นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ได้รับการอัพเดทเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2018

Apple ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือเพื่อติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple โดย Apple และบริษัทในเครือของ Apple อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ Apple อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

 • เมื่อคุณสร้าง Apple ID สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดท ลงทะเบียนการฝึกอบรมที่ Apple Retail Store ติดต่อเรา หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ
 • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับครอบครัวและเพื่อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมบริการหรือฟอรั่ม Apple กับคุณ Apple อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ Apple จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกง
 • ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง เราอาจขอหมายเลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าบัญชีเครือข่ายไร้สายและเปิดใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ การจัดการการจอง หรือตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

 • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple การอัพเดทซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดย อัพเดทการตั้งค่าของคุณ
 • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อระบุอายุเจ้าของบัญชี Apple ID
 • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ Apple คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้
 • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ Apple
 • หากคุณเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ ภาษา รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ รหัสประจำเครื่อง URL ที่ทำการอ้างอิง ตำแหน่งที่ตั้ง และโซนเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงบริการ iCloud, iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store สำหรับ Apple TV และ iBooks Stores ของเรา และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดวิธีที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คำค้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องของผลลัพธ์ที่บริการของเราจัดหาให้ แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ยกเว้นในบางกรณีที่จำเป็นต้องทำเท่านั้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพบริการของเราบนอินเทอร์เน็ต
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาแอปสามารถปรับปรุงแอปของตนได้

ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของ Apple, บริการออนไลน์, แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ, ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ อาจใช้ "คุกกี้" และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เท่าที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โฆษณาที่แสดงโดยแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple อาจปรากฏในแอป News ของ Apple และใน App Store หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาที่แสดงตามความสนใจของคุณจากแพลตฟอร์มโฆษณาของ Apple คุณสามารถเลือกเปิดใช้งาน "จำกัดการติดตามโฆษณา" ซึ่งจะทำให้ Apple ID ของคุณไม่ได้รับโฆษณาดังกล่าวอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใด หากคุณเปิดใช้งาน "จำกัดการติดตามโฆษณา" บนอุปกรณ์พกพา แอปของบริษัทอื่นจะไม่สามารถใช้ข้อมูลโฆษณาประจำตัว หรือ Advertising Identifier ซึ่งเป็นตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ส่วนตัวเพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายสำหรับคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังเห็นโฆษณาใน App Store หรือแอป News ตามบริบท เช่น คำค้นหาที่คุณใช้ หรือช่องที่คุณกำลังอ่าน ในแอปของบริษัทอื่น คุณอาจเห็นโฆษณาที่อิงตามข้อมูลอื่นๆ

Apple และพันธมิตรของเรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอปพลิเคชันของเรา จุดมุ่งหมายของเราในกรณีนี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของคุณกับ Apple มีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง Apple Online Store หรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์ จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้น หรือใช้บริการบางอย่าง จะช่วยให้เราสามารถปรับการโฆษณาและการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ ตัวบ่งชี้ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ ตั้งค่าบริการ iCloud และให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Safari จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ หากเป็นอุปกรณ์พกพาของ Apple ให้ไปที่ "การตั้งค่า" จากนั้นไปที่ Safari แล้วเลื่อนลงมายัง "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" จากนั้นแตะ "ปิดกั้นคุกกี้" เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ Apple จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์ล็อก เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่อ้างอิงมาและเพจที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม

โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง Apple อาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและโฆษณาของเรา

ในอีเมลของเราบางฉบับ เราใช้ "URL แบบคลิกผ่าน" ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Apple เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของเรากับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในข้อความอีเมล

พิกเซลแท็กจะช่วยให้เราส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกเราว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปให้ลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ในบางครั้ง Apple อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับ Apple ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือช่วย Apple จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อและเปิดใช้ iPhone คุณได้อนุญาตให้ Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้เครื่อง เพื่อใช้ในการให้บริการแก่คุณ หากคุณได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ บัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple และของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ ของคุณ โดย Apple จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด

ผู้ให้บริการ

Apple จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายระยะเวลาสินเชื่อ การดำเนินคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ Apple ดำเนินงานอยู่

อื่นๆ

Apple อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม

และเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

Apple ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ บริการออนไลน์ของ Apple เช่น Apple Online Store และ iTunes Store จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เมื่อ Apple จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ส่วนข้อมูล iCloud ก็จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบการเข้ารหัส รวมถึงในกรณีที่เราใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากบริษัทอื่นด้วย

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของ Apple หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแชท หรือบริการเครือข่ายสังคมของ Apple ผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนตัวและคอนเทนต์ที่คุณแชร์ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกแชร์หรือส่งในกรณีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณในข้อความที่คุณโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้

หากคุณหรือใครก็ตามที่ใช้คุณสมบัติ "การแชร์กันในครอบครัว" ได้ลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นของผู้อื่น ข้อมูลที่แชร์กันภายในครอบครัวของคุณ เช่น ปฏิทิน ตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพ และการสั่งซื้อใน iTunes อาจถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์เครื่องนั้น ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่แชร์เหล่านั้นด้วย [ดู เกี่ยวกับการแชร์กันในครอบครัว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

Apple ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอ โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณที่ https://appleid.apple.com/th/ สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ เราจะจัดการให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้พร้อมจัดหาสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ Apple ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคุณสามารถร้องขอให้มีการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวส่วนภูมิภาค

เด็กและเยาวชน และการศึกษา

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อนเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำตามที่เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้าง Apple ID ของตัวเอง เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมที่สามารถพิสูจน์ได้จากผู้ปกครอง หรือในระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชี "การแชร์กันในครอบครัว" สำหรับเด็ก หรือเมื่อได้รับบัญชี Apple ID ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดการ (หากมี) ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองต้องอ่านรายละเอียด การเปิดเผยข้อมูล Apple ID และการแชร์กันในครอบครัว และยอมรับ คำยินยอมให้ Apple เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของเด็ก รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน iTunes Store ให้เรียบร้อยก่อนที่จะสามารถสร้างบัญชี Apple ID ให้เด็กได้ นอกจากนี้โรงเรียนที่เข้าร่วม Apple School Manager และได้อ่านรายละเอียดและให้คำยินยอมใน "ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล Apple ID ที่ได้รับการจัดการสำหรับนักเรียน" แล้วสามารถสร้าง Apple ID ที่ได้รับการจัดการสำหรับนักเรียนได้ ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล Apple ID ที่ได้รับการจัดการสำหรับนักเรียน อธิบายวิธีที่ Apple ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของนักเรียนและผนวกรวมเข้ากับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ดูเกี่ยวกับการแชร์กันในครอบครัว, Apple ID ที่ได้รับการจัดการ และ การจำกัดการใช้งาน สำหรับบัญชีของเด็ก

หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือเทียบเท่าอายุขั้นต่ำตามที่เขตอำนาจศาลกำหนด นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

หากในเวลาใดก็ตามที่ผู้ปกครองต้องการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่เกี่ยวกับการแชร์กันในครอบครัว หรือ Apple ID ของบุตรหลาน ให้ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว

หรือใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อที่นี่

บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง

ในการให้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งในผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้น Apple และพันธมิตรของเรา ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาตอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ เวลานั้นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งอาจใช้ GPS, Bluetooth และที่อยู่ IP ของคุณ รวมถึงฮอตสปอต Wi-Fi และที่ตั้งของเสาสูงส่งสัญญาณที่เก็บแหล่งความหนาแน่น และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อระบุตำแหน่งของอุปกรณ์โดยประมาณในที่ที่มี หากคุณไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบนิรนามในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และนำไปใช้โดย Apple และพันธมิตรของเรา ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ของคุณอาจแชร์ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แก่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน เมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชันดังกล่าว

บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งบางอย่างที่ให้บริการโดย Apple เช่น ค้นหา iPhone ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงจะสามารถทำงานได้

ไซต์และบริการของบริษัทอื่น

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของ Apple อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก และในบางครั้งผลิตภัณฑ์และบริการของเรายังอาจใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทเหล่านั้นด้วย เช่น แอปสำหรับ iPhone จากบริษัทอื่น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดการติดต่อ จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้คุณศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

หากคุณซื้อการสมัครรับในแอปของบริษัทอื่นหรือในแอป News เราจะสร้าง Subscriber ID ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับคุณ และนักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานให้แก่นักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ดังกล่าว โดยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับที่คุณซื้อ และประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณยกเลิกการสมัครรับของคุณทั้งหมดกับทางนักพัฒนาหรือผู้เผยแพร่ จะมีการรีเซ็ต Subscriber ID เมื่อครบ 180 วันหากคุณไม่สมัครรับใหม่อีกครั้ง การส่งข้อมูลนี้ให้แก่นักพัฒนามีจุดประสงค์เพื่อให้นักพัฒนาเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการสมัครรับของตน

ผู้ใช้ระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้อาจได้รับการถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานทั่วโลกตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Apple ในส่วนของบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการควบคุมโดย Apple Distribution International ในไอร์แลนด์ และได้รับการดำเนินการแทนโดย Apple Inc. Apple ใช้ข้อความตัวอย่างตามสัญญา (Model Contractual Clause) ที่ผ่านการอนุมัติเพื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศอื่น Apple ซึ่งเป็นบริษัทระดับสากล มีนิติบุคคลหลายรายในเขตอำนาจศาลต่างๆ และแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองเก็บรวบรวม และได้รับการประมวลผลในนามของตนโดย Apple Inc. ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจุดจำหน่ายสินค้าในนิติบุคคลฝ่ายค้าปลีกของเรานอกสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลฝ่ายค้าปลีกของเราแต่ละรายในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Apple, Online Store และ iTunes ยังอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลฝ่ายกฎหมายนอกสหรัฐอเมริกา ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของบริการแต่ละประเภท

Apple ปฏิบัติตาม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross Border Privacy Rules System APEC CBPR System ให้กรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อประกันความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถ่ายโอนจากการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของ APEC หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APEC Certification และ Dispute Resolution โปรดคลิกที่ตรา TRUSTe

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ Apple รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ Apple หรือหากคุณต้องการร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลข บริการช่วยเหลือของ Apple สำหรับประเทศของคุณได้ตลอดเวลา

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือได้รับคำขอเพื่อเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล เรามีทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อคัดกรองผู้ติดต่อและพยายามตอบข้อกังวลหรือข้อสงสัยของคุณ ในกรณีที่คุณมีปัญหาที่มีความสำคัญมากกว่าปกติ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ผู้ติดต่อที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากกว่าปกติดังที่กล่าวมาจะได้รับคำตอบ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณอาจส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณสอบถามเรา เราจะพยายามหาข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับวิธีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ของคุณ

Apple อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014