På Apple jobbar du med andra som delar dina intressen. Här tar verksamheten hand om expertisen. Här uppmuntras mod och nytänkande så att du inspireras till stordåd i arbetet vi utför tillsammans.

Så här arbetar vi

Apples mest hållbara design kan vara Apple i sig.

Apple är organiserat runt specialistområden snarare än affärsenheter, vilket är ovanligt på företag i vår storlek. Här leds experter av experter: hårdvaruexperter leder hårdvara, mjukvaruexperter leder mjukvara och designexperter leder design. Det vanligaste i andra stora företag är att administrativa chefer styr över mellanchefer. Apple är Apple för att de som är bäst inom ett område också är de som fattar besluten på det området.

Ledare på Apple kombinerar sin expertis med två andra viktiga egenskaper. De har full koll på alla detaljer och en vilja att lyssna och diskutera inför gemensamma beslut. Det kan kännas både befriande och upplyftande för medarbetare på alla nivåer inom företaget att jobba med experter som erbjuder mentorskap och relevant vägledning. Det här sättet att leda handlar om ett åtagande för samarbete som leder till innovation.

Ta reda på mer om hur Apple är organiserat för innovation.

Läs artikeln i Harvard Business Review (pdf)

Apple är platsen för dig som verkligen vill förstå hur något fungerar, grotta ner dig i detaljerna och vara superkreativ.
Shravan, Manufacturing Design Engineering Manager Ta reda på mer om att jobba inom Operations and Supply Chain

Samarbete

Lysande idéer tål att synas.

En grupp anställda samtalar om AirPods

Jag blir så otroligt stolt när allt det funktionsöverskridande samarbetet och alla relationer vi har skapat strålar samman i en produkt.

Jason, Wireless Software Engineering Manager
Läs om att jobba inom Software and Services

På Apple innebär samarbete så mycket mer än att bara jobba tillsammans – det handlar om samverkan genom livliga diskussioner. Retail, hårdvara och marknadsföring fokuserar på olika saker men delar samma principer om respektfulla och öppna diskussioner: vi förespråkar idéer, utmanar åsikter och bygger vidare på varandras tankegångar för att landa i den bästa lösningen.

Tvärfunktionella samarbeten är jätteviktiga eftersom inget team på egen hand har ansvar för en produkt eller tjänst. Dussintals specialiserade team kan vara involverade i att ta fram en enda viktig komponent i en ny produkt. Varje team delar ändå samma mål – att skapa en suverän användarupplevelse.

Innovation

Innovationen flödar när experterna får bestämma.

Det kan handla om första jobbet någonsin eller det senaste projektet i en karriär som har utvecklats över årtionden – men innovation drivs av folk som kan sina saker. Innovationen på Apple hänger inte på genialiska individer utan även på en stor skara specialister som var och en fokuserar på vad vi kan åstadkomma – i stället för på vad som har gjorts. Vi främjar den här kulturen genom att ge experter utrymmet att ta vågade, men välgrundade, risker som leder till nya genombrott.

Här är alla innovatörer, eller blivande innovatörer – även inom områden som kunderna sällan lägger märke till. Siri-teamet är ett bra exempel. De hjälper till att minska fördomar genom löpande uppdateringar och respektfullt neutrala söksvar. Eller teamen som utformade, producerade och levererade miljontals ansiktsvisir till sjukvårdspersonal i samband coronapandemin. Eller kocken på en av våra restauranger som tog patent på vår miljövänliga pizzakartong.

Vi har resurserna att ta våra idéer hela vägen. Och ingen idé är för galen hos oss.
Jen, Advanced Manufacturing Engineer Läs om att jobba inom Operations and Supply Chain

Arbetsområden

Här finns en plats för alla sorters snillen.

Din specialitet eller ditt drömjobb kan finnas inom flera områden på Apple. Titta igenom några för att se vilka som passar dig bäst.

Platser

På plats lokalt –
en värld av möjligheter.

Utforska alla platser

Apple Store

Var en del av den fortlöpande omstöpningen av Apple Store-upplevelsen på över 500 platser i världen.

Läs mer om Apple Retail
En Apple Store sedd utifrån på natten

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör här – även karriärer.