Đổi Mới Chuỗi Cung Ứng

Thiết kế bởi Apple tại California. Chế tạo bởi những tài năng khắp toàn cầu.

Hoạt động kinh doanh có thể

và nên là một nguồn lực

mang lại những giá trị tốt đẹp.
Chúng tôi giữ vững các giá trị của mình ở mọi nơi chúng tôi hoạt động, hỗ trợ con người và các cộng đồng trong chuỗi cung ứng, đồng thời nỗ lực bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.

Lọc theo danh mục

Chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lắp ráp Studio Display, Trung Quốc đại lục

Con Người

Chúng tôi lắng nghe. Và hành động.

Sản xuất linh kiện, Thụy Sĩ

Con Người

Lao động và quyền con người là nền tảng cốt lõi.

Lắp ráp Apple Watch, Việt Nam

Con Người

Tận hiến cho công cuộc cải tiến không ngừng.

Cá nhân hóa sản phẩm, Hoa Kỳ

Con Người

Tiêu chuẩn tuyển dụng cao nhất.

Lắp ráp Mac Pro, Hoa Kỳ

Giáo Dục

Những kỹ năng giúp mở ra cơ hội.

Sản xuất linh kiện, Thụy Sĩ

Giáo Dục

Quỹ Phát Triển Nhân Viên Của Nhà Cung Cấp.

Apple Education Hub, Trung Quốc đại lục

Giáo Dục

Sức khỏe bắt đầu từ hiểu biết.

Chương trình đào tạo, Ấn Độ

Sức Khỏe và An Toàn

Sản Xuất. Tiên Tiến.

Sản xuất linh kiện, Hoa Kỳ

Sức Khỏe và An Toàn

Văn hóa an toàn.

Lắp ráp iMac, Ireland

Sức Khỏe và An Toàn

Đi đầu trong sử dụng hóa chất thông minh hơn.

Lắp ráp iPad, Việt Nam

Môi Trường

Một chuỗi cung ứng trung hòa carbon vào năm 2030.

Lắp ráp Apple Watch, Việt Nam

Môi Trường

Quyền được sống trong môi trường an toàn là quyền con người.

Rừng được quản lý có trách nhiệm, Áo

Môi Trường

Tư duy không rác thải.

Lắp ráp iPhone, Trung Quốc đại lục

Môi Trường

Hành trình của chúng tôi đến mục tiêu 100% vật liệu tái chế và tái tạo.

Vật liệu được thu hồi bởi Daisy, robot tháo dỡ iPhone của Apple, Hoa Kỳ

Đọc báo cáo năm 2024 của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những cống hiến của chúng tôi cho con người và trái đất.

Báo Cáo năm 2024
Sản xuất linh kiện, Ấn Độ

Phản hồi của bạn tạo nên sự khác biệt.

Chúng tôi hoan nghênh những ý kiến, câu hỏi và ý tưởng của bạn về chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi.

Phản Hồi
Lỗi: Vui lòng nêu rõ tên
Lỗi: Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực
Lỗi: Vui lòng nêu rõ chủ đề
Lỗi: Vui lòng chọn danh mục phản hồi
Lỗi: Vui lòng chọn danh mục mối quan hệ
Lỗi: Vui lòng nhập mối quan hệ
Lỗi: Vui lòng nêu rõ nhận xét

Những giá trị của chúng tôi giúp mở đường dẫn lối.