Sales and Business Development

Ta vara på alla
möjligheter i varje relation.

Medarbetare i Apples Sales-team jobbar tillsammans med ett projekt

Teamen ser till att såväl enskilda kunder som företagare känner till alla kreativa och produktiva fördelar med Apples produkter och tjänster. Från den grunden bygger de sedan varaktiga relationer.

Hitta ett team och börja
din egen resa här.

Business Development

Apple förväntar sig innovation på alla nivåer inom företaget. Teamet tar fram och utvecklar nya affärsmodeller för Apples produkter och tjänster. Du kommer att samarbeta med regionala partneransvariga, säljchefer och team på och utanför Apple. Tillsammans tar ni fram och förverkligar säljstrategier för både företagskunder och konsumenter. I rollen ingår strategisk planering och utveckling, resultatfokuserad partnerhantering och avtalsförhandlingar. Du kommer att sätta ambitiösa tillväxtmål som går hand i hand med vår internationella strategi och samordna stöd för våra största avtal så att vi kan leverera enligt plan. Teamet arbetar bland annat med New Business Development, Partner Management och Enterprise Sales.

Visa lediga jobb inom Business Development

Account Management

Apple når ut till konsumenter, företagskunder, utbildningskunder och myndigheter på flera olika sätt: via återförsäljare, mobiloperatörer, affärs- och systemintegrerare samt via direktförsäljning. Varje kanal har kontoansvariga som jobbar med att öka tillväxt och omsättning samtidigt som de hela tiden erbjuder en suverän kundupplevelse. Arbetet omfattar strategisk kundplanering, kundutveckling, hantering av kundrelationer samt resultathantering. Du samarbetar med olika affärs- och ingenjörsteam på Apple, bland annat inom teknik, marknadsföring och juridik, för att lösa affärsrelaterade problem och se till att det går bra för både Apple och för våra kunder. Teamet arbetar bland annat med Channel Account Management, Field Sales, Partner Management och Inside Sales.

Visa lediga jobb inom Account Management

Apple Store Sales

Du är en del av ett team som fokuserar på suveräna kundupplevelser och visar kunder hur de kan använda Apples produkter för att göra allt de gillar på helt nya sätt. Det kan också innebära att du arbetar med lokala företag och förser företagskunder med de verktyg de behöver för att skapa en framgångsrik verksamhet. Oavsett om du arbetar ute i butiken, bakom kulisserna eller online kan du göra skillnad varje dag – för kunderna, för teamet och för dig själv. Du kan bland annat arbeta som Specialist, Expert, Operations Expert eller Business Expert.

Visa lediga jobb inom Apple Store Sales

Retail Partner Sales

Många av våra kunder tar del av Apples butiksupplevelse trots att det inte finns någon Apple Store i närheten. Det är tack vare det här teamet. Teamet består av säljare från Apple som ger personlig service till kunder i våra Apple-partnerbutiker. De arbetar även med att utveckla relationer med partneråterförsäljare världen över för att se till att Apples produktlager och marknadsföringsmaterial uppdateras och underhålls i enlighet med Apples standarder. I det här teamet smittar dina stora intressen, dina kunskaper och din entreprenörsanda av sig på återförsäljarens egna säljare så att de lyckas ännu bättre. Du kan bland annat arbeta som Reseller Specialist, Solutions Consultant, Account Manager och Reseller Leader.

Visa lediga jobb inom Retail Partner Sales

Sales Planning and Operations

Apple har några av världens mest varierande försäljningskanaler som levererar produkter och tjänster till konsumenter, företagskunder, utbildningsinstitutioner och myndigheter i fler än 80 länder. I det här teamet samarbetar du med våra säljgrupper och partner för att utveckla, planera, genomföra och förbättra de strategier som behövs för att få ut så mycket som möjligt av varje kundsamtal. Våra kanalprogram omfattar fysisk och digital marknadsföring, bemanning, säljutbildning och butiksteknik. Teamet arbetar bland annat med Channel Program Management, Point-of-Sale Operations, Sales Training and Enablement, Contracts Management, Channel Shared Services, Sales Program Analytics och Apple Executive Briefing Programs.

Visa lediga jobb inom Sales Planning and Operations

Field and Solutions Engineering

Våra företagskunder gör stora investeringar i vår teknik och de måste kunna lita på att allt kommer att fungera som det ska. De kan känna sig lugna tack vare medarbetarna i det här teamet. Teamet tar fram och utvärderar omfattande lösningar med hårdvara, mjukvara och tjänster från Apple. De erbjuder även den tekniska expertis som krävs under säljprocessen och för att skapa varaktiga relationer. Teamet arbetar bland annat med Pre-Sales Systems Engineering, Solution Development och Systems Engineering.

Visa lediga jobb inom Field and Solutions Engineering