Safari och integritet

Safari har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Använd inställningar i Safari till att ta bort och blockera data som webbplatser kan använda till att spåra dig i Safari. Du kan visa de här inställningarna genom att välja Inställningar > Safari.

Förhindra spårning mellan webbplatser

Vissa webbplatser använder tredjepartsleverantörer av innehåll. En tredjepartsleverantör av innehåll kan spåra dig på olika webbplatser i syfte att marknadsföra produkter och tjänster.

När detta alternativ är aktiverat raderas spårningsdata med jämna mellanrum, såvida du inte besöker tredjepartsleverantören av innehåll.

Göm IP-adress

Intelligent skydd mot spårning skyddar dig från oönskad spårning genom att använda maskininlärning på enheten så att spårare stoppas medan webbplatser fortfarande fungerar normalt. Göm IP-adress förbättrar Intelligent skydd mot spårning genom att skicka en del av din webbtrafik genom två separata relän som drivs av olika organisationer. Den första känner till din IP-adress men inte vilken webbplats du besöker. Den andra vet vilken webbplats du besöker men inte din IP-adress. Istället ger den en allmän identitet och plats till målwebbplatsen. På så sätt får ingen tillgång till informationen som krävs för att identifiera både dig och platserna du besöker.

Du kan välja att skicka viss trafik genom reläarkitekturen. Abonnenter på Privat reläservice kan välja att skicka trafik genom en Privat reläservice genom att öppna Inställningar > Safari > Göm IP-adress och sedan aktivera Spårare och webbplatser genom att trycka på alternativet. Alternativt kan alla användare välja att skicka trafik med kända spårare genom reläarkitekturen genom att öppna Inställningar > Safari > Göm IP-adress och sedan aktivera Endast spårare eller Spårare och webbplatser. Du kan när som helst avaktivera Göm IP-adress genom att öppna Inställningar > Safari > Göm IP-adress och sedan trycka på Av.

Varna för bedräglig webbplats

När Varna för bedräglig webbplats är aktivt visar Safari en varning om webbplatsen som du besöker misstänks för nätfiske. Nätfiske är ett bedrägeriförsök där någon försöker stjäla personliga data som användarnamn, lösenord och annan kontoinformation. En bedräglig webbplats utger sig för att vara en riktig webbplats, till exempel en bank, finansinstitution eller e-posttjänst. Innan en webbplats besöks kan Safari skicka information som har genererats från webbplatsen till Säker surfning från Google och Apple för att kontrollera om webbplatsen är bedräglig. För användare som har ställt in Kina, fastlandet eller Hong Kong som sin region i Inställningar > Allmänt > Språk och region kan Safari även använda Säker surfning från Tencent till att utföra kontrollen. Den faktiska webbplatsadressen delas aldrig med leverantören av säker surfning. Google (och Tencent för användare med ”Kina, fastlandet” eller Hongkong inställt som region) kan även logga din IP-adress när information skickas till dem. Du kan när som helst avaktivera Varna för bedräglig webbplats genom att öppna Inställningar > Safari och sedan stänga av alternativet Varna för bedräglig webbplats.

Integritetsbevarande mätning av annonseffektivitet

När Integritetsbevarande mätning av annonseffektivitet har aktiverats skickar Safari attributionsrapporter så att webbplatser och annonsörer kan fastställa källan till visningar och klick på annonser samtidigt som din integritet skyddas. Safari skickar attributionsrapporter med begränsade data i ett dedikerat läge med skydd för IP-adresser, ingen datalagring, utan några cookies och med en slumpmässig fördröjning på mellan 24 och 48 timmar. Attributionsrapporterna innehåller inte några personliga data.

Du kan när som helst avaktivera Integritetsbevarande mätning av annonseffektivitet genom att öppna Inställningar > Safari och sedan stänga av alternativet Integritetsbevarande mätning av annonseffektivitet.

Kontrollera om Apple Pay stöds

När du använder en app eller en webbplats med Apple Pay på iPhone, iPad eller Apple Watch kan den kontrollera om du har aktiverat Apple Pay på enheten. Du kan när som helst förhindra att webbplatser som du besöker kan se om Apple Pay har aktiverats. Du gör det via inställningen Kontrollera Apple Pay på iOS- eller iPadOS-enheten under Inställningar > Safari > Integritet och säkerhet.

Privat surfningsläge

När Privat surfningsläge har aktiverats kommer Safari inte ihåg sidorna du besöker eller din autofyllinformation. Öppna flikar sparas inte på iCloud och synkroniseras inte mellan dina enheter. Webbplatser kan inte ändra information som finns lagrad på enheten, så tjänster som vanligtvis är tillgängliga på dessa sidor kanske fungerar annorlunda tills du avaktiverar Privat surfningsläge.

Obs! När Privat surfningsläge har aktiverats är adressfältet mörkt istället för ljust.

Webbsideöversättning

Safari analyserar alla webbsidor som du besöker för att fastställa dess språk. Denna analys sker helt och hållet på din enhet. Om webbsidan kan översättas till något av dina föredragna språk kan du välja att översätta den. Om du översätter den skickar Safari webbsidans innehåll (inklusive den fullständiga texten) till Apples servrar för översättning. När översättningen är klar kasserar Apple innehållet på webbsidan.

Om webbsidan inte visades i Privat surfningsläge skickar Safari även webbsidans adress till Apple. Apple lagrar adressen i upp till fem år för att förbättra Apples produkter, tjänster och tekniker. Eftersom Apple inte lagrar innehållet på webbsidor som du översätter kommer endast offentligt tillgängliga webbsidor att användas till att förbättra Apples produkter, tjänster och tekniker.

Webbsideinnehåll och -adresser som skickas till Apple är inte associerade med ditt Apple-ID, din e-postadress eller andra data som Apple kan ha fått från din användning av andra Apple-tjänster.

För att ge dig en bättre surfupplevelse efter att du har översatt en viss webbsida kan andra webbsidor som du besöker i samma domän också översättas när du besöker dem i samma flik. Safari slutar automatiskt att översätta när du besöker en webbsida på ett annat ursprungligt språk eller en webbsida i en annan domän.

Webbtillägg

Du kan hämta Safari-tillägg från App Store. Om enheten är hanterad kan din arbetsgivare eller utbildningsinstitution tillhandahålla en app som innehåller Safari-tillägg. Innan du använder ett Safari-tillägg måste du aktivera det i Safari eller genom att öppna Inställningar > Safari > Tillägg. När det är aktivt måste du ge tillägget tillstånd att läsa eller ändra webbsidor som du besöker. Du kan ändra vilka webbplatser som ett tillägg kan läsa och ändra via Inställningar > Safari > Tillägg.

När du använder webbtillägg från tredje part omfattas du av dessa tredje parters villkor, integritetspolicy och praxis. Du bör se över användarvillkor, integritetspolicyer och praxis för sådana tillägg så att du förstår hur de använder din information.

iCloud-synkronisering

Du kan använda iCloud till att hålla din Safari-information synkroniserad på dina enheter, inklusive öppna flikar, flikgrupper, autofyllinformation, bokmärken, läslistan och historiken. Du kan när som helst avaktivera den här funktionen genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud och avaktivera Safari genom att trycka.

Genom att använda dessa funktioner samtycker du till att Apple och alla Apples dotterbolag och företrädare överför, samlar in, underhåller, bearbetar och använder denna information enligt beskrivningen ovan.

Lagring

Apple behåller personliga data endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål de samlades in för, inklusive enligt vad som beskrivs i Apples integritetspolicy, i våra tjänstespecifika integritetsmeddelanden eller enligt gällande lagstiftning. När vi fastslår längden på lagringsperioder undersöker vi först grundligt om det är nödvändigt att behålla de personliga data som har samlats in. Om det krävs att de behålls har vi som mål att behålla personliga data under så kort tid som är tillåten enligt lagstiftning.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 6 april 2023