จะร้องอ๋อกัน
ได้มากขึ้นก็คราวนี้

ทันทีที่คุณนำผลิตภัณฑ์ Apple เข้ามาใช้ในชั้นเรียน คุณจะพบว่าการฟัง
จะ
เปลี่ยนเป็นการค้นพบ ความสนใจจะเปลี่ยนเป็นความอยากรู้อยากเห็น
และการนั่งเรียนอยู่นิ่งๆ จะเปลี่ยนมาเป็นการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
บทเรียนต่างๆ จะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่ทั้งสัมผัสได้ เคลื่อนไหวได้
และยัง
ส่งเสียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สอน
ข้อมูล
เชิงลึกจากนักการศึกษาที่หลากหลาย และการสนับสนุนส่วนบุคคล
ที่
จะช่วยให้คุณสอนในแบบที่เด็กเข้าใจง่ายได้ทุกหัวข้อ ตั้งแต่การอ่าน
ไปจนถึงการเขียนโค้ด สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้จะมาสร้างช่วงเวลา
มหัศจรรย์
อย่างการร้องอ๋อ ให้เกิดได้บ่อยขึ้นสำหรับทุกคน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด
สำหรับการเรียนรู้ก็คือ
เครื่องมือที่นักเรียนชอบใช้

iPad, Mac และ Apple TV คืออุปกรณ์ที่ช่วยขยาย
โอกาสความเป็นไปได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดย
iPad จะเข้ามาเปิดโอกาสแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ
ในการเรียนรู้ ส่วน Mac ก็จะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
ความคิดสร้างสรรค์ และสำหรับการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนนั้น Apple TV ก็จะเข้ามาช่วยให้คุณตรึง
ความสนใจของนักเรียนทั้งห้องได้อย่างที่
ไม่เคยทำได้มาก่อน

สอนเขียนโค้ด

อ่าน เขียน
คิดเลข เขียนโค้ด

การเขียนโค้ดเป็นหลักสูตรสำคัญที่
จะช่วย
ให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกอนาคตที่
ขับเคลื่อน
ไปด้วยเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้
เราจึงได้จัดทำ
หลักสูตร "ใครๆ ก็เขียน
โค้ดได้" ที่ครอบคลุม
ขึ้นมา ซึ่งมีทั้งบทเรียน
ใน iPad และ Mac,
คู่มือสำหรับผู้สอน และ
แอพต่างๆ ที่ช่วยให้
การสอนเขียนโค้ด
ในชั้นเรียนของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ

โปรแกรม

เรารักที่จะช่วยให้
ผู้สอนได้ทำในสิ่งที่
ตัวเองรัก

เราได้สร้างโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้สอนได้
เรียนรู้จากกันและกัน จัดทำแหล่งข้อมูล
การเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับเสริมสร้าง
ทักษะและความมั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ Apple
ทั้งยังมีโครงการริเริ่มเพื่อยกย่องผู้บุกเบิก
ด้านการศึกษา ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อ
ส่งเสริมให้พวกเขาเป็นผู้สอนที่ดีที่สุด
ที่สามารถจะเป็นได้