IT-support for integrering av operativ­systemer, migrering og tjenerdrift.

Få den hjelpen du trenger når du ruller ut macOS, macOS Server, iOS eller iPadOS i organisasjonen. Med AppleCare OS Support får du support via e-post og telefon for integrering, migrering og avansert tjenerdrift.

AppleCare OS Support

Uansett om du bare har spørsmål iblant eller trenger jevnlig hjelp, har Apple en avtale som er tilpasset behovene dine. Hver avtale gir ett års dekning.

Hendelsessupport på bedriftsnivå
Inkluderer AppleCare Help Desk Support

Dette dekkes

AppleCare OS Support-avtaler har hendelsessupport i bedriftsklassen – definert som support for integrering i sammensatte miljøer; systemkomponenter; nettverkskonfigurering og administrering; profesjonelle programvareapplikasjoner, nettapplikasjoner og -tjenester; og tekniske problemer som krever bruk av kommandolinjeverktøy for å løses.1

Alle AppleCare OS Support-avtaler inkluderer AppleCare Help Desk Support, en ettårig teknisk supportavtale som dekker et ubegrenset antall supporthenvendelser for installering, oppstart og bruk av programvare, diagnostisering og feilsøking for maskinvare og programvare og problemisolering for Apple-baserte løsninger.

Produkter som dekkes av AppleCare Help Desk Support, omfatter:

 • Apple-maskinvare2
 • Nåværende versjoner av iOS, iPadOS, macOS og macOS Server
 • De fleste Apple-verktøy og -apper, inkludert Apple Configurator, Apple Remote Desktop, Compressor, Final Cut Pro, GarageBand, iMovie, Keynote, Klasserom, Logic Pro, MainStage, Motion, Musikk­opptak, Numbers og Pages1

Velg en AppleCare OS Support-avtale som passer bedriftens behov.

Select

Dekker opptil 10 hendelser på bedriftsnivå, og gir en svartid på maks fire timer for kritiske problemer (tjener nede), 12 timer hver dag, 7 dager i uken.3 Ubrukt hendelses­support utløper etter ett år.

Kjøp nå

Preferred

Dekker et ubegrenset antall hendelser på bedriftsnivå, og gir en svartid på maks to timer for kritiske problemer, 12 timer hver dag, 7 dager i uken, og gir organisa­sjonen din tilgang til en egen AppleCare-kontoadministrator.3

Kjøp nå

Alliance

Dekker et ubegrenset antall hendelser på bedriftsnivå ved forskjellige kontorer, og gir en svartid på maks én time for kritiske problemer, hele døgnet, alle dager.3 Denne avtalen omfatter en gjennom­gang på stedet av en Apple‑tekniker.

Kjøp nå

Supportens omfang

Operativ­system

 • Select
 • iOS, iPadOS, macOS og macOS Server ved hjelp av grafisk bruker­grensesnitt
 • Hendelse macOS og macOS Server ved hjelp av kommandolinje­grensesnitt
 • Hendelse Problemløsing for automatiserte administrative oppgaver og prosedyrer
 • Hendelse Problemløsing for integrering på flere plattformer (sikkerhets-, fil- og utskriftstjenester)
 • Hendelse Problemløsing for integrering av katalogtjenester og profilhåndtering
 • Hendelse Problemløsing for Active Directory-integrering
 • Filsystem- og RAID-konfigurering
 • Preferred
 • iOS, macOS og macOS Server ved hjelp av grafisk bruker­grensesnitt
 • macOS og macOS Server ved hjelp av kommandolinje­grensesnitt
 • Problemløsing for automatiserte administrative oppgaver og prosedyrer
 • Problemløsing for integrering på flere plattformer (sikkerhets-, fil- og utskriftstjenester)
 • Problemløsing for integrering av katalogtjenester og profilhåndtering
 • Problemløsing for Active Directory-integrering
 • Filsystem- og RAID-konfigurering
 • Alliance
 • iOS, macOS og macOS Server ved hjelp av grafisk bruker­grensesnitt
 • macOS og macOS Server ved hjelp av kommandolinje­grensesnitt
 • Problemløsing for automatiserte administrative oppgaver og prosedyrer
 • Problemløsing for integrering på flere plattformer (sikkerhets-, fil- og utskriftstjenester)
 • Problemløsing for integrering av katalogtjenester og profilhåndtering
 • Problemløsing for Active Directory-integrering
 • Filsystem- og RAID-konfigurering
 • Operativ­system

  Select Preferred Alliance
 • iOS, iPadOS, macOS og macOS Server ved hjelp av grafisk bruker­grensesnitt
 • macOS og macOS Server ved hjelp av kommandolinje­grensesnitt Hendelse
 • Problemløsing for automatiserte administrative oppgaver og prosedyrer Hendelse
 • Problemløsing for integrering på flere plattformer (sikkerhets-, fil- og utskriftstjenester)Hendelse
 • Problemløsing for integrering av katalogtjenester og profilhåndtering Hendelse
 • Problemløsing for Active Directory-integrering Hendelse
 • Filsystem- og RAID-konfigurering

Integrering av iPhone, iPad og iPod touch

 • Select
 • Installering og bruk av Apple Configurator
 • Distribuering av profiler ved hjelp av et grafisk bruker­grensesnitt
 • Konfigurering av iOS og iPadOS så det fungerer med eksisterende nettverk
 • Hendelse Problemløsing for tredjeparts nettverks­innstillinger så de fungerer med iOS og iPadOS
 • Preferred
 • Installering og bruk av Apple Configurator
 • Distribuering av profiler ved hjelp av et grafisk bruker­grensesnitt
 • Konfigurering av Konfigurering av iOS så det fungerer med eksisterende nettverk
 • Feilsøking av tredjeparts­nettverks­innstillinger så de fungerer med Konfigurering av iOS
 • Alliance
 • Installering og bruk av Apple Configurator
 • Distribuering av profiler ved hjelp av et grafisk bruker­grensesnitt
 • Konfigurering av Konfigurering av iOS så det fungerer med eksisterende nettverk
 • Problemløsing for tredjeparts nettverks­innstillinger så de fungerer med Konfigurering av iOS
 • Integrering av iPhone, iPad og iPod touch

  Select Preferred Alliance
 • Installering og bruk av Apple Configurator
 • Distribuering av profiler ved hjelp av et grafisk bruker­grensesnitt
 • Konfigurering av iOS og iPadOS så det fungerer med eksisterende nettverk
 • Problemløsing for tredjeparts nettverks­innstillinger så de fungerer med iOS og iPadOS Hendelse

Forbrukerprogramvare

 • Select
 • Support for Apples forbrukerapper (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, Musikk­opptak)
 • Preferred
 • Support for Apples forbrukerapper (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, Musikk­opptak)
 • Alliance
 • Support for Apples forbrukerapper (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, Musikk­opptak)
 • Forbrukerprogramvare

  Select Preferred Alliance
 • Support for Apples forbrukerapper (Keynote, Numbers, Pages, GarageBand, Musikk­opptak)

Profesjonell videoprogramvare

 • Select
 • Final Cut Pro, Compressor og Motion
 • Lage egne arbeidsflyter (som for digital etter­produksjon)
 • Preferred
 • Final Cut Pro, Compressor og Motion
 • Lage egne arbeidsflyter (som for digital etter­produksjon)
 • Alliance
 • Final Cut Pro, Compressor og Motion
 • Lage egne arbeidsflyter (som for digital etter­produksjon)
 • Profesjonell videoprogramvare

  Select Preferred Alliance
 • Final Cut Pro, Compressor og Motion
 • Lage egne arbeidsflyter (som for digital etter­produksjon)

Profesjonell lydprogramvare

 • Select
 • Logic Pro og MainStage
 • Preferred
 • Logic Pro og MainStage
 • Alliance
 • Logic Pro og MainStage
 • Profesjonell lydprogramvare

  Select Preferred Alliance
 • Logic Pro og MainStage

Programvare for fjernadministrering

 • Select
 • Support for Apple Remote Desktop
 • Preferred
 • Support for Apple Remote Desktop
 • Alliance
 • Support for Apple Remote Desktop
 • Programvare for fjernadministrering

  Select Preferred Alliance
 • Support for Apple Remote Desktop

SAN-programvare

 • Select
 • Hendelse Support for Xsan
 • Preferred
 • Support for Xsan
 • Alliance
 • Support for Xsan
 • SAN-programvare

  Select Preferred Alliance
 • Support for Xsan Hendelse

Support for maskinvare2

 • Select
 • Problemløsing for iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV og Mac
 • Preferred
 • Problemløsing for iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV og Mac
 • Alliance
 • Problemløsing for iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV og Mac
 • Support for maskinvare2

  Select Preferred Alliance
 • Problemløsing for iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV og Mac

Oversikt over supportavtalene

Kundekontakter

 • Select
 • 2 Tekniske kontakter
 • 0 Kontakter i ledelsen
 • 1 Antall kontorer som støttes
 • Preferred
 • 2 Tekniske kontakter
 • 1 Kontakter i ledelsen
 • 1 Antall kontorer som støttes
 • Alliance
 • 6 Tekniske kontakter
 • 1 Kontakter i ledelsen
 • Flere Antall kontorer som støttes
 • Kundekontakter

  Select Preferred Alliance
 • Tekniske kontakter 2 2 6
 • Kontakter i ledelsen 0 1 1
 • Antall kontorer som støttes 1 1 Flere

Hendelser

 • Select
 • Ube­grenset Support på helpdesk-nivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post)
 • 10 Support på bedriftsnivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post)
 • Preferred
 • Ube­grenset Support på helpdesk-nivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post)
 • Ube­grenset Support på bedriftsnivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post)
 • Alliance
 • Ube­grenset Support på helpdesk-nivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post)
 • Ube­grenset Support på bedriftsnivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post)
 • Hendelser

  Select Preferred Alliance
 • Support på helpdesk-nivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post) Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
 • Support på bedriftsnivå (kontakt via telefon, nettet eller e-post) 10 Ubegrenset Ubegrenset

Timer

 • Select
 • 12/7 Standard tilgjengelighet for support4
 • 12/7 Prioritet 1-support (system eller tjeneste nede)
 • Preferred
 • 12/7 Standard tilgjengelighet for support4
 • 12/7 Prioritet 1-support (system eller tjeneste nede)
 • Alliance
 • 12/7 Standard tilgjengelighet for support4
 • 24/7 Prioritet 1-support (system eller tjeneste nede)
 • Timer

  Select Preferred Alliance
 • Standard tilgjengelighet for support4 12/7 12/7 12/7
 • Prioritet 1-support (system eller tjeneste nede) 12/7 12/7 24/7

Svartider5

 • Select
 • 4 timer Systemer eller tjenester nede (høy prioritet)
 • 48 timer Ytelsesproblemer (middels prioritet)
 • 72 timer Andre spørsmål eller problemer (lav prioritet)
 • Preferred
 • 2 timer Systemer eller tjenester nede (høy prioritet)
 • 24 timer Ytelsesproblemer (middels prioritet)
 • 48 timer Andre spørsmål eller problemer (lav prioritet)
 • Alliance
 • 1 time Systemer eller tjenester nede (høy prioritet)
 • 4 timer Ytelsesproblemer (middels prioritet)
 • 24 timer Andre spørsmål eller problemer (lav prioritet)
 • Svartider5

  Select Preferred Alliance
 • Systemer eller tjenester nede (høy prioritet) 4 timer 2 timer 1 time
 • Ytelsesproblemer (middels prioritet) 48 timer 24 timer 4 timer
 • Andre spørsmål eller problemer (lav prioritet) 72 timer 48 timer 24 timer

Kontoadministrering

 • Select
 • AppleCare-konto­administrerings­tjenester
 • Kvartalsmessig aktivitetsrapport
 • Månedlig aktivitetsrapport
 • Preferred
 • AppleCare-konto­administrerings­tjenester
 • Kvartalsmessig aktivitetsrapport
 • Månedlig aktivitetsrapport
 • Alliance
 • AppleCare-konto­administrerings­tjenester
 • Kvartalsmessig aktivitetsrapport
 • Månedlig aktivitetsrapport
 • Kontoadministrering

  Select Preferred Alliance
 • AppleCare-konto­administrerings­tjenester
 • Kvartalsmessig aktivitetsrapport
 • Månedlig aktivitetsrapport

Kundebesøk på stedet

 • Select
 • En planlagt lansering/bedrifts­gjennomgang
 • En planlagt teknisk analyse (opptil to dager)
 • Preferred
 • En planlagt lansering/bedrifts­gjennomgang
 • En planlagt teknisk analyse (opptil to dager)
 • Alliance
 • En planlagt lansering/bedrifts­gjennomgang
 • En planlagt teknisk analyse (opptil to dager)
 • Kundebesøk på stedet

  Select Preferred Alliance
 • En planlagt lansering/bedrifts­gjennomgang
 • En planlagt teknisk analyse (opptil to dager)

Rapportering

 • Select
 • Statusrapport for hendelser (nettbasert)
 • Preferred
 • Statusrapport for hendelser (nettbasert)
 • Alliance
 • Statusrapport for hendelser (nettbasert)
 • Rapportering

  Select Preferred Alliance
 • Statusrapport for hendelser (nettbasert)

Et grønt hakemerke indikerer et ubegrenset antall supporthendelser i diagrammene ovenfor. Select-support omfatter totalt 10 hendelser på bedriftsnivå i de angitte områdene. Enkelte problemer kan kreve bruk av flere supporthendelser for å kunne løses.

Les vilkårene