Algemene voorwaarden Apple mediadiensten

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst (de 'Overeenkomst') tussen u en Apple. Wij verzoeken u deze overeenkomst aandachtig door te lezen.

A. INLEIDING TOT ONZE DIENSTEN

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik dat u maakt van de diensten van Apple met inbegrip van, indien beschikbaar, App Store, Apple Arcade, Apple Boeken, Apple Fitness+, Apple Muziek, Apple Nieuws, Apple Nieuws+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcast-abonnementen, Apple TV, Apple TV+, Apple TV-kanalen, Game Center, en iTunes) waarmee u content, Apps (zoals hieronder gedefinieerd (“Diensten[ET1]”), en andere in-appdiensten (tezamen aangeduid als 'Content') kunt kopen, verkrijgen, huren, daarop een abonnement nemen of daarvoor een licentie verkrijgen. Content kan via de Diensten worden aangeboden door Apple of een derde, en in beide gevallen bent u beschermd door de toepasselijke consumentenwetgeving. Onze diensten worden aan u beschikbaar gesteld voor gebruik in uw land of grondgebied of verblijfplaats (“Land van herkomst”), evenals in om het even welke andere EU-lidstaat waar u tijdelijk verblijft. Door een account aan te maken voor gebruik van de diensten in een bepaald land of grondgebied, geeft u aan dat dit uw Land van herkomst is. Om gebruik te maken van onze diensten moet u beschikken over compatibele hardware, software (waarvan wordt aanbevolen en het soms vereist is dat u de meest recente versie gebruikt) en een internetverbinding (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Het functioneren van onze diensten kan afhankelijk zijn van deze factoren.

B. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

BETALINGEN, BELASTINGEN EN RESTITUTIE

Via onze diensten kunt u gratis dan wel tegen betaling content verkrijgen, in beide gevallen een 'transactie' genoemd. Bij elke transactie verkrijgt u uitsluitend een licentie voor het gebruik van de content. Elke transactie vormt een elektronische overeenkomst tussen u en Apple en/of tussen u en de entiteit die de content via onze Diensten aanbiedt. Indien u echter een klant bent van Apple Distribution International Ltd., is Apple Distribution International Ltd. de leverancier van sommige content die u van Apple Books, Apple Podcasts, of App Store koopt, zoals weergegeven op de productpagina en/of tijdens het acquisitieproces voor de betreffende dienst. In dat geval verwerft u de content van Apple Distribution International Ltd., die in licentie is gegeven door de aanbieder van de content (bijv. App Provider (zoals hieronder gedefinieerd), uitgever van boeken, etc.). Op toepasselijke Apple hardware, wanneer u voor het eerst een transactie uitvoert, vragen wij u hoe vaak wij u bij toekomstige transacties naar uw wachtwoord moeten vragen. Als u transacties wilt uitvoeren met behulp van Touch ID, vragen wij u alle transacties te bevestigen met uw vingerafdruk en als u Face ID inschakelt voor transacties, vragen wij u alle transacties te bevestigen met gezichtsherkenning. U kunt uw wachtwoordinstellingen beheren via https://support.apple.com/nl-be/HT204030.

Apple brengt de door u gekozen betaalmethode in rekening voor alle betaalde transacties, inclusief eventuele van toepassing zijnde belastingen. Als u het ook aan uw Apple Wallet hebt toegevoegd, kan Apple de door u gekozen betalingsmethode in Apple Wallet met behulp van Apple Pay in rekening brengen. U kunt meerdere betaalmethoden aan uw Apple ID koppelen, en u stemt ermee in dat Apple deze betaalmethoden opslaat en in rekening brengt voor transacties. Uw primaire betaalmethode verschijnt boven aan de betaalpagina van uw accountinstellingen.

Indien uw primaire betaalmethode om welke reden dan ook niet in rekening kan worden gebracht (zoals verlopen of onvoldoende saldo), geeft u Apple toestemming om te proberen uw andere in aanmerking komende betaalmethoden in rekening te brengen, in volgorde van boven naar beneden zoals ze worden weergegeven op de pagina met uw accountinstellingen voor betalingen.  

Als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen, blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Wij zullen proberen de bedragen opnieuw af te schrijven of u vragen een andere betalingsmethode op te geven. Als u content vooruitbestelt, wordt dit bij u in rekening gebracht op het moment dat de content aan u wordt geleverd (tenzij u de bestelling annuleert voordat de content beschikbaar is). In overeenstemming met de lokale wetgeving kan Apple uw betalingsinformatie met betrekking tot uw betaalmethoden automatisch bijwerken indien dergelijke informatie door de betaalnetwerken of uw financiële instelling is aangeleverd. De voorwaarden met betrekking tot storetegoed en geschenkbonnen/codes zijn hier beschikbaar: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Zie http://support.apple.com/kb/HT201359 voor meer informatie over hoe transacties in rekening worden gebracht. U gaat ermee akkoord alle facturen in elektronische vorm, inclusief per e-mail, te ontvangen. De prijzen van content kunnen te allen tijde wijzigen. Indien de levering van content als gevolg van technische problemen onmogelijk is of onredelijk wordt vertraagd, heeft u uitsluitend recht op herlevering van de content (indien mogelijk) of restitutie van de betaalde prijs, zoals vastgesteld door Apple. Van tijd tot tijd kan Apple de betaling opschorten of annuleren of een verzoek tot terugbetaling weigeren indien wij bewijzen vinden van fraude, misbruik of onwettig of ander manipulatief gedrag dat Apple recht geeft op een overeenkomstige tegenvordering.

Herroepingsrecht: Indien u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, kunt u dat binnen 14 dagen vanaf het moment dat deze aan u is bevestigd doen zonder opgaaf van reden.

U kunt uw bestelling annuleren door ons daarvan op de hoogte te stellen. Om ervoor te zorgen dat uw annulering onmiddellijk wordt verwerkt, raden wij u aan 'Meld een Probleem' te gebruiken voor alle bestellingen met uitzondering van Complete My Season en niet-ingewisselde iTunescadeaus die rechtstreeks bij Apple zijn gekocht, die u kunt annuleren door contact op te nemen met iTunes Support. Abonnementsdiensten kunnen uitsluitend worden geannuleerd na afloop van het initiële abonnement en niet na elke automatische verlenging. U heeft ook het recht om ons te informeren met behulp van onderstaand standaardformulier voor annulering, of middels een andere duidelijke verklaring aan ons. Als u 'Meld een probleem' gebruikt, ontvangt u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering.

Om uw bestelling tijdig te annuleren, moet u uw annuleringsbericht versturen voordat de periode van 14 dagen is verlopen.

Gevolgen van annulering: u ontvangt het aankoopbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsverzoek retour. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt voor de Ttransactie en u bent geen kosten verschuldigd voor deze terugbetaling.

Uitzondering op het herroepingsrecht: u kunt uw bestelling voor de levering van content niet annuleren indien op uw verzoek met de levering daarvan bent begonnen en u heeft erkend dat u daarmee uw herroepingsrecht verliest.

Standaard annuleringsformulier:

- Aan Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, rightofwithdrawal@apple.com:

- Hierbij zeg ik mijn contract op met betrekking tot het volgende artikel:

[VERMELD BESTELNUMMER, ARTIKEL, ARTIEST en SOORT]

- besteldatum [DATUM] / ontvangen op [DATUM]

- Naam klant

- Adres klant

- E-mailadres klant (optioneel)

- Datum

ACCOUNT

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten en toegang te krijgen tot uw content kunt u een Apple ID nodig hebben. De Apple ID is het account dat u gebruikt binnen het ecosysteem van Apple. Het gebruik van Game Center is onderworpen aan deze overeenkomst en vereist ook een Game Center account. Uw account is waardevol, en u bent verantwoordelijk om deze vertrouwelijk en veilig te houden. Apple is niet verantwoordelijk voor enig verlies voortvloeiend uit het onbevoegd gebruik van uw account. Als u vermoedt dat onbevoegd gebruik is gemaakt van uw account verzoeken wij u met Apple contact op te nemen.

U dient 13 jaar of ouder (of de toepasselijke minimumleeftijd in uw Land van herkomst, zoals uiteengezet in het Apple ID-aanmaakproces) te zijn om een account aan te maken en onze diensten te gebruiken. Apple ID's bestemd voor jongere personen kunnen worden aangemaakt door een ouder of voogd als onderdeel van 'Delen met gezin' of door een erkende onderwijsinstelling. Een ouder of wettelijke voogd die een account aanmaakt voor een minderjarige, dient deze overeenkomst met de minderjarige door te nemen om er zeker van te zijn dat beiden de overeenkomst begrijpen.

U kunt een legacycontactpersoon voor uw Apple ID toevoegen zoals beschreven in http://support.apple.com/HT212360. De toegang van een legacy contactpersoon tot uw Apple ID is beperkt zoals beschreven in http://support.apple.com/HT212361.

PRIVACY

Op uw gebruik van onze diensten is het privacybeleid van Apple van toepassing, dat u kunt vinden op http://www.apple.com/legal/privacy/.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN CONTENT

Bij het gebruik van de diensten en de content moet u de in dit onderdeel vermelde regels voor het gebruik ('Gebruiksregels') in acht nemen. Enig ander gebruik van de diensten en content vormt een materiele schending van deze Overeenkomst. Apple kan uw gebruik van de diensten en content controleren om er zeker van te zijn dat u zich aan deze Gebruiksregels houdt.

Alle Diensten:

- U mag de diensten en content uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (behoudens voor zover hierna anders bepaald in het hoofdstuk App Store Content of zoals anders aangegeven door Apple).

- Door het beschikbaar stellen van diensten of content door Apple worden geen commerciële of promotionele gebruiksrechten aan u overgedragen of rechten van houders van het auteursrecht daarop aan u toegekend of daarvan afstand gedaan.

- U mag via maximaal vijf verschillende Apple ID's op elk apparaat gebruikmaken van content.

- Voor elke dienst kunt u tot 10 apparaten (maar slechts maximaal 5 computers) tegelijk aanmelden met uw Apple ID, hoewel gelijktijdige streams of downloads van content beperkt kunnen zijn tot een kleiner aantal apparaten, zoals hieronder wordt beschreven onder Apple Music en Apple TV Content. Elke computer moet ook geautoriseerd zijn met dezelfde Apple ID (voor meer informatie over autorisatie van computers, ga naar https://support.apple.com/HT201251). Apparaten kunnen één keer per 90 dagen aan een andere Apple ID worden gekoppeld.

- Het manipuleren van speeltellingen, downloads, beoordelingen of recensies via enig middel - zoals (i) het gebruik van een bot, script of geautomatiseerd proces; of (ii) het verstrekken of accepteren van enige vorm van compensatie of stimulans - is verboden.

- Het voorkomen van verlies, vernietiging of beschadiging van eenmaal gedownloade content is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan regelmatig reservekopieën te maken van uw content.

- Het is niet toegestaan de van de diensten of content deel uitmakende beveiligingsmaatregelen buiten werking te stellen of te omzeilen.

- Toegang tot de diensten mag uitsluitend worden verkregen met gebruikmaking van Apple software; het is niet toegestaan deze aan te passen of gebruik te maken van aangepaste versies daarvan.

- U kunt de productpagina van elke dienst of Derden App in de App Store raadplegen om de compatibiliteit te bepalen.

- Voor Video content is een HDCP-verbinding vereist.

Gekochte en gehuurde audio- en video-content:

- U kunt op een redelijk aantal compatibele apparaten dat uw eigendom of in uw bezit is Digital Rights Management (DRM)-vrije content gebruiken. DRM-beschermde content kan gebruikt worden op maximaal vijf computers en een onbeperkt aantal apparaten dat u met deze computers hebt gesynchroniseerd.

- Gehuurde content kan op één apparaat tegelijk worden bekeken en moet binnen 30 dagen worden afgespeeld, en binnen 48 uur vanaf het begin van het afspelen worden afgespeeld (deze periode wordt niet verlengd door het afspelen te onderbreken, pauzeren of opnieuw te beginnen).

- Een audio-afspeellijst van gekochte muziek mag maximaal zeven keer op een schijf worden gebrand voor luisterdoelen; deze beperking geldt niet voor DRM-vrije content. Andere content mag niet op een schijf worden gebrand. Audio-cd's waarop content is gebrand, mogen op dezelfde wijze worden gebruikt als audio-cd's die in een winkel worden gekocht, met inachtneming van de lokaal toepasselijke auteursrechtwetgeving.

- Gekochte content zal over het algemeen beschikbaar blijven voor u om te downloaden, opnieuw te downloaden of op andere wijze toegankelijk te maken via Apple. Hoewel dit onwaarschijnlijk is, kan het gebeuren dat, na uw aankoop, content van de diensten wordt verwijderd (bijvoorbeeld omdat de aanbieder het heeft verwijderd) en niet meer beschikbaar is voor verdere downloading of toegang via Apple. Om er zeker van te zijn dat u van de content kunt blijven genieten, raden wij u aan al de aangekochte content te downloaden op een apparaat in uw bezit en een reservekopie ervan te maken.

App Store Content:

- De term 'Apps' omvat apps en Appclips voor alle Apple platforms en/of besturingssystemen, met inbegrip van enige in-app aankopen en in dergelijke apps of Appclips beschikbare uitbreidingen (zoals toetsenborden), stickers, en abonnementen.

- Personen die handelen namens een commerciële onderneming, overheidsinstantie of onderwijsinstelling (een 'Onderneming') mogen Apps die niet in de Arcade staan downloaden en synchroniseren voor gebruik door dan wel (i) één enkel persoon op een of meerdere apparaten die het eigendom of in het bezit zijn van een onderneming; of (ii) meerdere personen op één enkel gedeeld apparaat dat het eigendom of in het bezit is van een onderneming. Ter verduidelijking: voor elk apparaat dat na elkaar of gezamenlijk door meerdere personen wordt gebruikt is een afzonderlijke licentie vereist.

Apple Music:

- Een Individueel Apple Music abonnement staat u toe om naar één apparaat tegelijkertijd te streamen; een gezinsabonnement staat u en uw gezinsleden toe om tegelijkertijd naar maximaal zes apparaten te streamen.

Apple Arcade:

- Apple Arcade Apps mogen alleen gedownload, of opnieuw gedownload worden, met een geldige Apple Arcade gratis proefperiode of geldig abonnement.

- Als uw abonnement afloopt, heeft u niet langer toegang tot de Apps die via Apple Arcade gedownload werden.

Apple TV Content

- Voor de meeste kanalen kunt u tot op maximaal 3 apparaten tegelijkertijd video content streamen.

- Kom meer te weten over de gebruiksregels van Apple TV Inhoud bij https://support.apple.com/en-us/HT210074

DOWNLOADS

U kunt beperkt zijn in de hoeveelheid content die u kunt downloaden, en sommige gedownloade content kan na een bepaalde tijd na het downloaden of de eerste keer spelen verlopen. Bepaalde content is mogelijk helemaal niet beschikbaar voor download.

U kunt eerder aangeschafte content opnieuw downloaden ('Opnieuw Downloaden') naar apparaten waarmee u met dezelfde Apple ID bent ingelogd ('Gekoppelde Apparaten'). Op https://support.apple.com/nl-be/HT204632 kunt u zien welke soorten content in uw land van herkomst beschikbaar zijn voor opnieuw downloaden. Content kan niet langer beschikbaar zijn voor opnieuw downloaden als die content niet langer aangeboden wordt via onze diensten.

Content kan ook op elk moment van onze diensten worden verwijderd (bijvoorbeeld omdat de provider het heeft verwijderd), waarna het niet meer kan worden gedownload, opnieuw gedownload of op andere wijze toegankelijk is via Apple.

ABONNEMENTEN

De diensten en sommige Apps kunnen u toestaan om toegang tot content of diensten op basis van een abonnement te kopen('Betaalde Abonnementen'). Betaalde abonnementen worden automatisch vernieuwd totdat zij worden opgezegd in het 'Beheer abonnementen'-gedeelte van uw accountinstellingen. Zie https://support.apple.com/en-us/HT202039 voor meer informatie over het opzeggen van uw abonnementen. U zult op de hoogte worden gebracht wanneer de prijs voor een betaald abonnement wordt verhoogd, en uw toestemming zal, indien nodig, worden vereist om het abonnement voort te zetten. De verschuldigde vergoeding wordt niet eerder dan 24 uur vóór aanvang van de nieuwe abonnementsperiode aan u in rekening gebracht. Indien wij uw betaalmethode om welke reden dan ook (zoals verstrijken of onvoldoende middelen) niet in rekening kunnen brengen, en u het betaalde abonnement niet geannuleerd hebt, blijft u verantwoordelijk voor enige niet-geïnde bedragen, en we zullen proberen de betaalmethode in rekening te brengen als u de informatie over uw betaalmethode bijwerkt. Dit kan resulteren in een wijziging van de start van uw volgende periode van uw betaald abonnement en kan de datum wijzigen waarop u voor elke periode wordt gefactureerd, zoals weergegeven op uw ontvangstbewijs. Wij behouden ons het recht voor uw betaalde abonnement op te zeggen als het niet mogelijk blijkt de vergoeding voor het verlengen van uw abonnement van uw betalingsmethode in rekening te brengen. Voor bepaalde betaalde abonnementen wordt een gratis proefperiode aangeboden voordat de abonnementsprijs in rekening wordt gebracht. Als u besluit u af te melden voor het betaalde abonnement voordat wij dit in rekening brengen via de door u opgegeven betalingsmethode, moet u het abonnement minstens 24 uur vóór het einde van de gratis proefperiode opzeggen.

Indien u een gratis proefabonnement op een betaald abonnement dat door Apple als content provider wordt aangeboden (een "Apple Betaald Abonnement") start en voor het einde daarvan annuleert, kunt u het gratis proefabonnement niet opnieuw activeren.

Gratis proefabonnementen of gratis aanbiedingen voor Apple betaalde abonnementen, met uitzondering van iCloud+, kunnen niet worden gecombineerd met gratis proefabonnementen of aanbiedingen van Apple One. Indien u zich in een gratis proefabonnement of gratis aanbieding van Apple Paid Subscriptions bevindt en u bent geabonneerd op Apple One, worden uw gratis proefabonnement(en) of aanbieding(en) niet gepauzeerd, zelfs niet als u via uw Apple One-abonnement toegang tot dergelijk(e) Apple Paid Subscription(s) heeft. U erkent dat uw gratis proefabonnement of gratis aanbod kan aflopen zolang u een betaald Apple One-abonnement heeft, en dat Apple niet verplicht is om enig deel van een dergelijk verlopen gratis proefabonnement of gratis aanbod opnieuw in te voeren, te vergoeden of op andere wijze te compenseren.

Wanneer uw betaalde abonnement op een dienst of content eindigt, verliest u de toegang tot enige functionaliteit of content van die dienst waarvoor een betaald abonnement nodig is.

BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT EN DIENSTEN

In deze overeenkomst opgenomen voorwaarden die betrekking hebben op diensten, soorten content, kenmerken of functionaliteit die niet beschikbaar is of zijn in uw Land van herkomst, zijn niet op u van toepassing tenzij en totdat zij wel voor u beschikbaar worden. Op https://support.apple.com/nl-be/HT204411 of onder de diensten kunt u zien welke soorten content beschikbaar zijn in uw land van herkomst. Bepaalde diensten en content kunnen niet langer beschikbaar zijn voor u als u buiten uw Land van herkomst reist, behalve indien wettelijk vereist.

APPARATEN EN APPARATUUR VAN DERDEN

Het is mogelijk dat u niet alle functies van de diensten of bepaalde functies van de Diensten niet kunt gebruiken wanneer u deze opent op een apparaat dat niet van Apple is. Raadpleeg de app store op uw toestel van derden om te bepalen of de Dienst wordt ondersteund. Bovendien kunnen bepaalde diensten vereisen, leiden of suggereren dat u apparatuur van derden gebruikt in bepaalde omstandigheden en/of voor bepaalde activiteiten; dergelijk gebruik is onderworpen aan de voorwaarden van dergelijke apparatuur en dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies van de fabrikant. Door gebruik te maken van de diensten stemt u ermee in dat Apple van tijd tot tijd automatisch kleine updates van haar software kan downloaden en installeren op apparatuur van derden.

KLANTENONDERSTEUNING

Als u vragen hebt over onze Diensten, inclusief bijvoorbeeld over facturering en abonnementen of uw Apple ID, gaat u naar https://getsupport.apple.com, waar u per telefoon, e-mail of chat contact met ons kunt opnemen nadat u het onderwerp hebt geselecteerd dat voor u het meest relevant is. Als u ervoor kiest om met ons te chatten, hebt u de mogelijkheid om een transcriptie van uw gesprek te downloaden, met inbegrip van de datum en het tijdstip waarop het gesprek plaatsvond.

Wij zullen algemene ondersteuning bieden voor alle Diensten, behalve voor de App Store, waarvoor het volgende geldt: Apple zal ondersteuning bieden voor alle zaken die betrekking hebben op de Transactie, inclusief maar niet beperkt tot betaling, levering en terugbetalingen; voor alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en functionaliteit van een App, kunt u contact opnemen met de App Provider (zoals weergegeven op de productpagina van de App in de App Store).

C. AANLEVERING VAN CONTENT AAN ONZE DIENSTEN

Onze diensten kunnen u de mogelijkheid bieden zelf materiaal aan te leveren of te posten, zoals opmerkingen, beoordelingen en recensies, afbeeldingen, video's en podcasts (inclusief daaraan gekoppelde metadata en artwork). Uw gebruik van dergelijke functies moet voldoen aan de richtlijnen voor aanlevering van materiaal hieronder, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, en als we ons bewust worden van materiaal dat in strijd is met onze richtlijnen voor het indienen van materiaal, zullen we dit verwijderen. Als u materiaal tegenkomt dat niet voldoet aan de richtlijnen voor aanlevering van content, verzoeken wij u om dit middels de 'Meld een Probleem'-functie aan ons te melden. Behoudens voor zover wettelijk verboden, verleent u Apple hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het materiaal dat u aanlevert in het kader van de diensten en daarmee verband houdende marketingactiviteiten alsmede om het materiaal dat u indient te gebruiken voor interne doeleinden van Apple. Apple mag aangeleverd materiaal controleren, verwijderen of aanpassen.

Richtlijnen voor aanlevering van content: het is niet toegestaan de diensten te gebruiken om:

- materiaal te posten (i) waarvoor u geen toestemming, recht of gebruikslicentie heeft, of (ii) dat een inbreuk vormt op de rechten van enige derde;

- aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend, onnauwkeurig of schadelijk materiaal te plaatsen;

- persoonlijke, privé, of vertrouwelijke informatie van anderen te plaatsen;

- persoonlijke informatie te vragen aan een minderjarige;

- uzelf voor te doen als een ander of een valse voorstelling te geven van uw relatie met een andere persoon of entiteit;

- spam te plaatsen of verzenden, waaronder maar niet beperkt tot ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of informatieve aankondigingen;

- een beoordeling of recensie te posten, wijzigen, of verwijderen in ruil voor enige compensatie of stimulans;

- een oneerlijke, beledigende, schadelijke, misleidende of te kwader trouw gegeven beoordeling of recensie te plaatsen, of een beoordeling of recensie te plaatsen die niet relevant is voor de beoordeelde Inhoud;

- andere onwettige, frauduleuze of manipulatieve activiteiten te plannen of daaraan deel te nemen.

D. DELEN MET GEZIN

De organisator van een gezin (de 'Organisator') moet minimaal 18 jaar oud zijn (of de gelijkwaardige leeftijd van meerderjarigheid in uw Land) en de ouder of voogd zijn van gezinsleden jonger dan 13 jaar of de toepasselijke minimumleeftijd in het betreffende Land van herkomst (zoals uiteengezet in het registratieproces). Voor toegang tot de functies van 'Delen met gezin' zijn Apple-apparaten vereist. Met 'Delen met gezin' kunnen in aanmerking komende abonnementen worden gedeeld door maximaal zes leden van een gezin. Ga voor meer informatie over 'Delen met gezin' naar: https://support.apple.com/HT201060.

Gedeelde aankoop: De functie gedeelde aankoop van 'Delen met gezin' maakt het mogelijk in aanmerking komende content te delen met maximaal zes gezinsleden. De organisator van een gezin (de 'Organisator') nodigt andere leden uit om deel te nemen, en gaat ermee akkoord om voor alle door de gezinsleden uitgevoerde transacties te betalen. De in aanmerking komende betaalmethoden van de Organisator worden gebruikt voor de betaling van alle door een gezinslid geïnitieerde transacties (tenzij het account van het gezinslid beschikt over storetegoed, wat altijd als eerste wordt gebruikt). Wanneer de in aanmerking komende betalingsmethodes van de organisator wordt gebruikt, handelen gezinsleden als vertegenwoordigers van de organisator. De organisator verklaart hierbij (1) deze transacties te zullen betalen; (2) dat de door gezinsleden geïnitieerde transacties zijn toegestaan; en (3) dat transacties in rekening zullen worden gebracht bij in aanmerking komende betaalmethoden op de wijze zoals hierboven in deel B is aangegeven. De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van hun betalingsmethode-overeenkomsten en aanvaardt alle risico's verbonden aan het delen van toegang tot hun in aanmerking komende betalingsmethoden met gezinsleden. Zowel het gezinslid dat de bestelling plaatst als de organisator ontvangt een betalingsbewijs of factuur voor de betreffende transactie en, indien de betaling gebeurde via de betalingsmethode van de Organisator, ontvangt deze laatste ook een ontvangstbewijs of factuur.

'Ask to Buy': Ask to Buy is een functie waarmee een organisator elke door een gezinslid jonger dan 18 jaar (of de in uw land van herkomst toepasselijke meerderjarigheidsgrens) uitgevoerde transacties kan goedkeuren. Content die door gezinsleden wordt gedeeld of via contentcodes wordt verkregen, valt over het algemeen niet onder Ask to Buy. De organisator moet de ouder of voogd zijn van elk gezinslid met betrekking tot wie Ask to Buy wordt geactiveerd. Ask to Buy is standaard ingeschakeld voor elk gezinslid jonger dan 13 jaar (of de gelijkwaardige minimumleeftijd in uw land van herkomst) en blijft ingeschakeld totdat de ouder of wettelijke voogd dit uitschakelt. Als Ask to Buy is uitgeschakeld nadat het gezinslid 18 jaar is geworden, kan het niet meer worden ingeschakeld. Voor Ask to Buy is het niet vereist dat Gedeelde aankoop is ingeschakeld.

Wijzigingen in gezinsleden: als een gezinslid het gezin verlaat of eruit wordt verwijderd, kunnen de resterende gezinsleden mogelijk niet langer toegang hebben tot de content van het ex-lid, inclusief content die is aangeschaft met gebruikmaking van de betalingsmethode van de organisator.

Regels voor 'Delen met gezin': u mag slechts lid van één gezin tegelijk zijn en niet meer dan twee keer per jaar lid worden van een gezin. U mag de Apple ID die is gekoppeld aan een gezin niet vaker dan een keer per 90 dagen wijzigen. Alle gezinsleden moeten woonachtig zijn in hetzelfde Land van herkomst. Niet alle content is beschikbaar voor gedeelde aankoop, waaronder In-Appaankopen, abonnementen en bepaalde Apps die eerder zijn aangeschaft. Gedeelde aankoop is automatisch ingeschakeld voor abonnementen op Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ en Apple Fitness+ die door een gezin worden gedeeld. Er kunnen gebruikslimieten voor content op abonnementsbasis van toepassing zijn op abonnementen die door een gezin worden gedeeld.

E. SEIZOENSPAS EN MULTIPAS

Met een pas kunt u televisiecontent kopen en ontvangen zodra deze beschikbaar is. Een seizoenspas is bestemd voor televisie content waarvan per seizoen een beperkt aantal afleveringen wordt uitgezonden; een multipas is bestemd voor televisie content die voortdurend beschikbaar is. De volledige prijs voor een seizoenspas of multipas wordt op het moment van de transactie in rekening gebracht. Content van seizoenspas of multipas kan tot maximaal 90 dagen nadat de meest recente aflevering beschikbaar werd, worden gedownload. Als een aanbieder van content minder afleveringen van een televisieshow aan Apple levert dan op het moment van aanschaf van een seizoenspas was gepland, krijgt u de winkelwaarde van het aantal afleveringen dat niet aan Apple is geleverd vergoed op uw Apple ID.

F. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APP STORE (MET UITSLUITING VAN APPLE ARCADE APPS)

LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN APP STORE CONTENT

Applicenties worden beschikbaar gesteld door Apple of een derde-ontwikkelaar ('Appleverancier'). Apple treedt op als agent voor Appleveranciers bij het beheren van de App Store en is geen partij bij de verkoopovereenkomst of gebruikersovereenkomst tussen u en de Appleverancier. Als u echter klant bent van Apple Distribution International Ltd., maar dat de App in licentie wordt gegeven door de Appleverancier. Een door Apple in licentie gegeven App wordt aangeduid als een 'Apple App'; een door een Appleverancier in licentie gegeven App wordt aangeduid als een 'DerdenApp'. Op elke App die u aanschaft is de hieronder opgenomen licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gelicentieerde Apps ('Standaard EULA') van toepassing, tenzij Apple of de Appleverancier een afzonderlijke licentieovereenkomst met u afsluit ('Bijzondere licentieovereenkomst'). De verantwoordelijkheid voor de inhoud, garanties en eventuele vorderingen ten aanzien van de DerdenApp berust uitsluitend bij de leverancier daarvan, onder voorbehoud van lokale wetgeving. U aanvaardt dat Apple een derdenbegunstigde is bij de op de derdenApp toepasselijke standaard of bijzondere licentieovereenkomst en op grond daarvan naleving daarvan kan afdwingen. Bepaalde Apps, zoals stickers en iMessage-apps, verschijnen mogelijkerwijs niet op het springboard van het apparaat, maar kunnen wel worden geopend en gebruikt via de berichtenapplade.

IN-APPAANKOPEN

Apps kunnen content, diensten of functionaliteiten aanbieden voor gebruik binnen die Apps ('In-Appaankopen'). In-Appaankopen die tijdens het gebruik van de App worden toegepast (zoals virtuele edelstenen) kunnen niet van een apparaat naar een ander worden overgebracht en kunnen slechts één keer worden gedownload. Voordat u een In-Appaankoop doet, moet u uw account laten verifiëren – afzonderlijk van de verificatie nodig voor het afnemen van andere content – door het invoeren van uw wachtwoord of gebruik te maken van Touch ID of Face ID. U kunt gedurende 15 minuten extra In-Appaankopen doen zonder uw account opnieuw te laten verifiëren, tenzij u ons hebt verzocht u bij elke aankoop om een wachtwoord te vragen of Touch ID of Face ID heeft geactiveerd. U kunt de mogelijkheid om In-Appaankopen te doen uitschakelen door de volgende aanwijzingen te volgen: https://support.apple.com/nl-be/HT201304.

APP-BUNDELS

Sommige Apps kunnen verkocht worden als bundel (‘App-bundel’). De bij een App-bundel getoonde prijs is de prijs die bij u in rekening wordt gebracht bij aankoop van de App-bundel. De prijs van de App-bundel kan verlaagd worden vanwege Apps die u mogelijk al hebt aangeschaft of verkregen, maar kan ook een minimumtoeslag omvatten om de App-bundel te voltooien.

ZOEKRESULTATEN EN RANGLIJSTEN

Bij het bepalen van de volgorde van de Apps in de zoekresultaten, zijn de belangrijkste parameters die in overweging worden genomen de metadata die door Leveranciers van Apps worden verstrekt, de manier waarop klanten zich met de Apps en de App Store hebben bezig gehouden en de populariteit van de Apps in de App Store. Deze belangrijkste parameters leveren de meest relevante resultaten voor zoekopdrachten van klanten.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE TOEPASSINGEN

Apps die worden aangeboden in de App Store worden niet aan u verkocht maar aan u in licentie gegeven. U ontvangt een licentie voor een App door vooraf akkoord te gaan met deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde toepassingen ('Standaard EULA') of met een tussen u en de Appleverancier afgesloten aangepaste licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Aangepaste EULA'). De aan u op grond van de standaard of een aangepaste EULA verleende licentie voor een Apple App wordt verleend door Apple, terwijl de aan u op grond van de standaard of een aangepaste EULA verleende licentie voor een derdenApp wordt verleend door de Appleverancier van die derdenApp. Elke App waarop de standaard EULA van toepassing is, wordt hierin aangeduid als de 'Gelicentieerde App'. De Appleverancier c.q. Apple ('Licentiegever') behoudt zich alle rechten in en op de gelicentieerde App voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze standaard EULA aan u worden verleend.

a. Omvang van de licentie: De licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie die u, met inachtneming van de gebruiksregels, het recht geeft de gelicentieerde App te gebruiken op alle Apple producten die uw eigendom of in uw bezit zijn. De voorwaarden van deze standaard EULA zijn van toepassing op alle content, materialen of diensten die via de gelicentieerde App toegankelijk of aangeschaft zijn en op alle door Licentiegever beschikbaar gestelde upgrades die in de plaats komen van de oorspronkelijk gelicentieerde App, tenzij op de betreffende upgrade een aangepaste EULA van toepassing is. Tenzij anders bepaald in de gebruiksregels, is het niet toegestaan de gelicentieerde App te verspreiden of beschikbaar te stellen via een netwerk waarop deze tegelijkertijd door meerdere apparaten gebruikt zou kunnen worden. U mag de gelicentieerde App niet overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst en wanneer u uw Apple-Apparaat verkoopt aan een derde dient u de gelicentieerde App vóór de verkoop van het Apple-Apparaat te verwijderen. Het is niet toegestaan de gelicentieerde App of updates of enig deel daarvan te kopiëren (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze licentie en de gebruiksregels), reverse-engineeren, demonteren of wijzigen, of te proberen de broncode daarvan te achterhalen of daarvan afgeleide werken te maken (behoudens voor zover het op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan de voorgaande beperkingen uit te sluiten of voor zover de verboden handelingen zijn toegestaan onder de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op open-sourcecomponenten die in de gelicentieerde App zijn opgenomen).

b. Toestemming voor gebruik van gegevens: U gaat ermee akkoord dat de licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere diensten met betrekking tot de gelicentieerde App aan u te vereenvoudigen. De licentiegever kan deze informatie gebruiken om zijn producten te verbeteren of u andere diensten of technologieën aan te bieden, mits de informatie in een zodanige vorm is dat deze niet tot u persoonlijk te herleiden is.

c. Beëindiging. Deze standaard EULA is geldig tot het tijdstip waarop deze door u of de licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze standaard EULA beëindigen van rechtswege wanneer u zich niet aan de voorwaarden van deze licentie houdt.

d. Externe Diensten. Met de gelicentieerde App verkrijgt u mogelijk toegang tot diensten en websites van de licentiegever en/of derden (tezamen en elk afzonderlijk aangeduid als de 'Externe Diensten'). U verklaart de externe diensten geheel voor eigen risico te gebruiken en dat de licentiegever niet gehouden is de content of juistheid van externe diensten te onderzoeken of beoordelen, en aanvaardt dat op de licentiegever geen enkele aansprakelijkheid rust met betrekking tot externe diensten, en is niet aansprakelijk voor dergelijke externe diensten van derden. Door gelicentieerde Apps of externe diensten weergegeven informatie, waaronder maar niet beperkt tot financiële, medische en locatiegegevens, is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden en wordt niet door licentiegever of haar vertegenwoordigers gegarandeerd. Het is niet toegestaan de externe diensten te gebruiken op een wijze die in strijd is met de voorwaarden van deze standaard EULA of waardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever of derden. U verklaart de externe diensten niet te zullen gebruiken op een wijze die intimiderend, bedreigend, agressief of lasterlijk is voor een andere partij en dat de licentiegever niet verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik. Het is mogelijk dat bepaalde externe diensten niet in alle talen of in uw land van herkomst worden aangeboden en niet geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u besluit dergelijke externe diensten te gebruiken, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. De licentiegever is te allen tijde gerechtigd zonder nadere aankondiging of aansprakelijkheid van zijn kant externe diensten of de toegang daartoe te wijzigen, op te schorten, verwijderen, buiten werking te stellen of te beperken of aan aanvullende beperkingen te op te leggen.

e. GARANTIE: De licentiegever zal bij de levering van de gelicentieerde App en alle externe diensten die door middel van de gelicentieerde App voor u worden verricht of aan u worden geleverd redelijke zorg en vakmanschap betrachten. Behoudens plaatselijke wetgeving kunt u voor aangekochte Gelicentieerde Applicaties met een minimumduur van twee jaar en voor in-app abonnementen gedurende de contractuele leveringsperiode een wettelijke conformiteitsgarantie krijgen. De licentiegever doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de externe diensten en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de externe diensten niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn;

(ii) de externe diensten vrij zullen zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, en de licentiegever wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van uw eigen systeem, inclusief iedere gelicentieerde App die u in uw systeem heeft opgeslagen.

f. Beperking van aansprakelijkheid.

(i) Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (ii), zijn de licentiegever, diens bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers, opdrachtgevers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de licentiegever, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(1) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door de licentiegever of diens werknemers of vertegenwoordigers;

(2) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(3) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de 'Overeenkomst');

(4) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van de licentiegever om u te waarschuwen, uw toegang tot de externe diensten op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van de conclusie van de licentiegever dat zich een schending van deze overeenkomst heeft voorgedaan;

(5) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de gelicentieerde App.

(ii) Niets in deze overeenkomst ontslaat de licentiegever van diens aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, of beperkt deze aansprakelijkheid.

g. U mag de gelicentieerde App niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren, behoudens voor zover toegestaan op grond van het Amerikaans recht en het recht van het rechtsgebied waarin u de gelicentieerde App hebt verkregen. De gelicentieerde App mag in het bijzonder, doch niet uitsluitend, niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen die voorkomen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaans Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaans Ministerie van Handel. Door uw gebruik van de gelicentieerde App verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst voorkomt. U verklaart tevens deze producten niet te zullen gebruiken voor doeleinden die zijn verboden op grond van het Amerikaans recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

h. Overheidseindgebruikers in de V.S. De gelicentieerde App en de bijbehorende documentatie zijn 'Commerciële Goederen', zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 (Code of Federal Regulations), bestaande uit 'Commerciële Computersoftware' en 'Documentatie voor Commerciële Computersoftware', zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk welke van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk welke van toepassing is, worden de commerciële computersoftware en de documentatie voor commerciële computersoftware in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) uitsluitend als commerciële goederen en (b) met uitsluitend die rechten die op grond van de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend. Niet-gepubliceerde rechten worden voorbehouden op grond van de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

i. Behoudens voor zover in de volgende alinea uitdrukkelijk anders bepaald, is op deze Overeenkomst en de rechtsverhouding tussen u en Apple het recht van de staat California van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen bepalingen inzake rechtsconflicten. U en Apple gaan ermee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken in de provincie Santa Clara, California bevoegd zijn om kennis te nemen van eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen. Indien u (a) niet de Amerikaanse nationaliteit bezit, (b) geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, (c) de dienst niet gebruikt vanuit in de Verenigde Staten en (d) de nationaliteit bezit van een van de hierna genoemde landen, gaat u er hierbij mee akkoord dat op ieder uit deze overeenkomst voortvloeiend geschil en vordering het hieronder gespecificeerde recht van toepassing is, met uitsluiting van de bepalingen inzake rechtsconflicten, en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken in de/het hierna vermelde staat, provincie, of land waarvan het recht van toepassing is:

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats hebt.

De toepasselijkheid van de bepalingen van de wet bekend als het VN-verdrag inzake de internationale verkoop van goederen op deze Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

G. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR CONTENT VERWORVEN VAN DERDEN

Sommige content beschikbaar in Apple Boeken, App Store en Apple Podcasts (met inbegrip van Apple Podcast-abonnementen) wordt door u verworven van de derden-leverancier van dergelijke content (zoals weergegeven op de productpagina en/of tijdens het aankoopproces voor de content in kwestie) en niet door Apple. In dit geval treedt Apple op als vertegenwoordiger van de contentleverancier door de content aan u beschikbaar te stellen. Apple is derhalve geen partij bij de transactie tussen u en de contentleverancier. Als u echter een klant bent van Apple Distribution International Ltd., is Apple Distribution International Ltd. de leverancier van de content die u verwerft, maar wordt dergelijke content in licentie gegeven door de contentleverancier. De contentleverancier behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden betreffende deze content te doen naleven. De Contentleverancier is bij uitsluiting verantwoordelijk voor dergelijke content, eventuele garanties – voor zover deze niet zijn uitgesloten – en vorderingen die u of anderen mochten hebben met betrekking tot deze content.

H. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPLE MUSIC

iCloud Music Library is een Apple Musicfunctie waarmee u toegang hebt tot gematchte of geüploade muzieknummers, afspeellijsten en muziekvideo's die u hebt aangeschaft van Apple Music, in de iTunes Store of een andere bron ('iCloud-muziekbibliotheekContent') op uw Apple Music-apparaten. De iCloud-muziekbibliotheek wordt automatisch geactiveerd op het moment dat u een Apple Music-abonnement afsluit. De iCloud-muziekbibliotheek verzamelt informatie over uw iCloud-muziekbibliotheekContent. Deze informatie wordt gekoppeld aan uw Apple ID en vergeleken met de op dat moment op Apple Music beschikbare iCloud-muziekbibliotheekContent. De iCloud-muziekbibliotheekContent die niet op Apple Music beschikbaar is wordt geüpload naar Apple's iCloud-muziekbibliotheekservers (in een door Apple te bepalen formaat). U kunt maximaal 100.000 nummers opslaan. Nummers die u in de iTunes Store hebt gekocht tellen voor deze limiet niet mee. Nummers die niet aan bepaalde criteria voldoen (zoals uitzonderlijk grote bestanden), of die niet voor uw apparaat of computer zijn geautoriseerd, komen niet in aanmerking voor opname in de iCloud-muziekbibliotheek. Wanneer u de iCloud-muziekbibliotheek gebruikt, registreert Apple informatie over bijvoorbeeld welke nummers u afspeelt, stopt of overslaat, de apparaten die u gebruikt en het tijdstip en de duur van afspelen. U zegt toe de iCloud-muziekbibliotheek uitsluitend te gebruiken voor rechtmatig verkregen content. De iCloud-muziekbibliotheek wordt beschikbaar gesteld op 'AS IS'-basis en kan fouten of onjuistheden bevatten. U wordt aangeraden al uw gegevens en informatie op te slaan voordat u gebruik maakt van de iCloud-muziekbibliotheek. Als u geen abonnement hebt op Apple Music, kunt u een iTunes Match-abonnement aanschaffen, dat iCloud-muziekbibliotheek gebruikt wanneer je Apple Music-lidmaatschap eindigt, verlies je de toegang tot je iCloud-muziekbibliotheek, inclusief het materiaal in de iCloud-muziekbibliotheek dat wordt geüpload naar de servers van de iCloud-muziekbibliotheek.

I. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ is uitsluitend bedoeld voor amusements- en/of informatiedoeleinden en is niet bedoeld om medisch advies te geven. U dient altijd het advies in te winnen van een gekwalificeerde zorgprofessional met betrekking tot (a) de veiligheid en de wenselijkheid van een bepaalde activiteit, of (b) om het even welke specifieke medische aandoening of symptomen.

J. PROVIDER-ABONNEMENT

Indien beschikbaar, is het mogelijk dat u een abonnement wordt aangeboden om van uw draadloze provider te kopen (een 'Provider-abonnement'). Als u een provider-abonnement koopt, is uw provider de leverancier van de Dienst. Wat betekent dat u de licentie van de Dienst van uw provider verkrijgt, die u de kosten van uw abonnement in rekening brengt, maar de Dienst wordt door Apple gelicentieerd en geleverd. Uw handelsrelatie met de provider is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de provider, niet aan deze overeenkomst. En eventuele geschillen over de facturering in verband met een provider-abonnement moeten worden voorgelegd aan uw provider, niet aan Apple. Door gebruik te maken van een Dienst via een provider-abonnement gaat u ermee akkoord dat uw provider uw provider-accountgegevens, telefoonnummer en abonnementsgegevens met Apple mag uitwisselen en dat Apple deze gegevens mag gebruiken om de status van uw provider-abonnement te bepalen.

K. OVERIGE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN

DEFINITIE VAN APPLE

Afhankelijk van uw land van herkomst, betekent 'Apple':

Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, California, voor gebruikers in de Verenigde Staten, met inbegrip van Puerto Rico;

Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada voor gebruikers in Canada;

Apple Services LATAM LLC, gevestigd op 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, voor gebruikers in Mexico, Centraal- of Zuid-Amerika, of een Caribisch land of grondgebied (met uitzondering van Puerto Rico);

iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo voor gebruikers in Japan;

Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, voor gebruikers in Australië of Nieuw-Zeeland, met inbegrip van enige van zijn grondgebieden, of verwante rechtsgebieden; en

Apple Distribution International Ltd., gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland voor alle andere gebruikers.

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Apple is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van de diensten, hetgeen noodzakelijk kan zijn indien Apple bijvoorbeeld een nieuwe dienst toevoegt of indien de toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd. Alle wijzigingen en aanvullingen worden aan u meegedeeld en treden, indien aanvaard, onmiddellijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, is Apple gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, en/of is het mogelijk dat u in de toekomst geen aankopen meer kunt doen met betrekking tot diensten of content waarop deze overeenkomst van toepassing is. Dit is niet van invloed op de content die u reeds heeft aangeschaft en gedownload.

MATERIALEN VAN DERDEN

Apple is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen van derden die deel uitmaken van de content of de diensten.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en aanvaardt dat de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot content, afbeeldingen, gebruikersinterface, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten die eigendom zijn van Apple, haar licentiegevers en/of contentleveranciers, en die worden beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetgeving. U verbindt zich dergelijke beschermde informatie en materialen uitsluitend te gebruiken in combinatie met de diensten en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst. Het is niet toegestaan de diensten, of enig deel ervan, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te reproduceren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst. Geen enkel deel van de content of diensten mag worden overgedragen of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst. U stemt ermee in de diensten of Inhoud op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te delen of te distribueren, en u zult de diensten niet exploiteren op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan.

De naam Apple, het Apple logo, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ en andere Apple merken, modellen, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met de diensten zijn (al dan niet geregistreerde) merken van Apple in de VS en in andere landen wereldwijd. U verkrijgt geen recht of licentie met betrekking tot een van deze merken.

AUTEURSRECHT

Tenzij anders vermeld, zijn de diensten en het materiaal die door Apple worden geleverd auteursrechtelijk beschermd door Apple Inc. en haar dochterondernemingen.

Indien u meent dat via de diensten beschikbaar gestelde content inbreuk maakt op uw auteursrecht, wordt u verzocht contact op te nemen met Apple op de volgende adressen:

- Apps van derden: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ en Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Beltonen: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- Alle andere diensten (inclusief maar niet beperkt tot de iTunes Store, Apple Music en Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Dit is voor ons de snelste manier om uw kennisgeving van beweerde inbreuk te verwerken. De langzamere methode om onze aangewezen agent te bereiken en uw melding te verwerken is door een correcte en volledige kennisgeving van vermeende inbreuk naar het onderstaande postadres te sturen.

Apple Inc.

Attn: Copyright agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefoon: 408.996.1010

E-mail: copyrightnotices@apple.com 

Apple heeft een beleid ingesteld om in voorkomende gevallen de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten van anderen of waarvan herhaaldelijk wordt beweerd dat ze inbreuk maken op deze auteursrechten, onbruikbaar te maken en/of te beëindigen. Als onderdeel van de tenuitvoerlegging van dit beleid kan Apple naar eigen goeddunken de accounts van gebruikers waarvan is vastgesteld dat zij herhaaldelijk inbreuk plegen op de auteursrechten van anderen of om andere daarmee verband houdende redenen opschorten, onbruikbaar maken en/of beëindigen.

BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst houdt, of Apple vermoedt dat u zich daar niet aan houdt, is Apple gerechtigd om, zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze overeenkomst en/of uw Apple ID te beëindigen, waarbij u gehouden blijft tot betaling van alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Apple ID verschuldigd zijn geworden en/of (ii) de licentie op de software te beëindigen en/of (iii) de toegang tot de dienst (of een deel daarvan) te ontzeggen.

Apple is daarnaast te allen tijde gerechtigd de diensten (of enig deel van de content daarvan) al dan niet met voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen om technische of operationale redenen, en Apple is niet aansprakelijk jegens u of een derde wanneer zij dergelijke rechten uitoefent. Voor zover mogelijk stelt Apple u vooraf van elke wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst in kennis. Beëindiging van de dienst tast de reeds door u aangeschafte en gedownloade content niet aan, maar het kan voorkomen dat u niet langer aanvullende computers toestemming kunt geven voor het gebruik van de content. Indien Apple een dienst beëindigt die een abonnement is waarvoor u al betaald heeft, zal Apple u een terugbetaling doen toekomen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Apple zal bij de levering van de dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. Afhankelijk van de plaatselijke wetgeving kunt u een wettelijke conformiteitsgarantie krijgen voor aangeschafte content met een minimumduur van twee jaar, en voor content waarop u zich tijdens de contractuele leveringsperiode hebt geabonneerd. Apple doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de diensten en geeft in het bijzonder geen garantie die verder gaat dan de wettelijke garantie:

(i) uw gebruik van de dienst niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat Apple de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de dienst op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan Apple u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen. Indien Apple een dienst beëindigt die een abonnement is waarvoor u reeds betaald heeft, zal Apple u een terugbetaling doen toekomen. Indien Apple een dienst beëindigt die geen abonnement is, heeft dit geen invloed op de content die u reeds hebt aangeschaft en gedownload;

(ii) de dienst vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en Apple wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent, zowel vóór, tijdens en na het gebruik van de dienst, verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van uw eigen systeem, inclusief alle content of gegevens, gebruikt in samenhang met, of aangeschaft via de dienst.

b. U STEMT ERMEE IN DAT, TENZIJ VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, APPLE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID HEEFT OM INHOUD VIA ONZE DIENSTEN AAN U BESCHIKBAAR TE BLIJVEN STELLEN, EN DAT APPLE NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U INDIEN INHOUD, INCLUSIEF AANGEKOCHTE INHOUD, NIET MEER BESCHIKBAAR IS VOOR DOWNLOADEN, OPNIEUW DOWNLOADEN OF STREAMEN.

c. Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (e), of indien en voor zover u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Apple, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door Apple of haar werknemers of vertegenwoordigers;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van Apple om informatie of content te verwijderen of u de toegang ertoe te ontzeggen, of uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van Apple's conclusie dat zich een schending van deze overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Dienst.

d. Apple zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

e. Niets in deze overeenkomst ontslaat Apple van zijn aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

f. Wanneer u deze overeenkomst schendt, zult u jegens Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van Apple in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze overeenkomst heeft voorgedaan.

g. APPLE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTEN DIE U IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

WETTELIJKE UITSLUITINGEN VOOR OPENBARE INSTELLINGEN

Voor zover u een erkende openbare onderwijsinstelling of overheidsinstantie bent en deze overeenkomst op grond van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing is of niet jegens u afdwingbaar is, zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk met betrekking tot schadeloosstelling, dan wordt het betreffende gedeelte geacht ongeldig c.q. onafdwingbaar te zijn en in plaats daarvan uitgelegd op een wijze die de bedoeling van de bepalingen van het toepasselijke recht het dichtst mogelijk benaderen.

TOEPASSELIJK RECHT

Behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders bepaald of voor zover vereist door toepasselijk recht, is op deze overeenkomst en de betrekking tussen u en Apple, alsmede op alle via de Diensten uitgevoerde transacties, het recht van de staat California van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen bepalingen inzake rechtsconflicten. U en Apple gaan ermee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken in de provincie Santa Clara, California bevoegd zijn om kennis te nemen van eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen. Indien u (a) niet de Amerikaanse nationaliteit bezit, (b) geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, (c) de dienst niet gebruikt vanaf een adres in de Verenigde Staten en (d) de nationaliteit hebt van een van de hieronder genoemde landen, gaat u er hierbij mee akkoord dat op uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen het hieronder gespecificeerde recht van toepassing is, met uitsluiting van de bepalingen inzake rechtsconflicten, en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in de/het hierna vermelde staat, provincie, of land waarvan het recht het toepasselijke recht vormt:

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats hebt.

De toepasselijkheid van de bepalingen van de wet bekend als het VN-verdrag inzake de internationale verkoop van goederen op deze overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de diensten, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten over hetzelfde onderwerp tussen u en Apple. Wanneer u Transacties uitvoert of gebruik maakt van gelieerde diensten, content of software van derden, of bijkomende diensten, waaronder het Volume Purchase Program, kunnen aanvullende voorwaarden voor u gelden. Indien enig deel van deze overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dient dat deel zodanig te worden uitgelegd - in overeenstemming met het toepasselijke recht – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling in deze overeenkomst niet handhaaft, betekent dat niet dat Apple afstand doet daarvan of van andere bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten haar macht.

U stemt ermee in om alle lokale, staats-, federale en nationale wet- en regelgeving die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn, na te leven. Op uw gebruik van de Diensten kan daarnaast andere wetgeving van toepassing zijn. Het risico op verlies van op elektronische wijze geleverde Transacties gaat over op de afnemer op het moment van elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is bevoegd deze overeenkomst te wijzigen.

Apple kan in verband met de diensten kennisgevingen aan u doen door het zenden van een e-mail naar uw e-mailadres, door het verzenden van een brief per post naar uw correspondentieadres, of door het plaatsen van een kennisgeving in de diensten. Kennisgevingen treden met onmiddellijke ingang in werking. Apple kan daarnaast per e-mail of push-bericht contact met u opnemen om u nadere informatie over de diensten te verstrekken.

Alternatieve geschillenbeslechting. De EU exploiteert een platform voor vrijwillige online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr; Apple Distribution International Ltd. heeft besloten hieraan niet deel te nemen. Indien u een probleem ervaart, verzoeken wij u contact op te nemen met iTunes Support http://www.apple.com/support/itunes/contact/.

U verleent Apple hierbij het recht alle stappen te nemen waarvan Apple meent dat zij redelijkerwijs nodig of passend zijn om naleving van enig deel van deze overeenkomst te verifiëren of af te dwingen. U aanvaardt dat Apple het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, gegevens en/of informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen en/of derden, als Apple meent dat dit redelijkerwijs nodig of passend is om naleving van enig deel van deze overeenkomst te verifiëren of af te dwingen (inclusief maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan juridische procedures in verband met uw gebruik van de diensten en/of content en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de diensten en/of content onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van die derde).

Meest recentelijk gewijzigd: 12 september 2022