Apple Và Giáo Dục

Tạo cảm hứng
cho mọi khối óc.

Mỗi người đều có cách riêng để học tập và thể hiện tính sáng tạo. Công nghệ và tài nguyên của Apple là nguồn lực giúp mọi nhà giáo dục và tất cả học sinh, sinh viên học tập, sáng tạo và vươn tới thành công. Hãy cùng đưa thế giới vươn xa.

Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12

Khơi dậy
cảm hứng sáng tạo
trong mỗi học sinh.

Tìm hiểu thêm

Giáo Dục Đại Học

Dạy. Đổi mới.
Truyền cảm hứng.
Theo nhiều cách.

Tìm hiểu thêm

Sinh Viên Đại Học

Không gì
cản trở được bạn.

Tìm hiểu thêm

Cách Mua

Tìm giải pháp phù hợp cho trường của bạn, từ mẫu giáo đến lớp 12.

Tìm hiểu thêm

Tiếp thêm sức mạnh cho trường học với công nghệ của Apple.

Tìm hiểu thêm

Nhận giá ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà giáo dục
và sinh viên.

Tiết kiệm khi mua Mac và iPad

Tiêu Điểm

Một cách tiếp cận toàn diện trong giáo dục.

Xem cách The Gardens School sử dụng iPad và máy Mac để tích hợp chương trình hỗ trợ về xã hội và cảm xúc vào lớp học.

Đọc câu chuyện

Chuẩn bị cho những

nhà sáng tạo tương lai

ngay từ hôm nay.

Tìm hiểu cách École Secondaire Sisler sử dụng máy Mac và iPad để chuẩn bị hành trang cho các học sinh mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số.

Đọc câu chuyện

Thực hiện chuyển đổi để mở ra những cơ hội mới.

Xem cách máy Mac giúp St Andrew’s Anglican College cắt giảm chi phí, hỗ trợ bộ phận IT và giúp các em học sinh sáng tạo hơn.

Đọc câu chuyện