Operations and Supply Chain

Skapa högsta kvalitet –
lev upp till skyhöga förväntningar.

Två medarbetare i en Apple-fabrik inspekterar aluminiumhöljen till MacBook upphängda på anodiseringsställningar i titan

Våra produkter tillverkas med revolutionerande precision för att leva upp till våra löften. Kunder väntar ivrigt på våra produkter världen över. Därför har vi utvecklat en lika revolutionerande distributionskedja. Som en del i något av de här teamen driver du detta nyskapande till nästa nivå.

Jen kan gå hur långt som helst. Jen
Ingenjören Jen i Advanced Manufacturing-teamet jobbar med automatisering av slutmonteringen.

Jen är ingenjör i Advanced Manufacturing-teamet på Apple och jobbar med automatisering av slutmonteringen. Hon samarbetar med Product Design-teamen och besöker ofta Kina för att testa tekniken på plats och hitta en balans mellan den bästa möjliga produkten och det bästa möjliga sättet att tillverka den. Det som Jen gillar mest med sitt jobb är den frihet hon har att utforska idéer och använda sin fantasi hela dagen. ”På Apple uppmuntras vi att hitta våra egna vägar och tänka nytt. Vi får mycket frihet för att skapa den bästa möjliga produkten och nå bästa möjliga resultat.”

Hitta ett team och börja
din egen resa här.

Business Intelligence and Analytics

De beslut som fattas på Apple får effekter som ofta sträcker sig utanför själva företaget. Det är därför den här gruppens noggranna arbete spelar en så viktig roll. Informationen de bidrar med löser komplexa problem inom många verksamhetsområden. De använder till exempel kritisk rapportering, specifika analyser, avancerade analyser och maskininlärning. Teamet arbetar bland annat med Customer Engagement, Supply Chain Optimization, Product Quality, Operations Execution and Fraud Detection samt Sales Channel Program Analytics.

Visa lediga jobb inom Business Intelligence and Analytics

Business Process Management

På Apple handlar allt om kundupplevelsen, även sånt som kunderna kanske inte lägger märke till. Teamet ansvarar för att allt klaffar under produktens väg genom distributionskedjan och ut till säljkanalerna. Tillsammans med andra Apple-team förbättrar de olika processer. Det kan handla om att göra det enklare för kunder att beställa en produkt online och hämta den i en butik. Teamet arbetar bland annat med projektledning.

Visa lediga jobb inom Business Process Management

Supply Demand Management and NPI Readiness

Bli en del av teamet som prognostiserar efterfrågan och ser till att vi har produkter tillgängliga. Teamet ansvarar för att vi når våra säljmål och att vi erbjuder suveräna kundupplevelser. De tar fram prognoser om efterfrågan som sedan används inom flera viktiga områden på Apple, bland annat för prognoser och planering av företagets resultaträkning, daglig fabrikstillverkning och fördelning på kundnivå. Analyserna av efterfrågan ligger till grund för tillverkningskapacitet och materialinköp för både kommande vecka och hela nästa år. När en ny produkt lanseras ser teamet även till att våra produkter levereras till kunderna på utsatt tid via alla säljkanaler. Teamet arbetar bland annat med Supply and Demand Management, Reseller Operations Management och New Product Readiness.

Visa lediga jobb inom Supply Demand Management and NPI Readiness

Retail and E‑Commerce Fulfillment

Skapa en smidig butiksupplevelse av högsta kvalitet för våra kunder. Din roll är att stärka kundrelationer och maximera försäljningen. Det gör du genom att se till att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tillfälle och ge Apples kunder snabba och praktiska leveranslösningar. Teamet samarbetar även med andra avdelningar för att ta fram leveransförslag. De jobbar också med att optimera hanteringssystem, verktyg och processflöde i Apples distributionskedjor. Teamet arbetar bland annat med Inventory Control, Retail Fulfillment Planning och Program Management.

Visa lediga jobb inom Retail and E‑Commerce Fulfillment

Shravan förvandlar idéer till verklighet. Shravan
Shravan i Manufacturing Design Engineering-teamet samarbetar med några kollegor

Apples vågade designvisioner blir verklighet mycket tack vare Shravan och hans kollegor i vårt Manufacturing Design Engineering-team. Shravan har full koll på de komplexa utformnings- och funktionskrav som ställs på precisionstillverkningen för att Apples produkter ska kunna framställas i stor skala. Varje ny Apple-produkt tänjer på gränserna för vad som är möjligt, så det måste Shravan och hans team också göra. De utvecklar bland annat innovativa metoder för CNC-maskiner, fogningsteknik, laser, robotteknik och montering. ”Det bästa med mitt jobb är att jag får samarbeta med de bästa design-, ingenjörs- och driftteamen för att hitta kreativa lösningar på riktigt komplexa tekniska problem. Man blir mycket mer öppen för vad som är möjligt att göra inom både tillverkning och formgivning.”

Logistics and Supply Chain

Som en del av det här teamet ser du till att Apples produkter levereras till kunderna så snabbt och effektivt som möjligt. Ni hanterar globala system och processer och förhandlar för att skapa en effektiv och prisvärd distributionskedja som bidrar till en suverän kundupplevelse. Teamet arbetar bland annat med Procurement, Logistics Operations, Loss Prevention och Supply Chain Analytics.

Visa lediga jobb inom Logistics and Supply Chain

Sales Planning and Operations

Apple har några av världens mest varierande säljkanaler som levererar produkter och tjänster till konsumenter, företags- och utbildningskunder och myndigheter i fler än 80 länder. I teamet samarbetar du med våra säljgrupper och partner för att utveckla, planera, genomföra och förbättra de strategier som behövs för att få ut så mycket som möjligt av varje kundsamtal. Våra kanalprogram omfattar fysisk och digital marknadsföring, bemanning, säljutbildning och butiksteknik. Teamet arbetar bland annat med Channel Program Management, Point-of-Sale Operations, Sales Training and Enablement, Contracts Management, Channel Shared Services, Sales Program Analytics samt Apple Executive Briefing Programs.

Visa lediga jobb inom Sales Planning and Operations

Procurement

Apples produkter är unika och tack vare det här teamets spetskompetens kan dessa produkter förverkligas. I det här teamet levererar du nyskapande komponenter och tekniker, samordnar den globala distributionskedjan och arbetar nära Apples viktigaste teknik- och tillverkningspartner. Teamet hanterar materialet till en produkts hela livscykel, utvecklar strategier för framtida samarbeten, leder förhandlingar om affärsavtal och sluter avtal som uppfyller Apples kapacitetskriterier och garanterar långsiktig tillgång. Teamet arbetar bland annat med Global Supply Management, Materials Program Management, Strategic Licensing, OEM Business Operations, Operations Product Development Management och Channel Manufacturing Process Management.

Visa lediga jobb inom Procurement

Manufacturing and Operations Engineering

Hur förverkligar du en bra idé? Med hjälp av ännu fler bra idéer. Det är den filosofin som omvandlar våra industridesigners arbete till enheter som berikar kundernas liv. Du är med och utvecklar tillverkningstekniska lösningar som bidrar till att vi kan leverera våra produkter med otrolig precision i en enorm skala. Du kommer att utforma och anpassa utrustning, utveckla tillverkningsprocesser, förbättra verktyg, hitta leverantörer och samarbeta med viktiga driftpartner för att optimera kapacitet och kostnad – utan att kompromissa med vår otroligt höga kvalitet. Teamet arbetar bland annat med Mechanical Design Engineering, Process Engineering, Tooling, DFM/DFX Engineering, Automation, Information Systems och Technical Program Management.

Visa lediga jobb inom Manufacturing and Operations Engineering

Quality Engineering

Vi har ett allt annat än traditionellt sätt att se på kvalitet – i allt från den allra minsta inbyggda komponenten till produkten som helhet. Teamet ser till att varenda liten del av produkten är precis lika enastående när den levereras till kunden som den var när den såg dagens ljus på ritbordet. I det här teamet jobbar du mot mer än bara tillverkningsresultat. Du bidrar till att upptäcka viktiga risker, utveckla testlösningar och samla in och analysera data som driver produktinnovationen framåt. Teamet arbetar bland annat med Mechanical Quality Engineering, Product Quality Engineering och Supplier Quality Engineering.

Visa lediga jobb inom Quality Engineering

Supplier Responsibility

Våra leverantörer har fler än en miljon medarbetare runtom i världen och varenda en av dem förtjänar att bemötas med värdighet och respekt. Just därför arbetar den här gruppen utifrån högsta tänkbara branschstandarder för att värna de mänskliga rättigheterna och garantera rättvisa anställningsvillkor och trygga arbetsförhållanden i hela vår distributionskedja. Teamet hjälper även våra leverantörer att leva upp till de här kraven. Förutom att se till att leverantörerna lever upp till miljökraven, granskar det här teamet även arbetsförhållanden och säkerhetsåtgärder i samarbete med anläggningschefer för att värna om alla medarbetares rättigheter. Teamet arbetar bland annat med Supplier Responsibility Program Management.

Visa lediga jobb inom Supplier Responsibility

Program Management

Samarbete är helt centralt på Apple och de här teamen är spindeln i nätet. De upprätthåller kontakter och samarbeten som skapar fantastiska resultat. Var med och arbeta med storskaliga projekt, från första utkast till lansering och det som händer sen. Under hela processen har de här teamen ett övergripande ansvar för våra tillverkningspartner. De har också viktiga samarbeten med ledningsteamet samt teknik- och driftteamen för att fatta avgörande beslut som uppfyller Apples mål och tillgodoser kundernas behov. Teamet arbetar bland annat med Operations Program Management, Capital Expenditure Management, Technical Program Management, Product Quality Program Management, Operations Life-Cycle Management och Technology Licensing Program Management.

Visa lediga jobb inom Program Management