Siri-förslag, sökning och integritet

Siri har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Siri analyserar hur du använder dina enheter och appar så att du kan få personanpassade förslag och bättre sökträffar via lokal bearbetning på enheten och synkroniserar mellan dina enheter med heltäckande kryptering via iCloud.

Siri använder lokal bearbetning på enheten till att lära sig hur du använder dina enheter och appar så att du kan få en personanpassad upplevelse. Med hjälp av information som finns lagrad på enheten, till exempel surfhistoriken i Safari, mejl, meddelanden, bilder, notiser och kontakter, samt information från andra installerade appar, kan Siri föreslå genvägar och ge förslag i sökningar, delningsblad, kalender, Slå upp, Visuell sökning, Safari, appar med mera. Siri kan till exempel använda intelligens på enheten till att föreslå vem du ska dela en bild med i delningsbladet baserat på vem som är med i bilden. Förslag kan användas till att personanpassa Apple-tjänster men lagras inte på Apple-servrar och delas inte med andra appar från tredje part. När du kör en Siri-föreslagen genväg omfattas din användning av appens användarvillkor och integritetspolicy.

Siri använder iCloud till att synkronisera personanpassning mellan dina Apple-enheter med heltäckande kryptering.

För att göra förslag och sökträffar mer relevanta skickas en del information till Apple utan att associeras med dig.

När du använder Siri-förslag, Slå upp, Visuell sökning, när du skriver i Sök, Spotlight, Safari-sökning, #bilder-sökning i Meddelanden eller när du kallar på Spotlight skickas begränsad information till Apple för att tillhandahålla uppdaterade förslag. Ingen information som skickas till Apple identifierar dig, utan den associeras med en 15-minuters slumpmässig, roterande enhetsgenererad identifierare. Den här informationen kan omfatta sådant som plats, intresseområden (t.ex. matlagning eller fotboll), dina sökförfrågningar, inklusive sökförfrågningar från visuell sökning, kontextuell information relaterad till dina sökförfrågningar, förslag som du har valt, appar som du använder och relaterade enhetsanvändningsdata. Den här informationen innehåller inga sökträffar som visar filer eller innehåll på din enhet. Om du prenumererar på musik- eller videoprenumerationstjänster kan namnen på tjänsterna och typ av prenumeration skickas till Apple. Ditt kontonamn, nummer och lösenord skickas aldrig till Apple.

Den här informationen används till att bearbeta din förfrågan och tillhandahålla mer relevanta förslag och sökträffar och är inte länkad till ditt Apple-ID, din e-postadress eller andra data som Apple kan ha fått från din användning av andra Apple-tjänster.

Sammanslagen information kan användas till att förbättra andra produkter och tjänster från Apple. Vanliga sökförfrågningar kan delas med en webbsökmotor för att förbättra sökträffarna.

Sökmotorförslag i Safari

Safari har ett enda fält för sökningar och webbadresser så att du kan surfa på webben från ett smidigt ställe. När Sökmotorförslag är aktiverade frågar Safari din valda sökmotor om förslag baserat på vad du har skrivit.

Läs in bästa träff i Safari

När du har aktiverat Läs in bästa träff börjar Safari att läsa in webbsidan i bakgrunden så fort Safari hittar en bästa sökträff baserad på dina bokmärken och surfhistorik. Om du avaktiverar det här alternativet blir sidor inlästa som vanligt.

Du har valfrihet och kontroll

Om du inte vill få webbaserat innehåll och sökträffar kan du avaktivera ”Visa i Slå upp” och ”Visa i Spotlight” genom att öppna Inställningar > Siri och sökning och stänga av de alternativen genom att trycka.

Om du inte vill få Siri-förslag i appar, eller när du delar, söker eller lyssnar, kan du avaktivera Siri-förslag genom att öppna Inställningar > Siri och sökning och trycka för att stänga av ”Visa i appbiblioteket”, ”Visa i Spotlight”, ”Visa under delning” eller ”Visa under lyssning”.

Du kan se och styra den fullständiga listan med funktioner som Siri personanpassar och appar som Siri föreslår genvägar för i Inställningar > Siri och sökning. Du kan förhindra att appar bidrar med information för att personanpassa Siri genom att öppna Inställningar > Siri och sökning, trycka på appnamnet och sedan trycka för att stänga av Lär från den här appen. Du kan förhindra att appklipp bidrar med information för att personanpassa Siri genom att öppna Inställningar > Siri och sökning > Appklipp och sedan trycka för att stänga av Lär från appklipp.

Du kan avaktivera Platstjänster för Siri-förslag i sökningar genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster > Systemtjänster och sedan trycka på Platsbaserade förslag för att stänga av Platstjänster. Om du stänger av Platstjänster på din enhet kommer din platsinformation inte att skickas till Apple. I syfte att få fram relevanta förslag kan Apple använda din internetanslutnings IP-adress till att uppskatta din plats genom att matcha den gentemot ett geografiskt område.

Om du inte vill att personlig Siri-anpassning ska synkroniseras mellan enheter kan du avaktivera Siri genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud och sedan trycka för att stänga av Siri i listan med appar som använder iCloud.

Apple kan bearbeta och lagra informationen som skickas till Apple hos betrodda tredjepartsleverantörer.

Genom att använda Siri-förslag i Sök godkänner du och samtycker till att Apple och dess dotterbolag och ombud överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder den här informationen. Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 1 februari 2023