iPad

Chạm, vẽ và gõ phím
trên cùng một thiết bị tuyệt diệu.

Tìm hiểu iPad.

Khám phá dòng sản phẩm.

Phụ kiện thiết yếu cho iPad.

Vì sao Apple là nơi tốt nhất
để mua iPad.

Nửa kia hoàn hảo.

  • iPad là thiết bị hoàn hảo để đưa những nội dung bạn quay chụp trên iPhone và biến chúng trở thành hiện thực trên một không gian sáng tạo. Bạn có thể quay video và chụp ảnh trên iPhone sau đó sử dụng màn hình lớn của iPad để chỉnh sửa, thêm hiệu ứng hình động và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể tiếp tục ngay tại điểm bạn dừng lại với Handoff.

    iPhone 15 và iPad đặt cạnh nhau nêu bật cách đánh dấu ảnh chụp bằng camera trên iPhone trong ứng dụng Ảnh trên iPad.
  • iPad và Mac được thiết kế để phối hợp cùng nhau tạo nên một nền tảng sáng tạo cực đỉnh. Phác thảo trên iPad và bản vẽ xuất hiện ngay trên Mac của bạn với Sidecar. Sau đó dùng iPad của bạn để vẽ hoặc chỉnh sửa bằng Apple Pencil hoặc sử dụng như màn hình thứ hai. Mở rộng quy trình làm việc của bạn đến những địa điểm mới và khi bạn quay lại bàn làm việc, Điều Khiển Chung cho phép bạn sử dụng chuột hoặc bàn di một cách liền mạch trên cả hai thiết bị.

    iPad và MacBook Pro đặt cạnh nhau nêu bật cách sử dụng ảnh đã chỉnh sửa trên iPad trong tài liệu Pages trên máy Mac.