We vinden dat veiligheid niet ten koste moet gaan van individuele privacy.

Geregeld krijgen we verzoeken van wetshandhavende instanties om informatie te verstrekken over onze klanten en hun Apple devices. We leggen graag uit hoe we met deze verzoeken omgaan.

Als we informatieverzoeken ontvangen, vragen we om bijbehorende juridische documenten, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding. We vinden dat we – binnen de regels van de wet – zo transparant mogelijk moeten zijn over welke informatie van ons wordt gevraagd. We onderzoeken elk verzoek nauwkeurig om er zeker van te zijn dat er een geldige rechtsgrondslag voor is. En we beperken onze verantwoordelijkheid uitsluitend tot gegevens waarop wetshandhavende instanties, voor een specifiek onderzoek, wettelijk recht hebben.

Apple heeft nooit met een overheidsinstantie van welk land dan ook gewerkt aan het creëren van een ‘achterdeur’ in een van onze producten of diensten. Ook hebben we nog nooit een overheid tot onze servers toegelaten. En dat zullen we ook nooit doen.

De meest voorkomende vragen en hoe we erop reageren.

De meest voorkomende informatieverzoeken die we krijgen van wetshandhavende instanties gaan over apparaat- en/of accountgegevens. Bij verzoeken om verstrekking van apparaatgegevens gaat het meestal om informatie met betrekking tot apparaten van Apple, zoals een iPhone, iPad of Mac. Bij verzoeken om accountgegevens wordt meestal informatie gevraagd over een Apple ID-account en/of gerelateerde Apple services en/of transacties. We reageren ook op wereldwijde noodverzoeken. Dit doen we wanneer we ervan overtuigd zijn dat er een direct gevaar voor ernstig lichamelijk letsel of de dood dreigt, dat om onmiddellijke openbaarmaking van gegevens vraagt.

Voor alle verzoeken om inhoud is een doorzoekingsbevel vereist. Slechts een klein deel van de verzoeken van wetshandhavende instanties heeft betrekking op materialen als e‑mails, foto’s en ander materiaal dat wordt bewaard in een iCloud-account. Verzoeken die te maken hebben met de nationale veiligheid worden niet beschouwd als verzoek om verstrekking van apparaat- of accountgegevens en worden als een totaal andere categorie behandeld.

Op devices met iOS 8 en hoger wordt je persoonlijke informatie beveiligd met je toegangscode. Apple verstrekt geen gegevens van iOS-devices (iOS 8 of hoger) als de overheid daar opdracht toe geeft met een doorzoekingsbevel. De bestanden zijn namelijk beveiligd met een coderingssleutel die is gekoppeld aan de toegangscode van de gebruiker, en daar heeft Apple geen toegang toe.

Informatieverzoeken
94 %

Verzoeken apparaatgegevens

Lees de transparantierapporten van Apple

Lees de richtlijnen van Apple voor informatieverzoeken van overheden

Verzoeken rond apparaatgegevens

Het overgrote deel van de verzoeken die Apple ontvangt is afkomstig van een wetshandhavende instantie die namens een klant om assistentie vraagt bij het opsporen van een gestolen apparaat. We adviseren klanten die vermoeden dat hun apparaat is gestolen, contact op te nemen met de plaatselijke politie.

Verzoeken rond accountgegevens

Bij de reactie op een verzoek om verstrekking van accountgegevens gaat het meestal om informatie over het iCloud-account van een klant. Als we wettelijk verplicht zijn informatie te geven over een account, dan stellen we de klant op de hoogte – indien dit is toegestaan. Als reactie op dit verzoek zullen we de kleinst mogelijke hoeveelheid gegevens verstrekken. Het aantal accounts dat daadwerkelijk te maken krijgt met een verzoek om informatie is minuscuul. In het kalenderjaar 2015 heeft Apple 1986 verzoeken tot de verstrekking van accountgegevens ontvangen, waarbij in 82% van de gevallen enige informatie is vrijgegeven.

Minder dan 0,00612% van onze klanten is betrokken geweest bij informatieverzoeken van de overheid.

Bevelschriften rond nationale veiligheid door de Amerikaanse overheid.

Een klein percentage van onze miljoenen accounts heeft te maken met verzoeken op grond van nationale veiligheid in de VS. In de eerste helft van 2015 hebben we tussen de 750 en 999 dergelijke verzoeken ontvangen. Hoewel we graag specifieker zouden willen zijn, is dit wettelijk gezien de meest nauwkeurige informatie die we momenteel kunnen verschaffen.

van de Electronic Frontier Foundation

In het laatste rapport ‘Who Has Your Back?’ heeft de EFF Apple opnieuw 5 van de 5 sterren toegekend voor “de krachtige stellingname van Apple met betrekking tot gebruikersrechten, transparantie en privacy.”

Namens onze klanten werken we altijd aan meer transparantie en beveiligingsmaatregelen.

We vinden dat transparantie en dialoog de beste manier zijn om oplossingen te vinden voor de grote impact van wetgeving en gebruiken op het gebied van toezicht. We blijven in gesprek met het Witte Huis en met toezichthouders, wetgevers en rechtbanken wereldwijd over het belang van bescherming van de gegevens en veiligheid van klanten.