ClassKit och integritet

ClassKit har utformats så att elevernas integritet skyddas.

Om skolan eller institutionen (”Institutionen”) aktiverar funktionen för elevstatus rapporterar appar om din status i tilldelade aktiviteter, till exempel att läsa ett kapitel ur en bok, göra klart matematiska ekvationer eller göra ett prov. Rapporterade statusdata kan omfatta ägnad tid baserat på start- och sluttider för tilldelade aktiviteter, procentandel av slutförande, ett binärt värde som ja/nej, sant/falskt eller slutfört/ej slutfört, ett numeriskt värde som antal ord eller uppnådda poäng samt en poäng som exempelvis provpoäng. Som ett minimum skickar varje aktivitet med stöd för statusrapporter data om hur mycket tid du har ägnat åt den. Dessa data skickas till Apple av statusrapporterande appar och delas med Institutionen så att dina lärare bättre kan förstå de framsteg du gör inom lärandet av tilldelade aktiviteter.

Statusdata rapporteras endast enligt anvisningar från Institutionen, för aktiviteter som din lärare uttryckligen tilldelar i statusrapporterande appar, och endast när du är inloggad med ditt hanterade Apple‑ID som har skapats och tilldelats av Institutionen. Första gången du använder en statusrapporterande app medan du är inloggad med ditt hanterade Apple‑ID på en iPad, inklusive en delad iPad eller en iPad du har hemma, får du ett meddelande på skärmen om att elevstatusdata rapporteras. När du därefter börjar arbeta med tilldelade aktiviteter i statusrapporterande appar visas en notisbanderoll om rapportering av elevstatusdata tillfälligt på skärmen.

Förbättra Skolarbete

Institutionen kan tillåta att Apple behandlar dina användningsdata i Skolarbete, inklusive dina statusdata, med hjälp av tekniker som exempelvis maskininlärning, i syfte att förbättra Skolarbete. Innan data bearbetas behandlas de med integritetsbevarande tekniker som differentiell integritet så att de inte kan länkas till dig. Apple kan exempelvis behandla dina avidentifierade eller sammanslagna Skolarbete-data för att förstå användningstrender, anpassa användarupplevelser och utveckla nya utbildningsfunktioner för Skolarbete. Första gången du använder Skolarbete medan du är inloggad med ditt hanterade Apple‑ID, efter att institutionen aktiverar den här funktionen, får du ett meddelande på skärmen. Institutionen kan ange att den här funktionen inte ska användas för enskilda studenter och lärare. Kontakta din institution om du inte vill att funktionen ska användas.

Transparens och kontroll

Du kan se vilka statusdata som skickas till Apple av statusrapporterande appar och som delas med Institutionen genom att öppna Inställningar > Klassförlopp. Du kan också se en fullständig vy av alla dina statusdata i Skolarbete om den appen är installerad på din enhet.

Institutionen ansvarar för dina statusdata i enlighet med villkoren i Apple School Manager-avtalet. Institutionen väljer om funktionen för elevstatusdata ska aktiveras och kan välja att undanta elever från att dela sin status om de begär detta. Om du vill sluta dela din status med Institutionen, eller radera dina statusdata, kontaktar du Institutionen.

Dina statusdata lagras krypterat på Apples servrar och krypteras även vid överföring. Mer information om hur dina data lagras hittar du på översikten av iCloud-datasäkerhet på support.apple.com/kb/HT202303.

Lagring

Apple lagrar alla statusdata enligt anvisning från Institutionen. Om du ber din Institution att radera dina data eller att radera ditt hanterade Apple‑ID, och Institutionen instruerar Apple att göra detta, kommer Apple att radera dessa data på sina servrar inom 30 dagar.

Om Institutionen tar bort dig från en klass i Apple School Manager raderas dina elevstatusdata för den klassen. Borttagningen av en klass i Apple School Manager av Institutionen raderar även alla associerade data.

Utvecklare

Vi har ålagt ytterligare skyldigheter på alla utvecklare som väljer att dra nytta av ClassKit. Utöver de standardkrav som gäller för att publicera en app på App Store kräver vi att utvecklare som använder ClassKit måste garantera att deras syften med användningen av ClassKit är att tillhandahålla utbildningsrelaterade tjänster. De måste även tillhandahålla en lämplig och heltäckande integritetspolicy som omfattar all deras dataanvändning.

Information som samlas in av Apple i samband med hantering av tjänster som kräver ett hanterat Apple-ID under Apple School Manager-avtalet kommer att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy, samt Avsnitt 3 och Bilaga A i Apple School Manager-avtalet, som finns på school.apple.com. Om det uppstår en konflikt mellan Apples integritetspolicy och Avsnitt 3 och Bilaga A i Apple School Manager-avtalet har Avsnitt 3 och Bilaga A i Apple School Manager-avtalet företräde.

Publiceringsdatum: 15 februari 2022