Maximera batteritiden och batteriets livslängd

Batteritid är hur lång tid du kan använda din enhet innan den behöver laddas. Batteriets livslängd är däremot hur länge batteriet varar innan det behöver bytas ut. Maximerar du båda två får du ut mesta möjliga av dina Apple-enheter, oavsett vilka du har.

Tips för iPhone, iPad och iPod touch

Uppdatera till den senaste mjukvaran.

Se till att du alltid har den senaste versionen av iOS.

 • Om du använder iOS 5 eller senare kontrollerar du om du behöver göra en uppdatering. Öppna Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.
 • Om det finns en uppdatering kan du ansluta enheten till en strömkälla och uppdatera trådlöst. Du kan även ansluta enheten till datorn och uppdatera med den senaste versionen av iTunes.

Läs mer om att uppdatera iOS

Optimera inställningarna.

Det finns två enkla sätt att förlänga batteritiden, oavsett hur du använder enheten: justera skärmens ljusstyrka och använd wifi.

Minska skärmens ljusstyrka eller aktivera Automatisk ljusstyrka för att förlänga batteritiden.

 • Du minskar ljusstyrkan genom att öppna Kontrollcenter och dra reglaget för ljusstyrka neråt.
 • Funktionen Automatisk ljusstyrka anpassar auto­matiskt skärmen till rådande ljusförhållanden. Du aktiverar Automatisk ljusstyrka genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Skärmhjälpmedel och dra reglaget för Automatisk ljusstyrka till På.

Ha alltid wifi påslaget eftersom en wifi-anslutning drar mindre ström än när enheten är ansluten via mobilnätet. Slå på wifi genom att öppna Inställningar > Wi‑Fi och anslut sedan till ett wifi-nätverk.

Aktivera strömsparläget.

Det nya strömsparläget som introducerades i iOS 9 är ett enkelt sätt att förlänga batteritiden på din iPhone när den börjar ta slut. iPhone talar om när kapaciteten är nere på 20 % och sedan på 10 % så att du kan slå på strömsparläget med ett enkelt tryck. Du kan även aktivera det genom att gå till Inställningar > Batteri. Strömsparläget minskar skärmens ljusstyrka, optimerar enhetsprestandan och minimerar systemanimeringarna. Appar som Mail hämtar inte innehåll i bakgrunden och funktioner som AirDrop, iCloud-synkronisering och Synkad stängs av. Du kan fortfarande använda de viktigaste funktionerna som att ringa och ta emot samtal, skicka och ta emot mejl och meddelanden och ansluta till internet. Och när din telefon är tillräckligt laddad igen stängs strömsparläget auto­matiskt av.

Visa information om batterianvändning

Med iOS kan du enkelt hantera enhetens batteritid eftersom du kan se hur mycket batteri varje app använder (när enheten inte laddas). Gå till Inställningar > Batteri om du vill se din förbrukning.

Du kan se följande meddelanden under apparna som du har använt:

Bakgrundsaktivitet. Detta visar visar att batteriet har använts av appen i bakgrunden, det vill säga medan du använde en annan app.

 • Du kan förlänga batteritiden genom att stänga av funk­tionen som tillåter att appar uppdateras i bakgrunden. Gå till Inställningar > Allmänt > Bakgrundsuppdatering och välj Wi‑Fi, Wi‑Fi och mobildata eller Av om du vill stänga av bakgrundsuppdateringen helt.
 • Om Bakgrundsaktivitet visas under Mail-appen kan du välja att hämta data manuellt eller förlänga hämtningsintervallet. Gå till Inställningar > Konton och lösenord > Hämta nya data.

Plats och Bakgrundsplats. Det här anger att appen använder platstjänster.

 • Du kan optimera batteritiden genom att stänga av platstjänster för appen. Gå till Inställningar > Integritet > Platstjänster om du vill stänga av funk­tionen.
 • I Platstjänster visas varje app och dess behörighetsinställning. Appar som nyligen har använt platstjänster visas med en markör bredvid appens på/av-reglage.

Hem- och låsskärm. Detta visar att hem- eller låsskärmen har aktiverats på enheten, till exempel på grund av en notis eller för att någon tryckte på hem­knappen.

 • Om en app ofta aktiverar skärmen på grund av notiser kan du avaktivera appens pushnotiser i Inställningar > Notiser. Tryck på en app och avaktivera Tillåt notiser.

Ingen mobiltäckning och Svag signal. Det här anger att du för tillfället vistas i ett område med dålig mobiltäckning och att din iOS-enhet söker efter en starkare signal eller att du har använt enheten i områden med svag signal, vilket har påverkat batteritiden.

 • Du kan optimera batteritiden genom att aktivera flygplansläget. Öppna Kontrollcenter och tryck på ikonen för flygplansläget. Tänk på att du inte kan ringa eller ta emot samtal när flygplansläget är aktiverat.

Anslut datorn till en strömkälla och starta den för att ladda enheten.

Se till att datorn är ansluten till en strömkälla och påslagen om du använder den till att ladda din iOS-enhet via usb. Ditt batteri kan laddas ur om enheten är ansluten till en dator som är avstängd eller i viloläge. Observera att iPhone 3G och iPhone 3GS inte kan laddas med en FireWire-strömadapter eller en FireWire-baserad billaddare.

Tips för Apple Watch

Uppdatera till den senaste mjukvaran.

Se till att din Apple Watch alltid har den senaste versionen av watchOS.

 • Du kan kontrollera om du behöver uppdatera genom att öppna Apple Watch-appen på din iPhone och gå till Min klocka > Allmänt > Programuppdatering.
 • Om det finns en uppdatering ansluter du din iPhone till ett wifi-nätverk, ansluter laddaren till din Apple Watch (se till att batteriet är laddat till minst 50 %) och uppdaterar trådlöst.

Läs mer om att uppdatera watchOS

Anpassa inställningarna.

Det finns några knep för att förlänga batteritiden på Apple Watch:

 • Aktivera strömsparläget när du springer eller promenerar för att stänga av pulsmätaren. Det gör du genom att öppna Apple Watch-appen på iPhone, gå till Min klocka > Träning och aktivera strömsparläget. Tänk på att beräkningen av kaloriförbränningen kanske inte blir lika exakt när pulsmätaren är avstängd.
 • Under längre träningspass kan du välja att använda ett bröstband med Bluetooth istället för den inbyggda pulsmätaren. Innan du parkopplar Bluetooth-bröstbandet med klockan ska du först se till att parkopplingsläget är aktiverat. Gå sedan till Inställningar på Apple Watch, tryck på Bluetooth och välj i listan över hälsoenheter.
 • Du kan förhindra att skärmen aktiveras varje gång du höjer handleden om skärmen aktiveras oftare än du vill när du använder händerna mycket. Öppna Inställningar på Apple Watch, välj Allmänt och sedan Väck skärm och stäng av Aktivera vid handledshöjning. Tryck på skärmen eller på Digital Crown när du vill aktivera skärmen.
 • Om du avaktiverar Bluetooth på din iPhone laddas batteriet i Apple Watch ur fortare. Kommunikationen mellan enheterna blir mer energieffektiv om du behåller Bluetooth aktiverat på din iPhone.

Visa information om batterianvändning

Om du vill visa information om användning och standby-läge öppnar du Apple Watch-appen på iPhone och går till Min klocka > Allmänt > Användning.

Anslut datorn till en strömkälla och starta den för att ladda Apple Watch.

Se till att datorn är ansluten till en strömkälla och påslagen om du använder den till att ladda Apple Watch via usb. Om Apple Watch är ansluten till en dator som är avstängd eller i viloläge kan batteriet laddas ur.

Om batteriet i Apple Watch behöver service kontaktar du Apple eller ett auktoriserat serviceställe.

Tips för iPod shuffle, iPod nano och iPod classic

Uppdatera till den senaste mjukvaran.

Se till att din iPod alltid har den senaste versionen av Apples mjukvara. Placera iPod i dockstationen eller anslut den till datorn så meddelar iTunes om det finns uppdateringar.

Optimera inställningarna.

Hold-reglaget och paus. Aktivera Hold-reglaget när du inte använder din iPod. Då går inte enheten igång av misstag och drar batteri i onödan. När du inte lyssnar på iPod bör du pausa eller stänga av den genom att trycka på uppspelningsknappen i två sekunder.

Equalizer (EQ). När du använder EQ ökar belastningen på iPod-enhetens processor eftersom EQ inte är kodat i musiken. Avaktivera EQ om du inte använder det. Om du har lagt till EQ för spår i iTunes måste du välja EQ-inställningen ”flat” för att få effekten ”av” eftersom iPod bevarar inställningarna från iTunes.

Bakbe­lysning. Batteritiden minskar betydligt om du ställer in bakbe­lysningen på Alltid på. Använd bara bakbe­lysningen när det behövs.

Anslut datorn till en strömkälla och starta den för att ladda iPod.

Se till att datorn är ansluten till en strömkälla och påslagen när du använder den till att ladda iPod via usb. Batteriet kan laddas ur om din iPod är ansluten till en dator som är avstängd eller i viloläge.

Tips för MacBook Air och MacBook Pro

Uppdatera till den senaste mjukvaran.

Se till att din MacBook alltid har den senaste versionen av macOS. macOS söker auto­matiskt efter mjukvaruuppdateringar varje vecka om du är ansluten till internet, men du bestämmer själv när uppdateringarna ska installeras. Du kan kontrollera att du använder den senaste mjukvaran genom att välja Programuppdatering i Apple-menyn.

Läs mer om att uppdatera macOS

Optimera inställningarna.

Ström. På panelen Strömsparare hittar du flera inställningar som styr energiförbrukningen för din MacBook. Din MacBook vet när den är ansluten till en strömkälla och anpassar sig efter det. När den går på batteri sänks skärmens ljusstyrka och andra komponenter används med måtta. Om du ändrar den här inställningen för att få bättre prestanda kommer batteriet att laddas ur snabbare.

Ljusstyrka. Sänk skärmens ljusstyrka så mycket det går utan att det blir obehagligt, så räcker batteriet längre. Om du till exempel tittar på video på ett flygplan där be­lysningen är släckt behöver du inte full ljusstyrka på skärmen.

Wifi. Wifi förbrukar ström även när du inte använder det för att ansluta till ett nätverk. Du kan stänga av det i wifi-statusmenyn i menyraden eller i inställningspanelen Nätverk.

Appar och kringutrustning. Koppla från kringutrustning och stäng appar som inte används. Mata ut ett sd-kort när du inte använder det.

Anslut MacBook till en strömkälla och starta den för att ladda andra enheter.

Se till att datorn är ansluten till en strömkälla och påslagen när du använder den till att ladda andra enheter via usb. Annars laddar de andra enheterna ur batteriet på MacBook snabbare än vanligt. Om en annan enhet är ansluten till MacBook när den är avstängd eller i viloläge kan enhetens batteri laddas ur.

Allmänna batteritips

Uppdatera till den senaste mjukvaran.

Uppdateringarna av Apples mjukvara innehåller ofta avancerad teknik som sparar ström. Så se till att du alltid har den senaste versionen av iOS, macOS eller watchOS.

Undvik extrema temperaturer.

Din enhet har utformats för att fungera bra i ett brett temperaturintervall, där 16 °C till 22 °C är den optimala temperaturzonen. Det är särskilt viktigt att inte utsätta enheten för temperaturer över 35 °C eftersom det kan skada batteriets kapacitet permanent. Det betyder att batteriet inte kommer att ha lika lång batteritid som normalt efter en laddning. Enheten kan skadas ytterligare om du laddar den vid höga temperaturer. Det kan hända att mjukvaran begränsar laddning över 80 % om den rekommenderade batteritemperaturen överskrids. Även förvaring på en varm plats kan skada batteriet permanent. När du använder enheten i mycket kalla miljöer kan batteritiden försämras, men det är endast tillfälligt. När batteriets temperatur återgår till normal nivå kommer även dess prestanda att bli som vanligt.

Temperatur för användning av iPhone, iPad, iPod och Apple Watch
0 °C
35 °C
För kallt Rumstemperatur För varmt

iPhone, iPad, iPod och Apple Watch fungerar bäst vid temperaturer på mellan 0 °C och 35 °C. Temperatur vid förvaring: –20 °C till 45 °C.

Temperatur för användning av MacBook
10 °C
35 °C
För kallt Rumstemperatur För varmt

MacBook fungerar bäst vid temperaturer på mellan 10 °C och 35 °C. Temperatur vid förvaring: –20 °C till 45 °C.

Avlägsna vissa typer av fodral när du laddar.

Vissa fodral kan göra att enheten blir för varm under laddningen, vilket kan försämra batterikapaciteten. Om du märker att enheten blir varm när du laddar den, ta då av fodralet innan du laddar. Se till att ta bort locket till det magnetiska laddningsfodralet för Apple Watch Edition-modeller.

Ladda batteriet till hälften om enheten ska läggas undan en längre tid.

Två viktiga faktorer påverkar batteriet när du inte använder enheten under lång tid: den omgivande temperaturen och hur laddat batteriet är när enheten stängs av. Vi rekommenderar därför följande:

 • Ladda inte batteriet fullt och ladda inte heller ur det helt – ladda det till ungefär 50 %. Förvarar du enheten med batteriet helt urladdat finns det risk att batteriet övergår i ett tillstånd av djup urladdning, vilket gör att det inte kan laddas upp alls. Förvarar du enheten med ett fulladdat batteri under en längre tid kan batteriet förlora i kapacitet, vilket betyder att batteritiden blir kortare.
 • Stäng av enheten så att batteriet inte används.
 • Förvara enheten i en sval och torr miljö där temperaturen inte överstiger 32 °C.
 • Om enheten ska förvaras längre än sex månader bör du ladda den till 50 % var sjätte månad.

Beroende på hur länge du förvarar enheten kan det hända att den har låg batteristatus när du börjar använda den efter en längre tids förvaring. När du börjar använda enheten igen måste du eventuellt först ladda den i 20 minuter med originalströmadaptern.