สร้างเสริม
เพิ่มความเข้าใจ

สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณนำผลิตภัณฑ์ Apple
มาใช้ในห้องเรียน นั่นก็เป็นเพราะคุณสามารถ
สร้าง
โอกาสการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อตอบรับกับ
การเรียนรู้
ในทุกระดับ พร้อมถ่ายทอดบทเรียนให้เป็น
เรื่องราว
น่าสนุกชวนติดตามยิ่งขึ้นด้วยพลังที่มาจาก
การสัมผัส
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ในส่วนของ
การบ้านหรืองาน
ที่ได้รับมอบหมายนั้น นักเรียนก็
สามารถทำโครงร่าง
เก็บคะแนน สร้างแผนภูมิ
เขียนโค้ด หรือแม้แต่ลงมือทำ
ได้ตามต้องการ
เรียกว่าเปลี่ยนงานที่นักเรียนรู้สึกว่า
จำเป็นต้อง
ทำให้กลายเป็นงานที่สนุกและสมัครใจ
ที่จะทำเลยทีเดียว

ผลิตภัณฑ์ของเรา เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับ
การเรียนรู้ก็คือเครื่องมือที่
นักเรียนชอบใช้

iPad, Mac และ Apple TV คืออุปกรณ์ที่ช่วยขยาย
โอกาส
ความเป็นไปได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดย
iPad จะ
เข้ามาเปิดโอกาสแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ ใน
การเรียนรู้
ส่วน Mac ก็จะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
ความคิด
สร้างสรรค์ และสำหรับการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนนั้น
Apple TV ก็จะเข้ามาช่วยให้คุณตรึง
ความสนใจของ
นักเรียนทั้งห้องได้อย่างที่
ไม่เคยทำได้มาก่อน

ผู้สอน หลากหลายวิธีสอนที่
คุณจินตนาการมาเสมอ

ค้นพบเคล็ดลับ สื่อการเรียนการสอน เรื่องราว
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะมาช่วยให้คุณใช้ประโยชน์
จากผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณได้อย่างเต็มที่
ตลอดจนนำไอเดียใหม่ๆ มาใช้กับชั้นเรียนของคุณ

ค้นพบแรงบันดาลใจ

ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้ เรามอบพลังในการเรียนรู้
การเขียน และการสอน
เขียนโค้ดให้กับทุกคน

เราเชื่อว่าการเขียนโค้ดเป็นทักษะสำคัญ
ที่จะ
ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้าง
Swift Playgrounds
และสื่อการเรียนรู้ที่
จะช่วยเนรมิตไอเดียของทุกคนให้มี
ชีวิตชีวาขึ้นมาได้

ดูเกี่ยวกับ "ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้"