Đổi mới

trong
từng hành động.

Cam kết về trung hòa carbon vào năm 2030 dẫn dắt mọi hành động của chúng tôi. Mỗi sản phẩm của Apple sẽ được tạo ra từ nguồn năng lượng sạch, sử dụng nhiều vật liệu tái chế và tái tạo hơn nữa. Vì Trái Đất không thể đợi thêm, và chúng ta cũng vậy.

Xem phim

Bằng chứng
ở ngay

trong
sản phẩm.

Thêm nhiều vật liệu tái chế. Thêm nhiều lý do để yêu.

Kết nối vào nguồn năng lượng xanh và sạch hơn.

Dùng
điện từ các nguồn năng lượng tái tạo
để chế tạo
Các Sản Phẩm Của Apple

Nhôm với lợi thế vượt trội.

MacBook Air với vỏ bằng nhôm

Chúng tôi đang trongtiến trìnhgiảm phát thải carbonở khâu vận chuyển.

Đổi mới nghĩa
là tạo khác

biệt, từ ngoài vào trong .

Mặt bên của hộp iPhone 14 chưa mở

Nơi đây chỉ có những rung động từ vật liệu
tái chế.

Phần còn lại cứ để Daisy lo.

cánh tay robot của robot tháo lắp Daisy

Bạn cũng là
một phần quan trọng.

Tốt cho bạn.
Tốt cho môi trường.

Learn about Apple Trade In

Được thiết kế
thân
thiện với môi trường.

Tìm hiểu thêm về tiến trình của các thiết bị Apple thông qua báo cáo tác động môi trường của sản phẩm.

Tiến gần đến mục
tiêu mức phát
thải
carbon bằng 0.

Chúng tôi đã trung hòa carbon trong các hoạt động của tập đoàn và đang trong tiến trình tạo ra các sản phẩm trung hòa carbon vào năm 2030. Tìm hiểu thêm về các nỗ lực gần đây nhất của chúng tôi nhằm giảm thiểu dấu chân carbon còn lại, chống lại sự biến đổi khí hậu, và hậu thuẫn quyền bình đẳng.

Xem Báo Cáo
Tiến Trình Về Môi Trường năm 2023 (PDF bằng tiếng Anh)

Báo Cáo và Tài Liệu Bổ Sung

Sử Dụng Hóa Chất
Thông Minh Hơn

Apple có một chương trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn đối với các hóa chất được sử dụng trong sản phẩm của chúng tôi. Tìm hiểu về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple, các bản đánh giá độc chất học chi tiết, cũng như phương pháp đánh giá các hóa chất cần lưu tâm.

Biến Đổi Khí Hậu

Biến đổi khí hậu là một vấn đề hệ trọng trong thời đại chúng ta. Mục tiêu của chúng tôi là trung hòa carbon vào năm 2030. Dưới đây là thông tin cập nhật chi tiết về tiến trình của chúng tôi.

Đọc quan điểm về Biến Đổi Khí Hậu CDP Của Apple năm 2022 (PDF)

Con Người Và Môi Trường Trong Chuỗi Cung Ứng Của Chúng Tôi

Chúng tôi và nhà cung cấp của chúng tôi luôn tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về quyền con người và quyền lợi người lao động, đảm bảo sức khỏe và an toàn nơi làm việc, các quy chuẩn thực hành về môi trường, cũng như tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có trách nhiệm.

Truy cập trang Trách Nhiệm Của Nhà Cung Cấp

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm câu trả lời cho những thắc mắc phổ biến về Apple và môi trường.

Đọc Câu Hỏi Thường Gặp