Apple Và Giáo Dục

Tạo cảm hứng
cho mọi khối óc.

Mỗi người đều có cách riêng để học tập và thể hiện tính sáng tạo. Công nghệ và tài nguyên của Apple là nguồn lực giúp mọi nhà giáo dục và tất cả học sinh, sinh viên học tập, sáng tạo và vươn tới thành công. Hãy cùng đưa thế giới vươn xa.

Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12

Khơi dậy
cảm hứng sáng tạo
trong mỗi học sinh.

Tìm hiểu thêm

Giáo Dục Đại Học

Dạy. Đổi mới.
Truyền cảm hứng.
Theo nhiều cách.

Tìm hiểu thêm

Sinh Viên Đại Học

Không gì
cản trở được bạn.

Tìm hiểu thêm

Cách Mua

Tìm giải pháp phù hợp cho trường của bạn, từ mẫu giáo đến lớp 12.

Tìm hiểu thêm

Tiếp thêm sức mạnh cho trường học với công nghệ của Apple.

Tìm hiểu thêm

Nhận giá ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà giáo dục
và sinh viên.

Tiết kiệm khi mua Mac và iPad

Tiêu Điểm

Với iPad, học tập là hành trình sáng tạo đầy cảm hứng.

Tìm hiểu cách Hannah, một nghệ sĩ kiêm giáo viên thực tập, sử dụng công nghệ của Apple để khơi dậy tinh thần sáng tạo cả trong và ngoài lớp học.

Đọc câu chuyệnabout Hannah

Khi giáo viên tiến tới,
học sinh sẽ bay cao.

Hãy xem cách trường Istituto Comprensivo Statale G. Ungaretti áp dụng Chương Trình Phát Triển Chuyên Môn Cùng Apple để nâng cao các phương pháp giảng dạy và phá vỡ lối mòn trong hình thức học tập truyền thống.

Đọc câu chuyện

Khám phá tiềm năng bất tận của iPad trong lớp học.

Tìm hiểu cách Trường Tiểu Học Lewis trao quyền cho giáo viên thông qua Chương Trình Phát Triển Chuyên Môn Cùng Apple.

Đọc câu chuyện