Tái chế thiết bị Apple dễ dàng.
Và hoàn toàn tốt cho môi trường.

Tuy rằng bạn không còn sử dụng thiết bị của mình, nhưng nhiều khả năng trong đó còn các linh kiện hữu ích. Chúng tôi sẽ giúp bạn tái chế miễn phí. Nhờ đó, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều nguyên liệu quý giá và dùng ít tài nguyên của môi trường hơn.

Gửi thiết bị về để tái chế
chỉ trong vài bước đơn giản.

1

Sao lưu thiết bị của bạn.

Đừng để mất dữ liệu. Sao lưu thiết bị Apple của bạn để lưu giữ nội dung và cài đặt kể cả khi thiết bị không còn bên bạn nữa.

2

Xóa dữ liệu khỏi thiết bị của bạn.

Trước khi gửi thiết bị, hãy xóa thông tin cá nhân của bạn. Dữ liệu này thuộc về bạn chứ không phải ai khác.

3

Gửi thiết bị của bạn.

Đóng gói thiết bị của bạn và gửi đi bằng nhãn do đối tác tái chế của chúng tôi cung cấp.*

Apple có cung cấp dịch vụ tái chế không?

Có. Bạn có thể tái chế trực tuyến bất kỳ thiết bị nào của Apple. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thiết bị được tái chế một cách có trách nhiệm hoặc có cơ hội được tái sử dụng.

Điều gì xảy ra với thiết bị đưa đi tái chế?

Khi chúng tôi nhận được thiết bị của bạn, thiết bị sẽ được tái chế theo cách có trách nhiệm với môi trường thông qua một trong những đối tác của chúng tôi.

Tôi đóng gói thiết bị của mình để tái chế như thế nào?

Các thiết bị có chứa pin phải được đóng gói tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và các thông lệ tốt nhất trong ngành, thường bao gồm các nguyên tắc sau đây:

  • Xả pin xuống dưới 30 phần trăm.
  • Không gửi đồ điện tử đã được tháo rời thành các bộ phận.
  • Không gửi đồ điện tử có pin bị phồng hoặc bị hư hại.
  • Đối với thiết bị nguyên khối, bố trí tối thiểu 6 cm vật liệu độn phù hợp bao quanh sản phẩm, chẳng hạn như bao bì tái chế hoặc tái sử dụng, ở tất cả các mặt trước khi đặt bên trong hộp có cấu trúc lượn sóng, chẳng hạn như hộp carton.
  • Chỉ vận chuyển một thiết bị trong mỗi hộp.

Điều gì xảy ra với thông tin cá nhân của tôi sau khi tôi gửi lại thiết bị của mình?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi thiết bị, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu của mình trước khi gửi.

Phải làm gì nếu tôi không thể in nhãn vận chuyển hoặc không tìm thấy hướng dẫn vận chuyển của mình?

Liên hệ với đối tác trao đổi của chúng tôi qua email hoặc số điện thoại trong email xác nhận của bạn.

Làm thế nào để tắt tính năng Tìm iPhone, Tìm iPad hoặc bất kỳ thiết bị Apple nào khác từ tài khoản của tôi?

Để tắt Tìm iPhone hoặc Tìm iPad trên thiết bị của bạn:

  1. Chọn Cài Đặt.
  2. Chọn ID Apple, sau đó chọn iCloud.
  3. Tắt Tìm iPhone hoặc Tìm iPad.

Để tắt tính năng này qua iCloud (nếu bạn không có thiết bị bên mình): Làm theo hướng dẫn này.

Tôi có thể vứt bỏ các thiết bị điện cũ cùng với rác thải sinh hoạt không?

Thông Tin Về Thải Bỏ
Biểu tượng này nghĩa là theo luật và quy định của địa phương, sản phẩm của bạn và/hoặc pin của sản phẩm phải được thải bỏ riêng với rác thải gia đình. Khi sản phẩm này đến cuối vòng đời, hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom do cơ quan chức năng địa phương chỉ định. Việc thu gom và tái chế riêng sản phẩm của bạn và pin của sản phẩm tại thời điểm thải bỏ sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo rằng sản phẩm và pin được tái chế theo cách thức bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường. Để biết thông tin về chương trình tái chế của Apple, các điểm thu gom tái chế, các chất bị cấm và các sáng kiến môi trường khác, hãy truy cập www.apple.com/vn/environment.

Apple có thể trả lại thiết bị cho tôi sau khi thiết bị đã được gửi để tái chế không?

Sau khi thiết bị đã được bàn giao tại cửa hàng hoặc trực tuyến, các đối tác tái chế không thể đảm bảo rằng thiết bị có thể được trả lại cho bạn. Bằng cách tham gia vào chương trình, bạn từ bỏ mọi quyền đối với thiết bị.

Apple Và Môi Trường Đừng hỏi trái đất đã cho ta những gì,
hãy hỏi ta sẽ làm gì cho trái đất.