Maskinlæring og kunstig intelligens

Arbeidet er nyskapende.
Opplevelsen er magisk.

En gruppe Apple-ansatte innen maskinlæring og kunstig intelligens har en samtale på et kontor.

Alle som jobber med maskinlæring og kunstig intelligens hos oss, bygger nye, fantastiske opplevelser inn i hvert Apple-produkt, slik at millioner av mennesker kan gjøre ting de aldri kunne forestilt seg. Fordi Apple integrerer maskinvare og programvare på tvers av alle enheter, kan disse forskerne og ingeniørene samarbeide mer effektivt for å forbedre brukeropplevelsene samtidig som de beskytter brukerdata. I dette teamet får du være med på å lage produkter og gjøre forskning som betyr mye for mange.

For Cecile er samarbeid drivkraften bak den raske utviklingen innen maskinlæring. Cecile
Engineering Manager Cecile slår av en prat med kollegaer på et Apple-kontor.

Enhver emoji kan få mennesker til å trekke på smilebåndet. Det er mer krevende å få til det motsatte, men det er det Cecile og kollegene har fått til med Animoji – animasjonene som speiler ansiktsuttrykk på direkten. Som Engineering Manager i Apple er hun en del av teamet som er ansvarlig for å utvikle programvarelag som muliggjør maskinvare­akselerasjon for nevrale nettverk på Apples plattformer, slik at en rekke applikasjoner kan respondere i sanntid. Den nyskapende tilnærmingen muliggjør utførelse direkte på enheten, noe som gir bedre ytelse og energieffektivitet samtidig som brukernes data beskyttes. Cecile tilskriver disse eksepsjonelle kunde­opplevelsene til det inspirerende samarbeidet mellom personer med forskjellige bakgrunner og ulike perspektiver. «Apple tiltrekker seg et mangfoldig utvalg av dyktige ingeniører, så når vi arbeider sammen om å gjøre fantastiske ting, har vi et inspirerende utgangspunkt.»

Finn et team og start din egen karriere hos oss.

Maskinlæring – infrastruktur

Bygg det solide grunnlaget for flere av Apples mest nyskapende produkter. Som en del av dette teamet setter du noen av verdens beste forskere sammen med verdens beste verktøyer for databehandling, lagring og analyse, så de kan takle de største utfordringene innen maskinlæring. Og siden dette er Apple, vil teamet ditt tenke nyskapende over hele linjen: fra maskinvare til programvare og algoritmer – alt sammen. Arbeidsområdene omfatter blant annet tjenersystemer, informatikk, plattformutvikling og systemutvikling.

Ledige stillinger innen maskinlæringsinfrastruktur

Dyp læring og forsterkende læring

Bli med i et team av forskere og ingeniører med lang erfaring innenfor en mengde maskinlæringsmetoder: overvåket og ikke-overvåket læring, generative modeller, temporal læring, multimodale informasjonsstrømmer, dyp forsterkende læring, omvendt forsterkende læring, beslutningsteori og spillteori. Teamet dykker langt ned i forskningen på dyp læring og kunstig intelligens for å løse ekte problemer i stor skala. Arbeidsområdene omfatter dyp læring, forsterkende læring og forskning.

Ledige stillinger innen dyp læring og forsterkende læring

Maskinlæring av naturlig språk og språkteknologi

Denne gruppen er et kollektiv av praktisk vitenskapelige forskere fra flere ulike felt med koblinger til maskinlæring av naturlig språk. I dette teamet får du jobbe med naturlig språkforståelse, maskinoversettelse, gjenkjenning av navngitte entiteter, spørsmålsbesvarelse, emneinndeling og automatisk talegjenkjenning. Forskningen til dette teamet baserer seg typisk på veldig store mengder data og nyskapende metoder innen dyp læring, for å takle brukerutfordringer verden over – i språk fra hele verden. Arbeidsområdene omfatter naturlig språkutvikling, språkmodellering, utvikling av tekst-til-tale-programvare, utvikling av talerammeverk, datavitenskap og forskning.

Ledige stillinger innen maskinlæring av naturlig språk og språkteknologi

De kaller det maskinlæring, men Giulia lærer også. Giulia
Giulia, som leder et team for maskinlæring av naturlig språk, sitter ved et bord sammen med kollegaer i Apple.

Giulia har jobbet i Apple siden starten av 90-tallet. «Vi jobbet med maskinlæring før det var kult», sier hun. I dag leder Giulia et team for maskinlæring av naturlig språk. De jobber med å lære opp maskiner til å kjenne igjen mønstre, blant annet tall, bilder og ord – inkludert over 30 000 håndskrevne kinesiske tegn. Selv om hun følger den akademiske forskningen tett, er samarbeidet med teamet og andre grupper i Apple også viktig for å holde seg i forkant av utviklingen innenfor feltet. «Jeg liker de intellektuelle utfordringene, men jeg er mest opptatt av å gjøre nyskapende ideer om til virkelighet – skape litt magi for millioner av mennesker over hele verden.»

Datasyn

Dette teamet arbeider med å løse de mest utfordrende problemene innen datasyn og oppfatning. Bli en del av et tverrfaglig team som utvikler algoritmer for å analysere og kombinere komplekse sensordatastrømmer, og som jobber med alt fra bildebehandlende algoritmer på lavt nivå til tilnærminger til dype nevrale nettverk for objektoppdagelse – alltid med balansen mellom presisjonen til algoritmene og beregningsytelsen i bakhodet. Arbeidsområdene omfatter datasyn, datavitenskap og dyp læring.

Ledige stillinger innen datasyn

Anvendt forskning

Forvandle banebrytende ideer til revolusjonære funksjoner. Du får ta del
i forskning på maskinlæring på både kjernenivå og i anvendelse, med fokus på både algoritmeutvikling og integrering. Som ingeniør innen programvareforskning
og -utvikling er du med på å utvikle banebrytende algoritmer for maskinlæring for å etablere nåværende og fremtidige Apple-produkter i bransjer som jobber med blant annet helse, tilgjengelighet og personvern. Arbeidsområdene omfatter utvikling av maskinlæringsplattformer, systemutvikling, datavitenskap og anvendt vitenskap.

Ledige stillinger innen anvendt forskning