öppnas i ett nytt fönster
UPDATE 11 april 2023

Apple utökar sitt innovativa Restore Fund-initiativ för koldioxidupptag

En ny fond tillsammans med Climate Asset Management utökar alternativen för finansiering av effektiva, naturliga lösningar för koldioxidupptag i stor skala
Panoramabild av en väg som går genom ett Restore Fund-projekt i Paraguay.
Apple kommer att utöka sitt innovativa Restore Fund-initiativ för naturligt koldioxidupptag med ytterligare en fond och upp till 200 miljoner dollar i nya investeringar från Apple.Foto: Arbaro Advisors.
Apple meddelade idag att företaget utökar sitt Restore Fund-initiativ rejält och dubblar företagets totala åtagande för att utveckla högkvalitativa, naturliga lösningar för koldioxidupptag. Restore Fund lanserades 2021 med en satsning på upp till 200 miljoner dollar tillsammans med Conservation International och Goldman Sachs. Nu utökas det ytterligare med en ny fond som Apple investerar i och en ny portfölj med projekt för koldioxidupptag. Apple startade Restore Fund för att uppmuntra till globala satsningar för att skydda och återställa viktiga ekosystem och hitta lösningar för naturligt koldioxidupptag i stor skala. Samtidigt vill man ta itu med restutsläpp som företag ännu inte kan undvika eller minska med befintlig teknik.
Som en del av utökningen investerar Apple ytterligare upp till 200 miljoner dollar i den nya fonden, som kommer att drivas av Climate Asset Management – ett samarbete mellan HSBC Asset Management och Pollination. Syftet med den nya portföljen är också att ta bort upp till en miljon ton koldioxid per år och samtidigt generera ekonomisk avkastning för investerarna. För Apples leverantörer som blir partner i fonden innebär det också ett nytt sätt att implementera högeffektiva projekt för koldioxidupptag samtidigt som de minskar sina koldioxidutsläpp.
”Restore Fund är ett innovativt sätt att investera som genererar konkreta, mätbara fördelar för planeten, samtidigt som det ämnar att generera ekonomisk avkastning”, säger Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives på Apple. ”Vägen till en koldioxidneutral ekonomi kräver en radikal minskning av koldioxidutsläppen i kombination med ett ansvarsfullt koldioxidupptag, och innovationer som den här kan bidra till snabbare framsteg.”
Apple och Climate Asset Management satsar brett på potentiella projekt som kombinerar två olika typer av investeringar, nämligen naturvänliga jordbruksprojekt som genererar intäkter från hållbart odlande och projekt som bibehåller och återställer viktiga ekosystem som tar bort och lagrar koldioxid från luften. Målet med den här unika fondstrukturen är att uppnå såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för investerare, samtidigt som den driver utvecklingen framåt genom en modell för koldioxidupptag som bättre lyfter fram den globala potentialen för naturliga lösningar. Alla Restore Fund-investeringar regleras av omfattande sociala och miljörelaterade standarder.
Apple är redan idag koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten och uppmanade förra året sina leverantörer att bli helt koldioxidneutrala till år 2030. Det omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp, det vill säga Scope 1 och Scope 2. Med högkvalitativt koldioxidupptag ska man uppnå det här målet genom att kompensera direkta utsläpp som inte kan undvikas eller minskas. Leverantörerna förväntas först minska sina utsläpp genom att övergå till förnybar energi, vilket förbättrar energieffektiviteten och minskar direkta utsläpp. Tidigare den här månaden meddelade Apple att över 250 leverantörspartner har åtagit sig att driva sin Apple-produktion med 100 procent förnybar energi senast år 2030.
I samarbete med Conservation International och Goldman Sachs har Apple gjort tre initiala investeringar i Brasilien och Paraguay för att återställa 60 000 hektar hållbart certifierade skogar och skydda omkring 40 000 hektar urskog, gräsmarker och våtmarker. De här projekten beräknas tillsammans minska koldioxiden i atmosfären med en miljon ton om året till 2025. Koldioxidupptag är en viktig pusselbit för att ta itu med klimatförändringarna och nå globala klimatmål, och det understryks även av ledande vetenskapliga organisationer som IPCC.
För att noggrant följa och mäta effekten av Restore Fund-projekten har Apple implementerat innovativ teknik för fjärranalys i syfte att kartlägga koldioxidavtrycket i projektområdenas skogar och livsmiljöer. Här ingår bland annat Carbon Mapper och Habitat Mapper från Space Intelligence, Upstream Techs Lens-plattform och högupplösta satellitbilder från Maxar. De här detaljerade kartorna kommer att bidra till att projekten lever upp till våra höga standarder före investeringen och mäter och bekräftar projektens koldioxidupptag över tid. Apple undersöker även vidare hur man kan använda LiDAR-tekniken på iPhone för att göra det ännu smidigare att mäta resultaten på plats. 
Restore Fund är en del av företagets omfattande plan för att göra hela leverantörskedjan och livscykeln för varje produkt koldioxidneutral till 2030. Apple kommer att minska 75 procent av alla utsläpp till år 2030 och kompensera resterande utsläpp med högkvalitativt koldioxidupptag.
Dela artikeln
  • Texten i den här artikeln

  • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Linnéa Wängberg

Apple

l_wangberg@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48