Förbättra medicinska journaler och integritet

Förbättra medicinska journaler skickar automatiskt viss information om hur du använder och interagerar med medicinska journaler och relaterade funktioner till Apple så att Apple kan utveckla, förbättra och förstå funktionen för medicinska journaler och relaterade funktioner. Dina data kommer inte att användas för något annat ändamål.

Informationen som samlas in som en del av Förbättra medicinska journaler inkluderar viss information som finns i dina medicinska journaler (till exempel ditt hälsotillstånd, mediciner, vitalparametrar, vaccinationer, provresultat och ingrepp samt andra data om medicinska journaler som har importerats och lagrats under avsnittet Medicinska journaler i appen Hälsa, till exempel verifierbara journaldata) liksom information om hur du har aktiverat och använt funktionen Medicinska journaler (exempelvis analysdata gällande överföringen av dina medicinska journaler, vilket kan inkludera källan till sådana data). Innan informationen skickas till Apple för analys behandlas den så att alla data som kan identifiera dig personligen, till exempel ditt namn eller ditt telefonnummer, tas bort. Den här processen är avsedd att ta bort all information som kan identifiera dig personligen, men trots detta är det möjligt att Apple kan ta emot information som kan identifiera dig. Om någon sådan information upptäcks kommer den omedelbart att raderas.

All information som skickas till Apple överförs och lagras i krypterad form.

Genom att använda Förbättra medicinska journaler godkänner du och samtycker till att Apple och dess dotterbolag och agenter överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder den här informationen enligt vad som beskrivs ovan. Apple kan lagra den här informationen hos betrodda tredjepartsleverantörer. Du kan när som helst välja att sluta dela dina medicinska journaler. Du gör detta genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Analys och förbättringar och trycka för att stänga av Förbättra Medicinska journaler.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 september 2022