Mac

Bạn nghĩ được
là Mac làm được.

Tìm hiểu về Mac.

Khám phá dòng sản phẩm.

Vì sao Apple là
nơi tốt nhất
để mua Mac.

Nửa kia hoàn hảo.

  • Bạn có thể trả lời cuộc gọi hoặc tin nhắn từ iPhone ngay trên Mac. Sao chép hình ảnh, video hoặc văn bản trên iPhone, sau đó dán vào một ứng dụng khác trên máy Mac của bạn ở gần đó. Với iCloud, bạn có thể truy cập những tập tin mình yêu thích từ iPhone hoặc Mac. Và hơn thế nữa.

    Cùng một hình ảnh được sao chép trên iPhone 15 sau đó được dán vào tài liệu Pages trên Macbook Pro.
  • Phác thảo trên iPad và bản vẽ xuất hiện ngay trên Mac của bạn. Hoặc sử dụng iPad của bạn làm màn hình thứ hai, nhờ đó bạn có thể làm việc trên một màn hình trong khi bạn dùng màn hình còn lại để tham khảo. Bạn thậm chí còn có thể bắt đầu một dự án Final Cut Pro trên iPad và tiếp tục hoàn thiện trên Mac.

    Một chiếc iPad Pro 12,9 inch và iMac cho thấy một người dùng đang làm việc trong một dự án sáng tạo. Dự án chính ở trên iMac, và họ đang sử dụng iPad như một màn hình thứ hai.
  • Tự động đăng nhập vào máy Mac của bạn khi bạn đang đeo Apple Watch với tính năng Tự Động Mở Khóa. Không cần gõ mật khẩu.

    Mặt trước của một MacBook Pro đang được mở khóa bằng Apple Watch.

Phụ kiện thiết yếu cho Mac.