ผลิตภัณฑ์ Apple
ถูกออกแบบมา
เพื่อปกป้อง
ความเป็นส่วนตัว
ของคุณ

ที่ Apple เราเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์

และข้อมูลส่วนตัวของคุณหลายๆ อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณ
มีสิทธิ์เก็บไว้เป็นส่วนตัว ก็อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆ ของ Apple

ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจของคุณหลังจากวิ่ง เว็บไซต์
ที่คุณดู ผู้คนที่คุณโทรหา ส่งอีเมลหรือส่งข้อความหา

อุปกรณ์ทุกชิ้นของ Apple ได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ต้น
เพื่อปกป้องข้อมูลเหล่านั้น และช่วยให้คุณมีอำนาจตัดสินใจ
เลือกได้ว่าจะแชร์อะไรและแชร์กับใคร

เราได้พิสูจน์ให้เห็นมาโดยตลอดว่าประสบการณ์
ที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของคุณ แต่ทั้งสองสิ่งสามารถ
เกื้อหนุนกันและกันได้

มีแต่คุณเท่านั้น
ที่เข้าถึงอุปกรณ์
ของคุณได้

คุณสามารถปกป้องอุปกรณ์ของคุณ
ให้ปลอดภัยได้ง่ายๆ ด้วยรหัส 6 หลัก ซึ่งจะ
ถูกถอดรหัสได้ยากมากเพราะการจับคู่รหัส
ที่เป็นไปได้นั้นมีมากมายนับล้านชุด หรือจะ
เลือกใช้งาน Touch ID หรือ Face ID ซึ่งเป็น
สองเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุด
บนอุปกรณ์ส่วนบุคคลก็ได้ และถ้าต้องการ
เพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นอีก คุณก็
สามารถสร้างรหัสแบบตัวอักษรผสมตัวเลข
ให้ซับซ้อนได้เท่าที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนตัว
ของคุณเป็นของคุณเท่านั้น ไม่ใช่คนอื่น

ไม่ว่าจะถ่ายรูป ถามอะไรกับ Siri หรือค้นหาเส้นทาง
คุณก็สามารถทำได้โดยที่รู้ว่า Apple ไม่ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไปขายให้กับ
ผู้โฆษณาหรือองค์กรอื่นๆ

ในขณะที่
คุณสมบัติต่างๆ
พัฒนายิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ข้อมูลของคุณ
ยังคงเป็นส่วนตัว

เมื่อเราใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น
สำหรับคุณ เราทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุ
เป้าหมายนั้นโดยไม่ประนีประนอมเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างหนึ่งก็คือ
เราเป็นผู้บุกเบิกในการใช้เทคนิค Differential Privacy
ซึ่งเป็นการสลับสับเปลี่ยนข้อมูลของคุณแล้วนำไป
รวมกับข้อมูลของคนอื่นๆ อีกนับล้านๆ เราจึง
มองเห็นรูปแบบโดยรวมมากกว่าข้อมูลเฉพาะเจาะจง
ที่สามารถสืบย้อนไปหาคุณได้ รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้
เราสามารถระบุถึงข้อมูลบางอย่างได้ เช่น อิโมจิที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด  คำแนะนำ QuickType
ที่ดีที่สุด และอัตราการใช้พลังงานใน Safari

จะเก็บหรือส่ง
ข้อมูลก็จะได้รับ
การปกป้อง

ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณส่ง iMessage หาเพื่อน
หรือ โทร FaceTime ข้อมูลของคุณจะถูกเข้ารหัส
ไว้เป็นการป้องกัน เช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่
ใช้ระบุตัวตนคุณสำหรับ Touch ID และ Face ID
จะได้รับการแปลงเป็นรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้รับการเข้ารหัสและปกป้อง
โดย Secure Enclave บนอุปกรณ์ของคุณ โดยที่
iOS หรือแอพต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะ
ไม่มีการจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือ
สำรองข้อมูลไว้ใน iCloud แต่อย่างใด

แอพของคุณ
คุณคือผู้กำหนด

เราได้กำหนดให้นักพัฒนาแอพปฏิบัติตามแนวทาง
ที่เข้มงวดในการสร้างสรรค์แอพที่ให้ความสำคัญ
กับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ถ้าเรารู้ว่า
มีแอพที่ฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัตินี้ ผู้พัฒนาจะต้อง
แก้ปัญหา ไม่อย่างนั้นแอพดังกล่าวจะถูกถอด
ออกจาก App Store และถ้าแอพที่คุณติดตั้งบน
อุปกรณ์ต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปภาพ
หรือรายชื่อ คุณจะได้รับแจ้งให้อนุญาตก่อนเสมอ
โดยที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการอนุญาต
ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ