สิ่งแวดล้อม

Carbon Neutral

ครั้งแรกของ Apple
ก้าวที่ยิ่งใหญ่
สู่ปี 2030

Apple Watch คือผลิตภัณฑ์แรกของเราที่มีความ
เป็นกลางทางคาร์บอน และถือเป็นการพิชิตหมุดหมาย
ในแผนของเราที่จะทำให้ทุกผลิตภัณฑ์มีความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนภายในปี 2030 โดยเราพยายามลดการปล่อยมลภาวะส่วนใหญ่ด้วยการใช้นวัตกรรมในด้านวัสดุ พลังงานไฟฟ้าสะอาด และการขนส่งที่ใช้คาร์บอนต่ำ ทั้งยังลงทุนในโครงการที่เน้นเรื่องธรรมชาติเพื่อชดเชยส่วนที่เหลืออีกเพียงเล็กน้อย
เพราะโลกรอไม่ได้ และเราเองก็เช่นกัน

ดูภาพยนตร์

นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง สู่ความก้าวหน้าอันทรงพลัง

เราทำให้ Apple Watch มีความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยวิธีการแบบ Apple โดยใช้นวัตกรรมด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการดำเนินงาน ซึ่งแนวทางของเราคือจัดการกับการปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งใหญ่ที่สุดทั้ง 3 แหล่ง อย่าง ไฟฟ้า วัสดุ และการขนส่ง

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100%

ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล 30% ตามน้ำหนัก

50% หรือมากกว่าของการขนส่งไม่ใช้วิธีขนส่งทางอากาศ

Carbon Neutral

เมื่อไหร่ที่เห็นโลโก้ใหม่นี้
แปลว่า Apple Watch ของคุณ
มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

บทพิสูจน์
ล้วนอยู่

ใน
ตัวผลิตภัณฑ์

ปิดวงจรเรื่องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้สำเร็จ

เสียบสายสู่พลังงานที่ สะอาดกว่า

ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในการสร้างผลิตภัณฑ์ Apple

ใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น มีเหตุผล

ให้รัก

มากขึ้น

เรากำลังมุ่งหน้าสู่การขนส่งที่ใช้คาร์บอนต่ำ

อะลูมิเนียมในขั้นที่เหนือกว่า

MacBook Air ที่แสดงให้เห็นตัวเครื่องอะลูมิเนียม

ทุกการ สั่นมาจาก
การรีไซเคิล

Daisy จะรับช่วงต่อเอง

แขนหุ่นยนต์ของ Daisy ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วน

เมื่อนวัตกรรมคือการคิดนอกกรอบ ให้กับกล่อง

มุมมองด้านข้างของกล่อง iPhone 15 ที่ยังไม่ได้เปิด

ดีสำหรับคุณ
ดีสำหรับโลก

Apple Trade In

นำอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณมาแลกเป็นเครดิตสำหรับใช้ซื้อเครื่องใหม่
และหากว่าอุปกรณ์ของคุณไม่เข้าเกณฑ์


เราก็จะนำไปรีไซเคิลให้ฟรี

ดูเพิ่มเติม

ออกแบบโดยคำนึงถึงโลกใบนี้

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุปกรณ์ Apple ของคุณในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเรา

เข้าใกล้การมีความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนมากขึ้นไปอีก

บริษัทของเราดำเนินงานโดยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนอยู่แล้ว
และเรากำลังเดินหน้าเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามล่าสุดของเราในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่เหลือ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนความเสมอภาค

ดูรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2023 (PDF)

รายงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เรามีเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่ใช้เฉพาะวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุหมุนเวียนเท่านั้น เราจึงจัดลำดับความสำคัญ จัดหาทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ และนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่

กระบวนการทางเคมีที่ฉลาดยิ่งกว่า

Apple มีโปรแกรมอันเข้มงวดเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เข้มงวดของ Apple, การประเมินทางพิษวิทยาที่ละเอียด และกระบวนการประเมินสารเคมีที่ต้องพึงระวัง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญของเราในขณะนี้ ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และด้านล่างนี้คือรายงานความ
ก้าวหน้าของเราอย่างละเอียด

อ่านการดำเนินการตาม CDP Climate Change ประจำปี 2023 ของ Apple (PDF)

ผู้คนและสิ่งแวดล้อมในซัพพลายเชนของเรา

เราและซัพพลายเออร์ต่างปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงสุดในด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการจัดหาวัสดุอย่างรับผิดชอบ

ไปที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์

คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Apple กับสิ่งแวดล้อม

อ่านคำถามที่พบบ่อย

อีกมากมายจาก Apple ในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมของเรา

คือตัวกำหนดทิศทาง