การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Apple นั้น
ทั้งง่าย และทั้งดีต่อโลก

โครงการ Apple Renew ให้คุณรีไซเคิลอุปกรณ์ Apple ผ่านช่องทางออนไลน์
ซึ่งเราก็จะดูแลจนมั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ นั้นได้รับการรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบ
หรือมีโอกาสถูกนำกลับไปใช้อีกครั้ง

เริ่มต้นง่ายๆ

เพียงแจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณคืออะไร เราก็จะส่งใบจ่าหน้าไปรษณีย์
แบบชำระเงินล่วงหน้า
ให้คุณทางอีเมล และเมื่อคุณลบข้อมูลในเครื่อง
เรียบร้อยแล้ว คุณก็แค่ส่งอุปกรณ์มาให้เรา
ซึ่งในส่วนที่เหลือเราจะดูแล
และจัดการให้คุณเอง*

วิธีลบข้อมูลของคุณ:
อุปกรณ์ iOS  Mac

ดูเพิ่มเติม