Platstjänster och integritet

Platstjänster har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Platstjänster gör att Apple och appar och webbplatser från tredje part kan samla in information om den aktuella platsen för iPhone eller Apple Watch och använda den till att erbjuda en blandning av platsbaserade tjänster. Till exempel kanske en app kan använda dina platsdata och platssökningar till att hjälpa dig hitta närliggande kaféer eller teatrar, eller låta din enhet ställa in rätt tidszon automatiskt baserat på din nuvarande plats.

Innan du kan använda sådana funktioner måste du aktivera Platstjänster på din iPhone och ge varje app eller webbplats tillstånd att använda din platsinformation. Appar kan begära begränsad tillgång till din platsinformation (endast när du använder appen eller ungefärlig plats) eller full tillgång (även när du inte använder appen eller exakt plats).

Av säkerhetsskäl kan iPhones platsinformation användas när ett nödsamtal rings för att hjälpa utryckningspersonal, oavsett om Platstjänster har aktiverats eller inte.

Platstjänster använder GPS och Bluetooth (om de är tillgängliga) i kombination med crowdsource-insamlade Wi-Fi-nätverk och mobilmaster till att fastställa den ungefärliga platsen för enheten.

Om din parkopplade iPhone är i närheten kan Apple Watch använda dess platsinformation.

Om Platstjänster är på kommer iPhone att periodvis skicka geotaggad platsinformation om närliggande Wi‑Fi-nätverk och mobilmaster (där detta stöds av en enhet) i ett anonymt och krypterat format till Apple, i syfte att förbättra den crowdsource-baserade databasen med trådlösa nätverk och mobilmaster.

Genom att aktivera Platstjänster kommer även platsbaserade systemtjänster som dessa att aktiveras:

  • Rutter och trafik: Medan du färdas (t.ex. åker bil eller promenerar) kommer iPhone att periodvis skicka GPS-data, reshastighet och barometrisk tryckinformation i ett anonymt och krypterat format till Apple. Informationen används till att förbättra crowdsource-baserade databaser för vägtrafik och atmosfärisk korrigering. När du öppnar en app i närheten av ett landmärke (till exempel ett företag eller en park) kommer iPhone dessutom att skicka platsdata i en anonym och krypterad form till Apple. Apple kan slå samman och använda dessa data så att andra användare kan få veta om platsen är öppen och hur många besökare den har.
  • Viktiga platser: iPhone och dina iCloud-anslutna enheter kommer att hålla reda på vilka platser du har besökt nyligen, samt hur ofta och när du besökte dem, i syfte att lära sig vilka platser som är viktiga för dig. Dessa data skyddas med heltäckande kryptering och kan inte läsas av Apple. De används till att erbjuda dig personliga tjänster, t.ex. prediktiva trafikrutter och att skapa bättre bildminnen i Bilder.
  • Platsbaserade förslag: Platsinformation för iPhone skickas till Apple i syfte att ge dig mer relevanta rekommendationer. Om du stänger av Platstjänster för platsbaserade förslag kommer din exakta plats inte att skickas till Apple. För att kunna visa relevanta sökträffar kan Apple använda IP-adressen för din internetanslutning till att identifiera din ungefärliga plats genom att koppla den till ett geografiskt område.
  • Platsbaserade notiser: iPhone och Apple Watch använder din platsinformation till att ge dig geografiskt relevanta notiser. Du kan exempelvis få en påminnelse om att ringa någon när du kommer till en viss plats, när du bör åka för att hinna i tid till nästa möte eller en rekommendation om en app eller genväg baserat på var du befinner dig.
  • Dela min platsinfo: Du kan välja att dela din aktuella platsinformation med andra, tillfälligt eller tills vidare, inuti vissa appar som Meddelanden och Hitta.
  • HomeKit: iPhone använder din platsinformation till att styra tillbehör när du kommer fram till eller lämnar en specifik plats, t.ex. tända lamporna när du kommer hem.
  • Systemanpassning: iPhone anpassar systemets utseende, beteende och inställningar beroende på din aktuella plats, t.ex. genom att automatiskt aktivera optimerad batteriladdning när du är hemma. Dessa anpassningsdata lämnar aldrig din enhet.
  • Apple Pay-försäljaridentifiering: iPhone använder din aktuella plats till att tillhandahålla mer rättvisande försäljarnamn när du använder ditt fysiska Apple Card.
  • Nödsamtal och SOS: När ett nödsamtal rings kommer iPhone eller Apple Watch, utöver den platsinformation som redan tillhandahållits till räddningstjänsten, att göra kompletterande data tillgängliga via tjänsten Enhanced Emergency Data. Det kan omfatta information om gatuadressen ifall din aktuella position är i närheten av hem- eller arbetsadressen i ditt personliga kontaktkort (Mitt kort). När Nödsamtal SOS har utlösts skickas din platsinformation till dina nödkontakter vid slutet av samtalet.

Dessa crowdsource-baserade platsdata som Apple samlar in identifierar inte dig personligen.

Genom att aktivera Platstjänster på dina enheter godkänner och samtycker du till att Apple och dess samarbetspartner och licensinnehavare överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder dina platsdata och platssökningar i syfte att erbjuda och förbättra platsbaserade och vägtrafikbaserade produkter och tjänster.

Du kan när som helst avaktivera Platstjänster. Det gör du genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster och sedan antingen trycka för att avaktivera globala platstjänster eller stänga av enskilda platsmedvetna appar eller funktioner genom att ställa in dem på Aldrig. Du kan stänga av Platstjänster för alla webbplatser genom att ställa in Safari på Aldrig. Du kan även stänga av platsbaserade systemtjänster genom att trycka på Systemtjänster och sedan trycka för att stänga av de enskilda platsbaserade systemtjänsterna.

Om du tillåter appar och webbplatser från tredje part att använda din nuvarande plats faller det under deras respektive integritetspolicy. Du bör se över apparnas och webbplatsernas villkor och integritetspolicyer så att du förstår hur de behandlar och använder dina platsdata och annan information.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 september 2022