Service och återvinning av batterier

Alla uppladdningsbara batterier har en begränsad livslängd och måste till slut servas eller återvinnas. Livslängden på batteriet i just din enhet beror på hur du använder enheten och vilka inställningar du har valt.

Ta hjälp av Apple eller ett auktoriserat serviceställe när batteriet behöver servas.

Om du behöver ladda batteriet allt oftare kan det vara dags att göra en service. Inbyggda litiumpolymer­batterier bör servas av Apple eller ett auktoriserat serviceställe. Produkter som du köper i Sverige omfattas av svensk konsumentlagstiftning. Mer information finns här.

iPhone-ägare

Batteriet ska kunna laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 500 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

Apple Watch-ägare

Batteriet ska kunna laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 1 000 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin (på Apple Watch och Apple Watch Sport) och den tvååriga garantin (på Apple Watch Edition) omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

iPad-ägare

Batteriet ska kunna laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 1 000 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

iPod-ägare

Batteriet ska kunna laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 400 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

MacBook-ägare

Batteriet ska kunna laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 1 000 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar byte av defekta batterier. Apple erbjuder en batteribytestjänst för alla modeller av MacBook, MacBook Air och MacBook Pro med inbyggt batteri.

Vi återvinner ditt batteri på ett ansvarsfullt sätt.

Det är farligt för miljön att kasta ett batteri direkt i soporna. När du servar Apple-batterier via Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe kan du vara säker på att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan återvinna hela enheten, inklusive batteriet, och i vissa fall kan du till och med få ett tillgodohavande till en ny Apple-produkt.

Läs mer om Apples återvinningsprogram