Khắc Dấu Apple

Chạm khắc vào cho thiết bị thêm ⭐️.

Khắc kết hợp biểu tượng cảm xúc, tên, tên viết tắt và số lên AirPods, AirTag, Apple Pencil (thế hệ thứ 2) hoặc iPad của bạn. Tất cả đều miễn phí. Và chỉ có tại Apple.

Vỏ AirPods, AirTag, iPad và Apple Pencil được khắc tùy chỉnh.

Giờ còn có thêm nhiều thứ để bạn hài lòng 😀.

Chọn trong số các lựa chọn khắc hoàn toàn mới, kết hợp biểu tượng cảm xúc, tên, tên viết tắt, số và ngày.

Thêm 😜 cho công việc thêm thú vị.

Nói theo cách riêng của bạn và cá nhân hóa với tên, số điện thoại, biểu tượng cảm xúc, cùng nhiều thứ khác.

Mua iPad

Cực yên tâm, đậm cá tính ✌️.

Tạo sự khác biệt không thể nhầm lẫn cho AirTag của bạn với một kết hợp giữa tên viết tắt, con số may mắn và biểu tượng cảm xúc yêu thích.