โลกของเราคู่ควร
กับความคิดที่ดีที่สุด

เมื่อเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เราก็ใช้แนวทางความคิดสร้างสรรค์
แบบเดียวกับที่เรา
ใช้ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเรากำลัง
พัฒนาโครงการใหม่ๆ ในการผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา เรากำลัง
เปลี่ยนไปใช้วัสดุ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยมากกว่าเดิม เรากำลังปกป้องพื้นที่ป่า
เพื่อการใช้งาน
และทำให้มั่นใจว่าพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เราก็ยัง
คิดไปถึงวิธีการรีไซเคิลอุปกรณ์
อย่างใส่ใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือการใช้หุ่นยนต์

เราออกแบบแถวการทำงานของหุ่นยนต์ที่สามารถแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ได้กว่า 1.2 ล้านเครื่องต่อปี ขอแนะนำให้รู้จักกับ Liam

ดูวิดีโอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานหมุนเวียน
100% คือเป้าหมายขั้นสูงสุด

ในปี 2015 นั้น 93% ของพลังงานที่เราใช้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
และเรายังคงมองหาวิธีต่างๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ 100% ใน
ประเทศสิงคโปร์ อาคารต่างๆ ของเรามีการใช้พลังงานจาก
โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 32 เมกะวัตต์ ที่ติดตั้งอยู่ทั่วบนหลังคากว่า 800 แห่ง ส่วนใน
ประเทศจีน
เราได้เพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 170 เมกะวัตต์ เพื่อชดเชยพลังงานที่เราใช้ในการผลิตสินค้า
นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลของเราทั่วโลกยังใช้
พลังงานสะอาด 100% เพื่อขับเคลื่อนกว่าพันล้านข้อความที่
รับส่งผ่าน
iMessage, คำตอบจาก Siri และการดาวน์โหลดเพลงจาก iTunes

ดูเพิ่มเติม

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ในสิงคโปร์ถือเป็นโครงการ
ติดตั้งแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์
แบบกระจายในระดับสาธารณูปโภค
ครั้งแรกของประเทศ โดยมีการ
ติดตั้งแผงเซลล์บนหลังคาของ
อาคารต่างๆ
นับร้อยๆ แห่ง

ทรัพยากร

กว่า 99% ของกระดาษที่ใช้ใน
บรรจุภัณฑ์ของเรามาจากการ
รีไซเคิล
หรือแหล่งที่มาที่ยั่งยืน
แต่เรายังทำ
ได้ดีกว่านั้น

เราต้องการที่จะมั่นใจว่าเราสามารถปกป้องและสร้างพื้นที่ป่าไม้ที่มีความยั่งยืนให้ได้มากกว่า
ปริมาณไม้ที่เรานำมาใช้ ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายใหญ่ในภาพรวมของเราในการจำกัด
ปริมาณวัตถุดิบจากโลกที่เรานำมาใช้ นอกจากนี้เรายังคอยตรวจวัดปริมาณการใช้น้ำของเรา
และพยายามค้นหาวิธีการที่จะลดหรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในทุกขั้นตอนที่เราสามารถทำได้ และต้อง
ไม่มีขยะจากการประกอบ iPhone และ Apple Watch ขั้นสุดท้ายของเราจากโรงงานผลิตเลยซักชิ้น
ที่จะถูกกำจัดโดยการทิ้งลงในพื้นที่ฝังกลบ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเรายังได้ริเริ่มโครงการ
Apple Renew ให้คุณนำอุปกรณ์ Apple ไม่ว่าชนิดใดของคุณไปรีไซเคิลได้ที่ Apple Store อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

เรากำลังเดินหน้าคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ที่มี
ความยั่งยืนให้ได้ถึง 400,000 เฮกเตอร์

วัสดุที่ปลอดภัยกว่า

สารปรอทไม่ควรจะมาอยู่บนข้อมือ
โต๊ะทำงาน หรือในกระเป๋าของคุณ

เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เราเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
การกำจัดสารพิษ
ออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ของเรา โดยเราได้กำจัดสารปรอทและ
สารอาร์เซนิกออกจากหน้าจอของ
เรา รวมทั้งสารตะกั่วจากบัดกรีที่เราใช้ด้วย
ในปี 2015 เราได้เริ่มโครงการเปิดเผยวัสดุโดยสมบูรณ์
หรือ Full Material
Disclosure ซึ่งเป็นการเปิดเผยองค์ประกอบของส่วนผสมทางเคมีทั้งหมดใน
วัสดุ
ทุกชนิดที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา และโครงการนี้ก็ได้ช่วยให้เราสามารถ
จำกัดและกำจัดสารพิษได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเราค้นพบ
วิธีการในการกำจัดสารพิษออกจากอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตได้แล้ว
เราก็จะทำการทดสอบอย่างละเอียดในทุกแง่มุม เพื่อให้มั่นใจว่าสารพิษ
เหล่านั้นจะไม่ย้อนกลับเข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเราอีก

ดูเพิ่มเติม

Apple Watch ปลอดจากสารปรอท เบริลเลียม และสารหน่วงการติดไฟในกลุ่มโบรมีน

รายงาน

นี่คือสิ่งที่เรากำลังลงมือทำ และวิธีที่เราทำ

รายงานความคืบหน้าปี 2016 ดูรายงานฉบับก่อนหน้า

Apple Store, Brussels