Logga in med Apple på arbete och skola och integritet

Med Logga in med Apple på arbete och skola kan du logga in på webbplatser och appar med det hanterade Apple‑ID som tillhandahålls av din organisation.

Logga in med Apple på arbete och skola har aktiverats av din organisation

Om din skola eller ditt företag (”organisation”) aktiverar Logga in med Apple på arbete och skola kan du använda ditt hanterade Apple‑ID till att logga in på tredjepartsappar (inklusive appklipp) och webbplatser som tillåts av din organisation. När du loggar in på en godkänd webbplats eller app för första gången ger Apple utvecklarna av tredjepartsappen eller webbplatsen ditt namn, din e-postadress (om den tillhandahålls av din organisation) och ett unikt användar-ID som är olikt för varje utvecklare. Utvecklare använder den här informationen till att autentisera dig, visa ditt namn i gränssnittet och tilldela lämpliga behörigheter och åtkomster. Webbplatsutvecklare får även information som används av webbläsaren för vanliga webbfunktioner.

Utvecklare kan låta din organisation använda Logga in med Apple på arbete och skola för befintliga konton i deras appar och på deras webbplatser. Om en utvecklare väljer att aktivera detta kan du använda Logga in med Apple på arbete och skola till att logga in på ett befintligt konto.

Som skydd mot bedrägerier och av säkerhetsskäl delar Apple en enkel binär poäng med utvecklaren den första gången du använder Logga in med Apple på arbete och skola i en ny app så att utvecklaren kan vara säker på att du är en riktig person. Den här poängen härleds från din senaste Apple-kontoaktivitet tillsammans med abstrakt information om din enhet och användningsmönster på enheten. Varken Apple eller utvecklaren får någon specifik information om hur du använder din enhet.

Använda Logga in med Apple på arbete och skola

Apple vet när din organisation aktiverar Logga in med Apple på arbete och skola för en app eller webbplats så att vi kan hjälpa dig att ställa in inloggningen. När du sedan använder Logga in med Apple på arbete och skola i en app på iPhone ser eller behåller Apple ingen historik över vilka appar du loggar in i eller när du använder Logga in med Apple på arbete och skola, utan den informationen stannar på din enhet. När du använder Logga in med Apple i Safari ser Apple när du loggar in på en webbplats så att Apple kan autentisera din inloggning, men Apple sparar ingen historik över vilka webbplatser du loggar in på eller när du använder Logga in med Apple.

Om du använder Logga in med Apple på arbete och skola till att logga in på en tillåten webbplats eller app kan utvecklare fråga efter ytterligare personliga data när du har loggat in. Alla personliga data som du väljer att tillhandahålla till en utvecklare omfattas av dennas integritetspolicy.

Hantera Logga in med Apple på arbete och skola

Du hanterar Logga in med Apple på arbete och skola på iOS genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet > Appar som använder Apple‑ID. På en Mac öppnar du Systeminställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet. Du kan även besöka appleid.apple.com och gå till avsnittet Inloggning och säkerhet och sedan till Logga in med Apple. Där hittar du en lista med de appar som använder Logga in med Apple. Du kan granska deras integritetspolicyer och avaktivera Logga in med Apple. Om du väljer att avaktivera Logga in med Apple för någon app kommer information som delades med utvecklaren för att ställa in Logga in med Apple för den appen och all information som utvecklaren har associerat med ditt Logga in med Apple på arbete och skola-konto även i fortsättningen att hanteras i enlighet med utvecklarens integritetspolicy.

Mer information

Apple arbetar för att skydda Logga in med Apple på arbete och skola med kraftfull autentisering som drivs av Touch ID, Face ID och starka lösenkodsalternativ.

Apple kan få anonym och sammanslagen information om Logga in med Apple på arbete och skola, inklusive icke-personliga data om användningen av Logga in med Apple på arbete och skola. Apple kan använda den här informationen till att förbättra Apples produkter och tjänster och i syfte att förhindra bedrägerier samt höja säkerheten. Apple kommer inte att försöka återidentifiera några anonyma eller sammanslagna Logga in med Apple-data som vi tar emot.

Information som samlas in av Apple i samband med hantering av Logga in med Apple på arbete och skola kommer att behandlas av Apple på uppdrag av organisationen i enlighet med Apple School Manager-avtalet, som finns på school.apple.com (om organisationen är en skola) eller Apple Business Manager-avtalet, som finns på business.apple.com (om organisationen är ett företag).

Om du har frågor om hur dina personliga data behandlas i samband med Logga in med Apple på arbete och skola kontaktar du organisationens IT-administratör.

Publiceringsdatum: 12 december 2022