Môi Trường

Apple 2030 Một kế hoạch đột phá
như các sản phẩm Apple.

Chúng tôi cam kết bảo vệ hành tinh này.
Đồng thời thiết kế những sản phẩm bạn yêu thích. Apple 2030
là kế hoạch nhằm đạt được cả hai mục tiêu đó.
Bằng cách tập trung vào vật liệu tái chế và tái tạo, nguồn điện sạch và vận chuyển phát thải carbon thấp, chúng tôi đang nỗ lực đưa lượng phát thải ròng về mức 0
trên toàn bộ

dấu chân carbon của Apple.
Chúng tôi chia sẻ tiến trình cũng như những công việc trước mắt để bạn có thể tham gia cùng Apple
trong hành trình này.

Cách tiếp cận tinh tế.

Từ lúc thiết kế đến khi tháo rời.

Tiến độ
của
chúng tôi thể hiện qua từng con số.

Bằng chứng
ở ngay trong sản phẩm.

Chính tư duy đổi mới tạo nên những sản phẩm bạn yêu thích nay được áp dụng trong các sáng kiến môi trường của chúng tôi. Ngoài ra, khi thiết kế sản phẩm, chúng tôi cũng sử dụng hóa chất một cách thông minh hơn để đảm bảo an toàn cho những người làm việc ở khâu lắp ráp, sử dụng và tái chế sản phẩm.

Xem tất cả các cải tiến trong sản phẩm

Các quan hệ hợp tác
làm nên một thế giới tốt đẹp.

Làm điều đúng đắn cho hành tinh này nghĩa là mang lại môi trường sống tốt hơn cho mọi người – đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi những nguy cơ từ môi trường. Do đó, chúng tôi đang hỗ trợ các đối tác cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Bởi lẽ chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn khi hợp tác với nhau thay vì thực hiện đơn lẻ.

Góp phần làm cho
Mẹ Thiên Nhiên
hãnh diện.

Có rất nhiều hành động nhỏ mà bạn có thể thực hiện để tạo ra khác biệt lớn cho hành tinh này.

Đổi thiết bị cũ
lấy điểm tín dụng.
Hoặc tái chế miễn phí.

Tốt cho cả bạn và môi trường.

Tìm hiểu thêm về Apple Trade In

Được thiết kế thân thiện với môi trường.

Tìm hiểu thêm về tiến trình của các thiết bị Apple thông qua báo cáo tác động môi trường của sản phẩm.

Góc nhìn cận cảnh về tiến trình của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về những nỗ lực mới nhất của chúng tôi nhằm chống biến đổi khí hậu và hậu thuẫn quyền bình đẳng.

Xem Báo Cáo Tiến Trình Về Môi Trường năm 2024 (PDF)

Báo Cáo và Tài Liệu Bổ Sung

Sử Dụng Hóa Chất Thông Minh Hơn

Apple có một chương trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn đối với các hóa chất được sử dụng trong sản phẩm của chúng tôi. Tìm hiểu về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple, các bản đánh giá độc chất học chi tiết và phương pháp đánh giá các hóa chất cần lưu tâm.

Biến Đổi Khí Hậu

Biến đổi khí hậu là một vấn đề hệ trọng trong thời đại chúng ta. Dưới đây là thông tin cập nhật chi tiết về tiến trình của chúng tôi.

Con Người Và Môi Trường Trong Chuỗi Cung Ứng Của Chúng Tôi

Chúng tôi và nhà cung cấp của chúng tôi luôn tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về quyền con người và quyền lợi người lao động, đảm bảo sức khỏe và an toàn nơi làm việc, các quy chuẩn thực hành về môi trường, cũng như tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu có trách nhiệm.

Truy cập trang Đổi Mới Chuỗi Cung Ứng

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm câu trả lời cho những thắc mắc phổ biến về Apple và môi trường.

Đọc Câu Hỏi Thường Gặp

Những giá trị của chúng tôi giúp mở đường dẫn lối.