Apple Cash och Apple Payments Inc. och integritet

Kortrelaterad information, platsinformation, enhetsinställningar och enhetens användningsmönster skickas till Apple och kan delas tillsammans med kontoinformation för att ställa in Apple Cash.
 

Apple Cash är utformat så att du kan skicka och ta emot pengar på ett säkert och privat sätt.

Privacy Icon

  • Apple skapade det helägda dotterbolaget Apple Payments Inc. för att skydda din integritet genom att behandla information om dina Apple Cash-transaktioner separat från resten av Apple.
  • När du använder Apple Cash i appar och på webben kommer information som krävs för att behandla betalningen att delas med appen eller webbplatsen. Det faktiska Apple Cash-kontonumret delas inte med försäljaren.
  • Apple Cash-data som inte längre kan kopplas till dig kan användas av Apple till att förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster från Apple.

Med Apple Cash kan du skicka och ta emot pengar från andra personer samt ta emot ersättningar från och göra direktbetalningar till behöriga företag.

Göra betalningar mellan personer och använda Apple Cash (endast USA)

Med Apple Cash kan du skicka och ta emot pengar från andra personer via Meddelanden, Plånbok och Siri. När du får pengar läggs beloppet till på ditt Apple Cash-kort som kan användas till att göra inköp med Apple Pay i butiker, i appar och på webben. Betalningar mellan personer och Apple Cash-kontot är tjänster som tillhandahålls av Apples partnerbank Green Dot Bank.

Ställa in Apple Cash

När du ställer in Apple Cash kan dina ID- och kontaktuppgifter samt samma information som används när du lägger till ett kredit- eller bankkort delas med Green Dot Bank och med Apple Payments Inc.

Apple skapade det helägda dotterbolaget och licensierade betalningsförmedlaren Apple Payments Inc. för att skydda din integritet genom att lagra och behandla dina personliga data åtskilt från resten av Apple och på ett sätt som innebär att resten av Apple inte vet något. Dina personliga data lagras hos Apple Payments Inc. och används endast för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar samt vid felsökning och i syfte att uppfylla lagstadgade krav och för att förhindra bedrägerier med Apple Cash.

Utöver detta kommer Apple Inc. att veta om du har aktiverat Apple Cash eller använt Apple Cash-tjänster, till exempel om du har aktiverat Apple Cash för familj. Den här informationen kommer endast att användas till att hjälpa dig upptäcka och använda Apple Cash- och Apple Pay-funktioner.

Verifiera din identitet

Du kan bli ombedd att tillhandahålla information som omfattar namn, adress och socialförsäkringsnummer till banken och dess identitetsverifikationstjänst för att bekräfta din identitet och uppfylla bestämmelser i lagstiftning gällande bankverksamhet. Informationen som du tillhandahåller för att verifiera din identitet används endast för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bestämmelser i USA:s finansiella lagstiftning. Ditt namn och din adress lagras på ett säkert sätt av partnerbanken och Apple Payments Inc. Om det krävs för att verifiera din identitet kan du bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information, exempelvis födelsedatum, svar på frågor (t.ex. bekräfta namnet på en gata du har bott på tidigare) eller en kopia av en giltig, godkänd ID-handling. Denna ytterligare information kan inte läsas av Apple Inc.

För att förhindra bedrägerier samtidigt som din integritet skyddas kan enheten utvärdera information om specifika användarmönster för enheten och kontot, till exempel händelser som tyder på bedrägerier eller innehåller kända avsändare eller mottagare, och skapa riskutvärderingar som är avsedda att förhindra bedrägerier. De här riskbedömningarna – men inte den underliggande informationen – delas på ett sätt som kan identifiera dig med Apple Payments Inc. och på ett sätt som inte kan kopplas till dig med Apple Inc., lagras under en begränsad tid och används vid bedrägeriavgöranden för att hålla dina pengar säkra när du använder Apple Cash (till exempel genom att förhindra bedrägerier), förhindra oauktoriserad användning och hjälpa till att garantera den allmänna säkerheten för Apple Cash-plattformen. När du aktiverar Apple Cash kan din enhet utvärdera användningsmönster från enheten (t.ex. procentandel av tiden som enheten är i rörelse och ungefärligt antal samtal i veckan), på samma sätt som när du lägger till ett kort i Apple Pay. Inget innehåll i dina kommunikationer samlas in. Transaktioner som kräver vidare analys på grund av misstänkt aktivitet kan behållas och kopplas till dig. Du kan se vilka transaktioner som kräver vidare analys på grund av misstänkt aktivitet genom att öppna transaktionshistoriken för ditt Apple Cash-kort.

Information som delas när du använder Apple Cash

När du använder Apple Cash, inklusive när du lägger till eller överför pengar till ett bankkonto, kan vår partnerbank, Apple Inc. och Apple Payments Inc. använda och lagra information om dig, din enhet och ditt bankkonto för att kunna behandla transaktionen, förhindra bedrägerier och följa bestämmelser enligt finansiell lagstiftning. Den här informationen liknar den som bearbetas när du lägger till ett kredit- eller bankkort, men omfattar inte positionen för din enhet. Vi kan också dela information med vår partnerbank eller Apple Inc. i syfte att förhindra bedrägeri och tillhandahålla support till dig.

Apple Payments Inc. kommer att lagra och använda dina transaktionsdata vid felsökning, för att förhindra bedrägerier och följa bestämmelserna i finansiell lagstiftning. Resten av Apple vet inte vem du skickar pengar till, får pengar från eller var du har gjort ett inköp med ditt Apple Cash-kort.

När du skickar eller begär pengar i Meddelanden eller Plånbok visas ditt Apple‑ID, din e-postadress eller ditt telefonnummer för personer som är inblandade i transaktionen. Om du vill välja eller ändra kontaktinformationen som visas när du skickar eller begär via Meddelanden eller Plånbok öppnar du Inställningar > Meddelanden > Skicka och ta emot. När du överför pengar till ett bankkonto lagras din bankinformation, inklusive kontonummer och routingnummer, i iCloud-nyckelring så att framtida överföringar förenklas. Den här informationen krypteras och kan inte läsas av Apple Inc. eller Apple Payments Inc.

Direktbetalningar och utbetalningar

Apple Cash använder Apple Payments Inc. för att tillåta företag som deltar och som du auktoriserar att göra utbetalningar direkt till ditt Apple Cash-konto. Apple Payments Inc. tillhandahåller även direktbetalningstjänsten som gör det möjligt för dig att använda saldot på ditt Apple Cash-konto till att utföra betalningar till vissa företag som du auktoriserar.

Information om utbetalningar som du får eller direktbetalningar som du gör används av Green Dot Bank och Apple Payments Inc. endast för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar samt vid felsökning och i syfte att uppfylla lagstadgade krav och för att förhindra bedrägerier i samband med dessa transaktioner. Apple Payments Inc. sparar transaktionsregister, inklusive transaktioner som har flaggats som misstänkta, i enlighet med tillämplig lagstiftning under en tidsperiod av upp till fem år.

Avsluta ditt Apple Cash-konto

Om du avslutar ditt Apple Cash-konto sparas information om kontot, inklusive transaktionshistorik, i enlighet med gällande lagstiftning och i syfte att förhindra bedrägerier.

Apple Cash för familj

När Familjedelning är aktiverat kan en familjesamordnare tillåta att familjemedlemmar som är yngre än 18 år, inklusive de som är yngre än 13 år, använder Apple Cash. Apple använder informationen som tillhandahålls under inställningen av Apple Cash för familj och delar sådan information med Green Dot Bank för att ställa in barnkontot. Information om Apple Cash-kontot delas även med Green Dot Bank för att aktivera kontot, förhindra bedrägerier och uppfylla lagstadgade krav.

Familjesamordnare kan begränsa vem eller vilka som ett barn kan skicka pengar till via Meddelanden, men alla kan skicka pengar till barnets konto. Apple lagrar begränsningen så att familjesamordnarens val kan genomdrivas. Familjesamordnaren kan när som helst visa och ändra inställningarna för Apple Cash-barnkontot genom att trycka på sitt Apple Cash-kort i Plånbok, välja Inställningar för familjedelning > Familjedelning > Apple Cash och sedan trycka på barnets namn.

Familjesamordnaren samt föräldrar och vårdnadshavare kan också se saldot och fullständig transaktionshistorik för ett barnkonto, inklusive belopp, datum och företag eller personer som transaktioner genomförts med. Ytterligare transaktionsdetaljer kan även visas om de är tillgängliga, exempelvis beskrivningar som har tillhandahållits i memofältet för en transaktion i Meddelanden. Om du vill se barnkontots transaktionshistorik trycker du på Apple Cash i Plånbok, väljer Inställningar för familjedelning > Familjedelning > Apple Cash > [barnets namn] > Transaktioner.

Barn som är 13 år och äldre kan överföra pengar till sitt Apple Cash-konto. Eventuella pengaöverföringar är synliga för kontoägaren.

När ett barn fyller 18 kan det begära att få ta över ägarskapet till sitt länkade konto och uppgradera det till ett fristående Apple Cash-konto. Efter en uppgradering har familjesamordnare samt föräldrar eller vårdnadshavare inte längre tillgång till barnets kontoinformation eller information om barnets föregående eller kommande Apple Cash-transaktioner. Det uppgraderade kontot fortsätter att se information om transaktioner som gjordes före uppgraderingen.

Om barnet lämnar familjen stängs det länkade barnkontot och information om kontot hanteras enligt beskrivningen ovan i Avsluta ditt Apple Cash-konto.

Information om Apples hantering av barns personliga data finns i Meddelande om Apple-ID och familjedelning på www.apple.com/legal/privacy/se/parent-disclosure/.

Övrigt

Om du klagar till din finansinstitution om en bedräglig Apple Cash-transaktion kan Green Dot Bank begära att Apple ska dela viss information med Green Dot Bank gällande den omtvistade transaktionen, som IP-adress, Apple‑ID, telefonnummer och enhetsidentifierare för att kunna svara på förfrågan. Green Dot Bank kan dela den här transaktionsinformationen med ditt finansinstitut och betalningsnätverk (t.ex. Visa eller American Express) för att förhindra bedrägeri. Du kan läsa mer om hur Green Dot Bank skyddar och delar dina personuppgifter i deras integritetspolicy på applecash.greendot.com/privacy.

Apple behåller personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål de samlades in för, inklusive enligt vad som beskrivs i detta tillkännagivande och i enlighet med Apples integritetspolicy eller enligt gällande lagstiftning. När vi fastslår längden på lagringsperioder undersöker vi först grundligt om det är nödvändigt att behålla de personliga data som har samlats in. Om det krävs att de behålls har vi som mål att behålla personliga data under så kort tid som är tillåten enligt lagstiftning.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 18 maj 2023