Algemene voorwaarden Apple mediadiensten

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst (de 'Overeenkomst') tussen u en Apple. Wij verzoeken u deze Overeenkomst aandachtig door te lezen. Door op 'Akkoord' te klikken geeft u aan deze Overeenkomst te hebben begrepen en deze te aanvaarden.

A. INLEIDING TOT ONZE DIENSTEN

Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik dat u maakt van de diensten van Apple ('Diensten') waarmee u content, apps ('Apps'), en andere in-app diensten (tezamen aangeduid als 'Content') kunt kopen, verkrijgen, huren, daarop een abonnement nemen of daarvoor een licentie verkrijgen. Content kan aangeboden worden via de Diensten van Apple of een derde. Door het aanmaken van een account voor het gebruik van de Diensten in België ('Land') verklaart u een belastingingezetene van dat land te zijn. Onze Diensten worden aan u beschikbaar gesteld voor gebruik in dat land, evenals voor gebruik in alle andere lidstaten waar u tijdelijk verblijft. Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten moet u beschikken over compatibele hardware, software (waarvan wordt aanbevolen en het soms vereist is dat u de meest recente versie gebruikt) en een internetverbinding (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Het functioneren van onze Diensten kan afhankelijk zijn van deze factoren.

B. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

BETALINGEN, BELASTINGEN EN RESTITUTIE

Via onze Diensten kunt u gratis dan wel tegen betaling Content verkrijgen, in beide gevallen een 'Transactie' genoemd. Bij elke Transactie verkrijgt u uitsluitend een licentie voor het gebruik van de Content. Elke Transactie vormt een elektronische overeenkomst tussen u en Apple en/of tussen u en de entiteit die de Content via onze Diensten aanbiedt. Indien u echter een klant bent van Apple Distribution International Ltd. en een App of boek afneemt, wordt Apple Distribution International Ltd. beschouwd als de leverancier; dit houdt in dat u de Content verkrijgt van Apple Distribution International Ltd. en de licentie van de App-leverancier (zoals hierna gedefinieerd) of de uitgever van het boek. Wanneer u voor het eerst een Transactie uitvoert, vragen wij u hoe vaak wij u bij toekomstige Transacties naar uw wachtwoord moeten vragen. Als u Transacties wilt uitvoeren met behulp van Touch ID, vragen wij u alle Transacties te bevestigen met uw vingerafdruk en als u Face ID inschakelt voor Transacties, vragen wij u alle Transacties te bevestigen met gezichtsherkenning. U kunt uw wachtwoordinstellingen beheren via https://support.apple.com/nl-be/HT204030. Elke Transactie waarvoor een vergoeding verschuldigd is, wordt, inclusief de toepasselijke belastingen, door Apple in rekening gebracht via uw geselecteerde betalingsmethode (zoals creditcard, bankpas, geschenkbon/-code of een andere in uw land beschikbare betalingsmethode). Als u de betalingsmethode ook aan uw Apple Wallet hebt toegevoegd, belast Apple uw geselecteerde betalingsmethode mogelijk in Apple Wallet met behulp van Apple Pay. Als we uw geselecteerde betalingsmethode om welke reden dan ook (zoals een verlopen creditcard of onvoldoende saldo) niet kunnen gebruiken, blijft u verantwoordelijk voor de niet-afgeschreven bedragen. Wij zullen proberen de bedragen opnieuw af te schrijven via deze betalingsmethode, aangezien u de gegevens van uw betalingsmethode mogelijk bijwerkt. Als u Content vooruitbestelt, wordt dit bij u in rekening gebracht op het moment dat de Content aan u wordt geleverd (tenzij u de bestelling annuleert voordat de Content beschikbaar is). In overeenstemming met de lokale wetgeving kan Apple informatie met betrekking tot uw geselecteerde betalingsmethode bijwerken indien dergelijke informatie door uw financiële instelling is aangeleverd. Zie http://support.apple.com/kb/HT5582 voor meer informatie over hoe Transacties in rekening worden gebracht. U gaat ermee akkoord alle facturen in elektronische vorm, inclusief per e-mail, te ontvangen. De prijzen van Content kunnen te allen tijde wijzigingen. Indien de levering van Content als gevolg van technische problemen onmogelijk is of onredelijk wordt vertraagd, heeft u uitsluitend recht op vervanging van de Content of restitutie van de betaalde prijs, zoals vastgesteld door Apple. Apple kan een verzoek om terugbetaling weigeren als wordt vastgesteld dat er sprake is van fraude, misbruik van het restitutiebeleid, of ander manipulatief gedrag op grond waarvan Apple gerechtigd zou zijn een tegenvordering in te stellen. Zie: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/ voor de op Store-tegoed en geschenkbonnen/codes toepasselijke voorwaarden.

Herroepingsrecht: Indien u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, kunt u dat binnen 14 dagen vanaf het moment dat deze aan u is bevestigd doen zonder opgaaf van reden.

U kunt uw bestelling annuleren door ons daarvan op de hoogte te stellen. Om ervoor te zorgen dat uw annulering onmiddellijk wordt verwerkt, raden wij u aan 'Meld een Probleem' te gebruiken voor alle bestellingen met uitzondering van abonnementsdiensten in Derden-Apps, Apple music, iTunes Match, Seizoenspas, Multipas en niet-ingewisselde iTunes-cadeaus die rechtstreeks bij Apple zijn gekocht. Om de uitgezonderde items te annuleren dient u contact op te nemen met iTunes Support. Abonnementsdiensten kunnen uitsluitend worden geannuleerd na afloop van het initiële abonnement en niet na elke automatische verlenging. U heeft ook het recht om ons te informeren met behulp van onderstaand standaardformulier voor annulering, of middels een andere duidelijke verklaring aan ons. Als u 'Meld een probleem' gebruikt, ontvangt u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering.

Om uw bestelling tijdig te annuleren, moet u uw annuleringscommunicatie versturen voordat de periode van 14 dagen is verlopen.

Gevolgen van annulering: u ontvangt het aankoopbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsverzoek retour. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt voor de Transactie en u bent geen kosten verschuldigd voor deze terugbetaling.

Uitzondering op het herroepingsrecht: u kunt uw bestelling voor de levering van Content niet annuleren, indien op uw verzoek met de levering daarvan is begonnen en u heeft erkend dat u daarmee uw herroepingsrecht verliest.

Standaard annuleringsformulier:

- Aan Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland:

- Hierbij zeg ik mijn contract op met betrekking tot het volgende artikel:

[VERMELD BESTELNUMMER, NAAM ARTIKEL, ARTIEST en SOORT]

- besteldatum [DATUM] / ontvangen op [DATUM]

- Naam klant

- Adres klant

- E-mailadres klant (optioneel)

- Datum

APPLE ID

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten en toegang te krijgen tot uw Content kunt u een Apple ID nodig hebben. De Apple ID is het account dat u gebruikt binnen het ecosysteem van Apple. Uw Apple ID is waardevol en u bent verantwoordelijk om deze vertrouwelijk en veilig te houden. Apple is niet verantwoordelijk voor enig verlies voortvloeiend uit het onbevoegd gebruik van uw Apple ID. Als u vermoedt dat onbevoegd gebruik is gemaakt van uw Apple ID verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U dient 13 jaar of ouder (of de toepasselijke minimumleeftijd in uw Land, zoals uiteengezet in het registratieproces) te zijn om een Apple ID aan te maken en onze Diensten te gebruiken. Apple ID's bestemd voor jongere personen kunnen worden aangemaakt door een ouder of voogd als onderdeel van 'Delen met gezin', of door een erkende onderwijsinstelling.

PRIVACY

Op uw gebruik van onze Diensten is het Privacybeleid van Apple van toepassing, dat u kunt vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN CONTENT

Bij het gebruik van de Diensten en de Content moet u de in dit onderdeel vermelde regels voor het gebruik ('Gebruiksregels') in acht nemen. Enig ander gebruik van de Diensten en Content vormt een materiele schending van deze Overeenkomst. Apple kan uw gebruik van de Diensten en Content controleren om er zeker van te zijn dat u zich aan deze Gebruiksregels houdt.

Alle Diensten:

- U mag de Diensten en Content uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (behoudens voor zover hierna anders bepaald in het hoofdstuk App Store Content).

- Door het beschikbaar stellen van Content door Apple worden geen commerciële of promotionele gebruiksrechten aan u overgedragen of rechten van houders van het auteursrecht daarop aan u toegekend of daarvan afstand gedaan.

- U mag via maximaal vijf verschillende Apple ID's op elk apparaat gebruikmaken van Content.

- Het voorkomen van verlies, vernietiging of beschadiging van eenmaal gedownloade Content is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan regelmatig back-ups te maken van uw Content.

- Het is niet toegestaan de van de Diensten deel uitmakende beveiligingsmaatregelen buiten werking te stellen of te omzeilen.

- Toegang tot de Diensten mag uitsluitend worden verkregen met gebruikmaking van Apple software; het is niet toegestaan deze aan te passen of gebruik te maken van aangepaste versies daarvan.

- Voor Video Content is een HDCP-verbinding vereist.

Gekochte en gehuurde audio- en video-Content:

- U kunt op een redelijk aantal compatibele apparaten dat uw eigendom of in uw bezit is Digital Rights Management (DRM)-vrije Content gebruiken. DRM-beschermde Content kan gebruikt worden op maximaal vijf computers en een onbeperkt aantal apparaten dat u met deze computers hebt gesynchroniseerd.

- Gehuurde Content kan op één apparaat tegelijk worden bekeken en moet binnen 30 dagen worden afgespeeld; en binnen 48 uur vanaf het begin van het afspelen worden afgespeeld (deze periode wordt niet verlengd door het afspelen te onderbreken, pauzeren of opnieuw te beginnen).

- Een audio-afspeellijst van gekochte muziek mag maximaal zeven keer op een schijf worden gebrand voor luisterdoelen; deze beperking geldt niet voor DRM-vrije Content. Andere Content mag niet op een schijf worden gebrand. Audio-cd's waarop Content is gebrand, mogen op dezelfde wijze worden gebruikt als audio-cd's die in een winkel worden gekocht, met inachtneming van de lokaal toepasselijke auteursrechtwetgeving.

App Store Content:

- De term 'App' omvat apps voor alle Apple platforms en/of besturingssystemen, in-app aankopen en in een app beschikbare uitbreidingen (zoals toetsenborden), stickers, en abonnementen.

- U mag de Apps gebruiken op elk apparaat dat uw eigendom of in uw bezit is.

- Personen die handelen namens een commerciële onderneming, overheidsinstantie of onderwijsinstelling (een 'Onderneming') mogen Apps die niet in de Arcade staan downloaden en synchroniseren voor gebruik door danwel (i) één enkel persoon op een of meerdere apparaten die het eigendom of in het bezit zijn van een Onderneming; of (ii) meerdere personen op één enkel gedeeld apparaat dat het eigendom of in het bezit is van een Onderneming. Ter verduidelijking: voor elk apparaat dat wordt gebruikt door meerdere personen na elkaar of gezamenlijk is een afzonderlijke licentie vereist.

Apple Music:

- U mag een Individueel Apple Music abonnement gebruiken op maximaal 10 apparaten (waarvan maximaal vijf computers).

- Een Individueel Apple Music abonnement staat u toe om naar één apparaat tegelijkertijd te streamen; een Gezinsabonnement staat u en uw gezinsleden toe om tegelijkertijd naar maximaal zes apparaten te streamen.

Apple Arcade:

- Apple Arcade Apps mogen alleen gedownload, of opnieuw gedownload worden, met een geldige Apple Arcade gratis proefperiode of geldig abonnement.

- Als uw abonnement afloopt, heeft u niet langer toegang tot de Apps die gedownload werden via Apple Arcade.

Apple TV Content

- Voor de meeste kanalen kunt u tot op maximaal 3 apparaten tegelijkertijd Content streamen.

- Het is mogelijk dat u beperkt bent in de hoeveelheid Content die u kunt downloaden, en het kan zijn dat sommige gedownloade Content na een bepaalde periode na het downloaden of na de eerste keer afspelen kan vervallen. Het kan zijn dat bepaalde Content helemaal niet beschikbaar is om te downloaden.

- Kom meer te weten over de gebruiksregels van Apple TV Inhoud bij https://support.apple.com/en-us/HT210074

OPNIEUW DOWNLOADEN

U kunt eerder aangeschafte Content opnieuw downloaden ('Opnieuw Downloaden') naar apparaten waarmee u met dezelfde Apple ID bent ingelogd ('Gekoppelde Apparaten'). Op https://support.apple.com/nl-be/HT204632 kunt u zien welke soorten Content in uw Land beschikbaar is voor Opnieuw Downloaden. Content kan niet langer beschikbaar zijn voor Opnieuw Downloaden als die Content niet langer aangeboden wordt via onze Diensten.

Regels voor Gekoppelde Apparaten (behalve Apple Arcade): u kunt met uw Apple ID tegelijkertijd op maximaal 10 apparaten (waarvan maximaal 5 computers) zijn ingelogd. Elke computer moet met behulp van deze Apple ID zijn geautoriseerd (voor meer informatie over autorisatie van computers, zie: https://support.apple.com/nl-be/HT201251). Apparaten kunnen een keer per 90 dagen aan een andere Apple ID worden gekoppeld.

Regels voor Gekoppelde Apparaten voor Apple Arcade: U kunt met uw Apple ID tegelijkertijd op maximaal 10 apparaten per Gezinslid zijn ingelogd. Apparaten kunnen een keer per 90 dagen aan een andere Apple ID worden gekoppeld.

ABONNEMENTEN

De Diensten en sommige Apps kunnen u toestaan om toegang tot Content of diensten op basis van een abonnement te kopen('Betaalde Abonnementen'). Betaalde Abonnementen worden automatisch vernieuwd totdat zij worden opgezegd in het 'Beheer abonnementen' gedeelte van uw accountinstellingen. Zie https://support.apple.com/en-us/HT202039 voor meer informatie over het opzeggen van uw abonnementen. Wanneer de prijs voor een Betaald Abonnement wordt verhoogd, stellen wij u daarvan in kennis en vragen wij u, voor zover vereist, om toestemming om het abonnement voort te zetten. De verschuldigde vergoeding wordt niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode aan u in rekening gebracht. Indien wij uw betaalmethode om welke reden dan ook (zoals verstrijken of onvoldoende middelen) niet kunnen belasten, en u het Betaalde Abonnement niet geannuleerd hebt, blijft u verantwoordelijk voor enige niet-geïnde bedragen, en we zullen proberen de betaalmethode te belasten als u de informatie over uw betaalmethode bijwerkt. Dit kan resulteren in een aanrekening aan de start van uw volgende periode van uw Betaald Abonnement en kan de datum wijzigen waarop u voor elke periode wordt gefactureerd. Wij behouden ons het recht voor uw Betaalde Abonnement op te zeggen als het niet mogelijk blijkt de vergoeding voor het verlengen van uw abonnement van uw betalingsmethode af te schrijven. Voor bepaalde Betaalde Abonnementen wordt een gratis proefperiode aangeboden voordat de abonnementsprijs in rekening wordt gebracht. Als u besluit u af te melden voor het Betaalde Abonnement voordat wij deze in rekening brengen via de door u opgegeven betalingsmethode, moet u het abonnement minstens 24 uur vóór het einde van de gratis proefperiode opzeggen.

BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT EN DE DIENSTEN

In deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden die betrekking hebben op Diensten, soorten Content, kenmerken of functionaliteit die niet beschikbaar is of zijn in uw Land, zijn niet op u van toepassing tenzij en totdat zij wel voor u beschikbaar komen. Op https://support.apple.com/nl-be/HT204411 of onder de Diensten kunt u zien welke soorten Content beschikbaar zijn in uw Land. Bepaalde Diensten en Content kunnen niet langer beschikbaar zijn voor u als u buiten uw Land reist.

APPARATEN VAN ANDERE MERKEN

Als u onze Diensten gebruikt op een ander apparaat dan van het merk Apple, kunt u mogelijk niet van alle functies of soorten Content gebruikmaken. De in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden die betrekking hebben op functies of soorten Content die niet beschikbaar zijn, zijn niet op u van toepassing. Als u op een later tijdstip besluit alsnog met behulp van een Apple apparaat van onze Diensten gebruik te maken, gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op uw gebruik op dat apparaat.

C. AANLEVERING VAN CONTENT AAN ONZE DIENSTEN

Onze Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden zelf materiaal aan te leveren, zoals opmerkingen, afbeeldingen, video's en podcasts (inclusief daaraan gekoppelde metadata en artwork). Uw gebruik van dergelijke functies moet voldoen aan de Richtlijnen voor aanlevering van materiaal hieronder die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. Als u materiaal tegenkomt dat niet voldoet aan deze Richtlijnen, verzoeken wij u om dit middels de 'Meld een Probleem'-functie aan ons te melden. U verleent Apple hierbij een wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het materiaal dat u aanlevert in het kader van de Diensten en daarmee verband houdende marketingactiviteiten en interne doeleinden van Apple. Apple mag aangeleverd materiaal controleren, verwijderen of aanpassen.

Richtlijnen voor aanlevering van materiaal: het is niet toegestaan de Diensten te gebruiken om:

- materiaal te plaatsen waarvoor u geen toestemming, recht of gebruikslicentie heeft;

- aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend of schadelijk materiaal te plaatsen;

- persoonlijke, privé, of vertrouwelijke informatie van anderen te plaatsen;

- persoonlijke informatie te vragen aan een minderjarige;

- uzelf voor te doen als een ander of een valse voorstelling te geven van uw relatie met een andere persoon of entiteit;

- spam te plaatsen of verzenden, waaronder maar niet beperkt tot ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of informatieve aankondigingen;

- andere onwettige, frauduleuze of manipulatieve activiteiten te plannen of daaraan deel te nemen.

D. DELEN MET GEZIN

De organisator van een Gezin (de 'Organisator') moet minimaal 18 jaar oud zijn en de ouder of voogd zijn van Gezinsleden jonger dan 13 jaar, of de toepasselijke minimumleeftijd in het betreffende Land (zoals uiteengezet in het registratieproces). Voor toegang tot de functies van 'Delen met gezin' zijn Apple apparaten vereist.

Gedeelde aankoop: Met de functie Gedeelde aankoop van 'Delen met gezin' kunt u de daarvoor in aanmerking komende Content delen met onder maximaal zes gezinsleden. De organisator van een Gezin (de 'Organisator') nodigt andere leden uit om aan het Gezin deel te nemen, en gaat ermee akkoord om voor alle door de Gezinsleden uitgevoerde Transacties te betalen. De betalingsmethode van de Organisator wordt gebruikt voor de betaling van alle door een Gezinslid geïnitieerde Transacties (tenzij het account van het Gezinslid beschikt over store-tegoed, wat altijd als eerste wordt gebruikt). Wanneer de betalingsmethode van Organisator wordt gebruikt, handelen gezinsleden als vertegenwoordigers van Organisator. De Organisator verklaart hierbij (1) deze Transacties te zullen betalen en (2) dat de door Gezinsleden geïnitieerde Transacties zijn toegestaan. De Organisator is verantwoordelijk voor de naleving van zijn betalingsmethode-overeenkomst en aanvaardt alle risico's verbonden aan het delen van toegang tot de betalingsmethode met Gezinsleden. Zowel het Gezinslid dat de bestelling plaatst als de Organisator ontvangt een factuur voor de betreffende Transactie.

'Ask to Buy': Ask to Buy is een handige functie waarmee een Organisator elke door een gezinslid jonger dan 18 jaar (of de in uw Land toepasselijke meerderjarigheidsgrens) uitgevoerde Transactie kan goedkeuren. De Organisator moet de ouder of voogd zijn van elk Gezinslid met betrekking tot wie Ask to Buy wordt geactiveerd. Ask to Buy is niet van toepassing op Content die wordt gedownload van andere Gezinsleden of die worden aangeschaft met gebruikmaking van een code.

Wijzigingen in Gezinsleden: als een Gezinslid het Gezin verlaat of daaruit wordt verwijderd, kunnen de resterende Gezinsleden mogelijk niet langer toegang hebben tot de Content van het ex-lid, inclusief Content die is aangeschaft met gebruikmaking van de betalingsmethode van de Organisator.

Regels voor 'Delen met gezin': u mag slechts lid van één Gezin tegelijk zijn en niet meer dan twee keer per jaar lid worden van een Gezin. U mag het Apple ID dat is gekoppeld aan een Gezin niet vaker dan een keer per 90 dagen wijzigen. Alle Gezinsleden moeten woonachtig zijn in hetzelfde Land. Niet alle Content is beschikbaar voor Gedeelde aankoop, waaronder In-App aankopen, abonnementen en bepaalde Apps die eerder zijn aangeschaft. Gedeelde aankoop is automatisch ingeschakeld voor abonnementen op Apple Arcade en Apple News+ die door een Gezin worden gedeeld. Er kunnen gebruikslimieten voor Content op abonnementbasis van toepassing zijn op abonnementen die door een Gezin worden gedeeld.

E. AANBEVOLEN FUNCTIES

De Diensten kunnen aanbevelingen doen over Content op basis van uw eerdere downloads, aankopen en andere activiteiten. U kunt voor sommige Diensten bezwaar maken tegen de ontvangst van zulke gepersonaliseerde aanbevelingen in uw accountinstellingen.

Bij bepaalde aanbevolen functies kan uw toestemming nodig zijn voordat zij worden ingeschakeld. Als u deze functies inschakelt, wordt u verzocht Apple toestemming te geven voor het verzamelen en opslaan van bepaalde gegevens, zoals maar niet beperkt tot gegevens over de activiteiten, locatie en het gebruik van uw apparaat. Wij verzoeken u de informatie die wordt gepresenteerd wanneer u de functie inschakelt, aandachtig te lezen.

F. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE ITUNES STORE

SEIZOENSPAS EN MULTIPAS

Met een Pass kunt u televisiecontent kopen en ontvangen zodra deze beschikbaar is. Een Seizoenspas is bestemd voor televisie Content waarvan per seizoen een beperkt aantal afleveringen wordt uitgezonden; een Multipas is bestemd voor televisie Content die voortdurend beschikbaar is. De volledige prijs voor een Seizoenspas of Multipas wordt op het moment van de Transactie in rekening gebracht. Content van Seizoenspas of Multipas kan tot maximaal 90 dagen nadat de meest recente aflevering beschikbaar kwam worden gedownload. Als u bij het afnemen van een Multipas hebt gekozen voor automatische verlenging, wordt de volledige prijs van iedere opvolgende Multipas-cyclus in rekening gebracht. U kunt de automatische verlenging uitschakelen in uw accountinstellingen minstens 24 uur vóór het begin van de volgende Multipas-cyclus. Als een aanbieder van Content minder afleveringen van een televisieshow aan Apple levert dan op het moment van aanschaf van een Seizoenspas was gepland, krijgt u de winkelwaarde van het aantal afleveringen dat niet aan Apple is geleverd vergoed op uw Apple ID.

G AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APP STORE (MET UITSLUITING VAN APPLE ARCADE APPS)

LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN APP STORE CONTENT

App-licenties worden beschikbaar gesteld door Apple of een derde-ontwikkelaar ('App-leverancier'). Als u klant bent van Apple Distribution International Ltd., is de leverancier Apple Distribution International Ltd., wat inhoudt dat u de App-licentie ontvangt van Apple Distribution International Ltd., maar dat de App in licentie wordt gegeven door de App-leverancier. Een door Apple in licentie gegeven App wordt aangeduid als een 'Apple App'; een door een App-leverancier in licentie gegeven App wordt aangeduid als een 'Derden-App'. Door App-leveranciers de mogelijkheid te geven hun apps aan te bieden in de App Store, treedt Apple op als vertegenwoordiger van de App-leveranciers, maar zij is geen partij bij de door u met de App-leverancier afgesloten koop- of gebruiksovereenkomst. Op elke App die u aanschaft is de hieronder opgenomen Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Apps ('Standaard EULA') van toepassing, tenzij Apple of de App-leverancier een afzonderlijke licentieovereenkomst met u afsluit ('Bijzondere Licentieovereenkomst'). De verantwoordelijkheid voor de inhoud, garanties en eventuele vorderingen ten aanzien van de Derden-App berust uitsluitend bij de leverancier daarvan. U aanvaardt dat Apple een derden-begunstigde is bij de op de Derden-App toepasselijke Standaard of Bijzondere Licentieovereenkomst en op grond daarvan naleving daarvan kan afdwingen. Bepaalde Apps, zoals stickers en iMessage apps, verschijnen mogelijkerwijs niet op de springboard van het apparaat, maar kunnen wel worden geopend en gebruikt via de Berichten-app lade.

IN-APP AANKOPEN

Apps kunnen content, diensten of functionaliteiten aanbieden voor gebruik binnen die Apps ('In-App Aankopen'). In-App Aankopen die tijdens het gebruik van de App worden toegepast (zoals virtuele munitie) kunnen niet van een apparaat naar een ander worden overgebracht en kunnen slechts één keer worden gedownload. Voordat u een In-App Aankoop doet, moet u uw account laten verifiëren – afzonderlijk van de verificatie nodig voor het afnemen van andere Content – door het invoeren van uw wachtwoord of gebruik te maken van Touch ID of Face ID. U kunt gedurende 15 minuten extra In-App Aankopen doen zonder uw account opnieuw te laten verifiëren, tenzij u ons hebt verzocht u bij elke aankoop om een wachtwoord te vragen of Touch ID of Face ID heeft geactiveerd. U kunt de mogelijkheid om In-App Aankopen te doen uitschakelen door de volgende aanwijzingen te volgen: https://support.apple.com/nl-be/HT201304.

ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING

Apple is uitsluitend verantwoordelijk voor het aanbieden van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot Apple Apps, of waar dit is voorgeschreven op grond van het toepasselijke recht. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de ondersteuning van Derden-Apps berust bij de App-leveranciers.

APP-BUNDELS

Sommige Apps kunnen verkocht worden als bundel (‘App-bundel’). De bij een App-bundel getoonde prijs is de prijs die bij u in rekening wordt gebracht bij aankoop van de App-bundel. De prijs van de App-bundel kan verlaagd worden vanwege Apps die u mogelijk al hebt aangeschaft of verkregen, maar kan ook een minimumtoeslag omvatten om de App-bundel te voltooien.

G AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APP STORE

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE APPS

Apps die worden aangeboden in de App Store worden niet aan u verkocht maar aan u in licentie gegeven. U ontvangt een licentie voor een App door vooraf akkoord te gaan met deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Apps (de ' EULA') of met een tussen u en de Applicatie Leverancier afgesloten Bijzondere Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Bijzondere Licentieovereenkomst EULA'). De aan u op grond van de Standaard of een Bijzondere EULA verleende licentie voor een Apple App wordt verleend door Apple, terwijl de aan u op grond van de Standaard of een Bijzondere EULA verleende licentie voor een Derden-App wordt verleend door de leverancier van die Derden-App. Elke App waarop de Standaard EULA van toepassing is, wordt een 'Gelicentieerde App'. De Applicatie Leverancier c.q. Apple ('Licentiegever') behoudt zich alle rechten in en op de Gelicentieerde App voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze Standaard EULA aan u worden verleend.

a. Omvang van de Licentie: Licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie die u, met inachtneming van de Gebruiksregels, het recht geeft de Gelicentieerde App te gebruiken op alle Apple producten die uw eigendom of in uw bezit zijn. De voorwaarden van deze Standaard EULA zijn van toepassing op alle content, materialen en diensten die via de Gelicentieerde App toegankelijk of aangeschaft zijn en op alle door Licentiegever beschikbaar gestelde upgrades die in de plaats komen van de oorspronkelijke Gelicentieerde App, tenzij op de betreffende upgrade een Bijzondere EULA van toepassing is. Tenzij anders bepaald in de Gebruiksregels, is het niet toegestaan de Gelicentieerde App te verspreiden of beschikbaar te stellen via een netwerk waarop deze tegelijkertijd door meerdere apparaten gebruikt zou kunnen worden. Het is niet toegestaan de Gelicentieerde App over te dragen, herdistribueren of in sublicentie te geven en wanneer u uw Apple Apparaat verkoopt aan een derde dient u de Gelicentieerde App vóór de verkoop van het Apple Apparaat te verwijderen. Het is niet toegestaan Gelicentieerde App of updates of enig deel daarvan te kopiëren (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, reverse-engineeren, demonteren of wijzigen, of te proberen de broncode daarvan te achterhalen of daarvan afgeleide werken te maken (behoudens voor zover het op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan de voorgaande beperkingen uit te sluiten of voor zover de verboden handelingen zijn toegestaan onder de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op open-source componenten die in de Gelicentieerde App zijn opgenomen).

b. Toestemming voor gebruik van gegevens: U gaat ermee akkoord dat de Licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere diensten met betrekking tot de Gelicentieerde App aan u te vereenvoudigen. De Licentiegever kan deze informatie gebruiken om zijn producten te verbeteren of u andere diensten of technologieën aan te bieden, mits de informatie in een zodanige vorm is dat deze niet tot u persoonlijk te herleiden is.

c. Beëindiging. De licentie is geldig tot het tijdstip waarop deze door u of de Licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze licentie beëindigen van rechtswege wanneer u zich niet aan de voorwaarden van deze licentie houdt.

d. Externe Diensten. Met de Gelicentieerde App verkrijgt u mogelijk toegang tot diensten en websites van Licentiegever en/of derden (tezamen en elk afzonderlijk aangeduid als de 'Externe Diensten'). U verklaart de Externe Diensten geheel voor eigen risico te gebruiken en dat Licentiegever niet gehouden is de content of juistheid van Externe Diensten te onderzoeken of beoordelen, en aanvaardt dat op Licentiegever geen enkele aansprakelijkheid rust met betrekking tot Externe Diensten. Door Gelicentieerde Apps of Externe Diensten weergegeven informatie, waaronder maar niet beperkt tot financiële, medische en locatiegegevens, is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden en wordt niet door Licentiegever of haar vertegenwoordigers gegarandeerd. Het is niet toegestaan de Externe Diensten te gebruiken op een wijze die in strijd is met de voorwaarden van deze Standaard EULA of waardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Licentiegever of derden. U verklaart de Externe Diensten niet te zullen gebruiken op een wijze die intimiderend, bedreigend, agressief of lasterlijk is voor een andere partij en dat Licentiegever niet verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik. Het is mogelijk dat bepaalde Externe Diensten niet in alle talen of in uw land worden aangeboden en niet geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u besluit dergelijke Externe Diensten te gebruiken, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. Licentiegever is te allen tijde gerechtigd zonder nadere aankondiging of aansprakelijkheid aan haar kant Externe Diensten of de toegang daartoe te wijzigen, op te schorten, verwijderen, buiten werking te stellen of te beperken of aan aanvullende beperkingen te onderwerpen.

e. GEEN GARANTIE: De Licentiegever zal bij de levering van de Gelicentieerde App en alle Externe Diensten die door middel van de Gelicentieerde App voor u worden verricht of aan u worden geleverd redelijke zorg en vakmanschap betrachten. De Licentiegever doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Externe Diensten en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Externe Diensten niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn;

(ii) de Externe Diensten vrij zullen zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, en de Licentiegever wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw eigen systeem, inclusief iedere Gelicentieerde App die u in uw systeem heeft opgeslagen.

f. Beperking van aansprakelijkheid.

(i) Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (ii), zijn de Licentiegever, diens bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers, opdrachtgevers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de Licentiegever, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(1) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door de Licentiegever of diens werknemers of vertegenwoordigers;

(2) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(3) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de 'Overeenkomst');

(4) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van de Licentiegever om u te waarschuwen, uw toegang tot de Externe Diensten op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van de conclusie van de Licentiegever dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan;

(5) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Gelicentieerde App.

(ii) Niets in deze Overeenkomst ontslaat de Licentiegever van diens aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, of beperkt deze aansprakelijkheid.

g. U mag de Gelicentieerde App niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren, behoudens voor zover toegestaan op grond van het Amerikaanse recht en het recht van het rechtsgebied waarin u de Gelicentieerde App hebt verkregen. De Gelicentieerde App mag in het bijzonder, doch niet uitsluitend, niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen die voorkomen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door uw gebruik van de Gelicentieerde App verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst voorkomt. U verklaart tevens deze producten niet te zullen gebruiken voor doeleinden die zijn verboden op grond van het Amerikaanse recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

h. De Gelicentieerde App en de bijbehorende documentatie zijn 'Commerciële Goederen', zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 (Code of Federal Regulations), bestaande uit 'Commerciële Computersoftware' en 'Documentatie voor Commerciële Computersoftware', zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk welke van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk welke van toepassing is, worden de Commerciële Computersoftware en de Documentatie voor Commerciële Computersoftware in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) uitsluitend als Commerciële Goederen en (b) met uitsluitend die rechten die op grond van de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend. Niet-gepubliceerde rechten worden voorbehouden op grond van de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

i. Behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders bepaald, is op deze Overeenkomst en de rechtsverhouding tussen u en Apple het recht van de staat California van toepassing, met uitsluiting van het daarin opgenomen regels van conflictenrecht. U en Apple gaan ermee akkoord dat de rechtbanken in county Santa Clara, California bij uitsluiting bevoegd zijn om kennis te nemen van eventueel uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen. Indien u (a) niet de Amerikaanse nationaliteit bezit, (b) geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, (c) de dienst niet gebruikt vanuit in de Verenigde Staten en (d) de nationaliteit bezit van een van de hierna genoemde landen, gaat u er hierbij mee akkoord dat op ieder uit deze Overeenkomst voortvloeiend geschil en vordering het hieronder gespecificeerde recht van toepassing is, met uitsluiting van de regels van het conflictenrecht, en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in de/het hierna vermelde staat, provincie, of land waarvan het recht het toepasselijke recht vormt:

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats hebt.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) op deze Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

H. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APPLE BOOKS

De Apple Books Content wordt aangeboden door derden-leveranciers (de 'Uitgever') en niet door Apple. Apple treedt op als vertegenwoordiger van de Uitgever door de Apple Books Content aan u beschikbaar te stellen; Apple is derhalve geen partij bij de Transactie tussen u en de Uitgever. Als u een klant bent van Apple Distribution International Ltd., is de leverancier Apple Distribution International Ltd., wat inhoudt dat de licentie voor het gebruik van de Content wordt verstrekt door Apple Distribution International Ltd., maar dat de Content in licentie wordt gegeven door de Uitgever. De Uitgever van de Apple Books Content is gerechtigd naleving van de voorwaarden voor het gebruik van de Apple Books Content af te dwingen. De Uitgever van de Apple Books Content is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de Content, eventuele garanties – voor zover deze niet zijn uitgesloten – en vorderingen die u of anderen mochten hebben met betrekking tot de Content.

I. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APPLE MUSIC

APPLE MUSIC ABONNEMENT

Apple Music is een muziekdienst op abonnementsbasis. Uw Apple Music abonnement wordt automatisch verlengd totdat u het opzegt in uw accountinstellingen. Zie het hoofdstuk 'Abonnementen' voor meer bijzonderheden. Wanneer uw Apple Music abonnement afloopt, heeft u niet langer toegang tot die functies van Apple Music waarvoor een abonnement is vereist, zoals maar niet beperkt tot toegang tot de op uw apparaat en in de iCloud-Muziekbibliotheek opgeslagen Apple Music-muzieknummers.

Waar beschikbaar kan het Apple Music-abonnement u worden aangeboden via uw mobiele provider (een 'Provider Abonnement'). Als u een abonnement afsluit via uw mobiele provider, worden de abonnementskosten voor Apple Music in rekening gebracht door uw provider. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van de provider van toepassing en niet die van deze Overeenkomst; eventuele geschillen met betrekking tot een Provider Abonnement moeten dan ook worden voorgelegd aan uw provider en niet aan Apple. Door gebruik te maken van Apple Music gaat u ermee akkoord dat uw provider uw accountgegevens, telefoonnummer en abonnementsgegevens verstrekt aan Apple en dat Apple deze gegevens gebruikt om de status van uw Provider Abonnement vast te stellen.

ICLOUD-MUZIEKBIBLIOTHEEK

iCloud-muziekbibliotheek is een functie die deel uitmaakt van Apple Music en waarmee u op apparaten waarop Apple Music is geïnstalleerd toegang hebt tot muzieknummers, afspeellijsten en muziekvideo's die u hebt aangeschaft van Apple Music, in de iTunes Store of van derden ('iCloud-muziekbibliotheek Content') en hebt opgeslagen in de iCloud-muziekbibliotheek. De iCloud-muziekbibliotheek wordt automatisch geactiveerd op het moment dat u een Apple Music abonnement afsluit. iCloud-muziekbibliotheek verzamelt informatie over uw iCloud-muziekbibliotheek Content. Deze informatie wordt gekoppeld aan uw Apple ID en vergeleken met de op dat moment op Apple Music beschikbare iCloud-muziekbibliotheek Content. iCloud-muziekbibliotheek Content die niet op Apple Music beschikbaar is wordt geüpload naar Apple's iCloud-muziekbibliotheekservers (in een door Apple te bepalen format). U kunt maximaal 100.000 nummers opslaan. Nummers die u in de iTunes Store hebt gekocht tellen voor deze limiet niet mee. Nummers die niet aan bepaalde criteria voldoen (zoals uitzonderlijk grote bestanden), of die niet voor uw apparaat of computer zijn geautoriseerd, komen niet in aanmerking voor opname in de iCloud-muziekbibliotheek. Wanneer u iCloud-muziekbibliotheek gebruikt, registreert Apple informatie over bijvoorbeeld welke nummers u afspeelt, stopt of overslaat, de apparaten die u gebruikt en het tijdstip en de duur van afspelen. U zegt toe iCloud Muziekbibliotheek uitsluitend te gebruiken voor rechtmatig verkregen content. iCloud-muziekbibliotheek wordt beschikbaar gesteld op 'AS IS' basis en kan fouten of onjuistheden bevatten. U wordt aangeraden al uw gegevens en informatie op te slaan voordat u gebruik maakt van iCloud-muziekbibliotheek. Als u geen abonnement hebt op Apple Music, kunt u een iTunes Match abonnement aanschaffen. Hierop zijn de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden van toepassing.

J. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APPLE ARCADE

APPLE ARCADE ABONNEMENT

Apple Arcade is een gaming abonnementsdienst. Uw Apple Arcade abonnement wordt automatisch verlengd totdat u het opzegt in uw accountinstellingen. Zie het hoofdstuk 'Abonnementen' voor meer bijzonderheden. Wanneer uw Apple Arcade abonnement afloopt, heeft u niet langer toegang tot die functies van Apple Arcade waarvoor een abonnement is vereist, zoals maar niet beperkt tot toegang tot apps die van Apple Arcade werden gedownload en die op uw apparaat zijn opgeslagen.

K. OVERIGE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN

DEFINITIE VAN 'APPLE'

Afhankelijk van het Land, betekent 'Apple':

Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, California, voor gebruikers in Noord, Midden en Zuid-America (exclusief Canada), alsmede de Amerikaanse gebieden en bezittingen; en Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caraïbisch Gebied;

Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada voor gebruikers in Canada of haar gebieden en bezittingen;

iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo voor gebruikers in Japan;

Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, voor gebruikers in Australië, Nieuw-Zeeland, inclusief de eilandbezittingen, -gebieden en verwante rechtsgebieden; en

Apple Distribution International Ltd., gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland voor alle andere gebruikers.

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Apple is te allen tijde gerechtigd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van de Diensten. Alle wijzigingen en aanvullingen worden aan u meegedeeld en treden, indien aanvaard, onmiddellijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, is Apple gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

MATERIALEN VAN DERDEN

Apple is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen van derden die deel uitmaken van de Content of de Diensten of waarnaar de Diensten of Content een link bevatten.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

U erkent en aanvaardt dat de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten die het eigendom zijn van Apple en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetgeving. U verbindt zich dergelijke beschermde informatie en materialen uitsluitend te gebruiken in combinatie met de Diensten en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst. Het is niet toegestaan de Diensten, of enig deel ervan, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te reproduceren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U verbindt zich de Diensten of Content op geen enkele wijze te wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen of distribueren en de Diensten op geen enkele wijze te exploiteren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

De naam Apple, het Apple logo, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music en andere Apple merken, modellen, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de Diensten zijn (al dan niet geregistreerde) merken van Apple in de VS en in andere landen wereldwijd. U verkrijgt geen recht of licentie ter zake van deze merken- en modellenrechten of het gebruik daarvan.

AUTEURSRECHT

Indien u meent dat via de Diensten beschikbaar gestelde Content inbreuk maakt op uw auteursrecht, wordt u verzocht contact op te nemen met Apple op het volgende adres:

- iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of Apple vermoedt dat u zich daar niet aan houdt, is Apple gerechtigd om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Apple ID te beëindigen, waarbij u gehouden blijft tot betaling van alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Apple ID verschuldigd zijn geworden en/of (ii) de licentie op de software te beëindigen en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) te ontzeggen.

Apple is daarnaast te allen tijde gerechtigd de Diensten (of enig deel van de Content daarvan) al dan niet met voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Apple is niet aansprakelijk jegens u of een derde wanneer zij dergelijke rechten uitoefent. Voor zover mogelijk stelt Apple u vooraf van elke wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst in kennis. Beëindiging van de Dienst tast de reeds door u aangeschafte Content niet aan, maar het kan voorkomen dat u niet langer aanvullende computers kunt aanwijzen voor het gebruik van de Content.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Apple zal bij de levering van de Dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. Apple doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Dienst en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Dienst niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat Apple de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de Dienst op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan Apple u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen;

(ii) de Dienst vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en Apple wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent, zowel voor, tijdens en na het gebruik van de Dienst, verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw eigen systeem, inclusief alle content of gegevens, gebruikt in samenhang met, of aangeschaft via de Dienst.

b. Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d) of indien en voor zover u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Apple, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door Apple of haar werknemers of vertegenwoordigers;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van Apple om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van Apple's conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Dienst.

c. Apple zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

d. Niets in deze Overeenkomst ontslaat Apple van haar aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

e. Wanneer u deze Overeenkomst schendt, zult u jegens Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van Apple in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan.

WETTELIJKE UITSLUITINGEN VOOR OPENBARE INSTELLINGEN

Voor zover u een erkende openbare onderwijsinstelling of overheidsinstantie bent en deze Overeenkomst op grond van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing is of niet jegens u afdwingbaar is, zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk met betrekking tot vrijwaring, dan wordt het betreffende gedeelte geacht ongeldig c.q. onafdwingbaar te zijn en in plaats daarvan uitgelegd op een wijze die de bedoeling van de bepalingen van het toepasselijke recht het dichtst mogelijk benaderen.

TOEPASSELIJK RECHT

Behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders bepaald, is op deze Overeenkomst en de betrekking tussen u en Apple, alsmede op alle via de Diensten uitgevoerde Transacties, het recht van de staat California van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels van conflictenrecht. U en Apple gaan ermee akkoord dat de rechtbanken in county Santa Clara, California bij uitsluiting bevoegd zijn om kennis te nemen van eventueel uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen. Indien u (a) niet de Amerikaanse nationaliteit bezit, (b) geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, (c) de dienst niet gebruikt vanaf een adres in de Verenigde Staten en (d) de nationaliteit hebt van een van de hieronder genoemde landen, gaat u er hierbij mee akkoord dat op uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen het hieronder gespecificeerde recht van toepassing is, met uitsluiting van de regels van het conflictenrecht, en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in de/het hierna vermelde staat, provincie, of land waarvan het recht het toepasselijke recht vormt:

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats hebt.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) op deze Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten over hetzelfde onderwerp tussen u en Apple. Wanneer u gebruik maakt van gelieerde diensten, content of software van derden, of bijkomende diensten, waaronder het Volume Purchase Program, kunnen aanvullende voorwaarden voor u gelden. Indien enig deel van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dient dat deel zodanig te worden uitgelegd - in overeenstemming met het toepasselijke recht – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling in deze Overeenkomst niet handhaaft, betekent dat niet dat Apple afstand doet daarvan of van andere bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten haar macht.

U stemt ermee in om alle lokale, staats-, federale en nationale wet- en regelgeving die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn, na te leven. Op uw gebruik van de Diensten kan daarnaast andere wetgeving van toepassing zijn. Het risico op verlies van op elektronische wijze geleverde Transacties gaat over op de afnemer op het moment van elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is bevoegd deze Overeenkomst te wijzigen.

Apple kan in verband met de Diensten kennisgevingen aan u doen door het zenden van een e-mail naar uw e-mailadres, door het verzenden van een brief per post naar uw correspondentieadres, of door het plaatsen van een kennisgeving in de Diensten. Kennisgevingen treden met onmiddellijke ingang in werking. Apple kan daarnaast per e-mail of push-bericht contact met u opnemen om u nadere informatie over de Diensten te verstrekken.

Alternatieve geschillenbeslechting. De EU exploiteert een platform voor vrijwillige online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr; Apple Distribution International Ltd. heeft besloten hieraan niet deel te nemen. Indien u een probleem ervaart, verzoeken wij u contact op te nemen met iTunes Support https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

U verleent Apple hierbij het recht alle stappen te nemen waarvan Apple meent dat zij redelijkerwijs nodig of passend zijn om naleving van enig deel van deze Overeenkomst te verifiëren of af te dwingen. U aanvaardt dat Apple het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, gegevens en/of informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen en/of derden, als Apple meent dat dit redelijkerwijs nodig of passend is om naleving van enig deel van deze Overeenkomst te verifiëren of af te dwingen (inclusief maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan juridische procedures in verband met uw gebruik van de Diensten en/of Content en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Diensten en/of Content onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van die derde).

Minderjarigen dienen deze Overeenkomst samen met een ouder of voogd door te nemen om ervoor te zorgen dat de minderjarige en zijn ouder of voogd deze overeenkomst begrijpen.

Meest recentelijk gewijzigd op 13 mei 2019