การติดต่อ Apple

คำถามเกี่ยวกับการขายและผลิตภัณฑ์

Apple Online Store

Apple.com/th คือที่ที่ให้คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จาก Apple และผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างสะดวกสบาย โดยคุณสามารถซื้อทางออนไลน์ แชท หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 001-800-65-6957 (English support available.)

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อจาก Apple Online Store ได้ในหน้า สถานะคำสั่งซื้อ รวมถึงสอบถามสถานะคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้หากต้องการ โดยโทรมาที่ 001-800-65-6957

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การจัดส่ง การตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และอื่นๆ ได้จากหน้า ความช่วยเหลือของ Apple Online Store

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple

ใช้ ตัวค้นหาตัวแทนจำหน่าย เพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple ในประเทศไทย

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม มีบริการหลากหลายแพลตฟอร์ม และพร้อมนำเสนอโซลูชั่นบน Mac สำหรับองค์กรต่างๆ ในหลากหลายประเภท

ค้นหาศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต

ใช้ ตัวค้นหาศูนย์ฝึกอบรม เพื่อค้นหาศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตของ Apple ทั่วโลก

วิธีซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจ

หากคุณเป็นองค์กรธุรกิจหรือผู้ใช้ระดับมืออาชีพ ให้ไปที่หน้า Apple Store สำหรับธุรกิจ หรือโทร. 001-800-65-6957

วิธีซื้อสินค้าสำหรับการศึกษา

หากคุณเป็นนักเรียน นักศึกษา หรืออาจารย์ ให้ไปที่หน้า Apple Store สำหรับการศึกษา หรือโทร. 001-800-65-6957

หากคุณต้องการซื้อสินค้าในนามของสถาบันการศึกษา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือและบริการอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของสถานศึกษาของคุณได้

บริการช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิค

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณต้องการบริการหรือความช่วยเหลือ เริ่มจากส่งคำขอออนไลน์ แล้วเราจะหาทางแก้ปัญหาให้คุณเอง

อีกหลายวิธีในการขอความช่วยเหลือ:

ในช่วง 90 วันแรกหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้า Mac, iPhone, iPod และ iPad มีสิทธิ์รับบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ฟรี โดยเป็นบริการช่วยเหลือหนึ่งครั้งสำหรับ iPod และบริการช่วยเหลือไม่จำกัดครั้งสำหรับ Mac, iPhone และ iPad ในขณะที่ บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคทางออนไลน์ สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงให้บริการต่อไปหลังจากช่วง 90 วันแรก

เรียกดูบริการช่วยเหลือทางออนไลน์

โปรดไปที่ เว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อหาคำตอบ คู่มือ และบทความทางเทคนิคเชิงลึก หรือไปที่ ชุมชนช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือและเคล็ดลับจากลูกค้า Apple รายอื่น

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับหูฟังและลำโพง Beats by Dre ไปที่ บริการช่วยเหลือของ Beats

ผลิตภัณฑ์ Apple ที่สูญหายหรือถูกขโมย

หากพบหรือทำผลิตภัณฑ์ Apple สูญหาย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณเพื่อแจ้งเหตุดังกล่าว คุณยังสามารถค้นดูรายการหมายเลขเครื่องที่สัมพันธ์กับ Apple ID ของคุณและรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพค้นหา iPhone สำหรับ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ได้

ข้อมูลด้านกฎหมาย

สำหรับคำถามด้านกฎหมาย โปรดไปที่ apple.com/legal/contact และเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ที่มีให้บริการ หากต้องการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นของปลอมหรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ รวมถึงการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Apple ในรูปแบบอื่นๆ ให้เลือกผลิตภัณฑ์ปลอมและผลิตภัณฑ์เลียนแบบจากเมนูดรอปดาวน์