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleaset.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;

5.2.5. iOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;

5.2.6. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.7. herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of

5.2.8. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Polisbeperkingen. De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

6.2.2. Premiebetaling. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald.

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.3. Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper. 

6.2.4. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.5. Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.5.1. Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.

6.2.5.2. Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.6. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 

7. Hoe U een vordering indient

7.1. Voor Hardwaredekking moet u uw vordering zo snel mogelijk indienen door een Apple Store of Geautoriseerde Apple-wederverkoper te bezoeken, door naar www.apple.com/nl/support te gaan of door ons te bellen (u vindt het lokale nummer op www.apple.com/nl/support/contact/). Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Polis kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.2. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (indien van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen. 

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/nl/retail/.

7.4.2. Opsturen per post. Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.

7.4.3. Express Replacement Service. Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht. Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.

Opmerking: Express Replacement Service is niet beschikbaar voor vorderingen met betrekking tot een iPod of iPhone (alle modellen)met uitsluitend schade aan het scherm. 

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7. Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning kunt u een vordering indienen door Apple te bellen (u vindt het lokale nummer op www.apple.com/nl/support/contact/) dat zal vragen om het serienummer van de Gedekte apparatuur alvorens ondersteuning te bieden. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Stores

Apple-ondersteuning en -service

 

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op een andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider; 

8.1.4. U kunt geen producten en accessoires insturen die niet worden gedekt door een vordering onder de Hardwaredekking (bv. hoesjes, autoladers etc.), aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen van de Gedekte apparatuur verstrekken zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen. 

8.2. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis. 

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen. uw Polis wordt geannuleerd en eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen (u vindt het lokale nummer op www.apple.com/nl/support/contact/) of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Geautoriseerde Apple-wederverkoper en verzoeken dat de Geautoriseerde Apple-wederverkoper uw Polis namens u annuleert. 

10.2. Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3. Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour; 

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper. 

10.3.2. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. 

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn; 

10.3.3. 10.3.3. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen (het lokale nummer is beschikbaar www.apple.com/nl/support/contact/) of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of huurder, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of huurder kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of huurder verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken. 

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.

Schriftelijk: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland 

Telefonisch: Het lokale nummer is te vinden op www.apple.com/nl/support/contact/ 

Online: contact opnemen met Apple Support via www.apple.com/nl/support/contact/

Persoonlijk: alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist/

12.2. Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG  Den Haag.

www.kifid.nlIerse Financial Services Ombudsman

9SR 3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2

Republiek Ierland

Telefonisch:   +353 16620899

Via e-mail:           enquiries@financialombudsman.ie

De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 


Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4 Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG wordt gedekt door het Financial Services Compensation Scheme. Als AIG niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, komt u wellicht in aanmerking voor compensatie conform dit schema. Voor dit type verzekering is 90% van uw vordering gedekt, zonder bovenlimiet. Meer informatie over de regelingen van het compensatieschema is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2. Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het Financial Services Compensation Scheme kunt indienen. 

14. Algemene informatie

14.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

14.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3. Het risico is verzekerd via de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited AIG die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. 

14.4. Apple Distribution International en zijn geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

14.5. Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG uw Persoonlijke informatie gebruikt  

Uw Persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

060716 AC+ Netherlands v1.9

AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor Apple Watch Sport

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

 

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht. In Nederland hebben consumenten op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/.

Voorwaarden – Nederland
 
Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited (AIG), die ermee akkoord gaat om uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.  
 
Houd er rekening mee dat de voordelen onder deze polis van AppleCare+ niet van toepassing zijn op Apple Watch Edition.
 
AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van onopzettelijke schade of een niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4).
 
De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).
 
AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zoals genoemd in clausule 5.1.9).
 
1.               Definities.  
Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:
 
1.1.            “Onopzettelijke schade” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.2.            “AIG” betekent AIG Europe Limited, wier statutaire kantoor is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG opereert via haar vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.
 
1.3.            “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.
 
1.4.            “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen.  Een lijst met deze providers kan worden gevonden via http://support.apple.com/kb/HT1434.   
 
1.5.            “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt.
 
1.6.            “AppleCare+ Support” betekent de ondersteuningswebsite http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.
 
1.7.            “Eenjarige Beperkte Garantie van Apple” betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door de consumentenwetgeving wordt voorzien.
 
1.8.            "Ingebrekestelling” verwijst naar de kennisgeving van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.
 
1.9.            “Niet volledig op te laden batterij” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.10.         “Zakelijke klant” betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.
 
1.11.         “Consumentensoftware” betekent de besturingssoftware (“iOS”) van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.
 
1.12.         “Dekkingsperiode” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3. 
 
1.13.         “Gedekte apparatuur” betekent de iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of, in het geval dat het wettelijke eigendom van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, de Polis moet aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.
 
1.14.         “Hardwaredekking” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.15.         “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:


iPad:
21%
iPhone:
21%
iPod
21%
Apple Watch
21%
Apple Watch Sport
21%

Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.
 
1.16.         “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.
 
1.17.         “Verzekerde gebeurtenis” betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of een Niet volledig op te laden batterij en/of (b) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.
 
1.18.         “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.
 
1.19.         “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.
 
1.20.         “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.
 
1.21.         “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:iPad:
€ 49
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE:
€ 69
iPhone 6s en iPhone 6s Plus:
€ 99
iPod:
€ 29
Apple Watch
€ 75
Apple Watch Sport
€ 65
 
dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis.  Onthoud dat wanneer u een vordering in een ander land indient onder deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
1.22.         “Premie” betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking onder deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3.
 
1.23.         “Technische ondersteuning” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.24.         “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.
 
2.               De Polis
 
2.1.            Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs.  Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.
 
2.2.            Als u een vervangend Garantiebewijs of een kopie van uw verzekeringsgegevens nodig hebt, gaat u naar www.apple.com/nl/support/applecare/view, volgt u de instructies en voert u het serienummer van uw Gedekte apparatuur in.
 
2.3.            De Premie voor deze Polis is als volgt:


iPad:
99
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE:
€ 99
iPhone 6s en iPhone 6s Plus:
€ 149
iPod:
59
Apple Watch:
€ 89
Apple Watch Sport:
€ 65
 
Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.
 
2.4.            Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien.  Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.
 
3.               Dekkingsperiode
 
3.1.            Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. Beide dekkingstypen eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht.
 
3.2.            Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10.  Als u niet langer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning doorlopen tot de vervaldatum na 24 maanden vanaf de aanschafdatum van uw Gedekte Apparatuur.
 
3.3.            Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.
 
4.               Dekking


4.1.            De volgende definities zijn relevant voor uw verzekeringsdekking:
 
“Onopzettelijke schade” betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.
 
                   “Niet volledig op te laden batterij” betekent dat de capaciteit van de batterij van de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden, is teruggelopen naar minder dan tachtig procent (80%) ten opzichte van de originele specificatie, zoals wordt weergegeven op uw batterijscherm.
 
“Hardwaredekking” betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.
 
“Technische ondersteuning” betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.
 
4.2.            Hardwaredekking.  Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:
 
4.2.1.        de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of
 
4.2.2.        als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn).  Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, bewaart Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.
 
De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.
 
4.3.            Als er een vervanging aan u wordt verstrekt onder clausule 4.2.2, kan Apple, of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma's van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn wellicht niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem.  Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.
 
4.4.            Eigen risico: met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient onder deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.2. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider.
 
4.5.            Limiet voor vorderingen: er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode.  Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.
 
4.6.            Technische ondersteuning.  Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking start na het vervallen van de gratis ondersteuning die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.  Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 
 
5.               Uitsluitingen
 
5.1.            Hardwaredekking.   Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:
 
5.1.1.        een ander product dan de Gedekte apparatuur;
 
5.1.2.        schade veroorzaakt door:
 
5.1.2.1.     verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;
 
5.1.2.2.     daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of       
 
5.1.2.3.     service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;
 
5.1.3.        Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 
5.1.4.        verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;
 
5.1.5.        Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;
 
5.1.6.        cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;
 
5.1.7.        schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;
 
5.1.8.        schade veroorzaakt door brand; of
 
5.1.9.        storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht.
 
5.2.            Technische ondersteuning.   Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:
 
5.2.1.        het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;
 
5.2.2.        problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;
 
5.2.3.        producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.
 
5.2.4.        het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;
 
5.2.5.        iOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
5.2.6.        schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;
 
5.2.7.        herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of
 
5.2.8.        advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.
 
6.               Algemene voorwaarden
 
6.1.            Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn.  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 
 
6.2.            De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:
 
6.2.1.        Polisbeperkingen.   De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 
 
6.2.2.        Premiebetaling.   Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald.
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.
 
6.2.3.        Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
6.2.4.        Uw zorgplicht.   u zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.
 
6.2.5.        Uw woonplaats en leeftijd.
 
6.2.5.1.     Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.
 
6.2.5.2.     Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.
 
6.2.6.        Andere verzekering.   Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 
 
7.               Hoe U een vordering indient
 
7.1.            Voor Hardwaredekking moet u uw vordering zo snel mogelijk rapporteren door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken, door naar www.apple.com/nl/support te gaan of door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.
 
7.2.            Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.
 
7.3.            Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Polis kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.
 
7.4.            Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:
 
7.4.1.        Afgifteservice (carry-in-service).   U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider.  Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.2. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (indien van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.  
 
Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd.  Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/retail/geniusbar.
 
7.4.2.        Opsturen per post.   Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.
 
7.4.3.        Express Replacement Service. Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht.  Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.
 
Onthoud dat de Express Replacement Service niet beschikbaar is voor iPod.
 
7.5.            De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen.  Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
7.6.            Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 
 
7.7.            Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.
 
7.8.            Voor Technische ondersteuning kunt u een vordering indienen door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple zal om het serienummer van de Gedekte apparatuur vragen voordat er assistentie wordt verleend.
 
U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:
 
Internationale ondersteuningsinformatie
Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service

8.               Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient
 
8.1.            Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:
 
8.1.1.        U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;
 
8.1.2.        om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
8.1.3.        U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;
 
8.1.4.        U kunt geen producten en accessoires insturen die niet worden gedekt door een vordering onder de Hardwaredekking (bv. hoesjes, autoladers etc.), aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;
 
8.1.5.        U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan.  Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en
 
8.1.6.        U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen van de Gedekte apparatuur verstrekken zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen. 
 
8.2.            U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8.3.            Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.
 
9.               Misleiding, fraude en illegaal gebruik
 
9.1.            Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen. uw Polis wordt geannuleerd en eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.
 
9.2.            Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.
 
10.             Annulering
 
10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Geautoriseerde Apple-wederverkoper en verzoeken dat de Geautoriseerde Apple-wederverkoper uw Polis namens u annuleert.
 
10.2.         Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.
 
10.3.         Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:
 
10.3.1.      Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour;
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
10.3.2.      Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. 
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn;
 
 
10.3.3.     Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.
 
 
10.4.         Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.
 
11.             Overdracht van Polis
 
11.1.         Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.
 
11.2.         U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.  Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen die u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.
 
11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.
 
12.             Klachten
 
12.1.         AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.
 
Schriftelijk:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Telefonisch:
(+31) 0900 7777 703
Online:
via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/nl/support/contact
Persoonlijk:
alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
12.2.         Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.
 
12.3.         Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:
 
Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
 
www.kifid.nl
 
 
 
Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Republiek Ierland
 
Telefonisch:   +353 16620899
 
Via e-mail:           enquiries@financialombudsman.ie
 
De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 
 
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.
 
12.4.         Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 
13.             Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG wordt gedekt door het Financial Services Compensation Scheme. Als AIG niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, komt u wellicht in aanmerking voor compensatie conform dit schema. Voor dit type verzekering is 90% van uw vordering gedekt, zonder bovenlimiet. Meer informatie over de regelingen van het compensatieschema is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via 0207 892 7300 of 0800 678 1100.
 
13.2.         Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het Financial Services Compensation Scheme kunt indienen.
 
14.             Algemene informatie
 
14.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.
 
14.2.         De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.
 
14.3.         Het risico is verzekerd via de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited AIG die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
14.4.         Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis.  Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.  Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
 
14.5           Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 
 Hoe AIG Uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders.  Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland.  Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren.  AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid.
 
021016 AC+ Nederland v1.8

AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor Apple Watch Sport

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:
 
AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht. In Nederland hebben consumenten op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/

Voorwaarden – Nederland
 
Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited (AIG), die ermee akkoord gaat om uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.  
 
Houd er rekening mee dat de voordelen onder deze polis van AppleCare+ niet van toepassing zijn op Apple Watch Edition.
 
AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van onopzettelijke schade of een niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4).
 
De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).
 
AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zoals genoemd in clausule 5.1.9).
 
1.               Definities.  
Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:
 
1.1.            “Onopzettelijke schade” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.2.            “AIG” betekent AIG Europe Limited, wier statutaire kantoor is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG opereert via haar vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.
 
1.3.            “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.
 
1.4.            “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen.  Een lijst met deze providers kan worden gevonden via http://support.apple.com/kb/HT1434.   
 
1.5.            “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt.
 
1.6.            “AppleCare+ Support” betekent de ondersteuningswebsite http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.
 
1.7.            “Eenjarige Beperkte Garantie van Apple” betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door de consumentenwetgeving wordt voorzien.
 
1.8.            "Ingebrekestelling” verwijst naar de kennisgeving van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper waarin u wordt gemeld dat u een termijn niet hebt betaald en/of dat u onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.
 
1.9.            “Niet volledig op te laden batterij” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.10.         “Zakelijke klant” betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.
 
1.11.         “Consumentensoftware” betekent de besturingssoftware (“iOS”) van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.
 
1.12.         “Dekkingsperiode” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3. 
 
1.13.         “Gedekte apparatuur” betekent de iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of, in het geval dat het wettelijke eigendom van de Gedekte apparatuur aan u is overgedragen, de Polis moet aan u zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.
 
1.14.         “Hardwaredekking” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.15.         “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform het tarief dat op de aankoopdatum van de Polis van toepassing is en dat voor de volgende Apple-producten geldt:


iPad:
21%
iPhone:
21%
iPod
21%
Apple Watch
21%
Apple Watch Sport
21%

Houd er rekening mee dat dit tarief kan aan wijzigingen onderhevig kan zijn.
 
1.16.         “Termijn” verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door u dient te worden voldaan.
 
1.17.         “Verzekerde gebeurtenis” betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of een Niet volledig op te laden batterij en/of (b) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.
 
1.18.         “Betalingsplanovereenkomst” verwijst naar de overeenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.
 
1.19.         “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat u ontvangt wanneer u deze Polis koopt en dit document bevat uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als u deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.
 
1.20.         “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat u hebt ontvangen toen u AppleCare+ kocht, uw verzekeringsovereenkomst met AIG.
 
1.21.         “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:


iPad:
€ 49
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus:
€ 69
iPhone 6s en iPhone 6s Plus:
€ 99
iPod:
€ 29
Apple Watch
€ 75
Apple Watch Sport
€ 65
 
dit bedrag wordt door u betaald als u een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis.  Onthoud dat wanneer u een vordering in een ander land indient onder deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
1.22.         “Premie” betekent het bedrag dat u hebt toegezegd te betalen voor de dekking onder deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3.
 
1.23.         “Technische ondersteuning” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.24.         “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.
 
2.               De Polis
 
2.1.            Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en uw Garantiebewijs.  Controleer deze zorgvuldig om u ervan te vergewissen dat deze documenten u de dekking bieden die u wilt. Als uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.
 
2.2.            Als u een vervangend Garantiebewijs of een kopie van uw verzekeringsgegevens nodig hebt, gaat u naar www.apple.com/support/applecare/view, volgt u de instructies en voert u het serienummer van uw Gedekte apparatuur in.
 
2.3.            De Premie voor deze Polis is als volgt:


iPad:
99
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus:
€ 99
iPhone 6s en iPhone 6s Plus:
€ 149
iPod:
59
Apple Watch:
€ 89
Apple Watch Sport:
€ 65
 
Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.
 
2.4.            Als u de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien.  Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.
 
3.               Dekkingsperiode
 
3.1.            Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. Beide dekkingstypen eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht.
 
3.2.            Uw dekking kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10.  Als u niet langer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning doorlopen tot de vervaldatum na 24 maanden vanaf de aanschafdatum van uw Gedekte Apparatuur.
 
3.3.            Op grond van deze Polis bent u niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.
 
4.               Dekking


4.1.            De volgende definities zijn relevant voor uw verzekeringsdekking:
 
“Onopzettelijke schade” betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.
 
                   “Niet volledig op te laden batterij” betekent dat de capaciteit van de batterij van de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden, is teruggelopen naar minder dan tachtig procent (80%) ten opzichte van de originele specificatie, zoals wordt weergegeven op uw batterijscherm.
 
“Hardwaredekking” betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.
 
“Technische ondersteuning” betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.
 
4.2.            Hardwaredekking.  Als u een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:
 
4.2.1.     de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of
 
4.2.2.     als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn).  Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, bewaart Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.
 
De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als u een vordering indient.
 
4.3.            Als er een vervanging aan u wordt verstrekt onder clausule 4.2.2, kan Apple, of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma's van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn wellicht niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem.  Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.
 
4.4.            Eigen risico: met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die u indient onder deze Polis, moet u het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat u in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.2. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider.
 
4.5.            Limiet voor vorderingen: er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode.  Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.
 
4.6.            Technische ondersteuning.  Als u een geldige vordering indient onder dit gedeelte van uw Polis, hebt u toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking start na het vervallen van de gratis ondersteuning die begint op de datum waarop u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.  Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals “1.0” of “2.0” en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 
 
5.               Uitsluitingen
 
5.1.            Hardwaredekking.   Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:
 
5.1.1.     een ander product dan de Gedekte apparatuur;
 
5.1.2.     schade veroorzaakt door:
 
5.1.2.1.     verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;
 
5.1.2.2.     daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of       
 
5.1.2.3.     service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;
 
5.1.3.     Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 
5.1.4.     verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur;
 
5.1.5.     Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;
 
5.1.6.     cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;
 
5.1.7.     schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;
 
5.1.8.     schade veroorzaakt door brand; of
 
5.1.9.     storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht.
 
5.2.            Technische ondersteuning.   Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:
 
5.2.1.     het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;
 
5.2.2.     problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;
 
5.2.3.     producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.
 
5.2.4.     het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;
 
5.2.5.     iOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
5.2.6.     schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;
 
5.2.7.     herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of
 
5.2.8.     advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.
 
6.               Algemene voorwaarden
 
6.1.            Als u over de volledige bescherming van uw Polis wilt beschikken, moet u voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn.  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 
 
6.2.            De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:
 
6.2.1.     Polisbeperkingen.   De dekking onder uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 
 
6.2.2.     Premiebetaling.   Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat u kunt gebruikmaken van Hardwaredekking en Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen Vorderingen geaccepteerd als de Premie niet in de volledigheid is betaald.
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat u de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.
 
6.2.3.     Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
6.2.4.     Uw zorgplicht.   u zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.
 
6.2.5.     Uw woonplaats en leeftijd.
 
6.2.5.1.     Als u geen Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u in Nederland woonachtig bent en u 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.
 
6.2.5.2.     Als u een Zakelijke klant bent, kunt u deze Polis alleen kopen als u de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.
 
6.2.6.     Andere verzekering.   Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt u nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om u dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 
 
7.               Hoe U een vordering indient
 
7.1.            Voor Hardwaredekking moet u uw vordering zo snel mogelijk rapporteren door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken, door naar www.apple.com/support te gaan of door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple heeft het serienummer van uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.
 
7.2.            Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat u een vordering indient, een back-up van al uw gegevens maken.
 
7.3.            Indien hierom wordt gevraagd, moet u een aankoopbewijs van uw Polis kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.
 
7.4.            Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:
 
7.4.1.     Afgifteservice (carry-in-service).   U kunt uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider.  Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.2. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (indien van toepassing), wordt u gevraagd om naar de Apple Store of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.  
 
Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd.  Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/retail/geniusbar.
 
7.4.2.     Opsturen per post.   Apple stuurt u de verpakking met vooraf betaalde porto die u nodig hebt, zodat u uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple u de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies door u zijn opgevolgd.
 
7.4.3.     Express Replacement Service. Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als u geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor u beschikbaar. Apple stuurt u een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als u deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door u opgegeven verzendadres niet bij u in rekening gebracht.  Als u de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als u een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.
 
Onthoud dat de Express Replacement Service niet beschikbaar is voor iPod.
 
7.5.            De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen.  Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
7.6.            Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 
 
7.7.            Als u van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet u voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.
 
7.8.            Voor Technische ondersteuning kunt u een vordering indienen door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple zal om het serienummer van de Gedekte apparatuur vragen voordat er assistentie wordt verleend.
 
U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:
 
Internationale ondersteuningsinformatie
Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service
8.               Uw verantwoordelijkheden wanneer u een vordering indient
 
8.1.            Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet u voldoen aan het volgende:
 
8.1.1.     U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;
 
8.1.2.     om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of u op andere manier met uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
8.1.3.     U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan u worden verstrekt en u moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;
 
8.1.4.     U kunt geen producten en accessoires insturen die niet worden gedekt door een vordering onder de Hardwaredekking (bv. hoesjes, autoladers etc.), aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;
 
8.1.5.     U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan.  Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en
 
8.1.6.     U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen van de Gedekte apparatuur verstrekken zodat Apple de geldigheid van uw claim kan beoordelen. 
 
8.2.            U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8.3.            Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.
 
9.               Misleiding, fraude en illegaal gebruik
 
9.1.            Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen. uw Polis wordt geannuleerd en eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.
 
9.2.            Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.
 
10.             Annulering
 
10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, (faxnummer: +353 (0)21 428 3917).
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt u annuleren door contact op te nemen met de Geautoriseerde Apple-wederverkoper en verzoeken dat de Geautoriseerde Apple-wederverkoper uw Polis namens u annuleert.
 
10.2.         Als u een restitutie wilt ontvangen, moet u uw originele aankoopbewijs en/of uw Garantiebewijs overleggen.
 
10.3.         Als u annuleert, komt u wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:
 
10.3.1.  Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour;
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u de volledige door u betaalde Premie retour van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
10.3.2.  Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, ontvangt u een deel van de door u betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode. 
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als u deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van uw Polis annuleert, hebt u geen recht op teruggave van de reeds door u betaalde termijn;
 
 
10.3.3.     Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop u recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee u de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.
 
 
10.4.         Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.
 
11.             Overdracht van Polis
 
11.1.         Wanneer u de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt u deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.
 
11.2.         U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, (faxnummer: +353 (0)21 428 3917).  Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen die u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.
 
11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.
 
12.             Klachten
 
12.1.         AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt u uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar u woont.
 
Schriftelijk:               Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Telefonisch:             (+31) 0900 7777 703
Per fax:                      +353 (0)21 428 3917
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Persoonlijk:              alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
12.2.         Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe u dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.
 
12.3.         Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:
 
Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
 
www.kifid.nl
 
 
 
Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Republiek Ierland
 
Telefonisch:   +353 16620899
 
Via e-mail:           enquiries@financialombudsman.ie
 
De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 
 
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.
 
13.             Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG wordt gedekt door het Financial Services Compensation Scheme. Als AIG niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, komt u wellicht in aanmerking voor compensatie conform dit schema. Voor dit type verzekering is 90% van uw vordering gedekt, zonder bovenlimiet. Meer informatie over de regelingen van het compensatieschema is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via 0207 892 7300 of 0800 678 1100.
 
13.2.         Als u een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of u een vordering ten laste van het Financial Services Compensation Scheme kunt indienen.
 
14.             Algemene informatie
 
14.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en u en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.
 
14.2.         De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.
 
14.3.         Het risico is verzekerd via de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited AIG die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
14.4.         Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis.  Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.  Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
 
14.5.         Alleen u (of uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 
 Hoe AIG Uw Persoonlijke informatie gebruikt

Uw Persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders.  Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland.  Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren.  AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid.
 
091015 AC+ Nederland v1.7

AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Apple Watch
AppleCare+ voor Apple Watch Sport

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:
 
AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten.  Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht. In Nederland hebben consumenten op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/.  

Voorwaarden – Nederland
 
Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited (“AIG”), die ermee akkoord gaat om Uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.  Let wel dat de voordelen van deze AppleCare+-polis niet beschikbaar zijn voor Apple Watch Edition.
 
AppleCare+ biedt U dekking voor een reparatie of vervanging van Uw apparaat in het geval van onopzettelijke schade of een niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4).
 
De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die U kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).
 
AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van Uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in Uw apparaat, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zoals genoemd in clausule 5.1.9).
 
1.               Definities.  
Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:
 
1.1.            “Onopzettelijke schade” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.2.            “AIG” betekent AIG Europe Limited, wier statutaire kantoor is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG opereert via haar vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.
 
1.3.            “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.
 
1.4.            “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen.  Een lijst met deze providers kan worden gevonden via http://support.apple.com/kb/HT1434.   
 
1.5.            “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper Uw Gedekte apparatuur aan U verkoopt.
 
1.6.            “AppleCare+ Support” betekent de ondersteuningswebsite http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.
 
1.7.            “Eenjarige Beperkte Garantie van Apple” betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door de consumentenwetgeving wordt voorzien.
 
1.8.            “Niet volledig op te laden batterij” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.9.            “Zakelijke klant” betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven.
 
1.10.         “Consumentensoftware” betekent de besturingssoftware (“iOS”) van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma’s die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma’s van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.
 
1.11.         “Dekkingsperiode” betekent de periode die wordt genoemd in clausule 3. 
 
1.12.         “Gedekte apparatuur” betekent de iPhone, iPad of iPod van het merk Apple en Apple Watch of Apple Watch Sport die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of, in het geval dat het wettelijke eigendom van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, de Polis moet aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.
 
1.13.         “Hardwaredekking” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.14.         “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn en die voor de volgende Apple-producten gelden:

iPad:
21%
iPhone:
21%
iPod
21%
Apple Watch
21%
Apple Watch Sport
21%

Deze tarieven kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
 
1.15.         “Verzekerde gebeurtenis” betekent (a) Onopzettelijke schade aan Uw Gedekte apparatuur en/of een Niet volledig op te laden batterij en/of (b) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken, waarbij een dergelijke gebeurtenis optreedt tijdens de Dekkingsperiode.
 
1.16.         “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur bevat waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.
 
1.17.         “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.
 
1.18.         “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

iPad:
€ 49
iPhone:
€ 69
iPod:
€ 29
Apple Watch
€ 75
Apple Watch Sport
€ 65
 
dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis.  Onthoud dat wanneer U een vordering in een ander land indient onder deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
1.19.         “Premie” betekent het bedrag dat U hebt toegezegd aan AIG te betalen voor de dekking onder deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3.
 
1.20.         “Technische ondersteuning” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.21.         “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.
 
2.               De Polis
 
2.1.            Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs.  Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.
 
2.2.            Als U een vervangend Garantiebewijs of een kopie van Uw verzekeringsgegevens nodig hebt, gaat U naar www.apple.com/support/applecare/view, volgt U de instructies en voert U het serienummer van Uw Gedekte apparatuur in.
 
2.3.            De Premie voor deze Polis is als volgt:

iPad:
99
iPhone:
€ 99
iPod:
59
Apple Watch:
€ 89
Apple Watch Sport:
€ 65
 
Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.
 
2.4.            De Premie moet contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als Uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als Uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt U hierover bericht en moet U actie ondernemen om de betaling te voltooien.  Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en Uw betaling niet is voltooid, komt U niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.
 
3.               Dekkingsperiode
 
3.1.            Uw Hardwaredekking begint op de datum dat U Uw Polis koopt.  Dit houdt in dat als U AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht, U pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. Beide dekkingstypen eindigen 24 maanden na de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht.
 
3.2.            Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10.  Als U niet langer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning doorlopen tot de vervaldatum na 24 maanden vanaf de aanschafdatum van Uw Gedekte Apparatuur.
 
3.3.            Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.
 
4.               Dekking

4.1.            De volgende definities zijn relevant voor Uw verzekeringsdekking:
 
“Onopzettelijke schade” betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop U geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.
 
“Niet volledig op te laden batterij” betekent dat de capaciteit van de batterij van de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden, is teruggelopen naar minder dan tachtig procent (80%) ten opzichte van de originele specificatie.
 
“Hardwaredekking” betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.
 
“Technische ondersteuning” betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.
 
4.2.            Hardwaredekking.  Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG dat Apple:
 
4.2.1.        de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of
 
4.2.2.        als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Wanneer er geen dergelijk apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met Uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn).  Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, bewaart Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.
 
De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.
 
4.3.            Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder clausule 4.2.2, kan Apple, of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma's van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn wellicht niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem.  Als U een vordering indient in een ander land dan het land waar U de Gedekte apparatuur hebt gekocht, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.
 
4.4.            Eigen risico:  met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient onder deze Polis, moet U het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.2. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider.
 
4.5.            Limiet voor vorderingen: er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode.  Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.
 
4.6.            Technische ondersteuning.  Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking start na het vervallen van de gratis ondersteuning die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat dat of een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.  Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release.  “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. 
 
5.               Uitsluitingen
 
5.1.            Hardwaredekking.   Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:
 
5.1.1.        een ander product dan de Gedekte apparatuur;
 
5.1.2.        schade veroorzaakt door:
 
5.1.2.1.     verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;
 
5.1.2.2.     daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of       
 
5.1.2.3.     service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;
 
5.1.3.        Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 
5.1.4.        verlies of diefstal van Uw gedekte apparatuur;
 
5.1.5.        Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;
 
5.1.6.        cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;
 
5.1.7.        schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;
 
5.1.8.        schade veroorzaakt door brand; of
 
5.1.9.        storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht.
 
5.2.            Technische ondersteuning.   Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:
 
5.2.1.        het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze volgens de gebruikershandleiding niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;
 
5.2.2.        problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;
 
5.2.3.        producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.
 
5.2.4.        het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;
 
5.2.5.        iOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
5.2.6.        schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;
 
5.2.7.        herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of
 
5.2.8.        advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.
 
6.               Algemene voorwaarden
 
6.1.            Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn.  Als U niet aan deze voorwaarden voldoet, kan Uw vordering worden afgewezen. 
 
6.2.            De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:
 
6.2.1.        Polisbeperkingen.   De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 
 
6.2.2.        Premiebetaling.   De Premie voor deze Polis moet zijn betaald voordat U Hardwaredekking of Technische ondersteuning  kunt ontvangen.
 
6.2.3.        Uw zorgplicht.   U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.
 
6.2.4.        Uw woonplaats en leeftijd.
 
6.2.4.1.     Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.
 
6.2.4.2.     Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.
 
6.2.5.        Andere verzekering.   Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 
 
7.               Hoe U een vordering indient
 
7.1.            Voor Hardwaredekking moet U Uw vordering zo snel mogelijk rapporteren door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken, door naar www.apple.com/support te gaan of door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.
 
7.2.            Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een back-up van al Uw gegevens maken.
 
7.3.            Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Polis kunnen overleggen om te valideren dat Uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.
 
7.4.            Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:
 
7.4.1.        Afgifte service (carry-in-service).   U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider.  Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.2. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (indien van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.  
 
Als U de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd.  Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/retail/geniusbar.
 
7.4.2.        Opsturen per post/Mail-in Service.   Apple stuurt U de verpakking met vooraf betaalde porto die U nodig hebt, zodat U Uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple U de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf Uw adres indien alle instructies door U zijn opgevolgd.
 
7.4.3.        Express Replacement Service. Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor U beschikbaar. Apple stuurt U een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als U deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door U opgegeven verzendadres niet bij U in rekening gebracht.  Als U de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als U een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple Uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.
 
Onthoud dat de Express Replacement Service niet beschikbaar is voor iPod.
 
7.5.            De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen.  Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
7.6.            Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 
 
7.7.            Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.
 
7.8.            Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple zal om het serienummer van de Gedekte apparatuur vragen voordat er assistentie wordt verleend.
 
U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:
 
Internationale ondersteuningsinformatie
Geautoriseerde Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service

8.               Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient
 
8.1.            Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:
 
8.1.1.        U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade die is veroorzaakt aan of problemen met de Gedekte apparatuur;
 
8.1.2.        om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
8.1.3.        U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;
 
8.1.4.        U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort);
 
8.1.5.        U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat U een back-up hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan.  Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en
 
8.1.6.        U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen van de Gedekte apparatuur verstrekken zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen. 
 
8.2.            U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8.3.            Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.
 
9.               Misleiding, fraude en illegaal gebruik
 
9.1.            Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als U willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer U een vordering indient, wordt de vordering afgewezen. Uw Polis wordt geannuleerd en eventuele Premie die aan U is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.
 
9.2.            Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.
 
10.             Annulering
 
10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of te schrijven naar:  Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, (faxnummer:   +353 (0)21 428 3917).
 
10.2.         Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen.
 
10.3.         Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:
 
10.3.1.      als U annuleert binnen dertig (30) dagen na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht, ontvangt U een restitutie van de hele Premie die U hebt betaald, of
 
10.3.2.      als U annuleert na meer dan dertig (30) dagen na de aankoopdatum van de Polis, ontvangt U een restitutie van een gedeelte van de Premie die U hebt betaald op basis van het resterende gedeelte van de Dekkingsperiode. 
 
10.3.3.     Als U al een geldige vordering onder dit Beleid hebt ingediend, wordt er, wanneer U annuleert, van een eventuele restitutie de waarde van een dergelijke vergoeding afgetrokken, hetgeen tot gevolg kan hebben dat er geen restitutie van de Premie meer aan U plaatsvindt.
 
Een restitutie waar U recht op hebt, zal worden betaald door deze restitutie terug te storten op de bankpas of creditcard die U hebt gebruikt om de Polis te kopen of, indien dit niet mogelijk is, door de restitutie naar Uw bank over te maken.
 
10.4.         Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.
 
11.             Overdracht van Polis
 
11.1.         Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.
 
11.2.         U moet Apple, namens AIG, zo snel mogelijk van de overdracht op de hoogte stellen door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917).  Wanneer U Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet U het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen die U voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.
 
11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.
 
12.             Klachten
 
12.1.         AIG en Apple vinden dat U een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neemt u contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt U Uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.
 
Schriftelijk:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Telefonisch:
(+31) 0900 7777 703
Per fax:
+353 (0)21 428 3917
Online:
via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Persoonlijk:
alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
12.2.         Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, U op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, bent U wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen.  Apple verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.
 
12.3.         Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als U Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt Uw klacht doorverwijzen naar:
 
Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
 
www.kifid.nl
 
 

 
Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Republiek Ierland
 
Telefonisch:   +353 16620899
 
Via e-mail:           enquiries@financialombudsman.ie
 
De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 
 
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.
 
13.             Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG wordt gedekt door het Financial Services Compensation Scheme. Als AIG niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, komt U wellicht in aanmerking voor compensatie conform dit schema. Voor dit type verzekering is 90% van Uw vordering gedekt, zonder bovenlimiet. Meer informatie over de regelingen van het compensatieschema is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via 0207 892 7300 of 0800 678 1100.
 
13.2.         Als U een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of U een vordering ten laste van het Financial Services Compensation Scheme kunt indienen.
 
14.             Algemene informatie
 
14.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.
 
14.2.         De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.
 
14.3.         Het risico is verzekerd via de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited AIG die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als U naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
14.4.         Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis.  Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.  Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
 
14.5.         Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 
 Hoe AIG Uw Persoonlijke informatie gebruikt
Uw Persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens” genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders.  Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland.  Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren.  AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent U gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als U deze rechten wilt uitoefenen, kunt U op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van Uw Gegevens door AIG vindt U in het volledige internationale privacybeleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid.
 
052715 AC+ Netherlands v1.5

AppleCare+ voor iPad
AppleCare+ voor iPhone
AppleCare+ voor iPod
AppleCare+ voor Apple Watch

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:
 
AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw iPad, iPhone of iPod en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht. In Nederland hebben consumenten op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging, door de verkoper, van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/.

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited (“AIG”) die ermee akkoord gaat om uw iPhone, iPad of iPod te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis.
 
AppleCare+ biedt u dekking voor een reparatie of vervanging van uw apparaat in het geval van onopzettelijke schade of een niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4).
 
De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).
 
AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in uw apparaat, maar storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zoals genoemd in clausule 5.1.9).
 
1.               Definities.
Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:
 
1.1.            “Onopzettelijke schade” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.2.            “AIG” betekent AIG Europe Limited wier statutaire kantoor is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB. AIG opereert via haar vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.
 
1.3.            “Apple” betekent Apple Distribution International, (of haar benoemde agenten) die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.
 
1.4.            “Geautoriseerde Apple-serviceprovider” betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst met deze providers kan worden gevonden via http://support.apple.com/kb/HT1434.
 
1.5.            “Geautoriseerde Apple-wederverkoper” betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper Uw Gedekte apparatuur aan U verkoopt.
 
1.6.            “AppleCare+ Support” betekent de ondersteuningswebsite http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html
 
1.7.            “Eenjarige Beperkte Garantie van Apple” betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door de consumentenwetgeving wordt voorzien.
 
1.8.            “Niet volledig op te laden batterij” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.9.            “Zakelijke klant” betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de zakelijke online-winkel van Apple.
 
1.10.         “Consumentensoftware” betekent de besturingssoftware (“iOS”) van de Gedekte apparatuur, softwareprogramma's die vooraf op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en programma's van het merk Apple die vervolgens op de Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd en die per moment kunnen variëren.
 
1.11.         “Dekkingsperiode” betekent de periode die wordt genoemd in clausule 3.
 
1.12.         “Gedekte apparatuur” betekent de iPhone, iPad of iPod van het merk Apple die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Geautoriseerde Apple-wederverkoper zijn gekocht en mag niet meer dan 60 dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of, in het geval dat het wettelijke eigendom van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, de Polis moet aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.
 
1.13.         “Hardwaredekking” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.14.         “Assurantiebelasting” betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn en die voor de volgende Apple-producten gelden:

iPad:                           21%
iPhone:                      21%
iPod:                           21%.

Deze tarieven kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
 
1.15.         “Verzekerde gebeurtenis” betekent (a) Onopzettelijke schade aan uw Gedekte apparatuur en/of een Niet volledig op te laden batterij en/of (b) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode.
 
1.16.         “Garantiebewijs” betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dit document bevat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Geautoriseerde Apple-wederverkoper, kan het originele aankoopbewijs ook als uw Garantiebewijs dienen.
 
1.17.         “Polis” betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.
 
1.18.         “Eigen risico” betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:
 
iPad:         € 49
iPhone:    € 69
iPod:         € 29

dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. Onthoud dat wanneer U een vordering in een ander land indient onder deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en het tarief dat in dat land geldt. Ga voor meer informatie naar AppleCare+ Support.
 
1.19.         “Premie” betekent het bedrag dat U hebt toegezegd aan AIG te betalen voor de dekking onder deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3.
 
1.20.         “Technische ondersteuning” heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 4.1.
 
1.21.         “U/Uw” betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur en iedereen waaraan de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11.
 
2.               De Polis
 
2.1.            Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, dan is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden gewijzigd.
 
2.2.            Als U een vervangend Garantiebewijs of een kopie van Uw verzekeringsgegevens nodig hebt, gaat U naar www.apple.com/support/applecare/view, volgt U de instructies en voert U het serienummer van Uw Gedekte apparatuur in.
 
2.3.            De Premie voor deze Polis is als volgt:
iPad:         € 99
iPhone:    € 99
iPod:         € 59
 
Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief.
 
2.4.            De Premie moet contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als Uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als Uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt U hierover bericht en moet U actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en Uw betaling niet is voltooid, komt U niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.
 
3.               Dekkingsperiode
 
3.1.            Uw Hardwaredekking begint op de datum dat U Uw Polis koopt. Dit houdt het in dat als U AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht, U pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis 90-tägigen dekking voor technische ondersteuning die door Apple wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. Beide dekkingstypen eindigen 24 maanden na de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht.
 
3.2.            Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als U niet langer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning doorlopen tot de vervaldatum na 24 maanden vanaf de aanschafdatum van Uw Gedekte Apparatuur.
 
3.3.            Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.
 
4.               Dekking

4.1.            De volgende definities zijn relevant voor Uw verzekeringsdekking:
 
“Onopzettelijke schade” betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop u geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.
 
“Niet volledig op te laden batterij” betekent dat de capaciteit van de batterij van de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden, is teruggelopen naar vijftig procent (50%) of meer ten opzichte van de originele specificatie, zoals wordt weergegeven op Uw batterijscherm.
 
“Hardwaredekking” betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij.
 
“Technische ondersteuning” betekent toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.
 
4.2.            Hardwaredekking. Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, dan regelt AIG dat Apple:
 
4.2.1.        de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of
 
4.2.2.        als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Wanneer er geen dergelijk apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met Uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, bewaart Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur.
 
De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.
 
4.3.            Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder een clausule 4.2.2kan Apple, of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma's van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn wellicht niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als U een vordering indient in een ander land dan het land waar U de Gedekte apparatuur hebt gekocht, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.
 
4.4.            Eigen risico: met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient onder deze Polis, moet U het van toepassing zijnde Eigen risico betalen voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule 4.2. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider.
 
4.5.            Limiet voor vorderingen: er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode.
 
4.6.            Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U toegang tot de Apple-hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint na het vervallen van de 90-tägigen gratis ondersteuning die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht. De Technische ondersteuning is van toepassing op de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat dat of een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. Het biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van de Consumentensoftware en de vorige Grote release. “Grote release” betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of pre-releaseversie is.
 
5.               Uitsluitingen
 
5.1.            Hardwaredekking.   Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:
 
5.1.1.        een ander product dan de Gedekte apparatuur;
 
5.1.2.        schade veroorzaakt door:
 
5.1.2.1.     verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;
 
5.1.2.2.     daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of       
 
5.1.2.3.     service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider is;
 
5.1.3.        Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt;
 
5.1.4.        verlies of diefstal van Uw gedekte apparatuur;
 
5.1.5.        Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;
 
5.1.6.        cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;
 
5.1.7.        schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur;
 
5.1.8.        schade veroorzaakt door brand; of
 
5.1.9.        storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht.
 
5.2.            Technische ondersteuning.   Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:
 
5.2.1.        het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware op een manier waarvoor deze niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple-website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;
 
5.2.2.        problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;
 
5.2.3.        producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware.
 
5.2.4.        het gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door de Gedekte apparatuur;
 
5.2.5.        iOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als “bèta”, “prerelease” of “preview” of software met vergelijkbare labels;
 
5.2.6.        schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen;
 
5.2.7.        herstel en herinstallatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens; of
 
5.2.8.        advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.
 
6.               Algemene voorwaarden
 
6.1.            Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als U niet aan deze voorwaarden voldoet, kan Uw vordering worden afgewezen.
 
6.2.            De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:
 
6.2.1.        Polisbeperkingen.   De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5.
 
6.2.2.        Premiebetaling.   De Premie voor deze Polis moet zijn betaald voordat U Hardwaredekking of Technische ondersteuning kunt ontvangen.
 
6.2.3.        Uw zorgplicht.   U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.
 
6.2.4.        Uw woonplaats en leeftijd.
 
6.2.4.1.     Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U 18 jaar of ouder bent op de datum van aankoop van deze Polis.
 
6.2.4.2.     Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.
 
6.2.5.        Andere verzekering.   Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.
 
7.               Hoe U een vordering indient
 
7.1.            Voor Hardwaredekking moet U Uw vordering zo snel mogelijk rapporteren door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken, door naar www.apple.com/support te gaan of door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703. Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.
 
7.2.            Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider eventuele data op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een back-up van al Uw gegevens maken.
 
7.3.            Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Polis kunnen overleggen om te valideren dat uw Apple-product onder de Gedekte apparatuur valt.
 
7.4.            Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:
 
7.4.1.        Afgifte service (carry-in-service).   U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.2. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (indien van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider te komen om uw Gedekte apparatuur op te halen.
 
Als U de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via www.apple.com/retail/geniusbar.
 
7.4.2.        Opsturen per post/Mail-in Service.   Apple stuurt U de verpakking met vooraf betaalde porto die U nodig hebt, zodat U Uw Gedekte apparatuur naar Apple kunt sturen. Zodra de controle of de reparatie is voltooid, stuurt Apple U de Gedekte apparatuur of een vervanging van de Gedekte apparatuur terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf Uw adres indien alle instructies door U zijn opgevolgd.
 
7.4.3.        Snelle vervangingsservice. Apple vereist dat de Gedekte apparatuur wordt geretourneerd en dat er als onderpand een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze service niet voor U beschikbaar. Apple stuurt U een vervangend product plus instructies voor het retourneren van de Gedekte apparatuur. Als U deze instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, en worden het vervangende product en de verzendkosten vanaf en naar het door U opgegeven verzendadres niet bij U in rekening gebracht. Als U de originele Gedekte apparatuur niet volgens de instructies retourneert of als U een product retourneert dat geen Gedekte apparatuur is, zal Apple Uw creditcard belasten met het geautoriseerde bedrag.
 
Onthoud dat de Snelle vervangingsservice niet beschikbaar is voor iPod.
 
7.5.            De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar AppleCare+ Support voor meer informatie.
 
7.6.            Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt AIG zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen.
 
7.7.            Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.
 
7.8.            Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703.Apple zal om het serienummer van de Gedekte apparatuur vragen voordat er assistentie wordt verleend.
 
U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:
 
Internationale ondersteuningsinformatie                         http://www.apple.com/support/country
Erkende Apple-serviceproviders en Apple Stores           http://support.apple.com/kb/HT1434
Apple-ondersteuning en -service                                     http://www.apple.com/support/contact

8.               Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient
 
8.1.            Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:
 
8.1.1.        U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade die is veroorzaakt aan of problemen met de Gedekte apparatuur;
 
8.1.2.        om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
8.1.3.        U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider;
 
8.1.4.        U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers, enzovoort);
 
8.1.5.        U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en
 
8.1.6.        U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen van de Gedekte apparatuur verstrekken zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen.
 
8.2.            U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8.3.            Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Geautoriseerde Apple-serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.
 
9.               Misleiding, fraude en illegaal gebruik
 
9.1.            Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als U willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer U een vordering indient, wordt de vordering afgewezen. Uw Polis wordt geannuleerd en eventuele Premie die aan U is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.
 
9.2.            Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.
 
10.             Annulering
 
10.1.         U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, (faxnummer:   +353 (0)21 428 3917).
 
10.2.         Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen.
 
10.3.         Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:
 
10.3.1.      als U annuleert binnen dertig (30) dagen na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht, ontvangt U een restitutie van de hele Premie die U hebt betaald, of
 
10.3.2.      als U annuleert na meer dan dertig (30) dagen na de aankoopdatum van de Polis, ontvangt U een restitutie van een gedeelte van de Premie die U hebt betaald op basis van het resterende gedeelte van de Dekkingsperiode.
 
Als U al een geldige vordering onder dit Beleid hebt ingediend, wordt er, wanneer U annuleert, van een eventuele restitutie de waarde van een dergelijke vergoeding afgetrokken, hetgeen tot gevolg kan hebben dat er geen restitutie van de Premie meer aan U plaatsvindt.
 
Een restitutie waar U recht op hebt, zal worden betaald door deze restitutie terug te storten op de bankpas of creditcard die U hebt gebruikt om de Polis te kopen of, indien dit niet mogelijk is, door de restitutie naar Uw bank over te maken.
 
10.4.         Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.
 
11.             Overdracht van Polis
 
11.1.         Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die 18 jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.
 
11.2.         U moet Apple, namens AIG, zo snel mogelijk van de overdracht op de hoogte stellen door Apple te bellen op (+31) 0900 7777 703 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). Wanneer U Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet U het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen die U voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.
 
11.3.         Nadat Apple de overdracht van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG, een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.
 
12.             Klachten
 
12.1.         AIG en Apple vinden dat U een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neem dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekUw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.
 
Schriftelijk:               Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Telefonisch:             (+31) 0900 7777 703
Per fax:                      +353 (0)21 428 3917
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Persoonlijk:              alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/

12.2.         Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, U op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, dan beschikt U waarschijnlijk over het recht om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.
 
12.3.         Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als U Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt Uw klacht doorverwijzen naar:
 
 
Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
www.kifid.nl
 
Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Republiek Ierland
Telefonisch:    +353 16620899
Via e-mail:     enquiries@financialombudsman.ie
 
De Ierse Financial Services Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan €3 miljoen.
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.
 
13.             Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG wordt gedekt door het Financial Services Compensation Scheme. Als AIG niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, komt U wellicht in aanmerking voor compensatie conform dit schema. Voor dit type verzekering is 90% van Uw vordering gedekt, zonder bovenlimiet. Meer informatie over de regelingen van het compensatieschema is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via 0207 892 7300 of 0800 678 1100.
 
13.2.         Als U een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of U een vordering ten laste van het Financial Services Compensation Scheme kunt indienen.
 
14.             Algemene informatie
 
14.1.         Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan.
 
14.2.         De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.
 
14.3.         Het risico is verzekerd via de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited AIG die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als U naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
14.4.         Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
 
14.5.         Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG Uw Persoonlijke informatie gebruikt
Uw Persoonlijke gegevens (hierna de « Gegevens » genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (“Gedragscode”). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor het verwerken van deze Gegevens en voor het melden van de verwerking aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode, bent U gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als U deze rechten wilt uitoefenen, kunt U op elk moment schriftelijk contact met AIG opnemen op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid.
 
040914 AC+ Netherland T&Cs v1.2