ID-kort i Plånbok och integritet

Din identitetsinformation och ytterligare verifieringsinformation som du skickar när du lägger till ett ID används av Apple och den utfärdande myndigheten till att förhindra bedrägerier.
 

ID-kort i Plånbok är utformade för att ge ett enkelt, snabbt och säkrare sätt för användare att visa sitt körkort eller ID-kort.

Privacy Icon

  • Apple och den utfärdande myndigheten vet inte när du visar ditt körkort eller ID-kort och inte heller vem du visar det för.
  • Apple kan inte se eller lagra bilder av ditt ID-kort. Apple använder endast begränsad information från ditt körkort eller ID-kort till att förhindra bedrägerier vid inställningen och till att visa körkortet eller ID-kortet i Plånbok.
  • När du visar upp ditt ID-kort visar enheten den specifika informationen som begärs. Informationen visas inte förrän du bekräftar att den ska visas.
  • När du lägger till ditt körkort eller ID-kort används din identitetsinformation och information om ditt Apple‑ID samt enhetens användningsmönster och inställningar av Apple och den utfärdande myndigheten till att verifiera din identitet och förhindra bedrägerier.
  • Ytterligare verifieringsinformation du skickar när du lägger till ditt ID, till exempel ett fotografi och inspelade ansikts- och huvudrörelser, används av Apple till att förhindra bedrägerier för den här funktionen. Informationen behålls endast tills den utfärdande myndigheten godkänner eller nekar att lägga till ditt körkort eller ID-kort i Plånbok.

ID-kort i Plånbok är ett enkelt, snabbt och säkrare sätt för användare att visa sitt körkort eller ID-kort.

Lägga till ditt ID-kort

Om du vill lägga till ett ID-kort blir du uppmanad att fotografera fram- och baksidan på ditt körkort eller ID-kort. Enheten utvärderar kvaliteten och typen av bilder för att säkerställa att de bilder du skickar godkänns av den utfärdande myndigheten. Bilderna på ID-kortet krypteras på enheten och skickas till den utfärdande myndigheten som kan dela dem med en tredje part som tillhandahåller verifiering av ID. Bilderna på ditt ID-kort visas inte för Apple och lagras inte heller hos Apple. Enheten läser streckkoden från ditt ID-kort och delar namn, adress och födelsedatum med Apple för att verifiera din identitet och förhindra bedrägerier. Apple kan fortsätta att lagra information om resultatet av verifieringen, till exempel om identitetsinformationen kunde verifieras, i syfte att ge stöd åt funktionen och förhindra bedrägerier för underliggande Apple-plattformar, men lagrar inte den underliggande identitetsinformationen (till exempel det födelsedatum som läses från streckkoden).

För att säkerställa att personen som lägger till ID-kortet i Plånbok är samma person som ID-kortet tillhör uppmanas du att ta ett kort på dig själv. På samma sätt som med bilderna på ID-kortets fram- och baksida utvärderar enheten kvaliteten på bilden du skickar för att säkerställa att bilden du skickar godkänns av den utfärdande myndigheten. Bilden krypteras på enheten och skickas till den utfärdande myndigheten så att den kan jämföras med den bild som finns registrerad för ID-kortet. Den utfärdande myndigheten behandlar den här bilden i enlighet med sin integritetspolicy, vilket kan innebära att de använder teknik för ansiktsigenkänning. Apple lagrar inte bilden. För att förhindra bedrägerier uppmanas du att utföra en serie ansikts- och huvudrörelser innan bilden skickas till den utfärdande myndigheten. Dessa rörelser utvärderas av enheten och av Apple för att garantera att bilden som skickas föreställer en riktig person och att samma person skickar sin bild i samband med att personen lägger till sitt körkort eller ID-kort i Plånbok. Information om rörelserna, men inte någon inspelning eller video med rörelserna, lagras på ett sätt som är kopplat till dig medan processen med att lägga till ditt ID pågår.

Information om ditt Apple-konto, enhetens användningsmönster och inställningar samt information om ditt fotografi och ansikts- och huvudrörelser delas med Apple för att förhindra bedrägerier. Apple delar tecken på bedrägerier baserat på den här informationen med den utfärdande myndigheten för att förhindra bedrägerier. Den utfärdande myndigheten, inte Apple, godkänner om du kan lägga till körkortet eller ID-kortet i Plånbok. I vissa fall kanske den utfärdande myndigheten begär mer information eller ett personligt besök. Apple kan få information om det faktum att den utfärdande myndigheten krävde ytterligare verifiering och vilken typ av verifiering som krävdes (t.ex. ett personligt besök). Apple lagrar denna information på ett sätt som är kopplat till dig endast medan den utfärdande myndigheten håller på att fatta ett beslut om din begäran att lägga till ditt ID i Plånbok ska godkännas, i syfte att hantera och förbättra funktionen. I vissa fall kan den utfärdande myndigheten tillhandahålla en verifieringskod efter en granskning av ytterligare information. Verifieringskoden krypteras på enheten och skickas till den utfärdande myndigheten. Verifieringskoden visas inte för Apple och lagras inte heller hos Apple. Den utfärdande myndigheten kan ge Apple information om status för auktoriseringen (till exempel under granskning eller godkänd) så att Apple kan skicka uppdateringar till din enhet och hjälpa dig att hantera körkortet eller ID-kortet i Plånbok.

När den utfärdande myndigheten har auktoriserat tillägget av ditt körkort eller ID-kort i Plånbok lagras informationen som finns på körkortet eller ID-kortet i ett krypterat format som endast kan avkrypteras med hjälp av Secure Enclave på enheten. Du kan när som helst visa den här informationen genom att öppna Plånbok, visa baksidan på ID-kortet, trycka på ”Körkortsinformation” eller ”Information om ID-kort” och autentisera visning av information. Apple kan inte se den här informationen. Mer information om Secure Enclave hittar du på support.apple.com/guide/security/secure-enclave-sec59b0b31ff/web.

För att förhindra oauktoriserad åtkomst eller visning av ditt ID-kort uppmanas du att koppla ID-kortet till ditt Face ID-utseende eller ett biometriskt ID som används för Touch ID. När du visar ditt ID-kort eller information från ditt ID-kort krävs autentisering med den angivna metod och det biometriska ID som du kopplade till ID-kortet vid inställningen. Alternativa autentiseringsalternativ kan vara tillgängliga beroende på enhetsinställningarna. Autentiseringsmetoden lagras på enheten och inte hos Apple. Om du autentiserade med Touch ID kan du när som helst ändra den kopplade autentiseringen genom att öppna Plånbok, visa baksidan av ID-kortet och trycka på Byt ut fingeravtryck. Om du autentiserade med Face ID och vill ändra autentiseringen måste du radera ID-kortet och lägga till det på nytt i Plånbok med den nya autentiseringen.

Visa upp ditt ID-kort

Om du vill visa upp ID-kortet personligen håller du iPhone eller Apple Watch nära ID-läsaren så får du information om vem som begär din identitet samt vilken specifik information från ditt ID-kort som begärs. Efter auktorisering upprättar enheten en direkt kanal med heltäckande kryptering med identitetsläsaren och den auktoriserade informationen överförs.

Appar som kräver bevis på din ålder eller identitet innan du får tillgång till deras varor eller tjänster visar ett medgivande med den specifika informationen som begärs och hur länge den informationen lagras av appen som ber om den. Efter auktorisering överför enheten en krypterad nyttolast med den auktoriserade informationen till appen. Den krypterade nyttolasten innehåller en digital signatur från den utfärdande myndigheten som är unik för ditt ID-kort så att appen kan verifiera att ID-kortet är giltigt.

Du kan visa tidigare uppvisningar, inklusive när, var och för vem du visade upp ditt ID-kort, samt den specifika informationen som visades, genom att trycka på ID-kortet i Plånbok. Den här informationen skapas av din enhet. Varken Apple eller den utfärdande myndigheten känner till eller registrerar när, var eller till vem du visar upp ditt ID-kort.

Hantera ditt ID-kort

Du kan när som helst hantera ditt ID-kort genom att trycka på ID-kortet eller körkortet i Plånbok. För att din integritet ska kunna skyddas och informationen på ditt ID-kort ska hållas säker uppmanas du att autentisera innan du kan visa din identitetsinformation. Om du vill uppdatera eller ändra informationen på ID-kortet måste du kontakta den utfärdande myndigheten. Som hjälp för hantering av ditt körkort eller ID-kort i Plånbok meddelar den utfärdande myndigheten regelbundet Apple om körkortet eller ID-kortet fortfarande är giltigt. Apple får även information om alla ID-kortuppdateringar från den utfärdande myndigheten, till exempel om din adress uppdaterades eller om status för ditt ID-kort ändrades (till exempel från aktivt till inaktivt). Apple får inte detaljerad information om uppdateringen, till exempel din faktiska uppdaterade adress. Apple behåller information om dina ID-kortuppdateringar, till exempel om status för ditt ID-kort ändrades medan ett ID-kort finns i Plånbok. Denna information används endast för att förhindra bedrägerier och för säkerhetsändamål.

Du kan när som helst radera ditt ID-kort från Plånbok genom att öppna baksidan av ID-kortet i Plånbok och trycka på ”Ta bort det här körkortet” eller ”Ta bort det här ID-kortet”. Om du tar bort ID-kortet raderas all historik över när det har visats upp från enheten.

Förbättra ID-kort

Om du har valt att tillhandahålla den här informationen till Apple samlar Apple anonymt in din ålder, kön, etnicitet (om informationen är tillgänglig) och hudfärg från ditt körkort eller ID-kort, tillsammans med delstatens beslut om ett ID-kort för Plånbok ska utfärdas för dig. Apple använder den här informationen till att upptäcka systematiska fel i processen för verifiering av identitet. Du kan granska informationen eller ändra ditt samtycke på din iOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet > Analys och förbättringar.

Apple använder inte någon annan information som står på ID-kortet, till exempel ditt namn eller födelsedatum, till att förbättra körkort eller ID-kort i Plånbok. ID-kortsdata som inte är kopplade till dig kan behållas för att förbättra funktionen och andra produkter och tjänster från Apple. Apple kan till exempel behålla anonym och sammanslagen information om var användare får problem när de lägger till ett ID-kort i Plånbok så att upplevelsen kan förbättras. Apple kan även anonymisera information som samlas in från dig eller som skickas från den utfärdande myndigheten i samband med den här funktionen så att funktionen för ID-kort i Plånbok kan förbättras. Apple får till exempel information om kvaliteten på bilder som skickas när du lägger till ditt ID-kort i Plånbok och om bilderna godkändes av den utfärdande myndigheten. Apple kan till exempel anonymisera och använda den här informationen till att förbättra enhetens utvärdering av bilderna som ska skickas eller till att ge användare bättre anvisningar om hur de kan ta bilder så att den utfärdande myndigheten godkänner dem.

Övrigt

Apple kan dela information med våra tjänsteleverantörer som är ålagda att hantera informationen i enlighet med detta tillkännagivande och Apples anvisningar, ska använda rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda eventuella mottagna personliga data och måste radera dessa personliga data så fort de har utfört tjänsterna, med undantag för om gällande lagstiftning kräver att de sparas eller om du har godkänt detta.
Apple behåller personliga data endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål de samlades in för, inklusive enligt vad som beskrivs i detta tillkännagivande och i enlighet med Apples integritetspolicy eller enligt gällande lagstiftning. När vi fastslår längden på lagringsperioder undersöker vi först grundligt om det är nödvändigt att behålla de personliga data som har samlats in. Om det krävs att de behålls har vi som mål att behålla personliga data under så kort tid som är tillåten enligt lagstiftning.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 december 2022