Lösenord och integritet

Lagra dina lösenord säkert och bli meddelad när lösenord är svaga, återanvänds eller kan ingå i en dataläcka.

Din enhet kan lagra din sparade kontoinformation, som lösenord och associerade användarnamn eller e-postadresser, på ett säkert sätt. När du blir uppmanad att ange din kontoinformation, exempelvis i en app eller på en webbplats, kan din enhet automatiskt hjälpa dig att ange informationen. Din kontoinformation är krypterad på enheten och kan inte läsas av Apple.

Din enhet kan föreslå åtgärder som du kan vidta för att öka styrkan hos dina lösenord. Din enhet kan exempelvis informera dig om att ett sparat lösenord är svagt, återanvänds i flera konton eller är ett vanligt lösenord som ofta används. Dessa förslag baseras helt och hållet på bearbetning som sker på din enhet.

Enheten kan också informera dig om lösenord som kan ha äventyrats i en dataläcka. Den här funktionen använder starka kryptografiska tekniker för att regelbundet jämföra deriveringar av dina lösenord med en lista över läckta lösenord på ett säkert och privat sätt som inte avslöjar dina konton eller lösenord för Apple. Apple skickar en lista med vanliga lösenord som finns i dataläckor till din enhet. För dina lösenord som inte finns på denna lista skickar din enhet information som har beräknats från dina lösenord till Apple för att kontrollera om lösenorden kan finnas i en dataläcka. Du blir varnad om det bedöms att dina lösenord kan finnas i en dataläcka. Dina faktiska lösenord delas aldrig med Apple och Apple lagrar inte informationen som har beräknats från dina lösenord. Du kan när som helst avaktivera den här funktionen genom att öppna Inställningar > lösenord > Säkerhetsrekommendationer.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.