Varför litiumjon?

Jämfört med traditionell batteriteknik laddas litiumjonbatterier snabbare, håller längre och har högre energitäthet, vilket ger dig längre batteritid i ett mindre paket. När du vet lite mer om hur det funkar kan det funka mycket bättre för dig.

Det laddas snabbt för att göra det enkelt för dig och långsamt för att öka livslängden.

Ditt litiumjonbatteri från Apple laddar snabbt upp till 80 % av kapaciteten och växlar sedan till långsammare underhållsladdning. Hur lång tid det tar för batteriet att nå 80 % beror på inställningarna och enheten du laddar. Mjukvaran kan begränsa laddning över 80 % om den rekommenderade batteritemperaturen överskrids. Det här sättet att ladda gör att du kommer iväg snabbare, sam­tidigt som batteriets livslängd ökar.

Fas 1: Snabbladdning

Mer kraft på kort tid.

0 %
80 %
100 %

Fas 2: Underhållsladdning

Lägre strömstyrka för att förlänga batteriets livslängd.

Det gör det enklare att ladda.

Ladda ditt litiumjonbatteri från Apple när det passar dig. Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan du laddar det på nytt. Apples litiumjonbatterier fungerar i laddningscykler. Du har gått igenom en laddningscykel när du har använt 100 % av batteriets kapacitet, vilket inte nödvändigtvis behöver ske på en och samma laddning. Du kan till exempel använda 75 % av batteriets kapacitet en dag och sedan ladda upp det helt under natten. Om du använder 25 % nästa dag har du laddat ur 100 % av batteriet och båda dagarna utgör tillsammans en laddningscykel. Det kan ta flera dagar att slutföra en cykel. Alla sorters batterier minskar i kapacitet efter ett visst antal laddningar. Litiumjonbatteriets kapacitet minskar något för varje fullbordad laddningscykel. Apples litiumjonbatterier är utformade för att laddas upp till minst 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter ett stort antal laddningscykler, vilket varierar beroende på produkt.

En cykel
Laddas
+100 %
Laddas ur
-75 %
+75 %
-25 %
+25 %

En laddningscykel är slutförd när du har laddat ur 100 % av batteriets kapacitet.