ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG & HOÀN TIỀN (“ĐIỀU KHOẢN”)

Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Apple. Chúng tôi trân trọng việc bạn quan tâm mua sắm những sản phẩm thú vị do chúng tôi tạo ra. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn có một trải nghiệm xứng đáng trong quá trình khám phá, đánh giá, và mua sắm các sản phẩm của chúng tôi, cho dù bạn ở Apple Store Trực Tuyến hay liên hệ với Trung Tâm Liên Hệ của Apple bằng điện thoại. (Để dễ hình dung, chúng tôi sẽ gọi các kênh này là “Apple Store” trong chính sách này.)

Giống như bất kỳ trải nghiệm mua sắm nào khác, các giao dịch tại Apple Store phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện nhất định. Xin lưu ý rằng, bằng việc đặt một đơn hàng với Cửa Hàng Apple, bạn đồng ý với các điều khoản được quy định dưới đây cùng với Chính Sách Quyền Riêng TưĐiều Khoản Sử Dụng của Apple.


Chính Sách Đổi Hàng Tiêu Chuẩn

Theo các Điều Khoản này, tất cả các sản phẩm được mua tại Apple Store tại Việt Nam đều không được hoàn trả hay đổi hàng. Các trường hợp ngoại lệ cho việc đổi hàng sẽ chỉ áp dụng đối với các sản phẩm lỗi. Nếu bạn cho rằng sản phẩm của mình là sản phẩm lỗi, vui lòng gọi đến Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của Apple Store theo số 1800 1192. Nếu Apple xác định, bằng quyền quyết định riêng của Apple, rằng sản phẩm của bạn là sản phẩm lỗi, bạn sẽ có thể yêu cầu đổi sản phẩm của mình. Apple có quyền tiến hành việc kiểm tra các sản phẩm lỗi của bạn.

Để gửi lại một sản phẩm đủ điều kiện đổi hàng (không áp dụng cho đơn hàng mua số lượng lớn), vui lòng làm theo hướng dẫn của Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của Apple Store và gửi lại sản phẩm của bạn cùng với biên lai gốc (hoặc biên nhận quà tặng) và bao bì/vỏ hộp gốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.

Vui lòng lưu ý rằng:

  • Các sản phẩm đủ điều kiện chỉ có thể được đổi tại quốc gia hoặc khu vực nơi bạn mua các sản phẩm đó lúc đầu.
  • Apple cung cấp các tính năng bảo mật để giúp bạn bảo vệ sản phẩm của bạn trong trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn không tắt các tính năng này trước khi gửi lại thiết bị của mình để đổi, Apple có thể từ chối việc đổi hàng.

Đổi Các Sản Phẩm Đã Mua với Số Lượng Lớn

Bên cạnh Chính Sách Đổi Hàng Tiêu Chuẩn, những quy định sau đây áp dụng cho việc đổi bất kỳ sản phẩm nào được mua với số lượng lớn (tổng cộng hơn 4 sản phẩm cho mỗi đơn hàng hoặc trên nhiều đơn hàng) từ cùng một danh mục sản phẩm:

  • Phải được gửi lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm; và
  • Phải được trả lại cho Apple Store nơi sản phẩm được mua ban đầu.

Giao Dịch Mua iPhone

Việc mua và sử dụng iPhone phải tuân theo các điều khoản và điều kiện tại: http://www.apple.com/legal/sla/http://www.apple.com/legal/warranty/. Ngoài ra, bằng việc mua một sản phẩm iPhone, bạn thừa nhận một cách rõ ràng rằng:

  • Cần có một gói dịch vụ không dây để kích hoạt tất cả các tính năng của iPhone.
  • Việc thực hiện các sửa đổi phần mềm trái phép trên một sản phẩm iPhone là vi phạm thỏa thuận cấp phép phần mềm iPhone. Nếu bạn không thể sử dụng iPhone của bạn do hành vi sửa đổi phần mềm trái phép, việc sửa chữa iPhone sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành.

Các Dịch Vụ Không Dây

Một số sản phẩm của Apple sử dụng các dịch vụ không dây mà các dịch vụ này có thể phát sinh thêm chi phí và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong một thỏa thuận riêng giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ không dây do bạn lựa chọn. Việc đổi sản phẩm tại Apple Store không tự động chấm dứt dịch vụ không dây của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận dịch vụ không dây của bạn và mọi khoản phí áp dụng liên quan đến tài khoản không dây của bạn.

Định Giá, Giảm Giá và Điều Chỉnh Giá

Liên quan đến giá sản phẩm, Apple bảo lưu quyền thay đổi giá đối với các sản phẩm được hiển thị tại/trên Apple Store vào bất cứ thời điểm nào, và điều chỉnh các lỗi về giá có thể vô tình xảy ra. Trong trường hợp có lỗi về giá, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lỗi đó và cho phép bạn tiến hành giao dịch với giá chính xác hoặc hủy đơn đặt hàng mà không mất phí. Thông tin bổ sung về giá và thuế bán hàng được cung cấp trên trang Thanh Toán & Giá.

Nếu Apple giảm giá cho bất kỳ sản phẩm nào mang thương hiệu Apple trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với Trung Tâm Liên Hệ của Apple theo số 1800 1192 để yêu cầu hoàn tiền hoặc ghi có khoản chênh lệch giữa giá bạn đã phải trả và giá bán hiện hành. Để nhận khoản tiền hoàn lại hoặc khoản ghi có, bạn phải liên hệ với Apple trong vòng 14 ngày kể từ khi giá thay đổi. Xin lưu ý rằng điều này không bao gồm các chương trình giảm giá trong thời gian giới hạn, ví dụ như giảm giá trong các sự kiện bán hàng đặc biệt. Chính sách bảo vệ giá này chỉ áp dụng đối với tối đa 10 đơn vị của một sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn mang theo sản phẩm hoặc bằng chứng về quyền sở hữu khi bạn yêu cầu áp dụng chính sách bảo vệ giá.

Biên Nhận Đơn Đặt Hàng và Kiểm Tra Trạng Thái Đơn Hàng

Thông tin có tại Apple Store cấu thành một lời mời thương lượng. Không có thông tin nào cấu thành một đề nghị giao kết hợp đồng của chúng tôi để cung cấp bất kỳ sản phẩm nào. Bằng cách đặt một đơn hàng, bạn đưa ra một đề nghị giao kết hợp đồng cho chúng tôi để mua các sản phẩm bạn đã chọn theo các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của bạn theo quyết định của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một xác nhận đơn đặt hàng qua email. Tuy nhiên, việc bạn nhận được xác nhận đơn đặt hàng không có nghĩa là Apple chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, và cũng không cấu thành sự xác nhận về đề nghị bán hàng của chúng tôi; chúng tôi chỉ đơn thuần xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có sẵn sản phẩm mà bạn lựa chọn, chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn cho đến khi chúng tôi đã chuẩn bị xong sản phẩm mà bạn đã đặt hàng để vận chuyển. Trong hầu hết các trường hợp, quá trình này sẽ diễn ra trong vòng hai mươi tư giờ đối với các sản phẩm đang có trong kho nhưng trong những trường hợp đặc biệt, quá trình này có thể mất đến tám tuần. Apple có toàn quyền quyết định từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào và giới hạn số lượng đặt hàng. Apple có thể yêu cầu bổ sung thông tin trước khi chấp nhận hoặc xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào. Sau khi bạn nhận được xác nhận đơn đặt hàng của chúng tôi qua email, bạn có thể truy cập Trạng Thái Đơn Hàng trực tuyến để kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của mình bất cứ lúc nào. Khi thông báo trạng thái đơn hàng hiển thị “Đang Chuẩn Bị để Vận Chuyển”, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã chấp nhận đơn đặt hàng của bạn.

Bạn có thể thanh toán cho các sản phẩm của mình bằng các phương thức thanh toán như được hiển thị tại mục thanh toán của Apple Store theo từng thời điểm. Bạn có thể bị tính phí khi đặt hàng.

Vận Chuyển & Giao Hàng

Vui lòng xem trang Vận Chuyển & Lấy Hàng để tìm hiểu về cách thức và thời điểm bạn sẽ nhận được các sản phẩm bạn đã mua từ Apple Store. Do việc giao hàng thực tế đối với đơn đặt hàng của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Apple sau khi sản phẩm rời khỏi các cơ sở của chúng tôi, Apple không chịu trách nhiệm đối với việc giao hàng chậm trễ. Ngày vận chuyển dự kiến cho đơn đặt hàng của bạn được tính toán dựa trên tình trạng sẵn có của sản phẩm, thời gian xử lý thanh toán, và thời gian xử lý tại kho hàng và không bao gồm thời gian vận chuyển. Quá trình xử lý thanh toán sẽ không bắt đầu cho đến khi chúng tôi nhận được tất cả các thông tin chúng tôi cần và nhận khoản thanh toán đầy đủ. Apple phải nhận được khoản thanh toán của bạn trong khoảng thời gian thanh toán được nêu tại xác nhận đơn đặt hàng của bạn, nếu không đơn đặt hàng của bạn sẽ bị hủy.

Các sản phẩm của Apple Store được giao bởi (các) công ty chuyển phát được chỉ định và trong giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Việc giao mọi đơn hàng đều phải có chữ ký. Trong trường hợp giao hàng không thành công, chúng tôi sẽ để lại một thẻ liên lạc để bạn có thể liên hệ với bên chuyển phát để sắp xếp một ngày giao hàng thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email sau ba lần giao hàng yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng ba ngày để sắp xếp việc giao hàng lại. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn trong vòng ba ngày để sắp xếp việc giao hàng lại hoặc nếu việc giao hàng lại vẫn không thành công, các sản phẩm có liên quan trong đơn đặt hàng của bạn sẽ được coi là bị hủy và bạn sẽ phải chịu 20% phí hoàn kho. Việc chuyển phát đến Hộp Thư Bưu Điện là không được phép vì lý do an ninh. Chúng tôi không vận chuyển cho các đại lý giao nhận. Bạn sẽ phải chịu phí hoàn kho 20% nếu bạn yêu cầu hủy đơn đặt hàng của mình sau khi đơn đặt hàng đang được chuẩn bị để vận chuyển hoặc đã được vận chuyển đi. Chúng tôi không thể đảm bảo sẽ tạm dừng việc vận chuyển đơn đặt hàng đó, và bạn có nghĩa vụ từ chối việc giao hàng nếu sản phẩm đến địa chỉ giao hàng như đã nêu trong đơn đặt hàng của bạn. Nếu việc giao hàng được chấp nhận, bạn sẽ không thể trả lại sản phẩm trừ khi sản phẩm là sản phẩm lỗi. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho các đơn đặt hàng bị hủy bằng phương thức thanh toán ban đầu sau khi trừ phí hoàn kho. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ chuyển tiền hoàn lại vào tài khoản ngân hàng Việt Nam có tên chủ tài khoản ngân hàng khớp với tên/thông tin của người thanh toán. Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ chuyển tiền hoàn lại trong nước và không thể chuyển tiền hoàn lại ra ngoài Việt Nam.

Do Apple đảm nhận việc vận chuyển các sản phẩm bạn mua trên Apple Store, rủi ro mất mát, hoặc hư hỏng, đối với (các) sản phẩm sẽ được chuyển cho bạn khi bạn, hoặc một người do bạn chỉ định, chiếm hữu thực tế (các) sản phẩm đó. Quyền sở hữu (các) sản phẩm sẽ được chuyển cho bạn khi (các) sản phẩm được bên vận chuyển lấy từ kho của chúng tôi. Tại thời điểm này, bạn sẽ nhận được Email Thông Báo Vận Chuyển. Nếu có bất kỳ vấn đề gì với việc giao hàng, vui lòng liên hệ với Apple để giải quyết.

Chỉ Dành Cho Người Tiêu Dùng

Apple Store chỉ bán và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng là người dùng cuối. Bạn không được mua sản phẩm tại Apple Store để bán lại, và chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn không mua sản phẩm cho mục đích sử dụng cuối.

Chỉ Bán Tại Việt Nam

Apple Store chấp nhận các đơn đặt hàng từ các địa chỉ thanh toán tại Việt Nam. Apple sẽ không vận chuyển các sản phẩm được mua tại Apple Store đến một địa chỉ bên ngoài Việt Nam. Các sản phẩm của Apple phải tuân theo pháp luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Việt Nam và quốc tế và phải được mua, bán, xuất khẩu, tái xuất, chuyển giao, và sử dụng theo pháp luật và các quy định xuất khẩu đó.

Mua Sắm bên ngoài Việt Nam

Có hơn 35 Apple Store Trực Tuyến tại các quốc gia hoặc khu vực trên phạm vi toàn cầu. Apple Store Trực Tuyến tại Việt Nam chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn muốn mua các sản phẩm của Apple từ bên ngoài Việt Nam, vui lòng xem Danh Mục Cửa Hàng Quốc Tế của chúng tôi để tìm kiếm một Apple Store Trực Tuyến có hỗ trợ quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Tình Trạng Có Sẵn Hàng và Giới Hạn đối với Sản Phẩm

Do mức độ phổ biến và/hoặc hạn chế về nguồn cung của một số sản phẩm của chúng tôi, Apple có thể phải giới hạn số lượng sản phẩm được mua. Apple có quyền thay đổi số lượng sản phẩm được mua vào bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bạn đặt hàng. Ngoài ra, có thể có trường hợp Apple xác nhận đơn đặt hàng của bạn nhưng sau đó biết rằng Apple không thể cung cấp sản phẩm đã được đặt. Trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm mà bạn đã đặt, Apple sẽ hủy đơn đặt hàng và hoàn lại toàn bộ theo giá bạn đã mua.

Bảo Hành Của Nhà Sản Xuất Có Giới Hạn Trong Một Năm của Apple

Apple cung cấp bảo hành của nhà sản xuất có giới hạn trong một năm đối với các lỗi về vật liệu và gia công đối với bất kỳ sản phẩm mới nào mang thương hiệu Apple. Các điều khoản và điều kiện bảo hành được áp dụng có thể xem tại https://apple.com/vn/legal/warranty và cũng được đính kèm trong hộp sản phẩm Apple của bạn. Bảo Hành Có Giới Hạn Trong Một Năm của Apple không áp dụng cho các sản phẩm không mang thương hiệu Apple, ngay cả khi được đóng gói hoặc bán cùng với các sản phẩm của Apple. Các sản phẩm không mang thương hiệu Apple có thể được hưởng chế độ bảo hành của nhà sản xuất do nhà sản xuất sản phẩm đó cung cấp - vui lòng xem hộp sản phẩm của bạn và tài liệu để biết chi tiết.