ความเป็นส่วนตัว นี่แหละ Apple

ความเป็นส่วนตัวคือสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน และยังเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของพวกเราอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เพราะนี่แหละคือ
นวัตกรรมในแบบที่เราเชื่อมั่น

รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ

ความเป็นส่วนตัว

ค่านิยมของเรา

คือตัวกำหนดทิศทาง