Sensor- och användningsdata och integritet

Du kan välja att dela Sensor- och användningsdata med forskningsstudieappar och studier som uppfyller vissa krav. Du kan hantera insamling och användning av din information för varje studie som du är registrerad i och du kan sluta dela data med valfri studie när som helst.
 

Sensor- och användningsdata har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Du kan välja att dela viss information med forskningsstudier om dina avläsningar från sensorer som finns i eller som är parkopplade med dina iOS- och watchOS-enheter och dina interaktioner med enheter och programvara. Dessa sensor- och användningsdata kan innehålla informationskällor som annars inte är tillgängliga för dessa appar.

Sensor- och användningsdata delas med en studie endast efter det att du har auktoriserat delningen av informationen. Denna information är endast tillgänglig för forskningsstudier som du väljer att delta i. Apple kräver att forskningsstudieappar och studier uppfyller vissa krav innan de kan begära tillgång till Sensor- och användningsdata, inklusive följande:

  • Forskningsstudieappen måste huvudsakligen vara utformad i syfte att genomföra studier inom hälsa och hälsorelaterade områden.

    • Forskningsstudieappens utvecklare måste samtycka till vissa begränsningar gällande insamling, användning och delning av data, inklusive att endast använda de Sensor- och användningsdata som du auktoriserar för den forskningsstudie för vilken de samlas in eller ansluts till.

  • Alla studier måste granskas av en forskningsetisk kommitté.

Typer av data

Sensordata härleds från iOS- och watchOS-sensorer som ljussensor, accelerometer och gyroskop eller andra enheter som du kan använda som en del av en forskningsstudie. Detta kan omfatta mått och uppskattningar som hämtas från iOS-, watchOS- eller andra parkopplade sensorer. Till exempel högupplösta mått på ditt ansiktes position eller egenskaper hos din röst. Informationen innehåller inte obehandlade ljuddata eller bilder.

Användningsdata är information om hur du använder och interagerar med iOS- och watchOS-enheter och programvara. Detta kan exempelvis omfatta information om användning av tangentbordet, antalet meddelanden du skickar, antalet samtal du ringer och besvarar, kategorierna av appar du använder, kategorierna av webbplatser du besöker samt när du har din Apple Watch på dig.

För vissa Sensor- och användningsdata kan den information som görs tillgänglig för forskningsstudieappen vara mer detaljerad eller ha en högre upplösning än de data som delas med andra appar.

Delning och lagring av data

Sensor- och användningsdata grupperas i kategorier som Rörelse, Tal, Stegräknare och Meddelanden och du kan styra vilka kategorier som du delar med varje forskningsstudie som du deltar i. Under registrering kommer en forskningsstudieapp som begär tillgång till sensor- och användningsdata att fråga om du vill dela data för varje enskild kategori. Du kan när som helst se vilka appar och studier som du delar Sensor- och användningsdata med, liksom de datakategorier du delar, i Inställningar > Integritet och säkerhet > Forskningssensor- och användningsdata.

Sensor- och användningsdata samlas in på watchOS- eller iOS-enheten som en del av en forskningsstudie med ditt samtycke. Data lagras på din iOS-enhet i ungefär en dag innan de delas med någon godkänd studie. Under denna period kan du radera data så delas de inte med någon studie. Sensor- och användningsdata lagras även på din iOS-enhet under sju dagar. Efter sju dagar raderas de från din iOS-enhet och kommer inte att delas med studier som du senare godkänner.

Du kan när som helst sluta dela Sensor- och användningsdata genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Forskningssensor- och användningsdata. Om du väljer att sluta dela Sensor- och användningsdata med en forskningsstudie kommer inga framtida data att delas med studien, men studien har fortsatt tillgång till alla data som du har delat tidigare. Du kan inte radera eller sluta dela Sensor- och användningsdata som redan har delats. Om du slutar att dela data med en forskningsstudie eller raderar forskningsstudieappen blir ditt deltagande i studien kanske inte automatiskt avslutat. Om du vill avsluta ditt deltagande i en studie bör du följa anvisningarna i samtycket till den studien.

Publiceringsdatum: 12 september 2022