นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ได้รับการอัพเดทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019

Apple ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังมีการฝังข้อมูลและข้อมูลความเป็นส่วนตัวในผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยแสดงเป็นไอคอนข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ก่อนที่จะเปิดใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านั้น และ/หรือทางออนไลน์ที่ apple.com/legal/privacy โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple Apple และบริษัทในเครือของ Apple อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ Apple อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

 • เมื่อคุณสร้าง Apple ID, สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์, ซื้อผลิตภัณฑ์, ดาวน์โหลดการอัพเดทซอฟต์แวร์, ลงทะเบียนการฝึกอบรมที่ Apple Retail Store, เชื่อมต่อกับบริการของเรา, ติดต่อเราซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ, รหัสของเครื่อง, ที่อยู่ IP, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลโปรไฟล์ของคุณในกรณีที่ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย
 • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับครอบครัวและเพื่อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมบริการหรือฟอรั่ม Apple กับคุณ Apple อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ Apple จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง
 • ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง เราอาจขอหมายเลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าบัญชีเครือข่ายไร้สายและเปิดใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ การจัดการการจอง หรือตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ Apple ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประสิทธิภาพของสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของคุณ หรือเมื่อเราได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายต่อ Apple หรือต่อบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายข้อนี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของยุโรปได้

 • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple การอัพเดทซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการอัพเดทการตั้งค่าของคุณ
 • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของเราทั้งหมด และเพื่อการคัดกรองหรือตรวจสอบคอนเทนต์ที่อัพโหลดซึ่งอาจมีเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์กับเรา เราจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น และอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่เราประเมินไว้เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของเรา สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อระบุอายุเจ้าของบัญชี Apple ID
 • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ Apple คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้
 • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ Apple
 • หากคุณเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว
 • หากคุณสมัครเข้าทำงานที่ Apple หรือเราได้รับข้อมูลของคุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครที่ Apple เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครและติดต่อคุณ หากคุณเป็นผู้สมัคร คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Apple จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ณ เวลาที่สมัคร

แหล่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลอื่นหากบุคคลนั้นแชร์คอนเทนต์กับคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการหรือฟอรั่มของ Apple นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อสร้าง Apple ID กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

หากคุณเป็นผู้สมัครเข้าทำงานที่ Apple เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทจัดหางานหรือเว็บไซต์อื่นๆ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับในการติดต่อคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าทำงานหรือเพื่อประเมินคุณสมบัติผู้สมัคร หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราโดยตรง เราจะแจ้งแหล่งข้อมูลให้คุณทราบเมื่อเราติดต่อคุณครั้งแรกเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการพัฒนา เราอาจใช้ชุดข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลที่มีรูปภาพ เสียง หรือข้อมูลอื่นที่อาจเชื่อมโยงกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ในการจัดหาชุดข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลที่ชุดข้อมูลนั้นโฮสต์อยู่ เมื่อใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิจัยและการพัฒนา เราจะไม่พยายามระบุตัวตนของบุคคลที่อาจปรากฏในชุดข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ, ภาษา, รหัสไปรษณีย์, รหัสพื้นที่, รหัสประจำเครื่อง, URL ที่ทำการอ้างอิง, ตำแหน่งที่ตั้ง และโซนเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงบริการ iCloud, iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store สำหรับ Apple TV และ iBooks Stores ของเรา และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดวิธีที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คำค้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องของผลลัพธ์ที่บริการของเราจัดหาให้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำกัดเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตของเรา
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอปสามารถปรับปรุงแอพของตนได้
ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของ Apple, บริการออนไลน์, แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ, ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ อาจใช้ "คุกกี้" และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เท่าที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โฆษณาที่แสดงโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจปรากฏในแอป News ของ Apple และใน App Store หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาที่แสดงตามความสนใจของคุณจากแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple คุณสามารถเลือกเปิดใช้งาน "จำกัดการติดตามโฆษณา" ซึ่งจะทำให้ Apple ID ของคุณไม่ได้รับโฆษณาดังกล่าวอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใด หากคุณเปิดใช้งาน "จำกัดการติดตามโฆษณา" บนอุปกรณ์พกพา แอปของบริษัทอื่นจะไม่สามารถใช้ข้อมูลโฆษณาประจำตัว หรือ Advertising Identifier ซึ่งเป็นตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ส่วนตัวเพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังเห็นโฆษณาใน App Store หรือแอพ News ตามบริบท เช่น คำค้นหาที่คุณใช้ หรือช่องที่คุณกำลังอ่าน ในแอปของบริษัทอื่น คุณอาจเห็นโฆษณาที่อิงตามข้อมูลอื่นๆ

Apple ยังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอปพลิเคชันของเรา จุดมุ่งหมายของเราในกรณีเหล่านี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของคุณกับ Apple มีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง Apple Online Store หรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์ จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้น หรือใช้บริการบางอย่าง จะช่วยให้เราสามารถปรับการโฆษณาและการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ ตัวระบุฮาร์ดแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ ตั้งค่าบริการ iCloud และให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Safari จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ หากเป็นอุปกรณ์พกพาของ Apple ให้ไปที่ "การตั้งค่า" จากนั้นไปที่ Safari แล้วเลื่อนลงมายัง "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" จากนั้นแตะ "ปิดกั้นคุกกี้" เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ Apple จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์รายการบันทึก เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่อ้างอิงมาและที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง Apple อาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและโฆษณาของเรา

ในอีเมลของเราบางฉบับ เราใช้ "URL แบบคลิกผ่าน" ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Apple เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของเรากับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในข้อความอีเมล พิกเซลแท็กจะช่วยให้เราส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกเราว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปให้ลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

Apple อาจให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแก่บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามคำขอของคุณ หรือเพื่อช่วยให้ Apple ทำการตลาดกับผู้บริโภค ในกรณีเช่นนั้น เราจะกำกับดูแลให้บุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Apple จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อและเปิดใช้ iPhone คุณได้อนุญาตให้ Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้เครื่องเพื่อใช้ในการให้บริการแก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณด้วย หากคุณได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ บัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple และของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ ของคุณ

ผู้ให้บริการ

Apple จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายระยะเวลาสินเชื่อ การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ Apple ดำเนินงานอยู่

อื่นๆ

Apple อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา  ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

Apple ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ บริการออนไลน์ของ Apple เช่น Apple Online Store และ iTunes Store จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เมื่อ Apple จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ส่วนข้อมูล iCloud ก็จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบการเข้ารหัส รวมถึงในกรณีที่เราใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากบริษัทอื่นด้วย ยกเว้นในกรณีของ iCloud Mail

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของ Apple หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแชท หรือบริการเครือข่ายสังคมของ Apple ผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนตัวและคอนเทนต์ที่คุณแชร์ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกแชร์หรือส่งในกรณีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณในข้อความที่คุณโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้

หากคุณหรือใครก็ตามที่ใช้คุณสมบัติ "การแชร์กันในครอบครัว" ได้ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นของผู้อื่น ข้อมูลที่แชร์กันภายในครอบครัวของคุณ เช่น ปฏิทิน ตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพ และการสั่งซื้อใน iTunes อาจถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์เครื่องนั้น ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่แชร์เหล่านั้นด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก การแชร์กันในครอบครัว

การมีอยู่ของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะบุคคล (Profiling)

Apple จะไม่ทำการตัดสินใจใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมหรือการวิเคราะห์ลักษณะบุคคลที่มีผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

Apple ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และสรุปข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะของบริการของเรา เมื่อเราประเมินระยะเวลาดังกล่าว เราพิจารณาความจำเป็นของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอย่างรอบคอบ และหากเราพบว่ามีความจำเป็น เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ หน้าบัญชี Apple ID สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ เราจะจัดการให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้พร้อมจัดหาสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ Apple ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่่่่่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอลบหรือเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ หากเราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะลดทอนความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงและการรักษาความปลอดภัยตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ของเรา เครื่องมือทางออนไลน์สำหรับการดำเนินการส่งคำขอเข้าถึง การปิดใช้งาน/การจำกัด การแก้ไข หรือการลบข้อมูล มีให้บริการแยกตามภูมิภาคโดยการเข้าสู่ระบบที่ privacy.apple.com ผู้ใช้ที่มีบัญชี Shazam โปรดเข้าสู่ระบบที่ www.shazam.com/privacy หากคุณส่งคำขอโดยใช้เครื่องมือออนไลน์เหล่านี้ เราจะยืนยันตัวตนของคุณและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ

แคลิฟอร์เนีย

California Consumer Privacy Act ให้สิทธิ์แก่ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียในการรับข้อมูลจาก Apple เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภครายนั้นที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผย คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ผ่านทางตัวแทนที่ได้รับอนุญาตด้วยการให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าสู่ระบบที่ privacy.apple.com หากคุณไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือออนไลน์ของ Apple คุณหรือตัวแทนของคุณสามารถส่งคำขอไปยัง apple.com/legal/privacy/contact หรือโทร 1-800-275-2273

หากคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการลดระดับการให้บริการจาก Apple

เนวาดา

คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายข้อมูลส่วนตัวของคุณ Apple จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของคุณได้ที่หน้าการทำความเข้าใจและการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากไม่มีเครื่องมือทางออนไลน์สำหรับคำขอเข้าถึงข้อมูลในภูมิภาคของคุณในปัจจุบัน คุณสามารถส่งคำขอไปยัง apple.com/legal/privacy/contact โดยตรง

เด็กและเยาวชน และการศึกษา

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำตามที่เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้าง Apple ID ของตัวเอง เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมที่สามารถพิสูจน์ได้จากผู้ปกครอง หรือในระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชี "การแชร์กันในครอบครัว" สำหรับเด็ก หรือเมื่อได้รับบัญชี Apple ID ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดการ (หากมี) ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองต้องอ่านรายละเอียด การเปิดเผยข้อมูล Apple ID และการแชร์กันในครอบครัว และยอมรับ คำยินยอมให้ Apple เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน iTunes Store ให้เรียบร้อยก่อนที่จะสามารถสร้างบัญชี Apple ID ให้เด็กได้ นอกจากนี้โรงเรียนที่เข้าร่วม Apple School Manager และได้อ่านรายละเอียดและให้คำยินยอมใน "ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล Apple ID ที่ได้รับการจัดการสำหรับนักเรียน" แล้วสามารถสร้าง Apple ID ที่ได้รับการจัดการสำหรับนักเรียนได้ ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล Apple ID ที่ได้รับการจัดการสำหรับนักเรียน อธิบายวิธีที่ Apple ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของนักเรียนและผนวกรวมเข้ากับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์กันในครอบครัว, Apple ID ที่ได้รับการจัดการ และข้อจำกัดสำหรับบัญชีของเด็ก หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำตามที่เขตอำนาจศาลกำหนด นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากในเวลาใดก็ตามที่ผู้ปกครองต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีการแชร์กันในครอบครัว หรือ Apple ID ของบุตรหลาน ให้ติดต่อเราผ่านตัวเลือกที่ระบุไว้ด้านล่างของหน้านี้

บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง

ในการให้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งในผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้น Apple และพันธมิตรของเรา ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาต เช่น ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ เวลานั้นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ โดยบริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งอาจใช้ GPS, บลูทูธ และที่อยู่ IP ของคุณ รวมถึงฮอตสปอต Wi-Fi แบบ Crowd-source และตำแหน่งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อกำหนดหาตำแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์คุณ หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบนิรนามในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และนำไปใช้โดย Apple และพันธมิตรของเรา ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ของคุณอาจแชร์ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แก่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน เมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชันดังกล่าว

ซึ่งมีผลให้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งบางอย่างที่ให้บริการโดย Apple เช่นคุณสมบัติ "ค้นหาของฉัน" ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงจะสามารถทำงานได้

ไซต์และบริการของบริษัทอื่น

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของ Apple อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก และในบางครั้งผลิตภัณฑ์และบริการของเรายังอาจใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทเหล่านั้นด้วย เช่น แอปสำหรับ iPhone จากบริษัทอื่น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดการติดต่อ จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้คุณศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

หากคุณซื้อการสมัครรับข้อมูลในแอปของบริษัทอื่นหรือในแอป News เราจะสร้าง Subscriber ID ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับคุณ และนักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานให้แก่นักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ดังกล่าว โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับข้อมูลที่คุณซื้อ และประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณยกเลิกการสมัครรับของคุณทั้งหมดกับทางนักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ จะมีการรีเซ็ต Subscriber ID เมื่อครบ 180 วันหากคุณไม่สมัครรับใหม่อีกครั้ง การส่งข้อมูลนี้ให้แก่นักพัฒนามีจุดประสงค์เพื่อให้นักพัฒนาเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการสมัครรับของตน

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้อาจได้รับการถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานทั่วโลกตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Apple ในส่วนของบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการควบคุมโดย Apple Distribution International Limited ในไอร์แลนด์ และได้รับการดำเนินการแทนโดย Apple Inc. Apple ใช้ข้อความตัวอย่างตามสัญญา (Model Contractual Clause) ที่ผ่านการอนุมัติเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศอื่น Apple ซึ่งเป็นบริษัทระดับสากล มีนิติบุคคลหลายรายในเขตอำนาจศาลต่างๆ และแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองเก็บรวบรวม และได้รับการประมวลผลในนามของตนโดย Apple Inc. ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจุดจำหน่ายสินค้าในนิติบุคคลฝ่ายค้าปลีกของเรานอกสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลฝ่ายค้าปลีกของเราแต่ละรายในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Apple, Online Store และ iTunes ยังอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลฝ่ายกฎหมายนอกสหรัฐอเมริกา ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของบริการแต่ละประเภท ข้อมูลภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมโดย Apple ทั่วโลกเพื่อการปรับปรุง Apple Maps และเพื่อสนับสนุนคุณสมบัติ Look Around ของเราจะถูกส่งไปยัง Apple Inc ในแคลิฟอร์เนีย

Apple ปฏิบัติตาม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules System APEC CBPR System ให้กรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อประกันความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถ่ายโอนจากการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของ APEC หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรอง APEC CBPR และ/หรือ PRP ของเรา โปรดไปที่ผู้ให้บริการแก้ไขความขัดแย้งจากบริษัทอื่น

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ Apple รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ Apple หรือต้องการติดต่อ European Data Protection Officer หรือหากคุณต้องการร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลขบริการช่วยเหลือของ Apple สำหรับประเทศของคุณได้ตลอดเวลา

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากได้รับคำขอเพื่อเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล เรามีทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อคัดกรองผู้ติดต่อและแก้ไขปัญหาของคุณ ในกรณีที่ปัญหาของคุณมีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ผู้ติดต่อที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติดังที่กล่าวมาทั้งหมดจะได้รับคำตอบภายในเจ็ด (7) วันหากเป็นไปได้ โดยอาจเป็นการให้คำตอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น หรือการแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการให้คำตอบ คุณสามารถส่งคำร้องเรียนของคุณไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจากเรา หากคุณสอบถามเรา เราจะพยายามหาข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับวิธีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ของคุณ

ในกรณีที่คุณร้องเรียนว่าเราควรปรับปรุงวิธีการจัดการกับปัญหาความเป็นส่วนตัว เราจะทำการอัพเดทเรื่องดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่ปัญหาความเป็นส่วนตัวส่งผลเสียต่อตัวคุณหรือบุคคลอื่น เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับคุณหรือบุคคลดังกล่าว

Apple อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง และเรายังอาจติดต่อคุณตามข้อมูลติดต่อที่มีในระบบ เช่น ทางอีเมล ข้อความแจ้งเตือน หรือวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe