นโยบายความเป็นส่วนตัว

Apple ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบาย ความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติ ด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และ สอบถาม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว คือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ขณะที่คุณติดต่อ Apple หรือ บริษัทในเครือของ Apple โดย Apple และบริษัทในเครืออาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวนี้ซึ่งกันและกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนอกจากนี้ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นด้วย เพื่อใช้ในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา และโฆษณาของเรา

ต่อไปนี้ คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ Apple อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูล ดังกล่าวไปใช

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

  • เมื่อคุณสร้าง Apple ID ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดท ลงทะเบียนการฝึกอบรมที่ Apple Retail Store หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางที่ต้องการให้เราใช้ในการติดต่อ และข้อมูลบัตรเครดิต
  • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับครอบครัวและเพื่อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมฟอรั่ม Apple กับคุณ Apple อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคล ดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
  • ในสหรัฐอเมริกา เราอาจขอให้คุณระบุหมายเลขประกันสังคม (SSN) แต่เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าบัญชีเครือข่ายไร้สาย และเปิดใช้ iPhone ของคุณ หรือเมื่อตัดสินใจว่าจะขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์หรือไม่

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

  • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้น ช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple การอัพเดทซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราสามารถ ปรับปรุงการให้บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเราได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกได้ตลอดเวลาโดย อัพเดทการตั้งค่าของคุณ
  • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยในการพัฒนา นำเสนอ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเราด้วย
  • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และ เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ Apple คุณจึงไม่สามารถยกเลิก การรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้
  • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ Apple
  • หากคุณเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน โดยข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตรงได้ และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ ภาษา รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ รหัสประจำเครื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และ โซนเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าดีขึ้น และสามารถนำ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้
  • นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงบริการ iCloud และ MobileMe และ iTunes Store และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวม และนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่า ส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็น ข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากมีกรณีใดที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของ Apple บริการออนไลน์ แอพพลิเคชั่นเชิงโต้ตอบ ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ อาจใช้ "คุกกี้" และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วย ตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ และในทำนองเดียวกัน ตราบใดที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Apple และพันธมิตรใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในบริการโฆษณาสำหรับเครื่องแบบพกพา เพื่อควบคุมจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสนใจ และวัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณา ซึ่งหากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องในระดับนี้ในเครื่องแบบพกพาของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้โดยเข้าไปที่ลิงก์ http://oo.apple.com ด้วยเครื่องของคุณ หากคุณยกเลิก คุณจะยังคงได้รับโฆษณาบนเครื่องแบบพกพาในจำนวนเท่าเดิม แต่โฆษณาดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องน้อยลง เนื่องจากไม่ได้อ้างอิงตามเรื่องที่คุณสนใจ และคุณอาจยังเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บเพจ หรือในแอพพลิเคชั่น หรืออ้างอิงตามข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว การยกเลิกนี้มีผลเฉพาะกับบริการโฆษณาของ Apple และไม่มีผลต่อโฆษณาที่อ้างอิงตามความสนใจที่มาจากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ

Apple และพันธมิตรของเรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นของเราด้วย จุดมุ่งหมายของเราในกรณีนี้ คือการปรับปรุงเพื่อให้ประสบการณ์ของคุณกับ Apple มีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง Apple Online Store หรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์ ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้น หรือใช้บริการบางอย่าง จะช่วยให้เราสามารถปรับการโฆษณาของเรา และการติดต่อสื่อสารทางอีเมลให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ ช่วยให้เราสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ ปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ ตั้งค่าบริการ iCloud และให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Safari จากนั้นไปที่บานหน้าต่างความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy เพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ หากเป็นเครื่อง Apple แบบพกพาของคุณ ให้ไปที่ส่วนการตั้งค่า จากนั้นไปที่ Safari แล้วเลือกหัวข้อ Cookies สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ ตรวจสอบวิธีปิดการใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ Apple จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดการใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางข้อมูล และจัดเก็บไว้ในไฟล์ล็อกโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เพจที่อ้างอิงมาและเพจที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลเว็บไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง Apple อาจใช้ข้อมูลนี้ในการ ตลาดและบริการด้านโฆษณาของเรา

ในอีเมลของเราบางฉบับ เราใช้ "URL แบบคลิกผ่าน" ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Apple เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่ง ก่อนที่จะมาถึงยังเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้ เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในอีเมล

พิกเซลแท็ก ช่วยให้เราส่งอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกเราว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปยังลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทร่วม

ในบางครั้ง Apple อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางประการให้กับพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับ Apple ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือช่วย Apple จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อและ เปิดใช้ iPhone คุณได้อนุญาตให้ Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่าง ขั้นตอนการเปิดใช้เครื่อง เพื่อใช้ในการให้บริการแก่คุณ หากคุณได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ บัญชีของคุณจะอยู่ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple และของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ โดย Apple จะเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราเท่านั้น และจะไม่มีการ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในด้านการตลาด

ผู้ให้บริการ

Apple เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายระยะเวลา สินเชื่อ การดำเนินคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้ บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการศึกษา วิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ Apple ดำเนินงานอยู่

อื่นๆ

Apple อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความ เหมาะสม เพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อ ส่วนรวม

และเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานของเรา หรือของผู้ใช้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การรวมบริษัท หรือการจำหน่ายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

Apple มีมาตรการป้องกันต่างๆ ซึ่งรวมถึงมาตรการด้านการดูแลระบบ ทางเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการสูญหาย ถูกโจรกรรม และการนำไปใช้โดยมิชอบ ตลอดจนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการทำลาย

บริการออนไลน์ของ Apple เช่น Apple Online Store และ iTunes Store ใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบ Secure Sockets Layer (SSL) ในเว็บเพจทุกหน้าที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว หากต้องการซื้อสินค้าจากบริการเหล่านี้ คุณจะต้องใช้เบราเซอร์ที่รองรับ SSL เช่น Safari, Firefox หรือ Internet Explorer ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวไม่ให้รั่วไหลในระหว่างที่มีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอพพลิเคชั่นบางอย่างของ Apple หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแชท หรือ บริการเครือข่ายสังคมของ Apple ผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ ข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกที่จะส่งเข้ามาในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นความ รับผิดชอบของคุณเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุชื่อและอีเมลของคุณในข้อความที่คุณโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูล ดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

Apple ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้ง่าย เราจะ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้ ยกเว้นในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดท อยู่เสมอ โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณที่ https://appleid.apple.com/th_TH/ สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เราพยายามอย่างสุจริตใจในการทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อให้คุณสามารถร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูล ดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ Apple ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป ตามกฎหมาย หรือเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอที่เกิดขึ้น ซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร หรือกรณีที่ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เสี่ยงต่อความเป็น ส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งคุณสามารถร้องขอให้มีการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทาง แบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็น
ส่วนตัว
ส่วนภูมิภาค

เด็กและเยาวชน

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง

ในการให้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งในผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้น Apple และพันธมิตรของเรา และผู้ได้รับอนุญาตอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ เวลานั้นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Apple โดยข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบนิรนาม ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และนำไปใช้โดย Apple และพันธมิตรของเรา รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตในการจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แก่ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น เมื่อคุณสมัครใจที่จะใช้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว

บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งบางอย่างที่ให้บริการโดย Apple เช่นคุณสมบัติ "Find My iPhone" หรือ "ค้นหา iPhone" ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงจะสามารถทำงานได้

ไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น และบริการของ Apple อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ บุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์และบริการของเรายังอาจใช้ หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทร่วมด้วย เช่น แอพ iPhone จากบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจมีข้อมูลอย่างเช่น ข้อมูลบ่งบอก ตำแหน่งที่ตั้งหรือรายละเอียดการติดต่อ จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม เรา ขอแนะนำให้คุณศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย

ผู้ใช้ระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่คุณให้ไว้อาจได้รับการถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานทั่วโลกตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ Apple ปฏิบัติตามหลักการ "Safe Harbor" ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ว่าด้วยการ เก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรในเขตเศรษฐกิจยุโรปและ สวิตเซอร์แลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐที่เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ได้รับการ ควบคุมโดย Apple Distribution International ในเมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ และประมวลผลในนามของ บริษัทโดย Apple Inc. ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมใน EEA เมื่อใช้ iTunes ได้รับการควบคุมโดย iTunes SARL ในประเทศลักเซมเบิร์ก และประมวลผลในนามของบริษัทโดย Apple Inc.

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ Apple รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ Apple โปรด ติดต่อเรา

Apple อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

ปรับปรุงล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2012

TRUSTe: Click to Verify

Apple Inc. ได้รับ Privacy Seal จาก TRUSTe ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่านโยบาย ความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัตินี้ ผ่านการตรวจสอบจาก TRUSTe แล้วว่า สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของโปรแกรม
TRUSTe
 ซึ่งได้แก่ ความโปร่งใส สามัญสำนึก ในหน้าที่ และทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรแกรม TRUSTe ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อมูล ที่อาจมีการรวบรวมเก็บผ่านซอฟต์แวร์ที่ ดาวน์โหลดได้ หากคุณมีคำถามหรือเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อเรา หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจากเรา คุณสามารถติดต่อ TRUSTe ได้

คำถามเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัว

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ Apple

ติดต่อเรา